/
You are not logged in

Archief Louise van Eeghen Lady Aberdeen Capital Fund (LELAF)

Identity Area

Collection IDIIAV00000779
Unitdate1930-2016
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.36 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2020
Access and UseBeperkt
Preferred CitationArchief Louise van Eeghen Lady Aberdeen Capital Fund (LELAF), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

De stichting Louise van Eeghen Lady Aberdeen Kapitaal Fonds (LELAF) is opgericht op 18 december 1996 maar de geschiedenis er van gaat terug tot de jaren dertig van de twintigste eeuw; vanaf 2003 heet het Capital Fund; de eerste bestuursvergadering van de stichting werd gehouden op 9 januari 1998 ten huize van Mechta van den Boogert te Middelburg; het eerste bestuur bestond uit voorzitter Margriet Sickinghe-van Eeghen, bestuurslid Lily Boeykens en trustee Mechta van den Boogert; de doelstelling is het versterken van de positie van vrouwen in het publiek domein, bij voorkeur door de ondersteuning van initiatieven van de International Council of Women (ICW); zie verder wikipedia.

In 1936 werd door de ICW het Lady Aberdeen Fund (LAF) opgericht als aandenken aan Lady Aberdeen’s werk voor de ICW; de eerste gift was het door Louise van Eeghen in 1928 opgerichte ICW Capital Fund; er was een ‘Dutch part of the Lady Aberdeen Fund’, naast een Lady Aberdeen Capital Fund in Zuid-Afrika en één in Engeland; het kapitaal van het Nederlandse deel was door de tweede wereldoorlog (bijna) geheel verdampt; Louise van Eeghen wilde na 1945 een (nieuw) Lady Aberdeen Capital Fund in the Netherlands financieel ondersteunen mits het de doelstelling kreeg dat de rente gebruikt werd voor het oprichten van nieuwe vrouwenraden (een andere doelstelling dan het LAF in Zuid-Afrika en Engeland); dit fonds zou in Amsterdam door de Van Eeghenbank worden beheerd met Louise van Eeghen als trustee; de toenmalige voorzitter van de ICW, Craig Schuller-McGeachy, ging daarmee akkoord; Louise van Eeghen vroeg Mechta van den Boogert het dagelijks beursgebeuren te volgen en zij deed dat heel succesvol; Van den Boogert nam op een gegeven moment het trusteeschap van Louise van Eeghen over; Mechta van den Boogert woonde in Middelburg en besloot het Fonds te laten overbrengen naar de AMRO-bank; de ICW probeerde haar over te halen (ca. 1995) hun secretariaat uit het Fonds financieel te ondersteunen, maar Mechta van den Boogert was van mening dat dit uitdrukkelijk niet overeenkomstig de opdracht en wens van de donor was en legde dat vast in een stuk (zie inv.nr. 31).


Geschiedenis archiefbeheer

Stukken afkomstig van Mechta van den Boogert-Selhorst en van het bestuur van LELAF.


Inhoud

LELAF: oprichtingsakte, notulen, correspondentie en financiële stukken 1996-2016.
ICW Capital Fund en ICW Lady Aberdeen Fund: financiële stukken en correspondentie 1930-1997.
List / Plaatsingslijst

LELAF (vanaf 18 december 1996)

1-10
1-10 Notulen, oprichtingsakte, correspondentie en financiële stukken. 1996-2009, 2011.. 10 omslagen .
1
1996..
2
1997..
3
1998..
4
1999..
5
2000..
6
2001..
7
2002..
8
2003..
9
2004..
10
2005-2009, 2011..
11
‘Kort overzicht van de geschiedenis van het Louise van Eeghen Lady Aberdeen Kapitaal Fonds’. 6 februari 1999.. 1 stuk.
12-13
Rapporten uitgebracht aan de Stichting Louise van Eeghen Lady Aberdeen Kapitaal Fonds, Europalaan 23 in Middelburg, vanaf 2003 (of 2002?) Capital Fund geheten, Nachtegalenlaan 8 in Aerdenhout, over de jaren 1997-2001, 2003-2009. 1998-2010.. 2 omslagen.
12
Over 1997-2001..
13
Over 2003-2009..
14
ICW stukken waarin LELAF wordt genoemd. 2004, 2009, 2011, 2015.. 1 omslag.
15
Stukken betreffende het overlijden van Mechta van den Boogert-Selhorst (26 maart 1920-27 juli 2004). 2004.. 1 omslag.
16
Bedankkaart en bericht van overlijden van Marguerite Cornélie Sickinghe-van Eeghen (12 november 1928-8 januari 2016). 2016.. 2 stukken.

ICW Capital Fund en ICW Lady Aberdeen Fund (vóór 18 december 1996)

17
Correspondentie. 1930-1941.. 1 omslag.
18
Correspondentie. 1951-1969.. 1 omslag.
19
Correspondentie en financiële stukken. 1970-1980.. 1 omslag.
20
Correspondentie en financiële stukken. 1991, 1994-1996.. 1 omslag.
21
‘ICW Capital Fund 1931-1933’, handgeschreven en ondertekend door Louise van Eeghen. 1933.. 1 stuk.
22
‘ICW Capital Fund 1933-1934’, handgeschreven en ondertekend door Louise van Eeghen. 1934.. 1 stuk.
23
‘ICW Capital Fund 1934-‘35’, handgeschreven en ondertekend door Louise van Eeghen. 1935.. 1 stuk.
24
‘ICW Capital Fund London 1935-1936’, handgeschreven en ondertekend door Louise van Eeghen. 1936.. 1 stuk.
25
‘ICW Capital Fund Holland 1935-‘36’, handgeschreven en ondertekend door Louise van Eeghen. 1936.. 1 stuk.
26
ICW Lady Aberdeen Fund jaarrekeningen over 1960, 1973-1977. 1961, 1974-1978.. 6 stukken .
27
‘The funds of the International Council of Women’. [1970].. 1 stuk.
28
Financiële jaarverslagen van de ICW onder penningmeesterschap Mechta van den Boogert. 1973-1975.. 3 stukken.
29
‘Report to the Board of the International Council of Women on annual accounts for 1978. 1979.. 1 stuk.
30
Bankafschriften ABN en AMRO. 1985-1989, 1992-1993.. 1 omslag.
31
‘History of the Lady Aberdeen Capital Fund in post World War Netherlands’, geschreven door M.A. van den Boogert-Selhorst, Trustee, Middelburg 30 mei 1997 en ‘Verklaring inzake het Lady Aberdeen Capital Fund in the Netherlands’ waarin zij de geschiedenis hiervan in het Nederlands beschrijft 16 mei 1996. 1996-1997.. 2 stukken.