/
You are not logged in

Archief Meld- en Regelkamer (MERK) 1974-1991 (2001)

Identity Area

Collection IDIIAV00000101
Unitdate1974-1991 (2001)
1974-1991
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent3.74 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 2002
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Meld- en Regelkamer (MERK), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

De nrs 1-99 zijn ontvangen via Pim van Oostrom. Tenzij anders vermeld zijn de stukken afkomstig uit het MERK-archief bijgehouden door Els Wolters. De knipsels waren voor een groot deel geordend in mappen op onderwerpen. Er waren ongeordende knipsels waarop een onderwerptitel geschreven stond; deze knipsels zijn in de desbetreffende al aanwezige map gevoegd of in een nieuwgemaakte map, met titel van het onderwerp, dat op de knipsels geschreven was (nr. 83). De dia's (nr. 99) zijn bij elkaar gehouden in de eenheden zoals ze aangetroffen zijn in het archief; ze lijken echter gedeeltelijk door elkaar te liggen. (zie bijlage 3) De nrs 100-136 zijn rechtstreeks ontvangen van Els Wolters. De knipsels van nrs 106-110 waren ongeordend; wel voorzien van een opschrift geschreven op de knipsels, waardoor de knipsels op eenvoudige wijze gesorteerd konden worden. De onderwerpen komen overeen met de opschriften op de knipsels. De knipsels die deze aanduiding niet hebben zijn ongesorteerd bij elkaar gebundeld (nrs 111-113).


Historical Note / Geschiedenis

Ontstaan in 1974 als een werkgroep van Man Vrouw Maatschappij (MVM) regio Twente; omdat de landelijke Meld- en Regelkamer nauwelijks functioneerde werd de MERK regio Twente in 1975 landelijk; eind 1986 werkzaamheden grotendeels gestaakt; doelstelling was het reageren in woord en geschrift op uitlatingen, speciaal in de media, die discriminerend zijn voor mannen en vrouwen ten opzichte van elkaar; voerde actie tegen seksistische en discriminerende beelden in de media; stuurde ingezonden brieven naar kranten, bestookte reclamemakers met kritiek, reageerde op discriminerende personeelsadvertenties en hield lezingen; kreeg uit het hele land materiaal toegestuurd; al snel groeide de hoeveelheid werk de werkgroep boven het hoofd en besloot ze daarom alleen nog de reclame aan te pakken; pleitte voor een herziening van de reclamecode; verzorgde twee publicaties en werkte mee aan een onderzoek van de Wetenschapswinkel Nijmegen betreffende het beeld van de vrouw in reclame; was hoofdzakelijk het werk van Els Wolters te Hengelo en Anneke Luyerink te Arnhem, in de beginperiode bijgestaan door Karin Tammes-Feekes te Borne en Jo van Ockenburg te Den Haag; het werk was als volgt verdeeld: Karin Tammes heeft een jaar lang personeelsadvertenties doorgelicht, Els Wolters en Anneke Luijerink deden de reclame; Jo Ockenburg voor de regio Den Haag; al vrij snel groeide het werk hen boven het hoofd en daarom besloten ze alleen nog de reclame aan te pakken; heeft twee brochures zelf samengesteld en uitgegeven, en een derde brochure i.s.m. de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit van Nijmegen; verzorgde lezingen; na opheffing zette Els Wolters à titre personnel, voornamelijk middels ingezonden brieven, de werkzaamheden voort.


Inhoud

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken met bijlagen 1974-1988; knipsels uit dag-, week-, en maandbladen van reclame, personeelsadvertenties en berichten over allerlei onderwerpen; stukken betreffende de uitgave van de brochures 'M.E.R.K.' toch hoe sterk' en 'Moederdag-in-dag-uit'; stukken betreffende de medewerking aan het onderzoek van de wetenschapswinkel 'Het beeld van de vrouw in de reclame' en betreffende de publikatie van 'Stervrouw is geen licht' 1981-1986; teksten van lezingen en radiouitzendingen 1978-1979, 1988-1993; verslagen en scripties betreffende rolpatroon en reclame; stukken betreffende de overdracht van de tentoonstelling 'Vrouw en Reclame' van de Technische Hogeschool Eindhoven aan de MERK 1979-1980; stukken betreffende 06-sekslijnenadvertenties 1988-1991; stukken betreffende de onderscheiding van Els Wolters als uitslover van het jaar 1980; documentatie en knipsels over de islam 1990-1995; stukken betreffende diapresentatie en diaseries; reclameaffiches en affiches van MVM en overheid.
List / Plaatsingslijst

Toegang

1-9
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken met bijlagen. 1974-1988.. 9 pakken.
10
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het project ‘M.E.R.K. toch hoe sterk. 1978-1979.. 1 omslag.
11
‘Reacties op de M.E.R.K.brochure’. Circulaires, knipsels en 2 ingekomen bestellingen naar aanleiding van de brochure M.E.R.K. toch hoe sterk. 1978-1981.. 1 pak.
12
Stukken betreffende een project om via circulaires een oproep te doen in vrouwenkranten, bulletins, cafés, centra etc. aan individuele vrouwen om te protesteren tegen seksistische en discriminerende reclame en advertenties. 1979-1980.. 1 pak.
13
Brochure en stukken betreffende het project ‘Moeder-dag-in-dag-uit’. Uitgave van een brochure over moederdagreclame. 1979-1980.. 1 omslag.
14
Brochure en knipsels voor de brochure ‘Moeder-dag-in-dag-uit’. 1980.. 1 omslag.
15
Ingekomen enquêteformulieren ingestuurd naar aanleiding van de brochure ‘Moeder-dag-in-dag-uit’. [1979-1980].. 1 omslag.
16
Stukken betreffende het project ‘Stervrouw is geen licht’. 1982, 1984-1986.. 1 omslag.
17
(Ontwerp van de) briefkaart ‘MERK aan het werk’. z.j.. 1 omslag.
18-22
Instructie houdende voorschriften voor de Nederlandse etherreclame samengesteld door de Reclameraad. 1977, 1979-1984, 1987.. 6 delen.
23-24a
Jaarverslagen van de Reclameraad. 1980, 1983, 1984.. 3 delen.
25-29
Mappen met knipsels over diverse onderwerpen. 1973-1986.. 3 pakken, 2 omslagen.
25
Gezondheid 1980-1986, arbeid 1973-1981, ’bekeerling’ columniste M.M. van de column Zijkant in de Twentsche Courant 1974-1981..
26
Jaar van de Vrouw 1974-1975, doordrammers 1976-1980, gezin-kinderen 1973-1986, emancipatie (ambtelijk) 1979-1984, traditionele vrouwen(clubs). 1978-1980..
27
Politiek 1975-1985, rariteiten 1978-1982, onderwijs 1974-1977, 1986, borsten z.j..
28
Celibaat. (ook correspondentie hierover). 1978-1979..
29
Dolle Mina's columnisten. 1978-1980..
30
Knipsels uit Adformatie en Ariadne, Revue der Reclame over vrouw en/in reclame; met minuten van uitgaande stukken. 1979.. 1 omslag.
31
Reclameadvertenties voorzien van commentaar. z.j.. 1 omslag.
32
Uitgaande circulaires. 1980 en z.j.. 1 omslag.
33
Citaat uit brieven van apostel Paulus aan de Korinthiërs over gedrag en kleding van de vrouw. z.j.. 1 stuk.
34
Ingekomen stukken betreffende en van de Stichting Reclame Code en het Genootschap voor Reclame.1981, 1984 en z.j.. 1 omslag.
35-39
Stukken en foto's betreffende het onderzoek ‘Het beeld van de vrouw in de reclame’ en de publicatie van Stervrouw is geen licht, gedaan in samenwerking met de wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Nijmegen.1981-1986.. 5 pakken.
40
Plakboek met uitgeknipte advertenties en ‘moppen’. z.j.. 1 deel.
41
Aantekeningen van de radio-uitzending ‘Meer over minder’ met het thema 'Vrouw in de reclame'. z.j.. 1 deel.
42
Teksten van lezingen, radio-uitzendingen en krantenartikelen. 1978-1979 en z.j.. 1 pak.
43
Teksten van radio-uitzendingen van Monica van Paemel ‘Week in… week uit’ en ‘Vara Radioweekblad’.1978-1979.. 1 omslag.
44
Ingekomen stukken: Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de behandeling van het wetsontwerp houdende regelen omtrent de privaatrechterlijke bescherming tegen misleidende reclame; de Wet hierover van 6 juni 1980, extract uit het Staatsblad; Zittingsdocumenten van het Europees Parlement met een verslag over het voorstel van de Commissie Europese Gemeenschappen aan de Raad voor een richtlijn betreffende de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende en oneerlijke reclame. 1979-1980:. 1 omslag.
45
Knipsels betreffende de STER en andere reclame op de televisie, commerciële televisie en mediawet. 1979-1987.. 1 omslag.
46
Knipsels betreffende de (rol van de vrouw in de) reclame en de media. 1975-1986.. 1 pak.
47
Knipsels betreffende verkeerde en misleidende reclame en (uitspraken van) de Reclamecodecommissie en correspondentie met de Reclamecodecommissie betreffende klachten in bijzondere gevallen (o.a. Jägermeisterreclame). 1977-1986.. 1 omslag.
48
Het stuk van de Nieuwe Revue’. Stukken betreffende de klacht ingediend bij de Reclamecodecommissie tegen een reclame van Nieuwe Revue; en knipsels over deze reclame. 1978-1979.. 1 omslag.
49
‘Vrouwebillen’. Stukken en knipsels betreffende een klacht ingediend bij de Reclamecodecommissie naar aanleiding van vrouwebillen in de reclame voor vlees. 1979.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende een klacht ingediend bij de Reclamecodecommissie tegen een reclame voor inlegkruisjes. 1978-1979.. 1 omslag.
51
Stukken en knipsels betreffende klachten tegen de advertentie van BATCO (British American Tobacco Company) Nederland B.V.1978-1979.. 1 omslag.
52-62
Mappen met knipsels van reclameadvertenties en reclamefolders op onderwerp. Met enkele ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1977-1986.. 10 pakken.
52
Banken, verzekering..
53
Bh's, ondergoed, panty’s, bioscoop, cosmetica, luiers, verband, tampons, inlegkruisjes, kleding..
54
Goud, zilver, juwelier, lectuur, beroep, artikelen, auto's, alcohol..
55
Rookartikelen, wonen, wasmiddelen, afwasmiddelen, voeding, speelgoed..
56
Zonder opschrift (prijzenfestivals), advertenties overheid, reclame overheid..
57
Ongeordend..
58
Ongeordend, kledingadvertenties C&A, P&C, Foxy..
59
Tijdschrift Man; 8 nrs. 1979-1981..
60
Ongeordend..
61
Ongeordend..
62
Ongeordend..
63
Reclameadvertenties opgeplakt op karton. z.j.. 1 omslag.
64
Stukken betreffende een diapresentatie. z.j.. 1 omslag.
65
Knipsels over vrouwen, ongeordend. 1977-1979.. 1 pak.
66
Reclameadvertenties, ongeordend. ca 1979.. 1 omslag.
67
Stukken betreffende het project van MVM Twente: Lesbrief ‘Hoe kan 't ook anders’ voor de hoogste klassen van het basisonderwijs. 1974-1975.. 1 pak.
NB. Stukken zijn afkomstig van Karin Tammes-Feekes.
68
Gedrukte statuten, circulaires en informatiefolders van de actiegroep Man-Vrouw-Maatschappij. 1979-1983.. 1 omslag.
69
Stukken betreffende en van de stuurgroep Emancipatie van de gemeente Hengelo, ingesteld voor het samenstellen van een emancipatienota. (Els Wolters zat namens de MVM in deze stuurgoep). 1979-1980.. 1 pak.
70
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven naar aanleiding van personeelsadvertenties en berichten in de media, met bijlagen. 1974-1975.. 1 pak.
NB . Stukken zijn afkomstig van Karin Tammes-Feekes.
71
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, notulen en knipsels van en over MVM, regio Twente, Els Wolters (secretariaat). 1972-1986.. 1 pak.
72
Stukken betreffende scholing voor vrouwen, ingekomen stukken betreffende vrouwenemancipatie, advertentieknipsels voor MERK. 1978-1981.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende het tijdschrift Eigenwijzer en MVM. 1975-1976.. 1 omslag.
74
Correspondentie en stukken betreffende (de overdracht van) de tentoonstelling ‘Vrouw en Reclame’. Bevat ook een foto en de catalogus van de tentoonstelling. 1979-1980.. 1 pak.
NB. de tentoonstelling was georganiseerd in het kader van de Studium Generale van de TH Eindhoven in september 1976.
75-77
Mappen met knipsels over diverse onderwerpen met enkele ingekomen en uitgaande brieven. 1973-1987.. 2 pakken, 1 omslag.
75
Bewustwording..
76
Verkrachting en Blijf van mijn Lijf..
77
Vrouw & media, porno..
78
Stukken en knipsels betreffende subsidie voor het filmproject gemeente Hengelo. 1980-1982.. 1 omslag.
79-82
Mappen met knipsels over diverse onderwerpen met enkele ingekomen en uitgaande brieven. 1973-1987.. 3 pakken, 1 omslag.
79
Clitoridectomie..
80
Miss-sen en Hengelose Miss-sen..
81
Sexualiteit..
82
Abortus I en gezinsplanning, abortus II..
83
Ongeordende knipsels op onderwerp gelegd, aangegeven door de opschriften op de knipsels: situatie vrouw internationaal, alternatieve samenleving, feministische literatuur, discriminatie en MVM. 1977-1979.. 1 omslag.
84
Ingekomen circulaires van MVM, regio's en landelijk. 1975-1978.. 1 omslag.
85
Ingekomen circulaires van diverse vrouwenbijeenkomsten en vrouwenverenigingen. [1977].. 1 omslag.
85
Drie verslagen betreffende de invloed van de reclame: 'Analyse van T.V. en radiocommercials’, 'De psychologie in de reclame’ en 'De psychologie van het kind’. z.j.. 1 omslag.
86
'MVM PvdA vanaf 1969; historisch materiaal MVM landelijk en regio Twente’. Stukken ingekomen bij mevr. K.W.R. Tammes-Feekes (Karin Tammes) o.a. betreffende MVM landelijk en regio Twente, Vrouwenkontakt in de PvdA afd. Borne; knipsels. 1969-1974.. 1 pak.
87
'MVM 24-3-74 , Vrouwenbelangen 15-3-74 tot 20-2-76’. Knipsels en stukken ingekomen bij Karin Tammes betreffende o.a. MVM en de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, afd. Twente. 1974-1976.. 1 pak.
89
Stukken afkomstig van Jo Ockenburg, MVM Meld- en Regelkamer Den Haag: ingekomen brieven, concepttekst ‘Langzaam opstaan, Kroniek van MVM 1968-1973’ door Hanneke van Buuren 1973, circulaire en brochure van MVM, kopie van een brief van Het Nederlandse Vrouwen Comité aan de minister van Sociale Zaken 1973 en twee knipsels1974, 1975. 1968-1975.. 1 omslag.
90
‘Moeder-dag-in-dag-uit’, brochure samengesteld door de Landelijke Meld-en Regelkamer (MERK) van Man-Vrouw-Maatschappij. z.j.. 1 deel.
91
M.E.R.K. toch hoe sterk. 47x tegen het zere been. Ervaringen van de Meld- en Regelkamer. Een uitgave van de aktiegroep Man-Vrouw-Maatschappij. z.j.. 1 deel.
92
Reclame in de jaren '80, Spiegel van de maatschappij? Brochure bij een themadag.z.j.. 1 deel .
93
‘De nieuwe Wet Misleidende Reclame’. Tekst bij een seminar georganiseerd door Schulte & Partners, Rijssen te Deventer 14 november 1980. 1980.. 1 deel.
94
‘Verslag van de Rooie Vrouwenactie over personeelsadvertenties’ door Ien van den Heuvel, Margreet Elings Pijkel van de Merwe en Gerard Westerloo. Uitgave van Vrouwenkontakt in de Partij van de Arbeid, Amsterdam. 1975.. 1 stuk.
95
Beleid Bevrijdt. Hoe de moeder van Marie méér kan! Nota over vorming, onderwijs en scholing als bijdrage aan de emancipatie van vrouwen, door de Kommissie Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen te Amersfoort. Met aantekeningen. 1975.. 1 deel.
96-97
Affiches. z.j.. 9 stukken..
NB. Overgebracht naar beeldarchief.
98
Map met teksten van lezingen gehouden op het congres ‘Reclame en Vrouw’, gehouden op 25 februari 1976 te Rotterdam aan de Erasmus Universiteit; M.M.G. Pubben, ‘Geneesmiddelenreklame en sekse-stereotypen’. Scriptie. Utrecht, Subfaculteit Farmacie R.U.U., Vakgroep Praktische en Sociale Farmacie 1983; Tineke van der Sluijs, ‘Feminisme en reclame’. Doctoraalscriptie sociologie, vakgroep psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam. 1983; Lisette Hombergen, ‘Apollonia als man’. Een onderzoek naar de uitbeelding van seksestereotypen in reklamespots en een onderzoek naar de mogelijkheid tot bewustmaking met behulp van rolomgedraaide reklamespots. Verslag doctoraalstage, Instituut Kommunikatiewetenschappen, Nijmegen 1986; ‘Het beeld van de vrouw in de ster-reclame’. Een onderzoek naar uitbeelding van vrouwen in STER-spots op basis van een inhoudsanalyse en een semio­logische analyse. (Samenwerking van de M.E.R.K. Hengelo en de Wetenschaps­winkel van de Katholieke Universiteit Nijmegen). Hengelo/Nijmegen 1986;‘Wat bieden t.v., radio & tina uw kind?. Tellen meisjes eigenlijk wel mee?’ Door de MVM, werkgroep media 1975. 1975-1976, 1983, 1986.. 6 stukken.
99
Dia's: 2 series voor dubbelprojectie t.b.v. de tentoonstelling Vrouw en Reclame 2x genummerd 1-70 (140 dia's); serie behorend bij het rode fotoboek ‘Vrouw en Reclame’ 1 doosje met 52 dia's; ‘dia's lezingen’ serie getiteld ‘Vrouwbeeld’ door Els Wolters (1 doos met 100 dia's); ‘Vrouw en reclame’ (pakje met 37 dia's); ‘Dia-projectie Lezing materiaal’ (pakje met 24 dia's); ‘Recent lezingen materiaal’ (doosje met 18 dia's); tekst voor de diaprojectie Vrouw en Reclame z.j.; tentoonstellingscatalogus ‘Vrouw & Reclame’. Iconograda, International council of graphic design associations. Collegediktaat nr.9.050, Technische Hogeschool Eindhoven.z.j.. 1 doos.
100
Ingekomen circulaires van MVM landelijk en regio's. 1974-1975, 1979, 1981 en z.j.. 1 omslag.
101
Besluitenlijst van de kerngroep vergadering van MVM (Twente) van 12 augustus 1975. 1975.. 1 stuk.
102
Stukken ingekomen bij Els Wolters betreffende de oprichting van de Progressieve Vrouwengroep Overijssel. [1976].. 1 omslag.
103
Aantekeningen betreffende de werkgroep Meld- en Regelkamer en het Overijssels Gesprekscentrum. z.j.. 1 omslag.
104
Aantekeningen betreffende het radioprogramma ‘Radioweekblad’ van 27 september 1978. 1978.. 1 stuk.
105
Conceptteksten voor ‘Eigenwijzer’(?) z.j.. 1 omslag.
106-110
Knipsels. 1975-1978.. 5 pakken.
NB. De knipsels waren ongeordend, veelal voorzien van een handgeschreven onderwerpsaanduiding.
106
(onvolledig)gezin, kinderen (zie ook alternatieve samenlevingsvormen), alternatieve samenlevingsvormen (zie ook gezin), abortus, geboorteregeling (zie ook gezondheidszorg), gezondheidszorg, bevolkingsbeleid..
107
verkrachting, seksualiteit, emancipatie van de patiënt, bewustwording..
108
emancipatie, -strijd, -geschiedenis, discriminatie, gelijke kansen, situatie vrouw internationaal..
109
vrouw & werk, vrouw & politiek..
110
onderwijs, scholing, vrouw & wetenschap, feministische literatuur, vrouwenfilms, -affiches, vrouw & kerk, ’damesbeurs’, MVM, MERK..
111-113
Knipsels (artikelen en advertenties) ongeordend. 1975-1978.. 3 pakken.
114
Knipsels (artikelen en advertenties) met opschrift ‘MERK’ en aantekeningen. 1974-1975, 1977-1978.. 1 omslag.
115
Ingekomen brieven van Anneke bij Els Wolters betreffende MERK. z.j.. 1 omslag.
116
Doorslag van een uitgaande brief van de MERK naar aanleiding van krantenartikelen. 1977.. 2 stukken..
117
Doorslag van een uitgaande brief van MVM, regio Twente (Els Wolters) aan de redactie van een blad, t.b.v. de rubriek ingezonden stukken. 1977.. 1 stuk.
118
Ingekomen brieven bij MVM, Den Haag. 1973-1974.. 2 stukken..
119
Circulaires van MVM, Leesproject en werkgroep Vorming en Scholing. 1973-1974 en z.j.. 3 stukken..
120
Circulaire van de Nederlandse Vrouwenpartij.(1975).. 1 stuk.
121
Ingekomen brief bij MERK. 1976.. 1 stuk.
122
Aantekeningen naar aanleiding van het televisieprogramma ‘Bekijk het maar’, voor een lezing over MVM. 1976.. 1 omslag.
123
Stukken ten behoeve van lezingen samengesteld door MVM. z.j.. 1 omslag.
124
Kiki en Jasper op avontuur in Lewerdije, door Fred Kloppenburg en Gerard Akerboom. Uitgave van Vastenactie Nederland. z.j.. 1 deel.
125
Rebelse meiden blijven strijden. Uitgave van Stichting Uitgeverij Dolle Mina, Den Haag. 1974.. 1 deel.
126
School-beroepskeuze-rolverdeling. Een project voor de zesde klassen. Uitgave van Stichting Marie, word wijzer, Den Haag, z.j.. 1 deel.
127
Stop. Folder geschreven door Clinge Doorenbos. Uitgave van het Voorlichtingsbureau voor de voeding, Den Haag, Met bijlagen. z.j.. 1 omslag.
128
MVM twente-1975. Informatiebrochure van regio Twente van de actiegroep Man-Vouw-Maatschappij.1975.. 1 deel.
129
‘Media-anti-vrouw’. Collage van reclames, advertenties en posters geknipt uit dag-, week-, en maandbladen. z.j.. 1 stuk.
130
‘Emancipatie vooruit’. Bundel ingekomen bij Els Wolters, houdende tekst van het Nederlands Aktieprogram Emancipatiebeleid, vragenlijst met toelichting en de brochure ‘Bestaand Beleid in Vogelvlucht’. 1981.. 1 omslag.
131
Ingekomen stukken van de Stichting Melania-Gilde Ontwikkelingssamenwerking.1977.. 1 omslag.
132
Stukken betreffende kinderopvang in Twente en Achterhoek. z.j.. 1 omslag.
133
Ingekomen verslag van een bijeenkomst van de Progressieve Vrouwen in Overijssel te Nijverdal op 15 mei 1976. 1976.. 1 stuk.
134
Lijst met adressen voor hulpverlening betreffende gezinsplanning e.d. z.j.. 1 stuk.
135
Deel van een minuut van een uitgaande brief van de MERK. z.j.. 1 stuk.
136
Ingekomen circulaire betreffende de oprichting van uitgeverij SARA.1977.. 1 stuk.
137
Stukken afkomstig van Els Wolters betreffende MERK. 1988-1990.. 1 omslag.
138
Videobanden (VHS). 1979-1981 en z.j.. 4 stukken..
139
Geluidsbanden. 1977-1982, 1986, 1989-1990.. 18 cassettebandjes.
140
Uitgaande brief aan Pim van Oostrum. Met reclame uit tijdschriften. 1990.. 1 omslag.
141
Plakboek met foto’s en knipsels. 1980-1986 en z.j.. 1 deel.
142
Documentatie, veelal krantenknipsels, over MERK en de activiteiten. 1978-1980.. 1 pak.
143
Stukken betreffende Hans Ferrée en de onderscheiding van Els Wolters als uitslover van het jaar 1980, uitgereikt door het comité ‘Uitslover een Erenaam’ (bestaande uit Hans Ferrée).1980-1983.. 1 omslag.
144
Documentatie betreffende abortus met kopieën van ingezonden brieven en krantenknipsels. 1977, 1984-1997.. 1 omslag.
145
Krantenknipsels naar aanleiding van ‘Ster-vrouw is geen licht’. 1986.. 1 omslag.
146
Kopieën en krantenknipsels van ingezonden brieven van Els Wolters over diverse onderwerpen. 1988-2001.. 1 omslag.
147
Teksten van lezingen, gehouden door Els Wolters, onder andere over vrouwen in de media. 1988-1993 en z.j. (vóór 1988).. 1 omslag.
148
Stukken van de werkgroep ‘Vrouwen naar de politiek’, voornamelijk betreffende telefoonseks (06-nummers), seksadvertenties en (daarmee samenhangend) seksueel geweld. 1988-1991.. 1 omslag.
149
Stukken betreffende de actie van Hengelose vrouwen tegen 06-sekslijnenadvertenties in dagblad Tubantia.1988-1990.. 1 omslag.
150
Knipsels van rolbevestigende advertenties, stukken van de overheidscampagne ‘Preventie seksueel geweld’ en stukken van de Reclame Code Commissie 1990-1991 en z.j; krantenknipsels betreffende de islam. 1990-1991, 1994-1995 en z.j.; brief van Els Wolters aan minister Hedy d’Ancona en andere stukken betreffende een seksistische poster van een anti-rookcampagne 1989-1990. 1989-1995.. 2 omslagen en 1 pak.