/
You are not logged in

Archief Lover. Literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging ca. 1974-2010

Identity Area

Collection IDIIAV00000094
Unitdate1973-2009
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.75 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Inge van Vught in 2020
Access and UseBeperkt
Access NoteVoor de met een * gemerkte nummers is toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Lover. Literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Het archief kende weinig samenhang. De oorspronkelijke ordening was leidend voor de structuur. Er is gekozen om mappen met uiteenlopende stukken zonder duidelijk hoofdthema niet op te splitsen. Deze zijn te vinden in de rubriek Dossiers over diverse onderwerpen (inventarisnummers 33-41). In deze nummers zitten daarom ook stukken die onder de andere rubrieken vallen. Bij mappen waarin wél ordening is aangebracht, is deze gerespecteerd en zoveel mogelijk behouden. Daarom is er voor gekozen om in enkele gevallen dubbelen, aangetroffen in verschillende mappen, niet te verwijderen. Van de notulen zijn zoveel mogelijk series gevormd. In het LOVER archief zijn ook hiaten zichtbaar. De kopij van de tekstenredactie ontbreekt, op 1986 na, en is voor een groot deel in het archief van Robertine Romeny te vinden. In haar archief bevinden zich nog meer stukken die met LOVER te maken hebben, daarom is in deze inventaris soms naar haar archief verwezen. Daarnaast zijn stukken over organisatorische geschiedenis (Stichting K10, fusie tot IIAV, reorganisaties) (ook) te vinden in de archieven van de organisaties, die deel uitmaakten van deze stichting (IAV, IDC en SVBK).


Historical Note / Geschiedenis

Tijdschrift LOVER (afkorting van LiteratuurOVERzicht) begon in 1974 als bijlage bij de MVM-Nieuwsbrief en werd gemaakt door de werkgroep Lezen-Schrijven-Spreken van Man Vrouw Maatschappij (MVM); sinds 1974 is LOVER een stichting; doelstelling was het verzamelen en verspreiden van pas verschenen literatuur uit de vrouwenbeweging; het tijdschrift bestond uit drie rubrieken: signalementen, tijdschriften en teksten; daarbij hoorden drie redacties, die ieder één van de rubrieken redigeerde, en een overkoepelende LOVERredactie; de medewerkers van LOVER werkten vrijwillig; naast de (deel)redacties werd LOVER ook geholpen door een landelijk netwerk van vakreferenten; in 1981 verhuisde LOVER naar Keizersgracht 10 waar ze samen met IDC, IAV, COC (Van Leeuwenbibliotheek) en SVBK participant was van Stichting K10; in 1988 fuseerde LOVER samen met IDC en IAV tot het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV); LOVER werd toen een uitgave van het IIAV, de redactie bleef echter onafhankelijk; dit werd vastgelegd in het redactiestatuut van 1987; door de fusie kon LOVER een aantal betaalde werknemers aannemen; dit hield op in 2009, toen er werd bezuinigd en LOVER zelfstandig verder ging; in oktober 2011 werd LOVER een online tijdschrift.


Geschiedenis archiefbeheer

Het archief van LOVER is in delen aan Atria geschonken in 1989, 1999, 2007 en 2011. In het archief van LOVER zijn sporen zichtbaar van verschillende archiefvormers. Er is dus geen centraal archief gevormd. Een deel van het archief is samengesteld door Gusta Drenthe en Annelies Koorn, die van 1979 tot en met 1988 de signalementenredactie leidden. Daarin zitten ook de stukken van hun voorganger Lottie Schenk die de signalementenredactie leidde tussen 1974 en 1979. De inventarisnummers 120 tot en met 129 zijn gemarkeerd als “archief Annelies Koorn.” Inventarisnummer 34 is waarschijnlijk samengesteld door Anne-Marie Bertens. Sommige stukken zijn specifiek aangemerkt met ‘archief’. Er zit ook een grote hoeveelheid LOVERstukken in het archief van Robertine Romeny. Een deel van het archief van de tekstenredactie is daar ook te vinden.


Inhoud

Notulen van collectiefvergaderingen 1975-2004; notulen en stukken bestuursvergaderingen 1978-1987 en redactieraad 1987-2002; stukken betreffende oprichting en ontstaansgeschiedenis; MVM-Nieuwsbrief 1973-1980; financiële administratie 1974-1991; financiële jaaroverzichten 1978-1984; (ruil)abonnementenadministratie 1974-2004, subsidieaanvragen o.a. 2003-2004; notulen betreffende Stichting K10 1978-1985; notulen betreffende fusie tot IIAV 1985-1988; stukken van de signalementenredactie 1973-1993; stukken van de tijdschriftenredactie 1975-2002 en kopij tekstenredactie 1986; stukken betreffende projecten en evenementen 1979-2008; knipsels, persberichten en free publicity 1975-2004; foto’s van jubilea en evenementen.
Inventory / Inventaris

Notulen LOVERvergaderingen

1
Notulen en doorslagen van notulen van LOVERvergaderingen 17 april 1975-14 december 1984. 1975-1984.. 1 pak.
2
Stukken t.b.v. LOVERvergaderingen en stukken t.b.v. de LOVER redactie waaronder voorstellen van de tekstenredactie. 1981-1988.. 1 omslag.
3
Notulen LOVERvergaderingen 18 januari-9 december 1985. 1985.. 1 omslag.
4
Notulen LOVERvergaderingen en beleidsvergaderingen 17 januari-12 december 1986. 1986.. 1 omslag.
5
Notulen LOVERvergaderingen 8 januari-december 1987, waaronder stukken betreffende stuurgroep K10. 1987.. 1 omslag.
6
Notulen LOVERvergaderingen 15 januari 1988- 9 juni 1989, met name beleidstukken, stukken betreffende fusie en bestuur van LOVER. 1988-1989.. 1 pak.
7
Notulen beleidsdagen LOVER. 1988-1991.. 1 omslag.
NB. Voor de jaren 2002-2009 zie inv.nr 28.
8
Notulen LOVERvergaderingen 13 januari-21 december 1989. 1989.. 1 pak.
9
Notulen LOVERvergaderingen 10 januari-7 december 1990. 1990.. 1 pak.
10
Notulen LOVERvergaderingen 11 januari–6 december 1991. 1991.. 1 pak.
11
Notulen LOVERvergaderingen 10 januari-4 december 1992. 1992.. 1 omslag.
12
Notulen LOVERvergaderingen 8 januari-1 oktober 1993. 1993.. 1 omslag.
13
Notulen LOVERvergaderingen 6 mei-16 september 1994. 1994.. 1 omslag.
14
Notulen LOVERvergaderingen 20 april-6 december 1996. 1996.. 1 omslag.
15
Notulen LOVERvergaderingen 10 januari-12 december 1997. 1997.. 1 omslag.
16
Notulen LOVERvergaderingen 9 januari-12 december 1998. 1998.. 1 omslag.
17
Notulen LOVERredactievergaderingen 2 oktober 1998-13 april 2001. 1998-2001.. 1 omslag.
18
Notulen LOVERredactie. 2000.. 1 omslag.
NB. Stukken die ook in 17 zaten zijn in inv.nr 18 verwijderd.
19
Notulen LOVERredactie. 2001.. 1 omslag.
NB. Stukken die ook in 17 zaten zijn in inv.nr 19 verwijderd.
20
Notulen LOVERredactie. 2002.. 1 omslag.
21
Notulen LOVERredactie. 2003.. 1 omslag.
22
Notulen LOVERredactie. 2004.. 1 omslag.
23
Notulen LOVERredactie. 2005-2007.. 1 omslag.

Notulen redactieraad en bestuur

24
Notulen en agenda’s bestuursvergaderingen LOVER. 1978-1985.. 1 omslag.
25
Notulen en stukken redactieraad LOVER met ingesloten redactiestatuut LOVER. 1987-2000.. 1 omslag.
26
Notulen bestuursvergadering LOVER, notulen en stukken betreffende redactieraad. 1987-1996.. 1 omslag.
27
Notulen en stukken ten behoeve van redactieraad LOVER. 1993-2002.. 1 omslag.
28
Notulen beleidsdagen LOVER, steunbetuigingen van prominenten en aanstelling interim bestuur. 2001-2009.. 1 omslag.
NB. Voor de jaren 1988-1991 zie inv.nr 7.

Oprichting/ontstaansgeschiedenis

29
Correspondentie algemeen en opzet van de werkgroep Lezen-schrijven-spreken van Man Vrouw Maatschappij, later genaamd LOVER, waaronder statuten stichting LOVER, afscheidsbrief Jeroen de Wildt en stukken betreffende ‘affaire Andreas Burnier interview’. 1973-1979.. 1 omslag.
NB. In het archief van Robertine Romeny is de ontstaansgeschiedenis van LOVER als MVM project uitgebreid opgenomen, zie aldaar inv.nr 90 en 145.
30
Algemene correspondentie en administratie, waaronder stichtingsstatuut 1977, subsidieaanvraag CRM en stukken ten behoeve van het vijfjarig bestaan van LOVER. 1977-1980.. 1 omslag.
31
Stichtingspapieren LOVER. 1977.. 1 omslag.
32
Stichtingspapieren LOVER, KVK registratie stichting LOVER. 1977-1984.. 1 omslag.

Dossiers over diverse onderwerpen

33
Diverse stukken en correspondentie betreffende productie LOVER en Stichting K10, waaronder draaiboek LOVER, concept gemeentelijk sociaal-cultureel plan, begroting Stichting Keizersgracht 10, rouwkaart Joke Smit, envelop met ‘heel oud Archief LOVER’ geadresseerd aan Ria Hengel, stukken participantenoverleg, interne stukken van de diverse LOVERredacties. 1973-1986.. 1 omslag.
34
Samengesteld door Anne-Marie Bertens, correspondentie o.a. betreffende internationale ruilabonnementen, subsidieaanvragen inclusief begrotingen ingediend bij de Internationale commissie van het Internationaal Jaar van de Vrouw, het ministerie van CRM en het Koningin Julianafonds en de KVK inschrijving onder vermelding van stichtingsbestuur van LOVER. 1974-1978.. 1 pak.
35
Algemene stukken waaronder financiële administratie en abonnementenadministratie, pagina uit gastenboek jubileumfeest, stukken betreffende automatisering/documentatieafdeling, stukken betreffende een centraal punt informatievoorziening en notulen participantenoverleg, kasboekje LOVER april 1974-januari 1976, distributie en correspondentie over niet ontvangen tijdschriften, abonnementenregistratie 1974-1 tot en met 1977-4, diverse knipsels over LOVER of over feministische onderwerpen. 1974-1982.. 1 omslag.
36
Stukken betreffende de productie en distributie van tijdschrift LOVER waaronder abonnementenadministratie, correspondentie intern, signalementenredactie draaiboek, subsidieaanvragen, begrotingen, stukken ‘affaire’ interview Andreas Burnier. 1975-1980.. 1 omslag.
37
Diverse stukken waaronder lijst van onderwerpen die ‘tot nu toe door mannen werden doorgenomen op signalementen’, teksten over LOVER door redactieleden, correspondentie over adresseersysteem Master. 1976-1981.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende de affaire boekhandel Michon die door LOVER beschuldigd werd van plagiaat. 1980-1981.. 1 omslag.
*39
Map met diversen, waaronder folder LOVER, voorstel voor register, knipsels, correspondentie teksten, adressenlijst medewerkers. 1981-1985.. 1 omslag.
*40
Diverse stukken waaronder krantenknipsels, stukken betreffende de vorming van de LOVER redactieraad, LOVER enquête ten behoeve van jubileum, lijst van medewerkers van het IIAV. 1988-1991.. 1 omslag.
*41
Map met diversen, waaronder interne correspondentie, draaiboek eindredactie, lijst medewerkers, ruiladvertenties, richtlijnen LOVER 1999, bladgegevens, budget LOVER 1999-2001, archiefvormer waarschijnlijk Nicole Derikx. 1999-2002.. 1 omslag.

Rubrieken van tijdschrift LOVER (Signalementen, Tijdschriften en Teksten)

Algemeen.
42
Beleidsstukken signalementenredactie en tijdschriftredactie, stukken betreffende het tweetalig uitgeven van LOVER tijdschriftenredactie, vragenlijst buitenlandse tijdschriften ruilabonnementen, stukken van de tijdschriftenredactie voor beleidsdag, correspondentie betreffende notulen ‘samenvatstersvergadering’. 1991-1994.. 1 omslag.

Signalementen.
43
Correspondentie LOVER betreffende signalementen december 1973-december 1975, waaronder stukken betreffende de oprichting van het Leesprojekt bij MVM en verdeling van signalementen onder medewerkers/vrijwilligers. 1973-1975.. 1 omslag.
*44
Correspondentie signalementenredactie onder leiding van Lottie Schenk. 1975-1979.. 1 omslag.
*45
Correspondentie signalementenredactie februari 1975-juli 1987. 1975-1987.. 1 omslag.
*46-*47
Correspondentie intern met medewerkers (signa’s), reacties en klachten, waaronder correspondentie met SWIDOC (Sociaal-Wetenschappelijke Informatie- en Documentatiecentrum). 1979-1986.. 2 pakken.
*48
Correspondentie met signalementenmedewerkers. 1979-1982.. 1 omslag.
49
Aanwijzingen voor signalementen, correspondentie met externe partijen, indelingen signalementenrubriek. 1979-1987.. 1 omslag.
*50
Medewerkerslijsten signalementen. 1980-1987.. 1 omslag.
51
(Discussie)stukken van de signalementen redactie voor beleidsdagen van LOVER, o.a. over de rubrieksindeling en samenwerking signalementen LOVER en IIAV. 1985-1990.. 1 omslag.
52
Correspondentie met signalementenmedewerkers. 1986-1987.. 1 omslag.
*53
Diverse stukken betreffende signalementenredactie waaronder stukken over de Documentatiesector van de Centrale Informatie Voorziening (CIV) en opzegging Gusta Drenthe en Annelies Koorn. 1987-1990.. 1 omslag.
54
Diversen signalementen redactie waaronder ingekomen stukken, lijst met rubrieken, vragenlijst gebruikersonderzoek vrouwenstudies-literatuur. 1988-1990.. 1 omslag.
55
Stukken van de signalementenredactie waaronder notulen signalementenredactie, alfabetische tijdschriftenlijst, stukken betreffende het vakreferentennetwerk, evaluaties van de signalementenrubriek en ‘overzicht teksten’ uit 1992. 1988-1992.. 1 omslag.
*56
Stukken signalementenredactie, waaronder medewerkerslijst en stukken betreffende automatisering en documentatie ten behoeve van de signalementenredactie. 1989-1990.. 1 omslag.
57
Correspondentie met tijdschriftenmedewerkers en vakreferenten, jaarplanning signalementenredactie, verslagen signalementenredactie, evaluatie signalementen, voorbeelden voor typiste. 1989-1990.. 1 omslag.
58
Diverse stukken betreffende de signalementenredactie, waaronder correspondentie van de signalementenredactie, vacature documentaliste/redactielid, handleiding Adlib. 1990-1993.. 1 omslag.

Tijdschriften.
59
Systeemkaarten tijdschriften verschenen in LOVER. 1975-1980.. 1 omslag.
60
Correspondentie betreffende tijdschriftenoverzichten, onder andere instructies betreffende het schrijven van tijdschriftenoverzichten, ingekomen stukken tijdschriften buitenland, concept subsidieaanvraag CRM. 1976-1980.. 1 omslag.
61
Correspondentie over tijdschriften en met externe redacties. 1990-1996.. 1 omslag.
*62
Stukken betreffende tijdschriftenrecensenten. 2001-2002.. 1 omslag.

Teksten.
63-66
Teksten LOVER 1986-4, 1986-3, 1986-2, 1986-1 met aantekeningen. 1986.. 4 omslagen.
NB. Een deel van de kopij van de tekstenrubriek van LOVER is te vinden in het archief van Robertine Romeny, inventarisnummers 88, 89, 91, 94-101, 104, 208, 210, 211, 213-215, 231 (voor enkele mappen is toestemming nodig van betrokkenen, zie inventaris RR).
63
1986-1. 1986..
64
1986-2. 1986..
65
1986-3. 1986..
66
1986-4. 1986..

Projecten en vieringen

Algemeen.
67
Felicitaties 5 en 10 jaar LOVER, uitnodiging fototentoonstelling ‘Tien jaar LOVER’, correspondentie met Joke Smit en Jeroen de Wildt over LOVERfeest 22 april 1979 in de Utrechtse vrouwenboekhandel De Heksenkelder (waar geen mannen welkom waren). 1979-1984.. 1 omslag.
68
Adélia Prado en Rama Jha, affiches van lezingen door Prado, gedicht en vertaling van gedicht Adélia Prado, twee portretfoto’s van Adélia Prado (?). 1988-1992.. 1 omslag.
69
Stukken betreffende LOVER debatten (o.a. subsidie, teksten, correspondentie, promotie), stukken betreffende Rietveldklas project ten behoeve van het twintigjarig jubileum LOVER, stageverslag Romaike Zuidema. 1993-2004.. 1 omslag.
70
Diverse knipsels en stukken betreffende projecten waaronder uitnodiging presentatie Spirifeminisme, uitnodiging Digifeminisme, programma LOVER feest. 1996-1999.. 1 omslag.
71
Reader LOVER ‘Mannelijkheid? Mannelijkheid!’ bundel artikelen uit voorgaande jaargangen. 2003.. 1 stuk.
72
Stukken uit ‘Ordner projecten’ met daarin o.a. correspondentie over de LOVER website (2006-2008) subsidie aanvragen bij Mama Cash, IIAV, Prins Bernhardcultuurfonds, stukken betreffende het Beijing + 10 project. 2005-2008.. 1 omslag.

Filmavonden Filmhuis Cavia.
73
Flyers filmavond 'Heldinnen in de Film, de persoonlijke keuze van…', promotie filmfestival 'Film als feministisch manifest, de persoonlijke keuze van…', programmaboekje filmhuis Cavia, geluidscassette ‘ LOVERcollectief redaktie nijmegen 13 dec 1983 Dorian Hiethaar’. 1983-2002.. 1 omslag.

Essaywedstrijd 1991.
74
Stukken betreffende essaywedstrijd 1991 (o.a. entreebewijzen, uitnodigingen, affiche, correspondentie en teksten van deelnemers). 1991.. 1 omslag.

Debat Wie is er bang voor het F-Woord? 2000.
75
Promotiemateriaal debat 'Wie is er bang voor het F-woord', e-mail correspondentie verzameld door Nicole Derikx (waaronder correspondentie met deelnemers van het debat), declaratieformulieren, kostenoverzichten en stukken betreffende locatie evenement LOVER-debat 2000. 1999-2000.. 1 omslag.

Feministisch manifest.
76
Stukken betreffende de schrijfwedstrijd Nieuw Feministisch Manifest, correspondentie, inzendingen en publiciteit betreffende het themanummer Feministisch manifest. 2000-2001.. 1 omslag.
150
Behangrol met inzending feministisch manifest. 2000.. 1 stuk groot formaat.

Vormgeving

77
Illustraties van Trille Bedarrides [1976-1977] en Marion Crezee voor LOVER, illustratie Xantippe. 1974-1977.. 1 omslag.
NB. In inv.nr 234 van het archief van Robertine Romeny zit ook illustratiemateriaal van LOVER (1977-1980).

Fusie en reorganisatie

Algemeen.
78
Stukken betreffende de oprichting van een Centraal Punt voor informatievoorziening op het gebied van emancipatie, waaronder rapport werkgroep CEIV (centrale emancipatie informatie voorziening), correspondentie met het ministerie CRM. 1978-1981.. 1 omslag.
79
(Concept)statuten K10. [1982].. 1 omslag.
80
Correspondentie betreffende naamwijziging ondertitel LOVER, redactiestatuut LOVER ten behoeve van de redactieraad, fusievoorstel 1988, correspondentie met notaris over fusievoorstel, statuut fusie. 1987-1988.. 1 omslag.

Onderzoek.
81
LOVER enquête; marktonderzoek vrouwenstudies, lezeressenonderzoek wetenschapswinkel, onderzoek ‘Lezers over LOVER’. 1984-1993.. 1 omslag.
82
Lezersonderzoek LOVER. 2008.. 1 stuk.
83
Imago onderzoek en communicatieplan IIAV en LOVER. 2002.. 1 stuk.

Participantenoverleg Stichting Keizersgracht 10 en het CIEV/CIV (Centrale (Emancipatie) Informatie Voorziening).
84
Notulen participantenoverleg april 1978-22 september 1983. 1978-1983.. 1 pak.
NB. Met flyer voor de opening van K10 op 29 oktober 1982.
85
Diversen Keizersgracht 10 en LOVER waaronder artikel over K10, interne besprekingen, folder K10, concept subsidieaanvraag. 1979-1986.. 1 omslag.
86
Notulen en stukken betreffende werkgroep Centrale Emancipatie Informatie Voorziening en participantenoverleg Keizersgracht 10 (onder begeleiding van Cebeon, centrum beleidsadviserend onderzoek). 1979-1983.. 1 omslag.
87
Diverse stukken participantenoverleg ten behoeve van de CIEV, waaronder foto’s van toespraak staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters (z.j.) en demonstratie Abortuswet binnenhof Den Haag door Robertine Romeny (28 april 1981). 1979-1981.. 1 omslag.
88
Stukken over werkwijzen participanten (IAV, LOVER, COC, en SVBK) ten behoeve van het rapport participantenoverleg. 1981.. 1 omslag.
89
Correspondentie en stukken betreffende procedure projectbegeleidster participantenoverleg, met uiteindelijke keuze voor Hedy D’ Ancona. 1981.. 1 omslag.
90
Eindverslag participantenoverleg met tekstwijzigingen. 1981.. 1 omslag.
91
Ingekomen stukken betreffende subsidiëring van ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE), correspondentie met ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (DCE) betreffende onderzoek naar automatisering van het IDC, stukken en notulen betreffende participantenoverleg. 1982-1985.. 1 omslag.

Fusie 1988.
92
Redactiestatuut LOVER, fusievoorstel, stukken betreffende fusie, stichtingsakte LOVER. 1975-1988.. 1 omslag.
93
Diverse stukken betreffende fusie en reorganisatie, waaronder concept redactiestatuut LOVER, notitieblok Annelies Koorn ‘Bunt/Reorg’, stukken betreffende LOVER en CIV, ‘verslag van het participantenoverleg’ CEBEON, stukken betreffende beheer van pand K10, rapport van de werkgroep Centrale Emancipatie Informatie Voorziening, redactiestatuut en stichtingsakte LOVER 1975 en 1987. 1975-1987.. 1 omslag.
94
Notulen externe adviescommissie Van der Bunt met voorstellen reorganisatie, verslagen en correspondentie betreffende Van der Bunt commissie, verslag participantenbijeenkomst met Van Der Bunt en DCE. 1985-1986.. 1 omslag.
95
Stukken betreffende bestuursvergaderingen, stuurgroep en fusie (tot IIAV), waaronder conceptstatuut fusie. 1987-1988.. 1 omslag.
96
Stukken betreffende de fusie afkomstig van de tekstenredactie en LOVER. 1988.. 1 omslag.

Huisvesting en beheer.
97
Stukken betreffende huisvesting Keizersgracht en beoordelingscommissie inschrijving K10. 1980.. 1 omslag.
98
Notulen huisraad Keizersgracht 10. 1981-1985.. 1 omslag.
100
Notulen en stukken betreffende bestuursvergaderingen K10 en het beheer K10. 1986.. 1 omslag.

Reorganisatie na K10.
*101
Diverse stukken, o.a. index functieomschrijvingen vastgesteld in de stuurgroepvergadering, doctoraalscriptie Annelies Koorn en Gusta Drenthe ‘De vijf in het grachtenpand’ (1984). 1984-1987.. 1 omslag.
102
Stukken betreffende redactiehervorming, verslag lezersonderzoek LOVER, actieplan 2000. 1998-2000.. 1 omslag.
103
Actieplan LOVER 2000 getiteld ‘Schudden delen geven’, vragenlijst aan voormalig LOVERmedewerkers. 1999-2000.. 1 omslag.
104
Diversen publiciteit, bezuiniging, beleidsdagen, werkplannen LOVER. 1999-2003.. 1 omslag.
105
Stukken advisering vanuit ondernemingsraad van het IIAV betreffende reorganisatieplannen LOVER, specifiek de overgang van redactiesecretaris naar coördinator. 2004-2005.. 1 omslag.

Financiën

106
Financiële administratie algemeen o.a. stukken financiële commissie, begrotingen LOVER 1975-1988, abonnementsprijzen, jaarrekeningen, accountantsrapport, subsidiering Juliana fonds, Mama Cash, ASN bank, Hollandse koopmansbank, abonnementenadministratie financieel, waaronder betalingsherinneringen. 1974-1988.. 1 pak.
107
Financiële administratie waaronder financiële overzichten, jaarrekening 1979 en 1978, materialen en onkosten LOVER, facturen en aanmaningen aan boekhandels en particulieren. 1975-1982.. 1 omslag.
108
Financiële administratie algemeen. 1981-1982.. 1 omslag.
109
Grootboek LOVER met debiteuren- en crediteurenkaarten. 1982.. 1 omslag.
110-112
Enveloppen met informatie over loonbelasting. 1982-1984.. 3 omslagen.
110
19831983..
110
19841984..
110
19841984..
113
Financiële administratie LOVER waaronder jaarrekening 1984. 1982-1985.. 1 omslag.
114
Financiële administratie LOVER, waaronder notulen financiële commissie, berekeningen freelance uurbedragen, correspondentie financiële commissie, stukken betreffende prijsverhoging en financiële problemen LOVER. 1989-1991.. 1 pak.
115
Subsidieaanvragen en fondsenwerving (o.a. Mama Cash, Oranje Fonds, IBM, DCE) specifiek voor themanummer Seksualiteit. 2003-2004.. 1 omslag.
116
Jaarrapport. 1978.. 1 stuk.
117
Jaarrekening. 1983.. 1 stuk.
118
Jaarrekening. 1986.. 1 stuk.
119
Jaarrekening. 1987.. 1 stuk.

'Archief Annelies Koorn'

*120-129
Archief van Annelies Koorn, signalementenredacteur vanaf maart 1979 tot en met december 1988. 1981-1987.. 10 omslagen.
120
Twee notitieblokken met opschriften “Reorganisatie II april 1987 Annelies” en “Fusie 3 Annelies”. 1987..
121
Financiële stukken voor de financiële commissie en concept begrotingen LOVER. 1981-1988..
122
Functieomschrijvingen en “fusiezaken'. z.j..
123
Stukken betreffende stuurgroep (bestuur in oprichting met als uiteindelijke naam Keizersgracht 10). z.j..
124
Correspondentie CRM betreffende instelling onderzoek naar stand van zaken CIV door organisatiebureau Van de Bunt. 1985-1986..
125
Notulen, verslagen en stukken van de Bunt-cie die betrekking hebben op de organisatie van LOVER. 1985-1986..
126
Stukken betreffende een onderzoek ingesteld door DCE uitgevoerd door van de Bunt. 1985-1986..
127
Verslaglegging van reacties op het redactiestatuut van LOVER (1987) door de stuurgroep Keizersgracht 10. 1987..
*128
Adressen medewerkers signalementen. 1985-1986..
129
Divers signalementenredactie; artikel over kopij uittypen, lijst met taken eindredactiecommissie, correspondentie aan LOVERcollectief. 1987..

Abonnementenadministratie

*130
Abonnementenadministratie met onder andere opzeggingen, lijsten van abonnees, adreswijzigingen, rectificaties en betaalverzoeken. 1974-1977.. 1 omslag.
131
Correspondentie ruilabonnementen. 1991-2001.. 1 omslag.
132
Correspondentie en lijsten betreffende ruilabonnementen. 2002-2004.. 1 omslag.

Publiciteit

133
Persberichten. 1975-1987.. 1 omslag.
134
Communicatie en publiciteitsplannen. 2000-2002.. 1 omslag.
135
Persmap LOVER Wie is er bang voor het F woord, Nieuw feministisch manifest en film als feministisch manifest. 2000-2001.. 1 stuk.
136
Divers promotiemateriaal LOVER abonnementen. z.j.. 1 omslag.
137
Pers en promotiemateriaal. 1994-2003.. 1 omslag.
138
Notulen LOVER promotie. 1999.. 1 stuk.
139
Advertenties ingekomen en uitgaand. 2002-2004.. 1 omslag.
140
Diverse artikelen over LOVER, waaronder stukken betreffende het winnen van de Annie Romeinprijs door LOVER en stageverslag Margreet Arendsen. 1981-1985.. 1 omslag.
141
Diversen promotie van LOVER in kranten en tijdschriften, en bibliografie free publicity. 1996-2005.. 1 omslag.
142
Free publicity voor LOVER knipsels en uitdraaien, met bijbehorende bibliografieën. 2000.. 1 omslag.
143
Free publicity LOVER knipsels en uitdraaien, met bijbehorende bibliografieën. 2001.. 1 omslag.

Geluid en beeld

144
Fotoalbum (waarschijnlijk opening IIAV). [1988].. 1 omslag.
145-146
Foto’s van feest en tentoonstelling opening stichting Keizersgracht 10, waarvan één foto een programma van de dag bevat met toespraak Hedy D’Ancona (29 oktober 1982). [1982].. 2 omslagen.
147
Foto’s LOVER, mogelijk feest of jubileum Keizersgracht 10. Twee foto’s met opschrift: ‘Cebeon’ en copyright Corinne Noordenbos. z.j.. 1 omslag.
148
Zes geluidsbanden met opschriften: ‘Lover 17 februari 1996 Salon De Balie 1’, ‘lover presentatie 15 maart 1996 (vervolg)’, ‘lover: Feminisme is (niet) te koop 8 december 2003 De Balie deel 1’, ‘lover debat 8 december 2003 deel 2’, ‘Marnel Breure – Lover 25 juni 1998’ en zonder opschrift. 1996, 1998 en 2003.. 1 omslag.
149
Foto’s tienjarig bestaan van LOVER, en fotopublicatie ‘Bladspiegel’. 1984.. 1 omslag.

"Archief Annelies Koorn"