/
You are not logged in

Archief DIVA. Lesbisch tijdschrift 1980-1987

Identity Area

Collection IDIIAV00000046
Unitdate1980-1987
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1994
Access and UseBeperkt
Access NoteSchriftelijke toestemming nodig van Bernadette de Wit voor de met een * gemerkte nummers, nr 33 is gesloten tot 2062.
Preferred CitationArchief DIVA. Lesbisch tijdschrift, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Eerste nummer verscheen in maart 1982, laatste nummer in maart 1986; werd uitgegeven door de Stichting Tribade, opgericht op 22 oktober 1981 en begin 1987 opgeheven, die beoogde een bijdrage te leveren aan de emancipatie van lesbische vrouwen, alsmede de lesbische cultuur te onthullen en bevorderen; de uitgave werd gestaakt vanwege onderlinge conflicten en omdat het niet lukte het blad bij een uitgeverij onder te brengen.


Inhoud

Notulen van bestuurs-, redactie- en collectiefvergaderingen 1980-1984; correspondentie van bestuur, redactie en collectief 1981-1986; statuten 1981; stukken betreffende beleid, personeel, publiciteit, subsidies en produktie 1981-1986; stukken betreffende financiën 1981-1987; abonnee-administratie 1982-1986.
Toegang

1*
Statuten van de Stichting Tribade met redactiestatuut DIVA, huishoudelijk reglement, stukken betreffende statutenwijziging en stukken betreffende de opheffing van de stichting. 1981, 1986-1987.. 1 omslag.
2
Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1981-1987.. 1 omslag.
3*
Notulen bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1982-1984.. 1 omslag.
4-8*
Notulen collectiefvergaderingen. Met bijlagen. 1980-1984.. 5 omslagen.
4*
1980..
5*
1981..
6*
1982..
7*
1983..
8*
1984..
9-10*
Stukken betreffende contracten met bedrijven. 1982-1986.. 2 omslagen.
9
Vrouwendrukkerij Virginia..
10
Andere bedrijven..
11*
Stukken betreffende beleid en beleidsdagen. 1981-1983, 1985.. 1 omslag.
12*
Stukken betreffende de plannen voor een vernieuwde DIVA en de overgang naar een uitgeverij. 1985-1987.. 1 omslag.
13*
Stukken betreffende de organisatie en -structuur. 1982, 1984-1985 en z.j.. 1 omslag.
14*
Stukken betreffende de aanvraag van een lezersonderzoek bij de Wetenschapswinkel Amsterdam. 1985-1986.. 1 omslag.
15*
Stukken betreffende begrotingen en financiële jaaroverzichten. 1982-1985.. 1 omslag.
16*
Notulen van vergaderingen van het Financieel Blok. 1981-1982.. 1 omslag.
17*
Stukken betreffende personeelszaken. 1983-1986.. 1 omslag.
18*
Stukken betreffende giften en subsidies. 1981-1982, 1985-1986.. 1 omslag.
19*
Correspondentie tussen redactie- en collectiefleden onderling. 1983-1984.. 1 pak.
NB. Zie ook nrs 22-28.
20*
Notulen redactievergaderingen. 1982-1986.. 1 pak.
21
Brievenboek. 1983-1987 februari.. 1 deel.
22-28*
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de redactie. 1981-1986.. 1 omslag, 6 pakken.
22*
1981.. 1 omslag.
23*
1982..
24*
1983..
25*
1984..
26*
1985..
27*
1986..
28*
Alfabetisch geordend. 1984-1986..
29*
Aantekeningen betreffende planning, afspraken en ideeën van de redactie. 1982-1985.. 1 deel.
30*
Notulen eindredactievergaderingen. 1981-1982.. 1 omslag.
31*
Ingekomen brieven voor de rubriek 'Gleuf'. 1982-1983.. 1 omslag.
32*
Stukken betreffende de vragenrubriek 'Lieve Diva'. 1982.. 1 stuk.
33*
Stukken betreffende de rubriek 'Lokken'. 1984-1986.. 1 omslag.
NB. Dit nummer is gesloten tot en met 2062.
34
Stukken betreffende de rubriek 'Graven'. 1984.. 1 omslag.
35
Stukken betreffende de vormgeving. 1983, 1985.. 1 omslag.
36
Stukken betreffende de produktie en beeldredactie. 1984.. 1 omslag.
37*
Adressen van medewerksters en gastschrijfsters. z.j.. 1 omslag.
38*
Stukken betreffende de PR-groep en publiciteit. 1982-1986.. 1 pak.
39*
Aanmeldingen nieuwe abonnees. 1982.. 1 omslag.
40*
Correspondentie betreffende abonnees. 1984-1986.. 1 omslag.
41*
Stukken betreffende opzeggingen abonnementen. 1983-1985.. 1 pak.
42
Stukken betreffende ruilabonnementen. 1984-1986.. 1 omslag.
43
Stukken betreffende de abonnee-administratie en eenmalige verzendlijsten. 1984-1986.. 1 omslag.
44
Abonnee-overzichten. 1983-1984.. 1 omslag.
45
Offertes van drukkerij Virginia, stukken betreffende de abonnee-verzending en de Postgiro. 1983-1985.. 1 omslag.
46-49*
Bank- en giroafschriften met bijbehorende rekeningen. 1982-1987.. 1 omslag, 3 pakken.
46*
1982-1984.. 1 omslag.
47*
1985..
48*
1985..
49*
1986-1987..
50
Rekeningschema [1980] en grootboek 1984. [1980], 1984.. 1 omslag.
51
Kasboek. 1983 mei-1986 augustus.. 1 deel.
52
Stukken betreffende boekhandelacquisitie. 1982-1986 mei.. 1 omslag.
53
Facturen en creditnota's boekhandels. 1982-1986.. 1 pak.
54-55
Foto- en knipselboek. 1982-1986.. 2 delen.
54
1982-1985..
55
1986..
NB. Groot formaat.
56
Stempel. z.j.. 1 stuk.