/
You are not logged in

Archief Saskia Grotenhuis 1974-1985

Identity Area

Collection IDIIAV00000239
Unitdate1974-1985
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1992
Aanvulling verwerkt door Susanne Neugebauer in 2000
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Saskia Grotenhuis, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Inhoud

Stukken betreffende (de oprichting van) het Tijdschrift voor Vrouwenstudies 1978-1985; stukken betreffende de studiegroep homogeschiedenis 1979-1981; stukken betreffende vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam 1975-1981 en betreffende de Stichting de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies Amsterdam 1980-1981; stukken betreffende de studiedagen van het IPSO 1974-1978.
Oprichting van het landelijk tijdschrift voor vrouwenstudies

1
Stukken betreffende de voorbereiding van de oprichting van een landelijk tijdschrift voor vrouwenstudies. 1978-1979.. 1 omslag.
2
Concept-statuten van de stichting Tijdschrift voor Vrouwenstudies, jaarverslag over 1980, contract met Socialistische Uitgeverij Nijmegen (SUN) en afspraken met de SUN.1979-1980.. 1 omslag.
3-8
Notulen van redactievergaderingen van het Tijdschrift voor Vrouwenstudies (TVV).1979-1985.. 6 omslagen.
3
1979-1980..
4
1981..
5
1982..
6
1983..
7
1984..
8
1985 mei..
9
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van vergaderingen van de redactieraad van het TVV.1979 nov.-1984.. 1 omslag.
10
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en van de redactie van TVV.1981-1985.. 1 omslag.
11
Concepten van artikelen voor TVV met commentaar en correspondentie. 1980-1983.. 1 pak.
12
Beleidsstukken en stukken betreffende de lustrumviering van het TVV op 12 en 13 april 1985. 1984-1985.. 1 omslag.

Universitaire activiteiten

26
Stukken betreffende de homo- en lesbische beweging met een paper uit de studiegroep homostudies studiejaar 1982/1983. 1978-1982.. 1 omslag.
13
Stukken betreffende de studiegroep homogeschiedenis. 1979-1981.. 1 omslag.
24
Ingekomen brief van de PVO houdende een dankzegging voor haar bijdrage aan het lesprogramma 20 juni 1980 en een ingekomen brief van M. de Ras inzake nota 3 homostudies 22 maart 1985 met bijlage. 1980, 1985.. 2 stukken.
30
Stukken betreffende de Werkgroep vrouwen en universiteit. 1975-1976.. 1 pak.
29
Notulen van het vrouwenoverleg aan de faculteit sociologie/antropologie. 1976-1977.. 1 omslag.
14-16,27
Stukken betreffende het basisprogramma vrouwenstudies FSW van de UvA.1977-1981.. 3 omslagen, 1 pak.
27
met notulen van de bijeenkomsten van de studentes en notulen van de bijeenkomsten van hun begeleidsters, de ‘Moedergroep” en 8 papers. 1 pak. 1977/1978.
14
1978/1979..
15
1979/1980..
16
1980/1981..
28
Stukken betreffende de doctoraalstage: Evaluatieonderzoek onder de deelnemers van het introductieprogramma vrouwenstudies, vragenlijsten en concepten van de analyse van het cijfermateriaal. 1978.. 1 omslag.
17
Stukken van en betreffende de begeleidingscommissie vrouwenstudies FSW, waaronder notulen. 1978-1980.. 1 pak.
18
Stukken betreffende het Studium Generale programma 'Vrouwenlijf' 9 en 10 maart 1978. 1977-1978.. 1 omslag.
19
Stukken betreffende het vrouwenoverleg sociologie/antropologie. z.j.. 1 omslag.
20
Stukken betreffende de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies Amsterdam 1981. 1980-1981.. 1 omslag.
NB. Bevat ook stukken van Mieke Aerts.
21
Stukken betreffende de werkgroep theoretisch kader van het ministerie van SoZaWe en de conferentie 'Seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes' 7-8 juni 1982. 1982.. 1 omslag.
22
Stukken betreffende het congres 'Vrouwen en politiek', 'Among men, among women' en het congres herverdeling betaalde en onbetaalde arbeid. 1981-1983.. 1 omslag.
23
Stukken betreffende de Stichting Landelijk Overleg Vrouwenstudies (SLOV).1983-1984.. 1 omslag.
25
Stukken betreffende vrouwencultuur, onder andere afkomstig van Saskia Grotenhuis en Mieke Aerts.1977 en z.j.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende de studiedagen van het Instituut voor politiek en sociaal onderzoek (IPSO) met de onderwerpen: Nederlandse vrouwenbeweging, kolonialisme en neokolonialisme, rolpatronen en vrouwenarbeid. 1974-1978.. 1 omslag.