/
You are not logged in

Archief Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland 1894-1920

Identity Area

Collection IDIIAV00000293
Unitdate1894-1920
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Jan Bervoets in 1971
In 2013 gedigitaliseerd
Access and UseVrij
Access NoteAlleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

De Vereeniging Rechtstoestand kende geen afdelingen, maar de ingekomen post en de voorstellen van verschillende leden van het hoofdbestuur werden aan al de bestuursleden en aan belangstellenden doorgezonden met begeleidende rondzendbrieven, waarop moest worden aangetekend of het stuk ontvangen was, en of men er een oordeel over had. Daarna werd een besluit genomen of werd de correspondentie afgehandeld. Uiteraard werden beslissingen van principiële aard in de algemene jaarvergaderingen genomen. Het archief van de Vereeniging Rechtstoestand dat bij het archief van de Unie voor Vrouwenbelangen was gevoegd, werd blijkens een vermelding in Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven van 1931 op pag. 42 in dat jaar samen met dat van de Unie aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen. In februari 1994 werd het archief overgedragen aan het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). Van de door het bestuur van de Vereeniging Rechtstoestand gevoerde briefwisseling zijn de ingekomen stukken, de daarmede corresponderende rondzendbrieven en beantwoordingen bij elkaar gehouden, zodat er per adressant aparte dossiers werden gevormd. Deze zijn in alfabetische volgorde gelegd. Zo werd het mogelijk om de overgebleven rondzendbrieven, die intern bestuursberaad behelsden, in chronologische volgorde te rangschikken. Het archief werd in 1971 opnieuw geordend door drs. J.A.A. Bervoets, stagiair bij de Tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1894; fuseerde in 1920 met de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht tot de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen; doel was de achterstelling van de gehuwde vrouw in de burgerlijke en sociale wetgeving ongedaan te maken langs constitutionele weg; zond adressen aan de overheid tegen iedere maatregel of wet die de wettelijke en sociale ongelijkheid der beide seksen handhaafde of versterkte; ageerde fel tegen het Burgerlijk Wetboek dat de man tot hoofd van het gezin verklaarde en de gehuwde vrouw als zodanig handelingsonbekwaam (vgl. het eerst in 1957 opgeheven artikel 1482); organiseerde in 1911 een enquête over de sociale positie van de vrouwen die werkzaam waren bij de Posterijen; gaf samen met de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen en Thugatêr het blad 'Belang en Recht' uit 1896-1918.


Inhoud

Notulen van algemene ledenvergaderingen 1898-1920 en van bestuursvergaderingen 1894-1920; algemene correspondentie 1894-1920; jaarverslagen 1905-1919; statuten en huishoudelijk reglement 1894; ledenlijsten 1913-1920; bestuurscorrespondentie 1894-1920; adressen en rekesten 1894-1920.
Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

13-14
Ledenlijsten. 1913-1920.. 1 deel, 1 omslag.
16-20
Briefwisseling met andere verenigingen en particulieren. 1894-1920.. 1 omslag.