/
You are not logged in

Archief Stichting Oecumenische Vrouwensynode (OVS) 1986-2003

Identity Area

Collection IDIIAV00000570
Unitdate1986-2003
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Maria Bergshoeff in 2009
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Stichting Oecumenische Vrouwensynode, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

De Stichting Oecumenische Vrouwensynode (OVS) werd opgericht op 29 oktober 1991; de eerste Oecumenische Vrouwensynode werd gehouden op 29 augustus 1987 tijdens het symposium ‘Vrouw en Macht | Vrouwenmacht’ ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het cursuswerk Vrouw en Geloof/ feministische theologie bij de Stichting Kerk en Wereld; de OVS staat voor de beweging van een bonte verzameling vrouwen, die actief is op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij; de beweging streeft naar een wereld, waar in veelkleurigheid en veelvormigheid naar godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur, in gerechtigheid wordt samengeleefd; de OVS had haar secretariaat tot 1 april 2003 op het adres van de Stichting Kerk en Wereld in Driebergen; tijdens de synode worden er beleidsaanbevelingen gedaan aan vrouwengroepen, vrouwenorganisaties en kerken; daarnaast geeft de OVS een nieuwsbrief uit.


Inhoud

Stukken betreffende de Oecumenische Vrouwensynodes 1987, 1992 en 1997; jaarverslagen over 1995, 1999 en 2000; nieuwsbrieven 1991-2001; notulen van bestuursvergaderingen 1992-2000; stukken van de Werkgroep Vrouw-Geloof-Beleid 1986-1996 en van plaatselijke werkgroepen 1987-1995; stukken betreffende de eerste European Women's Synod 1995-1996; foto's; geluidsbanden; video's.
Jaarverslagen

1
Jaarverslagen. 1995, 1999-2000.. 3 stukken.

Statuten

2
Afschrift van akte van oprichting op 29 oktober 1991, uittreksel Kamer van Koophandel. 1991, 1998-1999, 2002.. 1 omslag.

Bestuur

3-4
Agenda's, verslagen en vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 1992-2000.. 2 omslagen.
3
1992-1996..
4
1997-2000..

Financiën en contracten

5
Jaarrekeningen en balansen, gebundeld per jaar. 1992-2002.. 1 omslag.
6
Vervallen..

Eerste Oecumenische Vrouwensynode 1987

7
Stukken betreffende de de voorbereidingen van de eerste Oecumenische Vrouwensynode, welke plaatsvond in augustus 1987 tijdens het symposium ‘Vrouw en Macht-Vrouwenmacht’ te Driebergen. Het symposium werd gehouden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het cursuswerk Vrouw en Geloof/ feministische theologie bij de Stichting Kerk en Wereld. Doelstelling van het symposium was het doen van beleidsaanbevelingen aan vrouwengroepen, vrouwenorganisaties en kerken. Zie inv.nrs 44-49 voor stukken betreffende het gehele symposium. 1987.. 1 omslag.
8
Deelnemerslijsten van de synode. 1987.. 1 omslag.
9
Programma van de synode met beleidsaanbevelingen. 1987.. 1 omslag.
10
Workshops 1 t/m 12. Bevat tekstmateriaal van de workshops. 1987.. 1 omslag.
11
Notulen en verslagen van de synodedagen. 1987.. 1 omslag.
12
Evaluatie van de Synode. 1987.. 1 omslag.
13
Krantenknipsels en artikelen in de pers van de synode. 1987.. 1 omslag.
14
Geluidsbanden met opnames van de lezingen en discussies van de synode. 1987.. 6 cassettebandjes.
15
Zwartwit foto's van de Synodedagen. 1987.. 1 omslag.

Tweede Oecumenische Vrouwensynode 'Naar een open en gebonden ruimte' 1992

16
Stukken betreffende de voorbereidingen, alsmede correspondentie. Doelstelling van deze synode was om een actieplan te maken voor de vrouw-en-geloofbeweging voor de komende vijf jaar. De synode vond plaats van 22-25 augustus 1992 in het vormingsinstituut Kerk en Wereld te Driebergen. 1992.. 1 pak.
17
Financiering en subsidie. 1991-1994.. 1 omslag.
18
Programma met workshops en evenementen. 1992.. 3 stukken.
19
Notulen en verslagen van de synodedagen. Bevat tevens videoverslag 'Vrouwen veel geluk', op Super HGX-videoband. 1992-1993.. 1 omslag.
20
Werkplan van de synode, opgesteld met behulp van een enquête gehouden onder de deelneemsters, alsmede een vervolgwerkplan. 1992-1994.. 1 omslag.
21
Krantenknipsels en artikelen in de pers. 1992.. 1 omslag.

Derde Oecumenische Vrouwensynode 'Zij brengen de stad in rep en roer' 1997

22
Stukken betreffende de voorbereidingen, alsmede correspondentie. Deze synode vond plaats van 23-. 1 pak.
23
Verslagen van het Breed overleg van de Programmaraad. 1996-1997.. 1 omslag.
24
Financiering en subsidie. Bevat tevens namenlijst van het Comite van Aanbeveling. 1997-1998.. 1 omslag.
25
Publiciteit. 1997.. 1 omslag.
26
Overleg en afspraken met de Stichting Kerk en Wereld. 1997.. 1 omslag.
27
Programma en teksten van de lezingen. 1997.. 1 omslag.
28
Verslag en evaluatie van de synodedagen. Bevat tevens een videoverslag op Super HGX-videoband. 1997.. 1 omslag.

Landelijke Oecumenische Vrouwensynodedag 'Vrouwen, Geld, Geloof' 2000

29
Stukken betreffende de Landelijke Vrouwensynodedag gehouden op 26 augustus 2000 in het CBS-gebouw te Utrecht. 2000.. 1 omslag.

Overige symposia

30
Stukken betreffende het mini-symposium 'Oecumenische Vrouwenbeweging; uitdagingen in het volgende millennium' georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van stafleden Annelies Knopper en Joke Koehler. Dit symposium vond plaats op 12 februari 1999 in het Eykmanhuis in Driebergen. 1999.. 1 omslag.

Werkgroep Vrouw-Geloof-Beleid

31-32
Verslagen van vergaderingen, alsmede van bijeenkomsten zoals de kaderdagen van de Werkgroep Vrouw-Geloof-Beleid. Bevat tevens vergaderstukken. 1986-1996.. 2 omslagen.
31
.1986-1991..
32
1992-1996..
33
Stukken betreffende het aanvragen en verkrijgen van subsidie. 1986-1995.. 1 omslag.
34-35
Stukken betreffende de cursussen van de Werkgroep Vrouw-Geloof-Beleid, bedoeld voor vrouwen in bestuurs- en beleidsorganen van kerk- en geloofsgemeenschappen. 1986-1995.. 2 omslagen.
34
1986-1989..
35
1990-1995..
36
Stukken betreffende het evalueren van de activiteiten en cursussen van de Werkgroepen Vrouw-Geloof. 1989-1991.. 1 omslag.

Plaatselijke werkgroepen Vrouw-Geloof-Beleid

37
Stukken van de Werkgroep Vrouw-Geloof Amersfoort. Bevat naast verslagen van bijeenkomsten en vergaderingen ook stukken betreffende het cursuswerk van deze werkgroep. 1987-1995.. 1 pak.
38
Stukken van de Werkgroep Vrouw-Geloof Beilen. Bevat verslagen van bijeenkomsten en vergaderingen, alsmede vergaderstukken en correspondentie. 1989-1992.. 1 omslag.
39
Stukken van de Werkgroep Vrouw-Geloof-Beleid Leeuwarden. Bevat verslagen van bijeenkomsten en vergaderingen, alsmede vergaderstukken en correspondentie. 1989-1992.. 1 omslag.
40
Stukken van de overige werkgroepen Vrouw-en-Geloof. Bevat tevens een overzicht van alle plaatselijke Vrouw-en-Geloof-werkgroepen in Nederland. 1993-1994.. 1 omslag.
41
Nummer is vervallen..

Samenwerkingsverbanden en contacten met andere organisaties

43
Stukken van het Vrijzinnig Vrouwen Contact (VVC). Bevat agenda's, verslagen en vergaderstukken van de vergaderingen van het VVC. De Werkgroep Vrouw-Geloof-Beleid onderhield contact met het VVC en voerde regelmatig overleg met haar. 1978-1991.. 1 omslag.
44-49
Symposium ‘Vrouw en Macht / Vrouwenmacht’ te Driebergen. Dit symposium werd georganiseerd van 26 tot 30 augustus 1987 door het het Vrouwenwerk van Stichting Kerk en Wereld, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Vrouw en Geloofwerk bij Kerk en Wereld. De vrouwensynode was een belangrijk onderdeel van het symposium (zie inv.nr 7-15). 1987.. 6 omslagen.
44
Voorbereiding symposium. 1987..
45
Draaiboek symposium. 1987..
46
Brochure symposium. 1987..
47
Programma symposium, met tekstmateriaal. 1987..
48
Verslag en evaluatie symposium. 1987..
49
Krantenknipsels en artikelen in de pers over het symposium. 1987..
42
Verslagen van de landelijke dagen 1990 en 1991 van het Netwerk Vrouw-Kerk-Beleid. Dit netwerk is in 1989 opgericht, en werd in 1995 opgeheven. 1991-1992.. 2 stukken.
50
Stukken van de Steungroep Kleine Kerken ten behoeve van het Oecumenisch Decennium. Deze steungroep was een initiatief van de Wereldraad van Kerken. In 1998 hield deze steungroep op te bestaan. 1990-1997.. 1 pak.
51
Stukken van de Landelijke Werkgroep Vrouwen Pastoraat (LWVP). Deze werkgroep is opgericht op 1 februari 1991 en organiseerde o.a. werkdagen en cursussen vrouwenpastoraat. Bevat verslag enquete vrouwenpastoraat, verslagen overleg LWVP, adressenlijsten, financiële gegevens. 1990-1998.. 1 pak.
52
Stukken van de Projectgroep Vrouwen Coördinatie-Punt (VCP), opgericht in 1995 uit een initiatief van 9 vrouwenorganisaties en groepen. Het VCP was ondergebracht bij het Vrijzinnig Protestants Centrum (VPC) te Utrecht. Organiseerde onder meer een jaarlijks Breed Vrouwen Overleg voor vrouwelijke bestuursleden van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen en de bestuursleden van de vrouwenorganisaties binnen deze geloofsgemeenschappen. Bevat verslagen van bestuursoverleg en overleg van de begeleidingscommissie, alsmede verslagen van studiedagen. 1994-2000.. 1 omslag.
53
Stukken van de VN Voorbereidings- & verslagwerkgroep Peking, met betrekking tot de Wereldvrouwenconferentie in september 1995 te Peking. Bevat verslagen van voorbereiding, alsmede van de conferentie te Peking. 1995.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende de eerste European Women's Synod, die plaats vond van 21-28 juli 1996 te Gmunden, Oostenrijk, alsmede de Nederlandse voorbereidingen daarop. Bevat nieuwsbrieven voor Nederland, knipselkrant van de Synodedagen, verslag-werkboek 'Vrouwen bewegen Europa', liederenboek, VHS-videoband met 58 minuten durende filmopnames van de Synode. 1995-1996.. 1 omslag.
55
Stukken betreffende de eventuele vorming van een Landelijk informatie- en documentatiecentrum. Bevat onderzoeksrapport opgesteld in opdracht van het OVS en het Informatiecentrum Vrouwen en Liturgie (IVL) betreffende onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van een informatie- en documentatiecentrum voor de oecumenische vrouwenbeweging/ vrouwenstudies theologie, alsmede een discussienota. Het onderzoek is uitgevoerd door het NBBI. 1996.. 1 pak.

Publiciteit, pers en voorlichting

56
Nieuwsbrief 1-37, 39-40, 43-48. Gaf informatie over evenementen en ontwikkelingen in de Oecumenische Vrouwenbeweging. (Zie voor meer nieuwsbrieven de bibliotheek.) 1991-2001.. 1 omslag.
57
Stukken betreffende de OVS in de pers. 1993-1995, 1997-1998. 1 omslag.