/
You are not logged in

Archief Anna Pieternella Schuijff 1929-1934

Identity Area

Collection IDIIAV00000146
Unitdate1929-1934
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.02 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1987
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Anna Pieternella Schuijff, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 30 november 1909 te Haarlem, overleden op 11 maart 1983 te Ede; opgeleid tot onderwijzeres aan de Rijkskweekschool te Alkmaar; werkte op de School met den Bijbel te Den Oever van 1929 tot 1934; huwde in 1934 met dominee Piet Robbers, hulpprediker te Den Oever; zij kreeg negen kinderen.


Inhoud

Stukken betreffende haar examen voor onderwijzeres 1929; akte van benoeming en stukken betreffende haar benoeming 1929; stukken betreffende herplaatsing en ontslag 1933-1934.
Toegang

1
Eindexamenopgaven Rijkskweekschool te Alkmaar 1929 voor Nederlandsche taal, Frans, Onderwijs en Opvoeding, Engels, Duits, Wiskunde en Rekenen; cijferlijsten van het eindexamen Rijkskweekschool, het examen handenarbeid en het examen nuttige handwerken. Akte van bekwaamheid als onderwijzeres 5 juli 1929. 1929.. 1 omslag.
2
Akte van benoeming voor onderwijzeres aan de School met den Bijbel te Den Oever (Wieringen) per 1 november 1929; getuigschrift van zedelijk gedrag en vier brieven i.v.m. haar benoeming. 1929.. 1 omslag.
3
Ontslagbrief 10 augustus 1933; stukken betreffende wachtgeld en herplaatsing na ontslag. 1933-1934.. 1 omslag.
4
Krantenfoto van de opening van de Christelijke Nationale School te Den Oever. (1929).. 1 stuk.
5
Foto’s: 1) een uitstapje per bus. Helemaal links Anna Schuijff. De man voor de bus is Piet Robbers, hulpprediker te Den Oever en Anna's latere echtgenoot; 2) Waarschijnlijk een schoolreisje. Achterste rij links Anna Schuijff; 3) Anna Pieternella Schuijff ; 4) Anna Schuijff met collega Riek Voerman; 5) Riek Voerman, collega van Anna Schuijff op de School met den Bijbel te Den Oever: 6-16) diverse schoolfoto's. 1929-1934 en z.j.. 16 foto’s.
NB. Foto's overgebracht naar beeldarchief.