/
Archief Vrouwen Vormingscentrum De Born

Archief Vrouwen Vormingscentrum De Born

Identity Area

Collection IDIIAV00000185
Unitdate1933-1992 (-2016)
1933-1992
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent12.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1998
Inzage van het niet geïnventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vrouwen Vormingscentrum De Born, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Ca. 1.50 m. is nog niet geïnventariseerd.


Historical Note / Geschiedenis

Werd gebouwd te Bennekom in 1932-1933, in opdracht van en gefinancierd door Liesbeth Ribbius Peletier (1891-1989) die het stuk grond in 1932 op 18 mei had gekocht; was bedoeld als een vakantie- en conferentieoord voor de vrouwen van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs; er werden scholingscursussen georganiseerd voor bestuursters, bijeenkomsten voor leesclubleidsters, ontspanningsbijeenkomsten en cursussen gericht op de ontplooiing en ontwikkeling van huisvrouwen; de 'Stichting Exploitatie' huurde De Born, zorgde voor het cursuswerk, had personeel in dienst en kwam in aanmerking voor subsidie; Ribbius Peletier schonk De Born in 1967 aan Stichting De Born, die het huis sindsdien verhuurde; deze stichting had Ribbius Peletier op 26 april 1951 opgericht; zij was tot 1968 het enige bestuurslid; op 27 december 1967 vond er een statutenwijziging plaats: de naam bleef hetzelfde - Stichting De Born - maar het bestuur zou voortaan uit minimaal 5 en maximaal 7 vrouwen bestaan; Stichting De Born was als eigenaar verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud; Stichting De Born werd ook wel Stichting Huis genoemd; de Stichting De Born verhuurde het huis De Born: tot 1992 aan de 'Stichting Exploitatie', daarna tot november 1994 aan de Stichting Vormingswerk te Baarn; toen werd De Born tijdelijk gesloten; vanaf juni 1995 verhuurde Stichting De Born het conferentieoord De Born opnieuw; in 1940 werd het huis in overleg met het departement van Sociale Zaken opengesteld voor werkloze meisjes; in mei 1943 werd het gebouw gevorderd door de Nationaal Socialistische Beweging; De Born was tot 1992 het enige vrouwenvormingscentrum in internaatsverband in Nederland; daarna werd het gebouw geëxploiteerd als conferentieoord; in februari 2004 werd het verkocht en in september 2004 werd er een kraamhotel in geopend; Stichting De Born werd in 2016 opgeheven.

De Stichting tot het oprichten en/of exploiteren van vacantie-tehuizen, opgericht in 1933? huurde De Born tot januari 1992, eerst van Ribbius Peletier, vanaf 1968 van Stichting De Born; deze 'Stichting Exploitatie' (die enige malen van naam veranderde) werd opgeheven in 1992 per 1 januari 1992 fuseerde De Born namelijk met de Volkshogeschool Drakenburgh en de Woodbrookers Bentveld; de 'Stichting Exploitatie' zorgde voor het cursus- en vormingswerk, trad naar buiten op, runde het huis, had personeel in dienst en kwam in aanmerking voor subsidie.

De Stichting Het Thiele Wibautfonds werd opgericht in 1933 ter ere van het 25-jarig voorzitterschap van Mathilde (Thiele) Wibaut-Berdenis van Berlekom van de Bond van Sociaal-democratische Vrouwenclubs; het werd opgeheven in 2004 tijdens de conferentie 'Vrouwen kleuren de toekomst', georganiseerd samen met Stichting De Born; doel was het geven van financiële ondersteuning aan sociaal-democratische vrouwen voor hun politieke vorming en scholing; bij de opheffing in 2004 werden de statuten gewijzigd en de naam veranderd in Stichting KICK, die af en toe activiteiten organiseert.


Inhoud

Stichting Exploitatie: notulen van bestuursvergaderingen 1953-1992 en van stafvergaderingen 1973-1992; jaarverslagen 1948-1991; correspondentie 1975-1989; statuten en stukken betreffende wijzigingen 1953-1981; stukken betreffende subsidies 1953-1989; stukken betreffende stages 1969-1983; financiële stukken 1948-1991; stukken betreffende jubilea 1958-1983; stukken betreffende bijeenkomsten en cursussen op De Born 1937-1992; verslagen van de kampen voor werkloze meisjes 1937-1943; dagboeken geschreven door deelneemsters aan de meisjeskampen en de zomerschool 1940-1944; foto's, fotoalbums en plakboeken 1967-1984 en z.j.; video- en geluidsbanden; bronzen beeld van Gra Rueb voorstellende 'De Nederlandse vrouw' 1951; bureau, bureaustoel en staande lamp uit de werkkamer van Liesbeth Ribbius Peletier op De Born; portret van Liesbeth Ribbius Peletier door Paul Citroen.
Stichting De Born: notulen van bestuursvergaderingen 1968-2016?; correspondentie 1973-1991; jaarrekeningen 1968-2016; stukken betreffende schenkingen van A.E. Ribbius Peletier 1967-1984; stukken betreffende het inkomen en vermogen 1933-1980; stukken betreffende onderhoud, verbouw en aanschaf van inventaris 1940-1991; stukken betreffende de verhuur 1967-1994; verslag van de conferentie 2009.
Thiele Wibautfonds: stukken 1985-2004.
Inventory / Inventaris

Stichting tot het Oprichten en/of Exploiteren van Vacantiehuizen 'De Born', opgericht in 1933?, in 1953 veranderd in de Stichting tot het Exploiteren van het Conferentieoord 'De Born' en in 1981 in Stichting Vormingscentrum De Born, opgeheven per 1 januari 1992.

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
1-20
Notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1953 december 8, 1955-1968, 1973-1992 januari.. 2 pakken, 18 omslagen.
1
1953 december 8, 1955-1968..
2
1973..
NB. Sommige vergaderingen met staf.
3
1974..
NB. Sommige vergaderingen met staf.
4
1975..
5
1976..
NB. Sommige vergaderingen met staf.
6
1977..
7
1978..
8
1979..
9
1980..
10
1981..
11
1982..
12
1983..
13
1984..
14
1985..
15
1986..
16
1987..
17
1988..
18
1989..
19
1 pak. 1990..
20
1 pak. 1991-1992 januari..
21-36
Notulen stafvergaderingen. 1973-1984, 1986-1991.. 16 omslagen.
21
1973-1974..
22
1975..
23
1976..
24
1977..
25
1978..
26
1979..
27
1980..
28
1981..
29
1982..
30
1983..
31
1984..
32
1986..
33
1987..
34
1988..
35
1989..
36
1990-1991..
36A
Agenda's en notulen van managementteamvergaderingen. 1990 september-1992 januari.. 1 omslag.
37-38
Jaarverslagen over. 1948-1951, 1953-1991.. 3 pakken.
37A
over 1948-1951,1953-1970..
37B
over 1971-1978..
38
over 1979-1991..
39
Verslag van het Bornwerk van 1 januari-31 december 1967. 1968.. 1 stuk.
40
Overzichten cursuswerk. 1971-1974.. 1 omslag.
41
BORN-NIEUWS nrs 1-9, 13-14. 1981-1982 januari, 1983 februari en mei.. 1 omslag.
42-53*
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1975-1984, 1988-1989.. 10 pakken, 2 omslagen.
42
1975..
43
1976..
44
1977..
45
1978..
46
1978 december-1980 januari 5..
47
1980..
48
1981..
49
1982..
50
1 omslag. 1983..
51
1 omslag. 1983 augustus-1984..
52
1988..
53
1989..

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN.

Statuten en organisatie.
54
Statuten, huishoudelijk reglement, stichtingsakte, en stukken betreffende wijzigingen. Met concepten en afschriften. 1953, 1956, 1959, 1966, 1979, 1981 en z.j.. 1 omslag.
350
Bewijs van inschrijving in het Openbaar Centraal Stichtingenregister op 17 december 1959. 1960.. 1 stuk.
351
Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.1979-1987, 1989-1990.. 1 omslag.
352
Nota betreffende de samenstelling van het bestuur. [1965].. 1 stuk.
55
Nota organisatiestructuur op hoofdlijnen en huishoudelijk reglement. 1990.. 2 stukken.

Huisvesting.
56
Brief van E. Ribbius Peletier aan H. Hille-Kalsbeek, secretaresse van de Stichting tot Exploitatie van het Conferentieoord 'De Born', betreffende de huurovereenkomst van het huis De Born. 1961 oktober 28.. 1 stuk.
353
Huurovereenkomst met A.E. Ribbius Peletier.1967.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
354
Ingekomen brief van Stichting De Born betreffende een huurverhoging per 1 januari 1971. 1970.. 1 stuk.
57
Concept-huurovereenkomst met Stichting De Born. Kopie. 1982.. 1 stuk.
59
Register houdende gegevens over het linnengoed. 1945-1971.. 1 deel.
355
Overzicht van de sleutels, 'sleutellijst'. z.j. [ca 1950].. 1 stuk.

Publiciteit.
60
Stukken betreffende het huren van boeken bij de Provinciale Wisselbibliotheekdienst Gelderland. 1970-1978.. 1 omslag.
61
Folders houdende algemene informatie over De Born 1983, 1992 en z.j., historisch overzicht z.j. en verslag over De Born in oorlogstijd z.j. 1983, 1992 en z.j.. 1 omslag.
356
Rapport 'Hoe de Born aan de vrouw te brengen?' van A. louwers en J. van Esch.1987.. 1 stuk.

Maaltijden.
62-76
Agenda's houdende gegevens over de maaltijden. 1940-1942, 1946-1948, 1960-1966, 1968-1969.. 15 delen.
62
1940..
63
1941..
64
1942..
65
1946..
66
1947..
67
1948..
68
1960..
69
1961..
70
1962..
71
1963..
72
1964..
73
1965..
74
1966..
75
1968..
76
1969..
77-78
Menu's. 1985 oktober-1988 september.. 2 delen.
77
1985 oktober-1987 maart 22..
78
1987 maart 23-1988 september..

Jubilea.
79
Stukken betreffende het vijfentwintigjarig bestaan. 1958.. 1 omslag.
80
Uitgave ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan en feestbundel ter gelegenheid van het feit dat Lien Meijboom-Broersma 42 jaar bij De Born was. 1973, 1975.. 2 katernen.
81
Stukken betreffende de viering van het vijftigjarig bestaan. 1983.. 1 omslag.
397
Correspondentie en conceptteksten over de geschiedenis van De Born voor het uiteindelijk in 1993 bij het zestigjarig bestaan verschenen jubileumboek. 1985-1986 en z.j.. 1 pak.

Beleid.
82-84
Stukken betreffende de herstructurering van het vormingswerk in internaatsverband (VWI) vanuit het ministerie van WVC en de daaruit voortvloeiende samenwerking met Het Huis te Eerbeek. 1985-1987.. 2 pakken, 1 omslag.
82
1985..
83
1986..
84
1 omslag. 1987..
85
Contourennota VWI van de stuurgroep Herstructurering VWI en vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra. [>1990].. 1 stuk.
86
Verslag van een gesprek tussen E. Ribbius Peletier,N. Blaak,J. Th. Bont en E. Goubitz betreffende het beleid van De Born. 1954 december 17.. 1 stuk.
87
Concept-beleidsplan 1979-1982. z.j.. 1 stuk.
88
'Eindverslag Bornprojekt. Beleidsvoornemens 1980-1983'. 1979.. 1 stuk.
89
Werkprogramma 1983-1985. 1982-1984.. 3 stukken.

Stages.
90
Stukken betreffende stages en stagiaires op De Born. 1969-1979.. 1 pak.
91
Stageverslag 'Een jaar stage lopen op De Born'. 1975.. 1 stuk.
92
Verslagen van stagiaires. 1979-1981.. 1 omslag.
93
Stageverslag van een kenningsmakingsstage van een eerstejaarsstudente Academie Diedenoort in het kader van het vak Inleiding studieveld en beroep. 1982.. 1 stuk.
94
Stukken betreffende een stage van een studente HBO opleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen Academie Diedenoort. 1983.. 1 omslag.

Personeel.
95
Stukken betreffende de overdracht van coördinatietaken. [1979].. 1 omslag.
96-97
Verslagen personeelscommissie. Met bijlagen. 1982-1987.. 2 omslagen.
96
1982-1984..
97
1985-1987..
98
Verslagen administratie overleg. 1981-1984, 1990-1991.. 1 omslag.
99
Verslagen huishoudelijk overleg. 1982, 1984.. 1 omslag.
100
Stukken betreffende het afscheid van Nel Willekes als coördinatrice/directrice. 1983 juni.. 1 omslag.
357
Rapport 'Functieomschrijvingen'. 1990.. 1 stuk.

Financiën.
358
Balans. 31 december 1950.. 1 stuk.
359
Balans. 30 september 1952.. 1 stuk.
360
Financieel overzicht. 1 oktober 1952-30 april 1953.. 1 stuk.
361
Proefbalans. 1961.. 1 stuk.
362
Voorlopige balans per 31 december 1967 en op 1 januari 1967. 1967.. 1 stuk.
101-102
Financiële jaarverslagen. 1969-1986, 1989-1991.. 2 pakken.
101
1969-1977..
102
1978-1986, 1989-1991..
103
Nummer is vervallen..
322-323, 326
Jaarrekeningen. 1948-1956, 1958-1960, 1965-1967.. 3 omslagen.
322
1948-1956..
323
1958-1960..
326
1965-1967..
324
Accountantsrapporten uitgebracht aan het bestuur van de Stichting tot het Exploiteren van het Conferentieoord 'De Born' te Amsterdam inzake de controle van de jaarrekeningen. 1958-1968.. 1 pak.
325
Accountantsrapporten uitgebracht aan het bestuur van de Stichting tot Exploitatie van het Conferentieoord 'De Born' te Bennekom inzake de controle van de jaarrekeningen. 1969-1971, 1974-1975.. 1 omslag.
363
Rekeningschema van de administratie van 'Huize De Born'. z.j.. 1 stuk.
105
Kasboek. 1948 mei-1951 november.. 1 deel.
106
Kas-, in- en verkoopboek, bank- en giroboek en memoriaal over 1989. 1990.. 1 pak.

Subsidie.
364
Stukken betreffende subsidie van de Levensverzekeringbank De Centrale.1953-1979.. 1 omslag.
107
Stukken betreffende de subsidie van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.[1953]-1965.. 1 pak.
108-109
Stukken betreffende de subsidie van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM).1966-1982.. 2 pakken.
108
1966-1977..
109
1978-1982..
110-111
Stukken betreffende de subsidie van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).1982-1989.. 2 pakken.
110
1982-1987..
111
1988-1989..
112
Stukken betreffende de aanvraag van een bos- en/of natuurbijdrage van Staatsbosbeheer.1976 december-1980.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende het onderzoek naar de Tijdelijke Rijkssubsidieregeling Vormingswerk in Internaatsverband uitgevoerd door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven.1984.. 2 stukken.
114
Stukken betreffende het geschil met Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake subsidievaststelling 1983. 1985-1987.. 1 omslag.

Cursussen.
115
Stukken betreffende de zomerbijeenkomsten van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (SDVC).1937-1940, 1947 en z.j.. 1 omslag.
116
Stukken betreffende de Bornkringen. 1942 en z.j.. 1 omslag.
117
Stukken betreffende bijeenkomsten. 1946.. 1 omslag.
118
Stukken betreffende herstelbijeenkomsten van de SDVC/Vrouwenbond in de PvdA.1946.. 1 omslag.
119
Register houdende naam en woonplaats van deelneemsters bijeenkomsten. 1946 juli 9-1947 augustus 22.. 1 deel.
365
Stukken betreffende bijeenkomsten. 1947.. 1 omslag.
120
Boek van A. Glavimans Jo Spier 'Pennevruchten' (Amsterdam/Brussel 1947) met handtekeningen 'ter herinnering aan de bijeenkomst van 2 tot 5 September 1947 van de groep'. 1947.. 1 deel.
121
Register houdende naam en woonplaats van deelneemsters bijeenkomsten. 1947 augustus-1948 mei.. 1 deel.
122
Stukken betreffende bijeenkomsten.1948.. 1 pak.
NB. Ook betreffende bijeenkomsten gehouden op De Vonk in Noordwijkerhout, enkele stukken zijn afkomstig van Z.R. ter Heege.
123
Register houdende namen en woonplaats deelnemers bijeenkomsten. 1948 september 10-1949 juli 1.. 1 deel.
124
Stukken betreffende bijeenkomsten. 1949.. 1 pak.
125
Register houdende namen en woonplaats deelnemers bijeenkomsten. 1949 juli-1952 september.. 1 deel.
126-128
Stukken betreffende bijeenkomsten. 1950-1952.. 2 pakken, 1 omslag.
126
1950..
127
1951..
128
1952.. 1 omslag.
129
Verslagen van bijeenkomsten. 1952-1957 januari.. 1 omslag.
130
Register houdende namen en woonplaats deelnemers bijeenkomsten. 1952 oktober-1957 september.. 1 deel.
131
Doorslag van een verslag van de algemene 3-daagse bijeenkomst door M.W. van Dijk-van Keulen.1953 september.. 1 stuk.
132
Programma's. 1940, 1954-1959, 1961, 1963-1992.. 1 omslag.
133-136
Staten van deelneemsters aan cursussen. 1953-1956.. 4 omslagen.
133
1953..
134
1954..
135
1955..
136
1956..
137
Circulaires aan deelneemsters. 1956, 1960, 1962-1965, 1967.. 1 omslag.
138
Stukken betreffende cursussen gehouden in 1957. 1957.. 1 omslag.
139
Verslagen van bijeenkomsten. 1957-1968.. 1 pak.
140
Stukken betreffende cursussen gehouden in 1958. 1958-1959.. 1 pak.
141
Verslag van 25 jaar scholingswerk op De Born. [1958].. 1 stuk.
142-148, 398-401
Leesclubleidstersmappen. [1954], 1955, 1958-1967.. 11 omslagen.
142
[1954].
398
1955..
143
1958-1959..
399
1959-1960..
144
1960-1961..
400
1961-1962..
145
1962-1963..
146
1963-1964..
401
1964-1965..
147
1965-1966..
148
1966-1967..
149
Stukken betreffende cursussen gehouden in 1959. 1959.. 1 pak.
150-151
Album samengesteld door vrouwen van de Vrouwenbond van de PvdA ter gelegenheid van het afscheid van E. Ribbius Peletier als voorzitster 24 april 1959. 1959.. 2 delen.
152
Stukken betreffende cursussen gehouden in 1960. 1960.. 1 pak.
153-157
Stukken betreffende de kadercursussen van de PvdA (vanaf 1972 Rooie Vrouwen kadercursus geheten) gehouden op De Born. 1960-1961, 1965-1972, 1978-1981.. 4 omslagen, 1 pak.
153
1960-1961, 1965-1968..
154
1 pak. 1969-1972..
155
1978/1979..
156
1979/1980..
157
1980/1981..
158-276
Stukken betreffende cursussen. Chronologisch maar per jaar soms op diverse manieren geordend. 1961-1973, 1975-1990. 1961-1967, 1969-1990.. 103 pakken, 16 omslagen.
158
1961..
159
1962..
160
1 omslag. 1963..
161
1 omslag. 1963..
162
1964..
163
1965..
164
1966..
165
1967-1968..
166
1 omslag. 1969..
NB. Alleen deelneemsterslijsten.
167
1969..
NB. Alleen verslagen.
168
1970..
169
1971..
170
1971..
171
1972..
172
1972..
173
1972..
174
1972..
175
1973..
176
nrs 1-12. 1 omslag. 1975..
177
nrs 13-25. 1 omslag. 1975.
178
nrs 26-50. 1975.
179
nrs 51-110. 1975.
180
nrs 2-47. 1975.
181
nrs 40-110. 1975.
182
nrs 1-32. 1976.
183
nrs 33-90. 1976..
184
nrs 91-126. 1976..
185
nrs 1-51. 1976.
186
nrs 52-78. 1976.
187
nrs 79-126. 1976.
188
nrs 1-34. 1977.
189
nrs 35-75. 1977.
190
nrs 76-103. 1977.
191
nrs 104-125. 1977.
192
nrs 1-38. 1977.
193
nrs 40-80. 1977.
194
nrs 81-125. 1977.
195
nrs 1-55. 1978.
196
nrs 56-76. 1978.
197
nrs 77-118. 1978.
198
nrs 1-61. 1978.
199
nrs 62-79. 1978.
200
nrs 80-119. 1978.
201
nrs 1-50. 1979.
202
nrs 51-78. 1979.
203
nrs 79-112. 1979.
204
1978-1979..
205
nrs 1-29. 1979..
206
nrs 30-61. 1979 ..
207
nrs 62-1979..
208
nrs –112 1 omslag. 1979..
209
nrs 1-26. 1 omslag. 1980..
210
nrs 27-69 1980..
211
nrs 70-108. 1980..
212
1 omslag. 1980..
NB. Alleen deelneemsterslijsten.
213
nrs 1-38. 1980..
214
nrs 40-65. 1980..
215
nrs 66-108. 1980..
216
nrs 1-30. 1981..
217
nrs 31-70. 1981..
218
nrs 1-81. 1981..
219
nrs 82-128. 1981..
220
nrs 71-128. 1981..
221
1981..
NB. Alleen deelneemsterslijsten.
222
nrs 1-40. 1981..
223
nrs 41-70. 1981..
224
nrs 72-128. 1981..
225
nrs 1-20. 1 omslag. 1982..
226
nrs 21-46. 1 omslag. 1982..
227
nrs 47-70. 1982..
228
nrs 71-90. 1982..
229
nrs 91-128. 1982..
230
nrs 1-128. 1982..
231
1982 nrs 1-67.
232
nrs 68-128. 1982..
233
1 omslag. 1982..
NB. Alleen deelneemsterslijsten.
234
nrs 1-78. 1983..
235
nrs 79-99. 1 omslag. 1983..
236
nrs 100-131. 1983..
237
nrs 1-131. 1983..
238
nrs 1-78. 1983..
239
nrs 79-131. 1983..
240
1 omslag. 1983..
NB. Alleen deelneemsterslijsten.
241
1 omslag. 1984..
NB. Alleen deelneemsterslijsten.
242
1 omslag. 1985..
NB. Alleen deelneemsterslijsten.
243
1986..
NB. Alleen inschrijflijsten.
244
nrs 1-34. 1986..
245
nrs 35-66. 1986..
246
nrs 67-99. 1986..
247
nrs 100-127. 1986.
248
nrs 128-161. 1986.
249
1987..
NB. Alleen inschrijflijsten.
250
nrs 11-129. 1987..
251
nrs 130-160. 1987..
252
1988..
NB. Alleen inschrijflijsten.
253
nrs 1-49. 1988..
254
nrs 50-71. 1988 ..
255
nrs 72-98. 1988..
256
nrs 99-117. 1988 ..
257
nrs 118-134. 1988..
258
nrs 135-162. 1988..
259
1988 januari-mei..
260
1988 juni-september..
261
1988 oktober-december..
262
1989..
NB. Alleen inschrijflijsten.
263
nrs 1-16. 1989..
264
nrs 17-47. 1989 ..
265
nrs 48-64. 1989..
266
nrs 65-92. 1989..
267
nrs 93-104 1 omslag. 1989..
268
nrs 105-127. 1989..
269
nrs 128-150. 1989..
270
nrs 151-185. 1989..
271
nrs 1-15. 1990..
272
nrs 16-39. 1990..
273
nrs 40-60. 1990..
274
nrs 61-82. 1990..
275
nrs 83-129. 1990..
276
nrs 130-165. 1990..
277
Contracten betreffende het huren van De Born voor cursussen. 1972 oktober-1981.. 1 pak.
278
Stukken betreffende kinderleiding gedurende de zomerweken. 1977-1981.. 1 omslag.

Contacten.
279
Stukken betreffende het zogenaamde Koepeloverleg tussen vormingscentra en volkshogescholen. 1967-1973.. 1 pak.
280
Stukken betreffende het overleg tussen de directeuren van de Gelderse vormingsinstituten. 1969-1970.. 1 omslag.
281
Correspondentie met het Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau van het ministerie van Landbouw en Visserij betreffende het kopen van boter en met de ABN betreffende bankgarantie voor deze inkoop. 1972-1979.. 1 omslag.
366
Stukken betreffende het lidmaatschap van de Federatie van Vormingscentra per 1 januari 1973 (daarvoor was De Born lid van de Stichting voor Vormingswerk op Democratisch Socialistische grondslag).1972-1973.. 1 omslag.
282
Stukken betreffende de Federatie van Vormingscentra.1974, 1976-1977.. 1 omslag.
283
Stukken betreffende de Oecumenische Vereniging van Vormingscentra in Europa.1974-1977.. 1 omslag.
284
Stukken betreffende het experimenteel project 'Tijd voor Kwaliteit'. 1976-1977.. 1 omslag.
285
Stukken betreffende het educatief plan 1979-1982 van de gemeente Ede. 1977-1978.. 1 omslag.
286
Stukken betreffende de nota 'Nadere Beleidsbepaling (nota Buurmeijer) ten aanzien van het vormingswerk in internaatsverband'. 1977-1978.. 1 omslag.
287
Stukken betreffende het Projectplan Beleidsontwikkeling Internaatsvormingswerk (PBI). 1977-1979.. 1 pak.

Meisjeskampen.
288
Circulaire van de Jongeren Bornclub (JBC).1941 juni 17.. 1 stuk.
289
Stukken betreffende de leer- en werkkampen voor werkloze meisjes, later Ontwikkelings- en Werkkampen voor Meisjes, gehouden op De Born. 1937, 1939-1943.. 1 pak.
290
Landkaart van Nederland met daarop getekend 'Waar onze meisjes vandaan kwamen' januari 1940-januari 1943. z.j.. 1 stuk.
291
Lesmateriaal en enquêtes betreffende de meisjeskampen. 1940-1943.. 1 pak.
292
Minuten van uitgegane brieven aan deelneemsters kampen, de zogenaamde 'Bornbrieven'. 1940-1944.. 1 omslag.
293-307
Dagboeken van de deelneemsters aan de meisjeskampen en de zomerschool 1941. 1940-1944 februari 2.. 15 delen.
293
1940 januari 23-april 10..
294
1940 juli 8-september 14..
295
1940 oktober 21-december 13..
296
1941 juni 1-augustus 5..
NB. Dagboek zomerschool.
297
1941 augustus 5-26..
NB. Dagboek zomerschool.
298
1941 september 24-november 27..
299
1941 november 27-december 17..
300
1942 januari 21-april 15..
301
1942 mei 6-juli 3..
302
1942 juli [3]-[25].
303
1942 augustus 1-21..
304
1942 september 23-november 18..
305
1942 november 19-december 7..
306
1943 juli 7-oktober 10..
307
1943 oktober 13-1944 februari 2..

DOCUMENTATIE EN AVM.

Documentatie.
308
Kopie kandidaatswerkstuk historische pedagogiek 'Vrouwen op 'De Born'. Een geschiedenis van het werken met vrouwen op vormingscentrum de Born te Bennekom. 1979.. 1 stuk.
367
Interimrapporten van een onderzoek naar de ontwikkelingen in het vormingswerk met vrouwen op het vormingscentrum 'de Born' door H.C. Both.1983 en 1984.. 2 stukken.
309
Teksten en muziek van liederen. z.j.. 1 pak.

Foto's en dia's.
310
Collage van foto's ter gelegenheid van de uitreiking van het plastiek door het Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw aan de werkgroep vrouwen en vormingswerk op 29 april 1976. z.j.. 1 stuk.
311
Fotoalbum. z.j.. 1 deel.
312
Foto's van het interieur en de buitenkant van De Born. z.j.. 1 omslag.
313
Foto's van personen en activiteiten op De Born. 1967, 1973, 1982, 1984 en z.j.. 1 omslag.
368
Foto's (ontvangen in 1998) verzameld en gebruikt voor het boek De Born. Zestig jaar groei en verandering. (1993).. 1 omslag.
314
Plakboek over de geschiedenis van De Born en foto's van De Born. z.j.. 1 portefeuille.
NB. Groot formaat.
369
Dia's van De Born. ca 1965.. 9 stukken.
332
Diaserie uit Een rood familiealbum, Geschiedenis vrouwenemancipatie I en II (2 x 36 dia's) met 3 geluidsbanden..
333
Diaseries uit Een rood familiealbum, De verhouding met de confessionelen (36 dia's) en Oorlog en Vrede (36 dia's)..
334
Diaserie uit Een rood familiealbum, De rode familie (36 dia's) en 22 dia's van De Born..
335
Diaserie uit Een rood familiealbum, De geschiedenis van de PvdA I en II (2 x 36 dia's) en 2 geluidsbanden..
336
Dia's van de zomerworkshop Vrouw en Macht 27-30 augustus 1982 op De Born gemaakt door Mieke Nijkamp en Roos Böink..
337
Diaserie 'Mieke, ben je d'r nog? I en II', gemaakt in opdracht van de Emancipatie Kommissie en het ministerie van CRM 1977, met geluidsband..

Video, film en geluid.
315-320
Videobanden. 1981-1982 en z.j.. 6 banden.
315
'Der Vrouwen Weg' 75 jaar Rotterdam; kleur, mono, merk Fuji U-matic, 27 minuten..
316
Weekend vrouw en macht Sony V-62. 27-29 augustus 1982.
317
Weekend vrouw en macht Sony V-62. 27-29 augustus 1982.
318
nr XXIV Sony V-62..
319
onbekend Sony V-62..
320
Opname VARA Kijk Haar augustus 1981 L. Ribbius Peletier 90 jaar Sony V-62..
321
Kleurenfilm met onbekende opname. z.j.. 1 spoel.
NB. Overgebracht naar het depot van de Stichting Film & Wetenschap te Amsterdam.
331
Cassettebandjes met opnames in het kader van een onderzoek naar de geschiedenis van de De Born, afkomstig van Heili Both. Genummerd 1-64. 1983-1985.. 64 stuks.
1-8 Gesprekken met E. Ribbius Peletier1984.9-10 Opnamen van groepsgesprek Pinksterweekend 1984 en gesprek met W. Ruygrok 29-10-1984.11-12 Gesprek met M.v.d. Sterren en W. Ruygrok 1984.13-14 Gesprek met Eva Wolf en W. Ruygrok1984.15 Opname van het VARA-radioprogramma 4-7-1984 over Henriëtte Roland Holst16-17 Gesprek met mw L. Meijboom-Broersma 14-3-1983.18-20 Gesprek met Neeltje Blaak 15-11-1984.21-24 Gesprekken met Ans Bakker 21-11-1984 en 28-11-1984 (4)25-26 Gesprek met Harry van Duynhoven 6-11-1984.27-28 Gesprek met Nel Willekens 26-11-1984.29-30 Gesprek met Took Heroma-Meilink 2-11-1984.31-32 Gesprek met Alie Slagt 28-11-1984.33-34 Gesprek met mw Jacobs juni 1985.35-36 Groepsgesprek zanggroep Vlissingen 17-5-1985.36,38 Telefoongesprek met Tiesing Boes.37-38 Gesprek met mw Kilian, Assendelft 20-8-1985.39-40 Gesprek met mw Inzen 7-10-1985.41-43 Gesprek met mw Groot, mw Jozee-Groot en mw Mackaay Jozee 26-9-1985.44 Gesprek met Nannie Berkhout 15-6-1985.45-46 Gesprek met mw Velzel en mw Naberman 6-7-1985.47-48 Gesprek met Saskia den Broeder 25-9-1985.49-51 Gesprek met Gaats Feenstra 26-8-1985.52-53 Gesprek met Gerrie van Delft en Henriëtte van Dongen 10-7-1985.54-55 Gesprek met An van der Gaag 26-9-1985.56-57 Gesprek met Til Duba 28-6-1985.58-59 Gesprek met Jo Henderson 4-7-1985.60 Gesprek met Sijtje Booy15-7-1985.61-62 Gesprek met Aukje den Broeder-Velzel 2-9-1985.63 Gesprek met mw Fopma.64 Gesprek van Ulla Jansz met mw E. Ribbius Peletier
338
Film, inhoud onbekend. z.j.. 1 stuk.
339
Videoband Scotch Videotape, inhoud onbekend. z.j.. 1 stuk.
340-345
Videobanden V-62 Sony HD. z.j.. 6 stukken.
340
Lezing Maaike Meijer..
341
Op zoek naar discriminatie van homoseksuelen..
342
Cursus voor Rooie Vrouwen..
343
Anja Meulenbelt I..
344
Anja Meulenbelt II..
345
De geschiedenis van de organisatie van links in Nederland. De emancipatie van man, vrouw en kind in de rooie familie..
346
Videoband Scotch Videotape, inhoud onbekend. z.j.. 1 stuk.
347
Sony videocassette KCA 60 U-matic met interview Joke Smit 1981 VARA TV; in 2008 op DVD en DVCAM gezet. 1981.. 3 stukken.
348
Videoband VHS met conferentie Rooie vrouwen.ca 1989-1990.. 1 stuk.
349
Videoband BASF VHS met opnames van Liesbeth Ribbius Peletier: Dagje ouder 31-1-1973 en Kijk Haar 15-10-1981. 1973, 1981.. 1 stuk.

ARCHIEF VAN STICHTING DE BORN, alias Stichting Huis, opgericht in 1951

327, 370
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. 1968-1992.. 2 pakken.
327
1968-1982..
370
1983-1992 april..
371
Notulen van gezamenlijke vergaderingen van Stichting De Born en Stichting Exploitatie. 1978-1991 mei.. 1 omslag.
372
Correspondentie. 1973, 1975-1991.. 1 omslag.
373
Statutenwijziging van. 27 december 1967.. 1 stuk.
NB. In drievoud.
374
Brief van de Kamer van Koophandel betreffende inschrijving in het Stichtingenregister. 1981 oktober 14.. 1 stuk.
375
Stuk betreffende de herkomst van de naam de Born. 1958.. 1 stuk.
376
Correspondentie met Heili Both betreffende haar onderzoek naar de geschiedenis van De Born. 1983-1989.. 1 omslag.
328,377
Jaarrekeningen over. 1968-1993, 2016.. 2 pakken.
328
1968-1981..
377
1982-1989, 1991-1993, 2016..
378
Akte van schenking van A.E. Ribbius Peletier van het landgoed De Born en geld aan Stichting de Born. 27 december 1967.. 1 stuk.
NB.In tweevoud.
379
Stukken betreffende schenkingen van A.E. Ribbius Peletier.1976, 1980 en 1984.. 1 omslag.
380
Overzichten van de aandelen en obligaties. 1970-1986.. 1 omslag.
381
Stuk 'Over het inkomen en vermogen van de Stichting de Born. [1984].. 1 stuk.
382
Stukken betreffende belastingen. 1954, 1974 en 1976.. 1 omslag.
383
Balans per 31 december 1932-1933-1934 en exploitatierekeningen over. 1932, 1933 en 1934.. 1 omslag.
384
Accountantsrapport overzicht van de ontvangsten en uitgaven over het tijdvak 1 mei 1945 tot en met 31 december 1951 van het vacantiehuis 'De Born' Bennekom. 1951.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
385
Overzichten van uitgaven aan reparaties, onderhoud en inboedel. 1945-1952.. 1 omslag.
386
Herziene exploitatiebegroting van vormingscentrum De Born voor het jaar. 1970.. 1 stuk.
387
Overzicht van de inventaris, opgemaakt. januari 1967.. 1 stuk.
388
Taxatierapport van het huis en terrein 1968 en van de bedrijfsinventaris. 1980.. 2 stukken.
358, 389-390
Stukken betreffende onderhoud van en verbouwingen aan het en terrein en betreffende aankoop van inventaris. 1940-1985, 1991.. 3 pakken.
358
1940-1969..
389
1970-1979..
390
1980-1985, 1991..
391
Rapport 'Inventarisatie van wensen t.b.v. de verbouwing van De Born m.b.v. de struktuurmodelmethode'. z.j.. 1 stuk.
392
Afschrift van een brief aan de Stichting Exploitatie betreffende het schriftelijk vastleggen van de huurverhouding. z.j. [vóór 1967].. 1 stuk.
393
Stukken betreffende de huurovereenkomst met de Stichting Exploitatie.1981-1982.. 1 omslag.
394
Huurovereenkomst met de Stichting Vormingswerk, gevestigd te Baarn, per. 1 januari 1992.. 1 stuk.
395
Stukken betreffende opzegging van de huur door Travers, het ontslag van alle medewerksters van Travers en betreffende de actie 'Red De Born, die desondanks met ingang van 1 november 1994 tijdelijk werd gesloten. 1994.. 1 pak.
396
Certificaat om 'vriendin van de Born' te kunnen worden. [1995].. 1 stuk.
NB. In tweevoud.

ARCHIEFSTUKKEN VAN DE STICHTING HET BORNFONDS (opgericht 31 mei 1972)

329
Verslagen van vergaderingen, afschrift van de oprichtingsakte, concept-statuten, inschrijving kamer van Koophandel en financiële overzichten. 1972-1988.. 1 omslag.

ARCHIEFSTUKKEN VAN HET THIELE WIBAUTFONDS (opgericht 1933)

104
Rapport uitgebracht aan de Stichting Thiele Wibautfonds (TWF) Amsterdam inzake de controle van de jaarrekening boekjaar 1 oktober 1970 tot en met 30 september 1971 en verslag van een gesprek tussen Ribbius Peletier, Han Hille en Lien Meijboom op 10 oktober 1951 over het TWF.1972.. 2 stukken.

ARCHIEFSTUKKEN AFKOMSTIG VAN LIEN MEIJBOOM-BROERSMA

330
Jaarverslagen van de Vrouwenbond van de PvdA over 1946, 1950-1954, 1956-1960, 1962-1968, stukken betreffende de Bondsvergaderingen van de Vrouwenbond 1946, 1949, 1951, 1955, beschrijvingsbrieven voor het Bondscongres 1959, 1961, 1965, 1967 en 1969, knipsels betreffende de Vrouwenbond 1954-1955 en 1959 en stukken betreffende het afscheid van E. Ribbius Peletier 1959. 1946-1969.. 1 omslag.

Stichting tot het Oprichten en/of Exploiteren van Vacantiehuizen "De Born", opgericht in 1933?, in 1953 veranderd in de Stichting tot het Exploiteren van het Conferentieoord "De Born" en in 1981 in Stichting Vormingscentrum De Born, opgeheven per 1 januari 1992.