/
You are not logged in

Archief Vrouwen voor Vrede 1974-2006

Identity Area

Collection IDIIAV00000334
Unitdate1974-2006
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent12.36 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1996 en 1997
Aanvulling verwerkt door Susanne Neugebauer in 2001
11.50 meter is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage van het niet ge�nventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Vrouwen voor Vrede, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Een internationale basisbeweging van vrouwen van verschillende levensbeschouwing, sociale achtergrond, huidskleur en politieke richting; gemeenschappelijke noemer is de verontrusting over de wapenwedloop; streeft naar een rechtvaardige wereldinrichting en een wereld zonder angst; geeft informatie, organiseert studiedagen, trainingen en acties; beleid en de belangrijkste activiteiten worden door de plaatselijke groepen bepaald; per regio is er een contactvrouw die met elkaar samenwerken in de Landelijke Koördinatie Groep (LKG) en die meer dan 200 plaatselijke groepen vertegenwoordigen; daarnaast zijn er landelijke werkgroepen; de Werkgroep Overheid en Politiek, gestart in 1980 en opgeheven in 1991, analyseerde de (inter)nationale defensie- en veiligheidspolitiek en formuleerde politieke stellingnames; de werkgroep 'Stop Kernproeven' startte op 13 maart 1989 en stopte per 1 mei 1997; in de Politieke Werkgroep werken Vrouwen voor Vrede samen met de WILPF; op 23 februari 2008 werd op de Algemene Ledenvergadering de basisbeweging Vrouwen voor Vrede omgezet in een vereniging Vrouwen voor Vrede, met als doel te streven naar een geweldloze, respectvolle en veilige mondiale samenleving.


Inhoud

Notulen van de Landelijke Koördinatie Groep (LKG/LCG) 1983-2000; stukken betreffende acties 1974-1993; stukken van de financiële commissie 1983-1983.
Werkgroep Overheid en Politiek: notulen van vergaderingen 1981-1991; algemene correspondentie 1980-1990; stukken betreffende de (internationale) politiek inzake (kern)bewapening en protesten daartegen 1982-1991; atukken van het Hiroshima Comité, een initiatief van Vrouwen voor Vrede 1998-2006.
Werkgroep Sociale Verdediging: agenda's en notulen van vergaderingen, correspondentie, ingekomen stukken, stukken betreffende acties en congressen en documentatie 1983-1994.
Werkgroep 'Stop Kernproeven': notulen van vergaderingen 1989-1997; correspondentie 1991-1997.
Politieke Werkgroep VVV-WILPF: notulen van de vergaderingen met agenda's en bijlagen 1991-1998; financiële stukken 1992-1998.
Vrouwen voor Vrede 't Gooi.
Inventory / Inventaris

Algemeen

88-89
Notulen van de landelijke coördinatiegroep van Vrouwen voor vrede. 1985-1988.. 2 omslagen.
88
1985-1986..
89
1987-1988..
92
Infoblad voor de landelijke kontaktvrouwengroep nr. 1-37. 1987-1991.. 1 omslag.

Organisatie

95
Stukken betreffende de landelijke organisatie. 1982-1990.. 1 omslag.
74
Doelstellingen en organisatiestructuur van de Vrouwen voor Vrede. 1988.. 1 omslag.
96
Stukken betreffende secretariaatswerkzaamheden van de landelijke coördinatiegroep. 1989-1990.. 1 omslag.

Werkgroep Overheid en Politiek

1-3
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend. 1980-1983 (-1985).. 3 pakken.
1
A-B..
2
C-N..
3
O-Z..
4-6
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend. (1981) 1983-1986.. 3 pakken.
4
A-C..
5
D-M..
6
N-Z..
7-9
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend. (1984) 1986-1990.. 3 pakken.
7
A-C..
8
D-N..
9
O-Z..
10
Notulen van vergaderingen met agenda’s en bijlagen. 1981-1983.. 1 omslag.
11-17
Notulen van vergaderingen met agenda’s en bijlagen. Met bijlagen. 1984-1991.. 7 pakken.
11
1984..
12
1985..
13
1986..
14
1987..
15
1988..
16
1989..
17
1990-1991 maart..
18
Stukken houdende reacties van Vrouwen voor Vrede op overheidsstukken en -plannen en correspondentie met regering en Tweede Kamer. 1982-1991.. 1 pak.
NB. Zie ook nrs 1-9.
19
Stukken betreffende acties van H.H.M (Leny) Durville, lid van de Werkgroep Overheid en Politiek van Vrouwen voor Vrede Den Haag. 1981-1990.. 1 omslag.
20
Stukken betreffende het Komitee Kruisraketten Nee (KKN) en betreffende acties tegen kruisraketten. 1983-1986.. 1 omslag.
21
Stukken betreffende de Conferenties over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) in Helsinki en Madrid. 1980-1981.. 1 omslag.
22
Stukken betreffende Technische Hogescholen en hun bijdrage aan de wapenindustrie. 1981-1983.. 1 omslag.
23
Verslag van het werkcongres van de Nederlandse Vrouwen Vredesbeweging 24 april 1982. 1982.. 1 stuk.
24
Stukken betreffende gezondheid en kernwapens. 1982 en z.j.. 1 omslag.
25
Stukken betreffende de 'FREEZE'. 1984 en z.j.. 1 omslag.
26
Stukken betreffende het Tribunaal voor de Vrede september 1985. 1985.. 1 omslag.
27
Stukken betreffende het Oost-West Symposium 21 juni 1985. 1985.. 1 omslag.
28
Correspondentie met de Franse ambassadeur en president betreffende kernproeven in de Stille Oceaan. 1985.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende de Vrouwenvredesmanifestatie 13 mei 1986 te Den Haag. 1986.. 1 omslag.
30
Tekst van en brief betreffende het interview van Ischa Meijer met Sienie Strikwerda. 1986.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende Edy Korthals Altes. 1986-1990.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende het Overlegorgaan tegen de Kernbewapening (OO). 1986-1989.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende de actie 'Geen oorlog in De Golf'. 1990-1991.. 1 omslag.
35
Documentatie. 1981-1989.. 1 omslag.

Werkgroep Politiek en Vrede – Vrouwen voor Vrede

34
Vredesperspektieven. Politieke berichten van de stichting Werkgroep Politiek en Vrede Vrouwen voor Vrede. 1990-1991.. 1 omslag.
85
Stukken betreffende de opheffing van de werkgroep. 1991.. 1 omslag.
NB. Met notulen. Activiteiten worden voortgezet in politieke werkgroep VVV-WILPF.

Politieke Werkgroep VVV – WILPF

60-63
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend. 1991-1995.. 4 omslagen.
60
A..
61
B-J..
62
K-Q..
63
R-Z..
75-76
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend. 1996.. 2 omslagen.
75
A-H..
76
I-Z..
64-82
Notulen van de vergaderingen met agenda’s. 1992-1998.. 7 omslagen.
81
1992..
82
1993..
66.
1994..
64.
1995..
68.
1996..
70.
1997..
78.
1998..
65-84
Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen. 1992-1998.. 9 omslagen.
NB. In de bijlagen bevinden zich de Euroberichten, Europaconferentie, notulen van de Eurogroep van de WILPF, VN-artikelen, Milieuberichten, brieven, artikelen, rapporten en verslagen. 84. 1992
83
1993..
65
1994..
67
1995..
69
1996..
71
1997/2-1997/54..
72
1997/55-1997/153..
79
1998/2-1998/68..
80
1998/69-1998/115..
77
Financiële stukken. 1992-1998.. 2 omslag.
73
Stukken betreffende het symposium voor vrouwen ‘A world beyond war’ VS, California. 1983.. 1 omslag.

Werkgroep Weldadig, voorheen Werkgroep Sociale Verdediging

36-51
Agenda's, notulen, correspondentie, ingekomen stukken, stukken betreffende acties en congressen en documentatie. Chronologisch geordend. 1983-1994.. 16 pakken.
36
1983..
37
1983..
38
1984..
39
1985..
40
1985..
41
1986..
42
1986..
43
1987..
44
1988..
45
1989..
46
1990..
47
1991..
48
1991..
49
1992..
50
1993..
51
1994..

Werkgroep 'Stop Kernproeven'

52
Verslagen van vergaderingen. (1988) 1989-1997.. 1 omslag.
53
Namenlijsten. 1991-1994.. 1 omslag.
54
Correspondentie. 1991-1997.. 1 pak.
55
Uitgegane mailingen. 1994-1996.. 1 omslag.
56
Kopij voor de Nieuwsbrief. 1994-1996.. 1 omslag.
57
Folders en posters. 1988-1995.. 1 omslag Affiches overgebracht naar beeldarchief..
58
Financiële stukken. 1993-1997.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende acties van andere groepen tegen de Franse kernproeven in 1995. ca 1995.. 1 omslag.

Werkgroep Vrouwen tegen Kernwapens

90
Stukken betreffende de activiteiten van de werkgroep en het vrouwenvredeskamp Soesterberg. 1981-1983.. 1 omslag.

Werkgroep Vrouwenvredesproject 572

86
(Concepten van de ) Nieuwsbrief. 1986-1990.. 1 omslag.
97
Ingekomen brieven. 1987-1993.. 1 omslag.
93
Ingekomen brieven van Bertie van Gelder, correspondente van Women & Peace, Israel. 1988-1990.. 1 omslag.

Werkgroep gezondheidszorg

94
Stukken betreffende de ramp in de kernreactor in Tsjernobyl. 1987.. 1 omslag.

Archief Vrouwen voor Vrede ’t Gooi

87
Stukken betreffende hun werkzaamheden. z.j.. 1 omslag.