/
You are not logged in

Archief Netwerk Shell Partners 1992-1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000724
Unitdate1992-1998
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationBeschrijving gemaakt door Annette Mevis in 2014
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Netwerk Shell Partners, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Begin 1992 opgericht door echtgenotes van Shell werknemers die in het buitenland werkten; zij liepen aan tegen het ontbreken van carrièremogelijkheden voor de echtgenotes en het gebrek aan belangstelling van de Shell leiding hiervoor; ook bij andere bedrijven die personeel naar buitenlandse posten stuurde, speelde dit probleem; de werkgroep wilde 'spouse employment' onder de aandacht van het bedrijf te brengen; na enige jaren hard lobbyen werd in november 1995 Outpost opgericht, een stichting waar Shell families informatie kunnen krijgen over arbeidsmogelijkheden van de 'afhankelijke' echtgeno(o)te, zoals werkvergunningen, diploma-erkenning en studiemogelijkheden; het Netwerk hield toen op te bestaan.


Inhoud

Notulen van bijeenkomsten 1992-1995; stukken betreffende vergaderingen met Shell functionarissen 1994; stukken betreffende Outpost 1995-1998; stukken betreffende de leden 1992-1995; enquête 1992-1993; stukken betreffende het congres 'Women on the Move' in Brussel 7-9 maart 1992; stukken betreffende de informatieavond 'Partners en mobiliteit' 24 maart 1993; verzamelde informatie betreffende Shell en andere bedrijven 1992-1994.