/
You are not logged in

Archief Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen 1920-1930

Identity Area

Collection IDIIAV00000292
Unitdate1920-1930
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Jan Bervoets in 1971
Nummers 65-75 door Annette Mevis in 1994
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Ontstaan in maart 1920 uit een fusie van de Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland en de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht; fuseerde in 1930 met de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen tot de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap; zette de constitutionele acties van de Vereeniging Rechtstoestand voort; richtte adressen tot de overheid en spoorde haar leden aan om op vrouwen voor de Kamers, de gemeenteraden en de provinciale staten te stemmen; hield enquêtes over de werksituaties van gehuwde onderwijzeressen en kantoorbediendes; na eerst te hebben samengewerkt met het tijdschrift De Hollandsche Huisvrouw, richtte zij in 1924 een eigen orgaan De Wig op; nam deel in het Actiecomité inzake Ontslag aan de Gehuwde Ambtenares, sedert 1924 genaamd Comité tegen Achteruitzetting van de Vrouw; nam in 1921 het initiatief tot de oprichting van een Comité van Actie tegen Gezinsloon dat zich verzette tegen de invoering van de fiscale salarisberekening per gezin en bijgevolg het optellen van het inkomen van de vrouw bij dat van de man, en tegen het voornemen kinderbijslag en kinderaftrek in te voeren.


Inhoud

Notulen algemene ledenvergaderingen 1921-1929; notulen hoofdbestuursvergaderingen 1920-1930; jaarverslagen 1920-1930; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1920-1930; statuten en huishoudelijk reglement 1920-1928; ledenlijst 1920; financiële overzichten 1921-1927; stukken betreffende de fusie 1927-1930; stukken betreffende De Hollandsche Huisvrouw en De Wig 1920-1930; adressen en petities 1920-1930; krantenknipsels 1921-1929.
Afdelingen Amsterdam 1920-1930, Haarlem z.j., Helmond 1919-1927 en Tholen 1920-1928: notulen van bestuursvergaderingen; jaarverslagen; correspondentie; financiële stukken.
Comité van Actie tegen Gezinsloon: notulen algemene ledenvergaderingen 1921-1925; ingekomen stukken 1920; stukken betreffende de oprichting 1920 en opheffing 1928; stukken betreffende acties 1920-1921; knipsels en brochures 1919-1928.
Comité tegen de Achteruitzetting der Vrouw: notulen 1924-1928; stukken betreffende een enquête onder vrouwelijke employés in staatsbedrijven 1924; kranten- en tijdschriftartikelen 1924-1926.
Stukken van algemene aard

Stukken betreffende onderwerpen

24-29
Briefwisseling met andere verenigingen en personen. 1920-1930.. 6 pakken.
31
Nummer is vervallen. Afleveringen van 'De Hollandsche Huisvrouw. Weekblad voor de huishouding, vanaf zesde jaargang, no. 6, 10 juni 1920 tevens Orgaan van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen 1919-1923 zijn overgebracht naar de bibliotheek in december 2013..
32
Nummer is vervallen. Afleveringen van 'De Wig. Orgaan van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen jaargang' 1-7, 1923-1930 zijn overgebracht naar de bibliotheek in december 2013..
34
Nummer is vervallen. Brochures, uitgegeven door de Nederlandsche Unie van Vrouwenbelangen, overgebracht naar de bibliotheek in december 2013.. 1 omslag.

Documentatie

Archief van de afdeling Amsterdam

Archief van de afdeling Haarlem

Archief van de afdeling Helmond

Archief van de afdeling Tholen

Archief van het Comité van Actie tegen Gezinsloon

Archief van het Actiecomité inzake het Ontslag van de Gehuwde Ambtenares, later het Comité tegen Achteruitzetting van de Vrouw.