/
You are not logged in

Archief Maaike Meijer 1966-2016

Identity Area

Collection IDIIAV00000579
Unitdate1966-2016
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent4.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2016
Access and UseBeperkt. Voor de met een * gemerkte nummers is toestemming nodig
Preferred CitationArchief Maaike Meijer, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren als Maria Johanna Helena Meijer op 25 januari 1949 te Eindhoven; roepnaam Maaike; studeerde van 1969 tot 1980 Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam; promoveerde in 1988 cum laude aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift De lust tot lezen. Nederlandse dichteressen en het literaire systeem; van september 1998 tot .... hoogleraar-directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit, Universiteit van Maastricht; zie verder www.maaikemeijer.nl.


Inhoud

Stukken betreffende Purperen Mien, Paarse September, de Dochters van Bep en discussies in het Vrouwenhuis Amsterdam 1971-2005; journalistiek werk 1974-2014; stukken betreffende de publicatie The Defiant Muse 1986-1999; geluidsbanden van interviews, lezingen en radio-uitzendingen 1979-1993.
List / Plaatsingslijst

Algemeen

200
Curriculum Vitae, bijgewerkt tot oktober 2016. Ook beschikbaar in PDF. 2016.. 1 stuk.

Activiteiten in de vrouwen- en lesbische bewegingen

1*
Stukken betreffende de actiegroep Purperen Mien, vrouwenpraatgroepen en de groep 7152; met een toelichting van Maaike Meijer uit mei 1985. 1971-1973.. 1 omslag .
2
Stukken betreffende de lesbische actiegroep Paarse September, met de 6 afleveringen van het tijdschrift Paarse September dat tussen oktober 1972 en april 1974 verscheen en met 2 foto's; Paarse September was sinds september 1972 de naam van Purperen Mien en hief zichzelf op in april 1974. 1972-1974.. 1 pak.
3
Stukken betreffende de receptie van Paarse September. 1981-1982, 1984-1986, 1989, 1991, 1994, 2005.. 1 omslag.
NB. Zie ook het artikel van Maaike Meijer in Goed verkeerd. Een geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland (Amsterdam 1989), waarvan een bewerkte versie verscheen in Alles kon anders. Protestrepertoires in Nederland, 1965-2005 (Amsterdam 2006).
4
Stukken betreffende de Dochters van Bep die in het Vrouwenhuis Amsterdam zaten. 1974 en z.j.. 1 omslag.
5
Stukken betreffende discussies in het Vrouwenhuis te Amsterdam, met manuscripten van artikelen van Maaike Meijer over 'de verloedering van het feminisme' en het 'fascisme'. 1972-1974.. 1 omslag.
6
Stukken betreffende het oprichten van een vrouwenkrant door onder anderen Stephanie de Voogd, Janneke van der Meulen en Maaike Meijer en kopij voor het eerste nooit gepubliceerde nummer van het blad Sophie / Sophia. [1974].. 1 omslag.
7
Stukken betreffende de ‘Krekelring’, een leesgezelschap waarin vrouwenliteratuur werd gelezen, genoemd naar Mirjam Krekel de dochter van Noor van Crevel. ca. 1974.. 1 omslag.
14
Verzameld materiaal over het matriarchaat, script van het toneelstuk 'Amazones', opgevoerd op het Tweede Echte Nationale Vrouwenfestival op 3 september 1977 in het Vondelpark en een geluidsband (cassettebandje) met opname van een cursus gegeven door literatuurwetenschapster Heide Gottner Abendroth op 18 en 19 november 197? . Met een toelichting van Maaike Meijer uit 2008. 1976-1981.. 1 pak.
13
Verzamelde stukken betreffende de vrouwen- en lesbische beweging, zoals aankondigingen van acties en activiteiten. 1977-1981.. 1 omslag.
15
Stukken betreffende de Gay Pride van 25 juni 1977 te Amsterdam, de eerste Gay Pride demonstratie in Nederland, onder anderen georganiseerd door Maaike Meijer. 1977.. 1 omslag.
201
Stuk van het Lesbisch Studieus Genootschap 'Hoe bevrijd zijn vrouwenstudies? Over heterosexualiteit en partijdigheid', opgesteld naar aanleiding van de eerste Zomeruniversiteit Vrouwenstudies in Nederland. juni 1981.. 1 stuk.
16
Stukken betreffende cursus ‘Hier met dat boek’, die Maaike Meijer gaf aan een groep vrouwen voor het buurthuis BOC (Buitenveldert). 1981-1982.. 1 omslag.
93
Stukken betreffende haar bezoek aan de Lesbian Herstory Archives in New York en de oprichting van lesbische archieven in Nederland. 1980-1982.. 1 pak.
159
Stukken betreffende een cursus vrouwenliteratuur aan boekhandelaarsters. ca. 1983.. 1 omslag.
202
Uitnodiging om de mogelijkheden voor de oprichting van een fonds te bespreken dat ten doel had de opbouw van een bibliotheek op het gebied van homosexualiteit. Met concept-statuten. 17 februari 1984.. 1 stuk.
199
Stukken betreffende Drag King Workshops van Diane Torr in de Melkweg te Amsterdam. Met foto's. 1992-1995.. 1 omslag.

Studie Nederlands

8-9
Stukken betreffende het ‘Vrouwenblok’, de eerste feministische werkgroep op het gebied van vrouwenstudies (avant la lettre) bij Moderne Letterkunde, Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam; Maaike Meijer was toen vierdejaarsstudent Nederlands (in 1969 begonnen); met toelichting van Maaike Meijer uit 2008. 1973-1974 .. 2 pakken.
10
Verzamelde stukken en aantekeningen betreffende ‘vrouwen en literatuur’. 1973-1975.. 1 omslag.
11
Stukken betreffende de vrouwenuniversiteit. 1974.. 1 omslag.
12
Verzameld materiaal en aantekeningen betreffende vrouwen en Middeleeuwen. (Maaike Meijer ging Mediëvistiek studeren als afstudeerrichting Neerlandistiek omdat zij het idee kreeg dat alles al in de Middeleeuwen is begonnen als je wilt weten waar de sekse-ongelijkheid cultureel wortelt.) ca. 1977.. 1 omslag.

Wetenschappelijk en journalistiek werk

86
Stukken betreffende totstandkoming van het Lesbisch Prachtboek, foto's van de redactie, recensies; het Lesbisch Prachtboek was een uitgave van de stichting Lust en Gratie. 1978-1983. 1 pak.
110
Stukken betreffende het samenstellen van een boek met essays over lesbische cultuur samen te stellen 'De Lesbische Revolutie in de literatuur'; niet verschenen als boek, maar hoofdstukken zijn veelal in artikelvorm verschenen. 1981-1984. 1 pak.
113
Stukken betreffende een interviewproject 'De Dichteressen' waarin MM nog levende dichteressen wilde interviewen (zie ook de banden met gesprekken met dichteressen); materiaal over het Amazone-Dichteressenfestival (april 1985) en een artikel in het blad Literatuur van Agnes Andeweg over de dichteressen in de jaren 80; foto's van Nederlandse dichteressen. 1983-1985.. 1 pak.
112
Een verzameling Nederlandstalige lesbische poëzie, verzameld rond 1984-1988 voor een mogelijke anthologie; zie hoofdstuk 8 in Lust tot lezen (1988). ca. 1950-1985.. 1 pak.
111
Stukken betreffende het samenstellen van een boek over lesbische theorie, over Monique Wittig, over de Machtige Dijen van Sjoukje Dijkstra en allerlei theorieën uit de lesbische/homostudies; haar latere Mosselezing uit 2006 zou er ook in gepast hebben; niet verschenen als boek, maar hoofdstukken zijn veelal in artikelvorm verschenen. 1984-2000.. 1 pak.
17-19
Stukken betreffende ‘De maskers van het patriarchaat’, de titel van het boek dat Maaike Meijer tussen 1981 en 1983 trachtte te schrijven en dat uit zou komen bij deFeministische Uitgeverij Sara, maar nooit is afgekomen; zij hield er veel lezingen over. 1981-1983.. 3 pakken.
160
'Verzamelde essays'. Voornamelijk kopieën. 1967, 1977-1987.. 1 pak.
161
Teksten van lezingen. ca. 1980-1985.. 1 omslag.
172
Stukken betreffende een artikel over 'The Women's Press'. 1980.. 1 omslag.
173
Volkskrantartikelen over vrouwenliteratuur & vrouwenuitgeverijen. 1980.. 1 omslag.
174
Correspondentie met Virginie sanders over René Vivien en enkele door MM vertaalde gedichten van Vivien. 1981.. 1 omslag.
170
Schrijfdagboek. 1981-1983.. 1 deel.
171
Aantekeningen en manuscripten betreffende vrouwenvriendschappen. 1982-1983.. 1 omslag.
162
Stukken betreffende een ongepubliceerd Interview door MM met Alix Kates Shulman. ca. 1983.. 1 omslag.
163
Forum 'Vertegenwoordiging van vrouwen in het literaire produktiesysteem', op 30 mei 1984 in het kader van de door MM georganiseerde Utrecht Summer School of Critical Semiotics. 1984.. 1 omslag.
205
Ingekomen brief van Corrie Dijksterhuis betreffende Henriëtte Roland Holst. 16 april 1984.. 1 stuk.
206
Originele gedichten van Chris Voets. z.j.. 1 stuk.
207
Aantekeningen betreffende Anna Achmatova en Marina Tsvetajeva. z.j.. 1 omslag.
39
Stukken betreffende de door Maaike Meijer samengestelde bloemlezing Dit maakt ons ademloos bij haar geluid. De mooiste gedichten door vrouwen geschreven. 1986.. 1 omslag.
40-61
Stukken betreffende The Defiant Muse, een bloemlezing met Nederlands/Vlaamse feministische gedichten, samengesteld door Maaike Meijer en verschenen in 1998 bij de Feminist Press in New York; met een toelichting van Maaike Meijer uit 2008. 1986-1999.. 13 omslagen, 8 pakken en 1 stuk.
40
Groslijst dichteressen A-O.. 1 pak.
41
Groslijst dichteressen P-Z.. 1 pak.
42
Contact met de Feminist Press. 1986-1999..
43
Kopieën van Nederlandse vrouwengedichten in vertaling, alfabetisch geordend.. 1 pak.
44
Biografietjes van auteurs..
45
Contact met vertaalsters. 1987-1988.. 1 pak.
46
Zakelijke correspondentie. 1987-1994, 1997-1999..
47
Copyrights en toestemmingen. 1987-1998..
48
Niet geplaatste gedichten waarvoor wel toestemming was gegeven in 1987..
49
Ingekomen post. 1994-januari 1998.. 1 pak.
50
Uitgegane post. 1994-1999.. 1 pak.
51
Nederlandstalige vrouwenpoëzie van de Middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw.. 1 pak.
52
Stukken betreffende de inleiding. 1994, 1996-1997..
53
Vertaingen van Nederlandse gedichten. ca. 1994.. 1 pak.
54
Manuscript. 1994..
55
Manuscript. 1995..
56
Manuscript, ingeleverd in november. 1995..
57
Readers Report. 1995..
58
Manuscript. 1997..
59
Presentatie in Nederland 3 juli 1998 en in de Verenigde Staten oktober/november 1998. 1998..
60
Adresgegevens..
61
Toelichting van Maaike Meijer. 2008.. 1 stuk.
98
Correspondentie met Hes Publishers betreffende de opname van een artikel in de serie 'Tekst en Maatschappij'. 1987.. 3 stukken.
99
Ingekomen brief van Ton Anbeek betreffende de opname van een artikel in het tijdschrift Literatuur. 5 december 1987.. 1 stuk.
164
Aantekeningen ter voorbereiding van de oratie van Mieke Bal, eventueel voor een artikel 'Bal voor beginners'. 1988-1989.. 1 pak.
165
Lezing Rolien Redmond en MM, Nijmegen 12 maart 1989, 'De politiek van het lezen. Een dialoog'. 1989.. 1 omslag.
166
'Reading as a lesbian', paper voor het Vth Triennial Congress of the British Comparative Literature Association 'Literary Representations of the Self', University of Leicester 3-6 juli 1989. 1989.. 1 omslag.
167
Stukken betreffende een (nooit afgemaakt) artikel over Sylvia Plath. 1989.. 1 omslag.
168
Artikel 'De rol van het verhaal in de vrouwenbeweging'. 1989.. 1 omslag.
169
'Hoofdstuk 4 Interpretatiekaders. Klad'. 1989-1990.. 1 omslag.
176
Stukken betreffende 'De canon onder vuur', in 1991 verschenen bij Van Gennep. 1989-1990.. 1 pak.
101
Columns in het Utrechts Universiteitsblad. 1992-1993..
158
Stukken betreffende een artikel over Vrouwenspiegel van Annie Romein-Verschoor. 1993.. 1 omslag.
192
Colleges en lezingen beeldvorming. 1998-1999.. 1 omslag.
193
Stukken betreffende haar onderzoek naar Hèléne Swarth. 1998-2007.. 1 pak.
194
Stukken betreffende de bij Sdu uitgevers uitgekomen 5-delige reeks 'Cultuur en Migratie'. Met een geluidsopname van het programma 'Kunsten in beweging 1980-2000' in De Balie op 18 juni 2004. 2001-2008.. 1 pak.
195
Stukken betreffende het themanummer Essay van het vaktijdschrift Nederlandse Letterkunde nummer 6 november 2001 waarvan MM gastredacteur was. 2001-200. 1 pak.
196
Stukken betreffende activiteiten en fanmail naar aanleiding biografie Vasalis. 2011-2015.. 1 pak.
197
Stukken betreffende de bundel Na de laatste keer, verzamelde poezie van Andreas Burnier, samengesteld en ingeleid door MM, Ineke van Mourik en Monica Linschoten. 2004.. 1 omslag.
20-38, 102-108, 177-191
Overig ‘Journalistiek werk': gepubliceerde en concepten van artikelen, van inleidingen, columns, lezingen, interviews, ingezonden brieven, optredens, recensies enz., met correspondentie daarover. Chronologisch geordend. 1974-2014.. 26 omslagen en 10pakken.
20
1974-1979..
21
1980. 1 pak.
22-23
1981. 2 pakken.
24-25
1982. 2 pakken.
26
1983. 1 pak.
27
1984..
28
1985..
29
1986..
30
1987..
31
1988..
32
1989..
33+178
1990..
34+177
1991..
35+179
1992..
36+180
1993..
37
1994..
38+181
1995..
102
1995-1997..
182
1996. 1 pak.
183
1997. 1 pak.
184
1998. 1 pak.
103
1998-1999..
185
1999..
186
2000. 1 pak.
104
2000-2001..
187
2002..
105
2002-2003..
188
2004..
106
2004-2005..
107
2006-2007..
108
2008-2014..
189
2008..
190
2010..
191
2012..

Redacties, jury's en netwerken

175
Stukken betreffende het Lesbies Intellektueel Platform (LIP), opgericht door MM. 1978-1980.. 1 omslag.
87-92
Archief van de Stichting Lust en Gratie, bijgehouden door Maaike Meijer als penningmeesteresse van het bestuur en redactielid van het tijdschrift Lust en Gratie; de stichting is opgericht bij het verschijnen van het Lesbisch Prachtboek, de stichtingsakte dateert van 8 mei 1980: statuten, verslagen van redactievergaderingen, correspondentie, jaarverslagen, recensies. Met foto's van onder anderen Ineke van Mourik, Maaike Meijer en Dorelies Kraakman. 1979-1999.. 6 omslagen.
NB. Zie voor meer archief van Lust en Gratie de archieven van Dorelies Kraakman, Mineke Bosch, Saskia Wieringa en Carla Brünott.
87
1979-1982..
88
1983..
89
1984..
90
1985-1987..
91
1996-1999..
92
Financiële stukken. 1978-1983..
100
Kopie van een uitgegane brief aan Erica van Boven en Annie van der Oever betreffende het ontbreken van vrouwenstudies in de Neerlandistiek. 16 november 1987.. 1 stuk.
109
Stukken betreffende Anna Bijns Prijs 1991 waarvan Maaike Meijer jurylid was, uitgereikt aan Christine D'haen. 1991..
114-115
Stukken betreffende 19 studiedagen die tussen 1994 en 2005 werden gehouden door het Werkverband Genderstudies Neerlandistiek dat MM samen met dr. Marianne Vogel oprichtte; een netwerk van feministische neerlandica’s die aan verschillende universiteiten (of daarbuiten) werkten en elk halfjaar meestal samenkwamen, gewoonlijk in Utrecht; een ongesubsidieerd initiatief, er kwamen vele feministische neerlandistieke projecten uit voort, hoofdzakelijk letterkunde, later gingen de taalkundigen ook meedoen. 1993-2005.. 2 pakken.
114
Het begin en de studiedagen 1-4. 1993-1995..
115
Studiedagen 5-19. 1996-2005..

Proefschriftproject De lust tot lezen 1984-1990

97
Stukken betreffende goedkeuring promotie; ingekomen brief van Ton Lathouwers, boeddhist en hoogleraar Slavische letterkunde in Leuven betreffende beslissing over proefschrift 22 juni 1988; kopie van uitgegane brief aan haar oud-leraar Nederlands dr. Cees van de Wateringh, van wie zij veel leerde op het Eindhovense gymnasium (Catharinalyceum) waarin zij hem waarschijnlijk haar artikel over Vasalis en de mystiek stuurt (later werd dat het eerste hoofdstuk uit De Lust tot lezen 1988, waarbij zij zijn artikel over mystiek en moderne poëzie heel intensief gebruikte. 1988.. 5 stukken.
116
Werkmap 'De grote melancholie'. 1987 en z.j.. 1 pak.
117
Werkmap beginfase. 1984-1985.. 1 pak.
118
Stukken uit de eerste fase van het onderzoek, Vasalis en mythekritiek. 1984-1985.. 1 pak.
120
Aantekeningen uit het werkproces. 1984-1988.. 1 omslag.
119
Stukken betreffende de receptie van Neeltje Maria Min. 1966-1986.. 1 pak.
121
Stukken betreffende de receptie van Elly de Waard. 1979-1990.. 1 pak.
125
Namen voor uitnodiging promotie op16 december 1988. 1988.. 1 omslag.
122
Stukken betreffende interpretatiekaders. 1990-1991.. 1 omslag.
123
Colleges Universiteit Tilburg over feministische literatuurkritiek. 1990.. 1 omslag.
124
Lezing 'De erotiek van het lezen'. z.j.. 1 omslag.
128-129
Stukken betreffende de receptie van De Lust tot Lezen. 1988-1991.. 2 pakken.
127
Stukken betreffende activiteiten na het verschijnen van De Lust tot Lezen. 1989.. 1 omslag.
130
Overzicht van gegeven lezingen rond De Lust tot Lezen 1985-1990 en lijst van recensies en andere persreacties 1988-1993. 1990, 1993.. 2 stukken.
133
Stukken betreffende vertalingen van delen in het Duits en Engels, betreffende Engelstalige lezingen en correspondentie met uitgevers. 1988-1996.. 1 pak.
132
Email correspondentie betreffende herpublicatie van De Lust tot Lezen in de AAA-reeks.2005.. 1 stuk.

Aanstellingen Universiteit van Utrecht

Zie ook archief vakgroep Vrouwenstudies Letteren. in die jaren 1986-1999.
94*
Stukken betreffende aanstellingen aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 1984-1998.. 1 omslag.
203*
Paper 'Moeder' over de bundel 'Dochter' van Eva Gerlach. Met beoordeling door MM. 1985.. 1 stuk.
145
Artikel met J. Schaap, 'De Interfacultaire Werkgroep Vrouwenstudies', als onderdeel van een Hoofdstuk 10 Niet-faculteitsgebonden Instellingen, p. 521-525. 1986.. 1 stuk.
204
Correspondentie met en publicaties van Désirée Schyns over Clarice Lispector en Herta Müller. 1987, 1989.. 1 omslag.
157
College 'Vrouwen in de volksliteratuur'. 1984.. 1 omslag.
138
College 'Vrouwelijke voorstellingen van Eros'. 1985-1986. 1 omslag.
156
College 'Vrouwenkulturen en vrouwentradities'. 1986.. 1 omslag.
142
Colleges' Zwarte perspektieven' over wit-centrisme, zwarte vrouwenliteraturen en taalfilosofie. 1986-1987, 1992.. 1 omslag.
137
College 'Opstand der lezeressen'. 1988-1992.. 1 pak.
144
College 'Zojuist verschenen. Internationale actuele vrouwenliteratuur'. 1989-1991.
134
College Machtige Beelden. 1992-1993.. 1 omslag.
154
Stukken betreffende PAO-onderwijs. 1990-1999.. 1 omslag.
146
Stukken betreffende haar aio-cursus en promovendae seminars. 1992-1993.. 1 pak.
139
Tekst toespraak bij afstuderen Marischka Verbeek. 1991.. 1 stuk.
140
Stukken betreffende promovendae, beoordeling van proefschriften en vragen bij promoties. 1992-1998.. 1 omslag.
141
Stukken betreffende de samenstelling van een kernpocket van Nederlands. 1993.. 1 omslag.
135
Lezing 'Ethiek en C/cultuur in na-oorlogs Nederland' voor de Vereniging voor Wijsbegeerte 2 maat 1994. 1994.. 1 stuk.
136
Tekst lezing 'Women and Soap Opera: Medisch Centrum West' voor Dutch Culture and Society 30 november 1993. 1993.. 1 stuk.
143
Stukken betreffende het leesseminar, later Intellectueel Atelier geheten. 1993-1995.. 1 pak.
152
Erasmus Intensive, Bologna augustus 1994. 1994.. 1 omslag.
151
Lezing NOV 'Sekse/gender en de kritiek van binaire opposities. 16 februari 1995. 1995.. 1 omslag.
150
Openingslezing Symposium Genderstudies in de Neerlandistiek 22 juni 1995. 1995.. 1 .
149
Lezing voor de Winterschool Onderzoekschool Literatuurgeschiedenis 'Veertig jaar na Knuvelder. Methoden en toepassingen van de literatuurgeschiedschrijving in Nederland 19 december 1995. 1995.. 1 omslag.
153
Lezing 'Gender, ethnicity and intertextuality' voor NOISE-literary cluster augustus 1996. 1996.. 1 omslag.
148
Gastcollege in de cursus Literatuur en Cultuur in Zuid-Afrika. 1997.. 1 omslag.
155
Stukken betreffende de NOV-cursus Tekst en beeldanalyse. 1998-1999.. 1 omslag.
147
Tekst lezing 9 april 1999 in de NOV-cursus The Body. 1999.. 1 stuk.

Aanstellingen Universiteit Maastricht

95*
Stukken betreffende aanstellingen aan de Universiteit Maastricht. 1998-2013.. 1 omslag.
198
VHS PAL videoband van haar inauguratie op vrijdag 22 januari 1999. 1999.. 1 stuk.

Overige aanstellingen en aanvragen

96*
Stukken betreffende niet doorgegane sollicitaties en aanvragen. 1988, 1991, 1995-1996, 2004.. 1 omslag.
126
Stukken betreffende de aanvraag bij de KNAW voor het onderzoek 'Theorie van de literatuurgeschiedenis. Het literaire polysysteem in na-oorlogs Nederland'.1988.. 1 omslag.
131
Vijf bijlagen van een Duitstalige aanvraag 'Lesen als Lesbe. Neue Wege für eine lesbische Literaturgeschichte'. z.j.. 1 omslag.

Beeld en geluid

NB. in sommige inventarisnummers zit ook beeld- en geluidsmateriaal.
62
Geluidsband BASF met opname van Gerdien Jonker die spreekt over het Matriarchaat. z.j.. 1 geluidsband.
63-64
Geluidsband BASF met opname van een gesprek tussen Ineke van Mourik, Maaike Meijer, Dorelies Kraakman en Mieke van Kasbergen over relaties en seks (ten tijde van het Lesbisch Prachtboek). 1979.. 2 geluidsbanden.
65-66
Geluidsband BASF met opname van een interview met Adrienne Rich door Maaike Meijer en Mieke van Kasbergen voor Vrij Nederland in Londen. z.j.. 2 geluidsbanden.
67-68
Geluidsband BASF met opname van gedichten van Audre Lorde. Op nummer 68 zit een sticker met 'Stad Radio Amsterdam'. z.j.. 2 geluidsbanden.
69
Geluidsband BASF met de enige radio-opname die er bestaat van Virginia Woolf, gekregen van de BBC en gebruikt voor het hoorspel dat Mieke van Kasbergen en Maaike Meijer maakten voor de radio over Virginia Woolf in 1982. Op YouTube te beluisteren. 1982.. 1 geluidsband.
70-71
Geluidsband met opname van een uitzending van Hoor Haar over het Lesbisch Prachtboek. 1979.. 1 cassettebandje en 1 geluidsband.
72*
Geluidsband met opschrift 'Boek Hanneke/Lom/ik' (waarbij ik Maaike Meijer is), opname van een gesprek om een boek te schrijven. z.j.. 1 cassettebandje.
73
Geluidsband met opname van Hoor Haar van het forum tijdens het feest van Serpentine over vrouwen en erotiek waaraan Maaike Meijer deelnam. 1981.. 1 cassettebandje.
74
Geluidsband met opname van een gesproken brief door Dorian Hiethaar aan Maaike Meijer. 2 maart 1983.. 1 cassettebandje.
75
Geluidsband met opname van een interview door Maaike Meijer met Maartje Draak en van een interview met Paul Clark (gedeeltelijk in het Engels). 1983.. 1 cassettebandje.
76
Geluidsband met opname van een interview door Maaike Meijer met Margaret Atwood. Engels. 2 april 1984.. 1 cassettebandje.
77
Geluidsband met opname van een interview door Maaike Meijer met Sonja Pos. 19 december 1984.. 1 cassettebandje.
78
Geluidsband met opname van Maaike Meijer over Vasalis (uitgeleend om te digitaliseren 27-3-2009). 1985.. 1 cassettebandje.
79
Geluidsband met opnames van het dichteressenfestival. 1985.. 1 cassettebandje.
80-81
Geluidsband met opname van een interview door Maaike Meijer met Inge Lievaart. maart 1985.. 2 cassettebandjes.
82-83
Geluidsband met opname van een radio-uitzending 'En dat op maandagmorgen', een gesprek met Maaike Meijer en Tania Leon over Zuid-Afrika. 27 januari 1986.. 2 cassettebandje.
84
Geluidsband met opname van het radioprogramma Bonnefooi van de IKON met Maaike Meijer over Ida Gerhardt. 14 februari 1993.. 1 cassettebandje.
85
Geluidsband met opname van het radioprogramma Drieluik van de IKON met Maaike Meijer over Blue van Kieslovsky. 19 december 1993.. 1 cassettebandje.