/
Archief Dolle Mina 1968-1981

Archief Dolle Mina 1968-1981

Identity Area

Collection IDIIAV00000047
Unitdate1968-1981
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.40 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1993; aanvullingen verwerkt door Annette Mevis in 2010 en 2016.
Access and UseVrij
Preferred CitationCollectie Dolle Mina, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dit archief van Dolle Mina is samengesteld uit de archiefstukken en documentatie- en knipselcollectie van Dolle Mina Amsterdam, adreshoudend op Postbus 6, bijgehouden door Hennie de Swaan en Annemarie en Huub Philippens, en stukken en documentatie afkomstig van individuele Dolle Mina's. De documentatie en knipselcollectie was numeriek en alfabetisch geordend in mappen met opschriften. Deze mappen zijn intact gelaten, maar aangevuld met de documentatie die afkomstig was van diverse personen. In 2010 zijn stukken van Dolle Mina Den Bosch en Utrecht toegevoegd aan de collectie.


Historical Note / Geschiedenis

Actiegroep ontstaan eind 1969 in Amsterdam, niet officieel opgeheven; de naam is ontleend aan Wilhelmina Drucker; doelstelling was de bevrijding van de vrouw vanuit een socialistisch maatschappijbeeld; het belangrijkste thema was de constante strijd voor vrije abortus; in 1974 werd voor de legalisering van abortus de afzonderlijke actiegroep Wij Vrouwen Eisen opgericht; Dolle Mina kenmerkte zich door opvallende acties en hield veel lezingen; Dolle Mina kende geen lidmaatschap, wel vijfendertig afdelingen, werkgroepen en politieke scholingsgroepen. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum werd op 27 februari 1980 een aflevering van de NOS-uitzending Ot en hoe zit het nou met Sien aan Dolle Mina gewijd (zie www.beeldengeluid.nl).


Inhoud

Agenda's en notulen van landelijke vergaderingen 1970-1972; correspondentie 1970-1973; stukken van de coördinatiegroep 1970-1971; stukken van de stuurgroep 1969-1975; lijst van 'Dolle Mina's' 1974; abonnee-administratie; discussiestukken; stukken betreffende diverse werk- en scholingsgroepen 1970-1978; stukken betreffende het boek '10 jaar Dolle Mina' 1980; niet-gebruikte kopij voor Dolle Mina-bladen; knipsels 1969-1981; stukken van Dolle Mina Dordrecht 1972-1976; stukken van Dolle Mina Den Bosch 1970-1972; stukken van Dolle Mina Utrecht 1970-1972.
List / Plaatsingslijst

Archief Dolle Mina landelijk

1
Convocaties, notulen en andere vergaderstukken van de landelijke coördinatievergaderingen en stuurgroepvergaderingen. 1970-1972.. 1 omslag.
NB. Vanaf begin 1971 staan de notulen afgedrukt in het Axi-bulletin, zie nr. 60.
2
Notulen van vergaderingen van de coördinatiegroep, met bijlagen, van diverse actiegroepen, van algemene vergaderingen en ledenlijsten. 1970-1971.. 1 omslag.
4
Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door A. en H. Philippens, Hennie de Swaan, Th.A. Blom-van Eldert, Ilja (Dillo-) Ramaker en Saskia Poldervaart. 1970-1973.. 1 pak.
5-6
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan personen, alfabetisch geordend. 1970-1973, 1975.. 2 pakken.
5
A-L.
6
M-Z.
7
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties. 1970-1972, 1975.. 1 omslag.
8
Ingekomen stukken van vrouwenorganisaties. 1970-1972, 1976.. 1 omslag.
9
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan organisaties en personen in België. 1970-1972.. 1 omslag.
10
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan organisaties en personen in West Duitsland. 1970-1972.. 1 omslag.
11
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan organisaties en personen in diverse landen. 1970-1972.. 1 omslag.
12
Stukken betreffende de oprichting, doelstelling en organisatie. 1970-1972.. 1 omslag.
13
Brochures over het werk van Dolle Mina. z.j.. 1 omslag.
14
Tekst houdende de geschiedenis van de emancipatie van de vrouw en het ontstaan van Dolle Mina en een tekst voor een voordracht over Dolle Mina. z.j.. 2 stukken.
15
Stukken betreffende het tienjarig bestaan en betreffende de voorbereiding van het Dolle Minaboek. 1978-1981.. 1 pak.
16
Ingekomen stukken van de afdelingen betreffende haar activiteiten en haar leden. 1973.. 1 omslag.
17
Stukken en correspondentie van de documentatiegroep 1970-1971; Stukken, correspondentie en knipsels van de stuurgroep 1973, 1975. 1970-1975.. 1 pak.
18
Circulaires, pamfletten, ansichtkaarten Baas in eigen Buik (Feministische Uitgeverij Sara), correspondentie en andere stukken betreffende acties. 1970-1971, [1976], 1978.. 1 omslag.
18A
Ingekomen steunbetuigingen voor legalisering van abortus. 1971.. 1 omslag.
19
Ingekomen stukken in dichtvorm naar aanleiding van acties voor openbare vrouwentoiletten. 1970.. 1 omslag.
20
Stukken betreffende de actiegroep Ongehuwde moeders / Alleenstaande ouders en knipsels betreffende de acties van de actiegroep en betreffende ongehuwd moederschap. 1970-1972.. 1 omslag.
21
Stukken betreffende de groep Alleenstaande ouders, 1972-1973, en betreffende ongehuwde moederzorg in Nederland, 1969-1970. 1969-1973.. 1 omslag.
22
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende alleenstaande ouders. 1970-1973.. 1 omslag.
23
Stukken betreffende de congressen in april 1971 te Vught en oktober 1971 te Oldebroek. 1971.. 1 pak.
24
Stukken betreffende een vormingsweekeinde op 15 en 16 januari 1972 op de Volkshogeschool 'Het Witte Huis' te Borne over het thema 'De vrijheid van de vrouw'. 1971-1972.. 1 omslag.
25
Presentielijst van een scholingsweekeinde op 27 en 28 mei 1972. 1972.. 1 stuk.
26
Ingekomen stuk van Bart Middelaar houdende stellingen voor het congres op 28 april 1973 te Utrecht. 1 stuk. 1973..
115
Documentatiemap van de cursus ‘Vrouwen in deze maatschappij’ gehouden in Dordrecht. oktober-december 1974.. 1 omslag.
27
Stukken betreffende de actiegroep Opleiding/Opvoeding en de Onderwijsgroep en documentatie betreffende onderwijs en opvoeding. 1970-1972.. 1 omslag.
28
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan centra voor vormingswerk en onderwijsinstellingen. 1970-1973.. 1 omslag.
29
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan universitaire instellingen en studentenorganisaties. 1970-1972.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende de scholingscommissie, scholingsmap en een scholingsweekeinde. 1972-1973.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende de Scholengroep Vrouwenbeweging.1976-1977.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende Amsterdamse werkgroepen waarin Dolle Mina deelneemt: scholengroep, werkende jongerengroep en politiek vormingswerk. 1974-1976.. 1 pak.
33
Ingekomen stukken van Man Vrouw Maatschappij (MVM).1971-1972.. 1 pak.
34
Documentatie van en knipsels over MVM.1969, 1971.. 1 omslag.
35
Notulen van de werkgroepvergaderingen van de stichting 'Op de vrouw af' en stukken betreffende de stichting 'Op de vrouw af'. 1970.. 1 omslag.
36
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de stichting 'Op de vrouw af'. 1970-1972.. 1 omslag.
37
Stukken en knipsels betreffende de actie 'Op de vrouw af'. 1970.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende de stichting 'Op de vrouw af' en haar contacten met het weekblad Margriet en de NOS. 1970-1972.. 1 omslag.
39
Stukken betreffende (de werkgroep) 'Centraal Wonen', Amsterdam. 1970-1971.. 1 omslag.
40
Ingekomen stukken betreffende maatschappelijk en cultureel werk. 1970-1972.. 1 omslag.
41
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan NVSH en Symbiose. 1970-1972.. 1 omslag.
42
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de uitnodiging van de firma Nestlé voor een Rijnreisje om een podiumdiscussie te voeren met diverse personen over de emancipatie van de vrouw. 1970. Knipsels uit Duitse periodieken betreffende abortus. 1970-1971.. 1 omslag.
43
Brief ingekomen bij Annemarie Soeren, van de Bayerische Rundfunk met een uitnodiging aan Dolle Mina om deel te nemen aan een discussieprogramma. 1971.. 1 stuk.
44
Stukken betreffende de werkgroep prijzenbeweging. 1974.. 1 omslag.
45
Stukken en knipsels betreffende 'Rol 's om' discussieprojekt 1973/1974 Vrouwenbond NVV en NVV-secretariaat. 1974.. 1 omslag.
46
Leuzen en liederen voor een demonstratie betreffende het recht op werk voor (gehuwde) vrouwen. z.j.. 2 stukken.
47
Ingekomen ledenbrieven van de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders.1971.. 1 omslag.
48
Ingekomen circulaire houdende informatie over de werkgroep 'Orpheus'-werkgroep voor huwelijk en homofilie. 1971.. 1 stuk.
49
Stukken betreffende het verplegingskollektief Akhnaton. 1971.. 2 stukken.
50
Stukken van de National Conference on Women's Studies gehouden op 20-24 april 1981 te Bombay. 1981.. 1 pak.
51-54
Kopij voor het Intern Blad (IB) en ingekomen stukken bij de redactie van het IB. 1970-1978.. 4 omslagen.
51
1970-1977..
52
1972-1974..
53
1972-1978..
54
1973-1975..
55
Concepten en kopij van het Dolle Minablad 1-3, jrg.7. 1979.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende abonnees van het IB en abonneeadministratie. z.j.. 1 omslag.
57
Dolle Minablad. Intern Blad van Dolle Mina. Jrg. 1 nrs 0-10; jrg. 2 nrs 1-10; jrg 3 nrs 1-10; jrg 4 nrs 1-9; jrg 5 nrs 1-10; jrg 6 nrs 1-5; jrg 7 nrs 1-4. 1972-1979.. 5 omslagen.
NB. Digitaal beschikbaar, zie bij de tijdschriften.
58
Stukken betreffende het blad Evolutie en andere publicaties van Dolle Mina. 1970-1972.. 1 omslag.
59
'Evolutie', Dwars blad van Dolle Mina , Jrg 34, nrs 1- 5 met proefdruk. 1970.. 1 omslag.
61
Manuscript van een toneelstuk geschreven door Andreas Burnier voor DM getiteld 'Het leven bij de wilde stammen'. [1970].. 1 stuk.

Knipsels en ander documentatiemateriaal

62
Documentatie en knipsels betreffende vrouwenemancipatie o.a. Angela Davis, abortus, kinderopvang, actie 'Op de vrouw af', gezin en huwelijk, gelijke behandeling en beloning voor vrouwen en mannen. 1970-1972.. 1 pak.
63-64
Knipsels betreffende DM. 1970-1975.. 2 pakken.
63
1970. Geordend per maand..
64
1971-1973, 1975. 1971 geordend per maand..
65
Knipsels betreffende DM. 1970-1972, 1975.. 1 pak.
66
Knipsels houdende meningen over DM. 1972.. 1 omslag.
67
Knipsels van ingezonden brieven in periodieken betreffende DM. 1970-1971.. 1 omslag.
68
Knipsels houdende interviews met DM's. 1970-1972.. 1 omslag.
69
Knipsels houdende interviews met niet-Dolle Mina's over DM en houdende meningen over DM. 1970-1971.. 1 omslag.
70
'Dol & Mina', knipsels van strips van DM verschenen in Het Vrije Volk. (met proefvellen?). 1971.. 1 omslag.
71
Knipsels van tekeningen, strips en reclame over DM. 1970-1971.. 1 omslag.
72
Circulaires en folders van DM over DM 1970-1972 en interne stukken van Dolle Mina. z.j.; knipsels van artikelen in samenwerking met Dolle Mina gemaakt. 1970-1972 en z.j.. 1 omslag.
73
Knipsels en circulaires betreffende en handtekeningenlijsten voor acties in Amsterdam. 1970-1971.. 1 omslag.
74
Knipsels betreffende acties buiten Amsterdam. 1970-1971.. 1 omslag.
75
Open brieven aan leden van de Tweede Kamer. 1971.Circulaires tegen het regeringsbeleid. 1971. Verwerking van een enquête onder Dolle Mina's in Amsterdam over Dolle Mina. 1 omslag. 1971..
76
Knipsels betreffende activiteiten van Nederlandse Dolle Mina's in het buitenland, betreffende acties van vrouwen buiten Nederland. 1968, 1970-1972.. 1 omslag.
77
Ingekomen circulaires van Dolle Mina buiten Amsterdam betreffende Dolle Mina-beleid voor 1971; knipsels betreffende acties naar aanleiding van het eenjarig bestaan op 31 januari 1971 en andere acties in 1971. 1970-1971.. 1 omslag.
78
Knipsels betreffende acties niet van Dolle Mina. 1972 en z.j.. 1 omslag.
79
Knipsels betreffende acties bij scholen en betreffende onderwijs. 1970-1972.. 1 omslag.
80
Knipsels en circulaires betreffende abortus en abortuswet. 1968-1972.. 1 pak.
NB. Het affiche van de demonstratie van 19 februari 1972 is overgebracht naar het beeldarchief.
81
'Vrouw Beslis. Logboek huifkar'. Reisverslag van de tocht per huifkar van 15 april tot 10 mei 1972 als actie tegen de wetsvoorstellen over abortus, met stencils ‘algemene aanwijzingen huifkartocht’ en ‘Wat moet en mag ik doen met paard en wagen’ (in 2007 ontvangen van Frederike Spits); Tweede Kamerstukken betreffende de behandeling van de abortuswet 1976; Knipselkrant betreffende de sluiting van de Bloemenhovekliniek 1976; 'Dolle Mina klaagt aan', publicatie betreffende abortus (1976); knipsels en pamflet betreffende abortus 1974; 'Overzicht van vijf jaar abortusstrijd' [1974]. 1972-1976.. 1 omslag.
82
Ingekomen affiches, folders en brochures houdende voorlichting over kamers huren, dienstweigeren, wat te doen bij aanhouding door de politie en ingekomen stukken van het Permanent Overlegorgaan op Bestuursniveau (POB). 1971 en z.j.. 1 omslag.
83
Knipsels betreffende (vrouwen)arbeid, werkloosheid, vakbeweging, stakingen en bedrijven. 1972.. 1 omslag.
84
Knipsels betreffende consument en reclame. 1970-1972.. 1 omslag.
85
Knipsels betreffende wasmiddelen, vrouw als consument, spuitbussen en diverse andere onderwerpen. 1970-1972.. 1 omslag.
86
Knipsels betreffende echtscheiding. 1972.. 1 omslag.
87
Documentatie betreffende artikel 119 van het EEG-verdrag (verdrag van Rome) betreffende gelijke beloning van vrouwen en mannen. 1972.. 1 omslag.
88
Knipsels betreffende gelijke beloning en kansen. 1972, 1974.. 1 omslag.
89
Knipsels betreffende kerk/geloof en geboorteregeling, vrouw in het ambt, celibaat etc. 1970-1972.. 1 omslag.
90
Stukken en knipsels betreffende de congressen van Dolle Mina in april 1970 en april 1971. 1970-1971.. 1 omslag.
91
Knipsels en circulaires betreffende het emancipatieweekeinde op 23-25 mei. 1975.. 1 omslag.
92
Knipsels betreffende kinderopvang. 1970-1972.. 1 omslag.
93
Knipsels betreffende boekbesprekingen en literatuurlijsten. 1970-1972.. 1 omslag.
94
Knipsels betreffende seksualiteit. 1972.. 1 omslag.
95
Ingekomen stuk, documentatie en knipsels betreffende (sociale) dienstplicht voor vrouwen en pacifisme. 1970-1972.. 1 omslag.
96
Knipsels betreffende sociale voorzieningen en verzekeringen en pensioenen. 1972.. 1 omslag.
97
Knipsels betreffende vrouwen in de politiek, vrouwen en politiek en politiek over vrouwen. 1970-1971.. 1 omslag.
98
Knipsels betreffende (bekende) vrouwen in het buitenland. 1970-1972.. 1 omslag.
99
Knipsels betreffende huisvrouwen en ziekte. 1971.. 1 omslag.
100
Knipsels betreffende de werkende vrouw. 1970-1972, 1979.. 1 omslag.
101
Knipsels betreffende diverse onderwerpen over vrouwen, onder andere tentoonstellingen, vrouw en mode, vrouw en politiek, positie van de vrouw in diverse landen, vrouwenconferentie in Kopenhagen, vrouw en wetenschap. 1974, 1979-1981.. 1 omslag.
102
Knipsels betreffende onderwijs, scholing en werkende jongeren. 1970-1972.. 1 omslag.
103
Knipsels betreffende wonen en woningnood. 1970-1972.. 1 omslag.
104
Buitenlandse tijdschriften: 'Pandora'. vol 1, nrs 22-25, vol 2 nrs 2-3, 11, 1971-1972; 'Shrew', women's liberation workshop 1970 april, 1971 augustus en September; 'Off our backs. A women's liberation bi-weekly'. Vol I, nr 15, 31 december 1970; 'Women's Newspaper', Nr 3, januari 1971; 'Come together. Gay Liberation front'. Nr 7, 'Women's issue' ;'Le Torchon Brule' (1971). 1970-1972.. 1 omslag.
105
Serie knipsels uit 'De Groene Amsterdammer' getiteld 'Vrouwen in links mannenland'. 1979 april- september.. 1 omslag.
106
Plakboek houdende knipsels over Wilhelmina Drucker, Dolle Mina, 'Op de vrouw af', positie van de vrouw en uitreiking van de Wilhelmina Druckerprijs 1971. 1968-1971.. 1 deel.
107
'De Vrouwenarbeid en de daarmee verbonden problematiek in de lid-staten van de gemeenschap'. Verslag van E. Sullerot, sociologe, uitg. Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal Sociale Zaken. Juli 1970.. 1 deel.
108
Pamflet houdende tien stellingen betreffende het recht op arbeid. Gedrukt. 1970.. 1 stuk.
109
'De Grote Kuis'. Blad van Dolle Mina Gent. 3e jrg., nr 1. Themanummer 'Vrouw en Sexualiteit'. z.j.. 1 katern.
110
Affiche 'Geen jáár, een léven voor de vrouw'. 1975.. 1 stuk.

Gedeponeerde archiefstukken

111
Stukken ingekomen bij en van Tineke van Gessel betreffende Dolle Mina. 1974-1975.. 1 omslag.
112
Stukken ingekomen bij en van Tineke van Gessel betreffende Dolle Mina, Intern Blad, Nederlands Portugal Comité, Elvas, IAV, vrouwenfestival; discussiestukken voor Dolle Mina; notulen van werkoverleg, BSJ themadagen. 1975-1977.. 1 omslag.
113
Brief van Boudewijn aan 'Lieve', 10 januari 1980. Afkomstig uit de stukken van Elsya Lewin.1980.. 1 stuk.
114
Stukken van Dolle Mina Dordrecht. 1972-1976.. 1 omslag.
116
Stukken van Dolle Mina Den Bosch, ontvangen in 2010 via Nel Willekens: notulen van vergaderingen, discussiestukken, stukken betreffende acties, correspondentie, knipsels, kleurenfoto van drie vrouwen en 2 zw/w fotootjes van de actie 'Op de vrouw af' november 1970. 1970-1972, 1975-1976, 1996 en z.j.. 1 pak.
117-121
Stukken van Dolle Mina Utrecht, ontvangen in 2010 van Olga Feenstra, waaronder ingevulde enquêteformulieren, ledenlijsten, notulen van bijeenkomsten, discussiestukken. 1970-1972.. 5 omslagen.
122
Stukken van Dolle Mina Utrecht, ontvangen in 2010 van Lud van Vorstenbosch, waaronder stukken betreffende de huifkartocht, ledenlijsten 1971-1972, notulen 1977, correspondentie en knipsels. 1970-1972, 1975, 1977.. 1 omslag.
NB. Stukken van Wij Vrouwen Eisen Utrecht zijn overgebracht naar het archief van Wij Vrouwen Eisen Utrecht voor zover niet reeds aanwezig.
123
Striptekeningen betreffende de wegwerpeconomie en milieuvervuiling, gemaakt door Nel van Beek-Koten, ontvangen in 2010 van Lud van Vorstenbosch, copyright Dolle Mina H.V.V., Aktie Strohalm, Oudegracht 36, Utrecht. z.j.. 1 stuk groot formaat.
124
Stukken betreffende Dolle Mina (ontvangen in 2010 van Irma Bogers), met een manuscript van en stukken betreffende haar kandidaatsscriptie en gehouden lezingen over Dolle Mina. 1974-1980.. 1 omslag.
NB. Stukken die reeds aanwezig waren zijn verwijderd en de tijdschriften en foto's zijn overgebracht naar bibliotheek en beeldarchief; haar doctoraalscriptie is in de bibliotheek aanwezig.
126-134
Archief van Dolle Mina Leiden: notulen van vergaderingen en stukken betreffende acties. Afkomstig van Ida van Zijl, ontvangen in november 2016. 1971-1973.. 9 omslagen.