/
You are not logged in

Archief Stichting VROUWMENS 1989-2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000387
Unitdate1989-2000
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Susanne Neugebauer in 2000
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig voor nummers 20 en 24.
Preferred CitationArchief Stichting VROUWMENS, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 9 november 1990 te Volkel op initiatief van mevrouw M.M. van Lieshout-van Asseldonk, opgeheven in 2000; doel was in eerste instantie Tiny van Lieshout te ondersteunen bij haar civiele rechtsprocedure tegen de bisschop van Den Bosch, die zij aanspande omdat zij niet toegelaten werd tot de opleiding tot diaken; in tweede instantie was het doel te bereiken dat vrouwen in het algemeen toegelaten kunnen worden tot wijdingsambten in de Rooms Katholieke Kerk; de naam luidt voluit: Stichting VrouwenRecht Op Uitoefening Wijdingsambten Middels Evangelische NormStellingen; middels publiciteit en actieve representatie binnen de vrouwengeloofsbeweging werden adhesiebetuigenden en donateurs geworven, die het doel van de stichting zowel met hun solidariteit als ook financieel mogelijk maakten; een twee keer per jaar verschijnende nieuwsbrief hield geïnteresseerden op de hoogte en verantwoordde de financiële situatie tegenover haar donateurs.


Inhoud

Vergaderstukken 1990-2000; correspondentie tussen bestuursleden en met binnen- en buitenland 1989-2000; oprichtingsakte 9-11-1990; financiële stukken 1990-2000; stukken betreffende publiciteit 1989-1996; stukken betreffende de rechterlijke procedures 1990-1996; documentatie over het onderwerp vrouwen in het ambt 1990-1998; een videoband en twee geluidscassettes met opnames van gesprekken op radio en televisie.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1
Notulen van bestuursvergaderingen. 1990-2000.. 1 omslag.
2
Correspondentie tussen de bestuursleden. 1991-1997.. 1 omslag.
3-9
Correspondentie binnen Nederland. 1989-2000.. 7 omslagen.
3
1989-1990..
4
1991..
5
1992..
6
1993..
7
1994..
8
1995..
9
1996-2000..
10-11
Buitenlandse correspondentie. 1990-2000.. 2 omslagen.
10
Amerika, Australië, België en Canada..
11
Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, India, Malta en Nieuw Zeeland..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting en opheffing.
12
Oprichtingsakte (9-11-1990) van de Stichting Vrouwmens en stukken betreffende wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. 1990-1998.. 1 omslag.

Financiële verantwoording.
13
Financiële jaarverslagen en begrotingen. 1990-2000.. 1 omslag.
14-19
Journaal van inkomsten en uitgaven. 1990-1997.. 6 omslagen.
14
1990-1992..
15
1993..
16
1994..
17
1995..
18
1996..
19
1997..
20
Adreslijst van donateurs. 1998.. 1 omslag.
21
Nieuwsbrief voor donateurs en adhesiebetuigenden met financiële verantwoording (gedeeltelijk ook vertaald in het Engels en Duits) .z.j.. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.
22-23
Concepten van discussiestukken voor het stichtingsbestuur en de achterban, van lezingen die Tiny van Lieshout en andere bestuursleden hielden voor kerkelijke en wereldlijke organisaties en van artikelen voor diverse tijdschriften. 1989-1996.. 2 pakken.
22
1989-1992..
23
1993-1996..
24
Adreslijsten van personen, organisaties en uitgeverijen van tijdschriften in binnen- en buitenland, die het doel van de stichting -toelating van vrouwen tot de opleiding tot diaken- ondersteunen. z. j.. 1 omslag.

Rechterlijke procedures.
25-29
Processtukken betreffende de eiseres Lieshout/Stichting Vrouwmens en de gedaagden: het seminarie van het bisdom ’s Hertogenbosch, het Bisdom en de Bisschop van ’s Hertogenbosch Ter Schure. 1990-1996.. 5 omslagen.
25
Lieshout contra bisdom voor de arrondissementsrechtsbank. 1990-okt. 1991..
26
Lieshout contra bisschop voor de arrondissementsrechtsbank. dec. 1991-dec. 1992..
27
Hoger beroep voor het gerechtshof. Maart 1993 - juni1994..
28
Verzoek om cassatie voor de Hoge Raad. 1994-1995..
29
Verzoek om behandeling door de Europese Commissie voor de Mensenrechten. 1996..
30
Correspondentie met de advocaten. 1990-1996.. 1 pak.
31
Stukken betreffende het oordeel over de weigering tot toelating tot de opleiding tot diaken uitgesproken door de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de Arbeid. 1991-1992.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

32-35
Krantenknipsels en artikelen over vrouwen in het ambt en over het werk van Tiny van Lieshout en de Stichting Vrouwmens. 1990-1998.. 4 pakken.
32
1990-1991..
33
1992..
34
1993-1994..
35
1995-1998..
36
Paper geschreven door M.H. Bogaers, student rechten in Tilburg met de titel ‘Vrouwelijke diaken: noot bij het procesdossier Van Lieshout/Ter Schure (1990-1996). 1997.. 1 omslag.
37-39
Buitenlandse periodieken met als onderwerp vrouwen in het ambt. 1990-2000.. 3 omslagen.
37
A4-formaat..
38
OCW, Bread & Wine, BASIC, COW-nieuws..
39
A5-formaat..

BEELD EN GELUID

40
Videoband met fragmenten van drie verschillende televisie-uitzendingen (Kruispunt, Rondje van het Huis en Bekentenissen) waarin Tiny van Lieshout aan het woord komt over haar strijd voor toelating van vrouwen tot het ambt in de Rooms Katholieke Kerk. 1990-1992.. 1 stuk.
41
Geluidsband van het programma ‘Prijzen’ van m/v magazine waarin Tiny van Lieshout voorgedragen wordt voor de prijs voor bevordering van emancipatie en gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 14 april 1992.. 1 cassettebandje.
42
Geluidsband van het programma ‘Het geding’ van m/v magazine waarin Tiny van Lieshout e.a. over haar rechtszaak aan het woord komen. 8 mei 1991.. 1 cassettebandje.