/
You are not logged in

Archief Cornelia Maria van Asch van Wijck 1953-1969

Identity Area

Collection IDIIAV00000007
Unitdate1953-1969
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.01 m.
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Cornelia Maria van Asch van Wijck , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 15 mei 1890 te Utrecht, overleden op 19 november 1971 te Utrecht; afkomstig uit een adellijke, protestants-christelijke familie, die betrokken was bij het ontstaan van de gereformeerde kerken; kreeg onderwijs van gouvernantes en bezocht als 'finishing touch' een kostschool in Zwitserland, waar christelijke moraal en sociale verantwoordelijkheid een grote plaats innamen; vanuit deze levenshouding was zij in 1920 medeoprichtster van de Christen Jonge Vrouwen Federatie (CJVF), de Nederlandse tak van de Young Women Christian Association (YWCA); van 1930- 1938 en van 1946-1947 presidente van de YWCA; presidente van de vrouwenafdeling van de Nederlandse Gereformeerde Kerk 1951-1957; bekleedde daarnaast verschillende functies in het maatschappelijk werk en op kerkelijk gebied, waar zij pleitte voor openstelling van het ambt van predikant voor vrouwen.


Inhoud

Brieven 1959-1960, 1969; aantekeningen, voornamelijk betreffende de positie van de vrouw in de kerk en ten opzichte van de man z.j.; overdruk van artikel in Wending z.j.