/
You are not logged in

Archief Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht 1983-2007

Identity Area

Collection IDIIAV00000723
Unitdate1983-2007
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent3.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2014
1.12 m is nog niet geïnventariseerd (nrs 133-141)
Aanvulling uit 2021 (0.36 m.) is nog niet geïnventariseerd.
Access and UseBeperkt
Access NoteVoor inzage toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Het archief was deels geordend. De series ingekomen en uitgegane post zijn intact gelaten. De losse stukken zijn op onderwerp geordend. Bij de correspondentie is echter ook informatie over die onderwerpen te vinden.


Historical Note / Geschiedenis

Ingesteld door het College van Bestuur van de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht in 1984; het Vrouwennetwerk van de Universiteit Utrecht is een informeel netwerk van vrouwen (en enkele mannen) werkend of studerend aan de Universiteit Utrecht; allerlei functies uit wetenschappelijk en ondersteunend personeel zijn daarbij vertegenwoordigd, van AIO tot hoogleraar en van secretaresse tot directeur; het Vrouwennetwerk heeft als doelstelling de positie van vrouwen aan de Universiteit Utrecht te verbeteren; het Vrouwennetwerk is een centrale organisatie en staat ten dienste van de gehele universiteit; het heeft een onafhankelijke (vertrouwens)positie en is om die reden niet ondergebracht in het bestuursgebouw, maar bij een faculteit (sociale wetenschappen); het Vrouwennetwerk draagt op verschillende manieren bij aan een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen aan universiteiten; het Vrouwennetwerk is uniek in Nederland, aan geen enkele andere universiteit bestaat of bestond een zo’n brede en uitgebreide organisatie; coördinatoren waren Karen Hillege (1986-1989), Berthe Schoonman (maart 1989-oktober 1995) Els Veenis (november 1995-maart 2001) en vanaf maart 2001 Anne-Marie van Gijtenbeek.


Inhoud

Jaarverslagen en notulen 1985-1999; ingekomen en uitgegane post 1986-1997; afleveringen van de Nieuwsbrief en Pandora 1985-2013; stukken betreffende de organisatie en publiciteit 1984-1996; stukken betreffende het emancipatiebeleid van de Universiteit Utrecht 1983-2002; stukken betreffende deelnetwerken, Vrouwen- en Netwerkdagen, themabijeenkomsten, cursussen, trainingen, workshops, projecten en onderzoeken 1983-2005; stukken betreffende contacten met andere vrouwennetwerken en het landelijk overleg 1985-2004.
Inventory / Inventaris

Jaarverslagen en notulen

1
Sociaal jaarverslag over 1985, 1986 en 1987 en verslagen van de emancipatietelefoon over 1985, 1986 en 1987. 1986-1988.. 1 omslag.
2
Jaarverslag over 1997. 1998.. 1 stuk.
3-11
Notulen van vergaderingen van de kerngroep. 1985-1994.. 9 omslagen.
3
juni 1985-1986..
4
1987..
5
1988..
6
1989..
7
1990..
8
1991..
9
1992..
10
1993..
11
1994..
12
Notulen van vergaderingen van de contactvrouwen; de verslagen werden ook in Pandora gepubliceerd. 1985-1987, 1989.. 1 omslag.
13
Notulen vergaderingen Klankbordgroep. 1996-1997, 1999.. 1 omslag.

Correspondentie

14-15
Postboeken: registers van ingekomen en uitgegane post. 1986-1994.. 2 delen.
14
1986-oktober 1990..
15
november 1990-maart 1994..
16-30
Ingekomen post. 1986-1995, 1997.. 12 pakken, 3 omslagen.
16
1986..
17
1987 januari-juni..
18
1987 juli-december..
19
1988..
20
1989..
21
1990..
22
1991 januari-juni..
23
1991 juli-december..
24
1992 januari-juni..
25
1992 juli-december..
26
1993 januari-augustus..
27
1993 september-december.
28
1994.. 1 omslag.
29
1995 januari-juni.. 1 omslag.
30
1997.. 1 omslag.
31-41
Uitgegane post. 1985-1997.. 6 omslagen, 5 pakken.
31
1985 november-1986..
32
1987..
33
1988..
34
1989..
35
1990..
36
1991.. 1 pak.
37
1992.. 1 pak.
38
1993.. 1 pak.
39
1994.. 1 pak.
40
1995.. 1 pak.
41
1996-1997..

Nieuwsbrief en Pandora

42-43
Afleveringen van de Nieuwsbrief, vanaf 1993 Pandora. 1985-2013.. 2 dozen.
44
Reacties op het interview met Wil van Hooft in Pandora 2 van 2002 en resultaten van een enquête z.j. 2002 en z.j... 1 omslag.
45
Foto's gebruikt voor Pandora. z.j.. 1 omslag.

Publiciteit

46
Folders. z.j.. 1 omslag.
47
Stukken betreffende de introductie van het Vrouwennetwerk bij studenten en anderen. 1993-1994, 1996. 1 omslag.

Emancipatiesite

48
Stukken betreffende de website www.uu.nl/emancipatie waarop informatie te vinden was over emancipatie(beleid) aan de universiteit en waarvoor het Vrouwennetwerk verantwoordelijk was. 2000-2006.. 1 pak.

Oprichting, organisatorische inbedding en evaluatie

49
Stukken betreffende de oprichting 1984 en enkele knipsels betreffende het Vrouwennetwerk 1986. 1984, 1986.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende de inbedding en evaluatie van het Vrouwennetwerk. 1993-1995.. 1 pak.

Financiën en personeel

51
Bankafschriften van het Vrouwenfonds, opgeheven 23 februari 2000. 1987-1994.. 1 omslag.
52
Financiële overzicht 1997-1998, begroting 1999. 1998.. 1 omslag.
53*
Stukken betreffende medewerksters van het Vrouwennetwerk. 1986-1995.. 1 omslag.

Emancipatiebeleid Universiteit Utrecht

NB. Deze rubriek bevat stukken van het Vrouwennetwerk betreffende het emancipatiebeleid en stukken van de Bestuurscommissie Emancipatiebeleid die tussen 1988 en 1998 het College van Bestuur, faculteiten en diensten adviseerde over hun emancipatiebeleid en stukken van; deze Bestuurscommissie publiceerde twee rapporten: Stapvoets (1995) en Stapvoets op de voet gevolgd (1997). Stukken met een duidelijk ordening zijn zo gelaten, de overige stukken zijn chronologisch geordend.
54-57
Emancipatieplannen. Alfabetisch geordend. 1991-1994.. 4 omslagen.
54
A-D..
55
F-J..
56
L-R..
57
S-W..
58
Agenda's en notulen regulier overleg met de voorzitter van het College van Bestuur. 1991-1993.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende het project 'Zichtbaar maken van vrouwen in commissies, raden en besturen´ in de jaren 1995/1996, 1996/1997 en 1997/1998. 1996-1998.. 1 pak.
60-78
Stukken betreffende het beleid. Chronologisch geordend. 1983-2002.. 17 omslagen, 2 pakken.
60
1983..
61
1984..
62
1985..
63
1986..
64
1987..
65
1988..
66
1989..
67
1990..
68
1991..
69
1992..
70
1993. Onder andere stukken betreffende de nota 'De studerende meerderheid' van het Vrouwennetwerk.. 1 pak.
71
1994. Onder andere stukken betreffende 'Stapvoets. Een evaluatieonderzoek naar het emancipatiebeleid van de Universiteit Utrecht.. 1 pak.
72
1995..
73
1996..
74
1998..
75
1999..
76
2000..
77
2001..
78
2002..

Netwerken en overleggen

79
Stukken betreffende het administratief overleg, een overleg voor vrouwen in administratieve functies. 1986-1987.. 1 omslag.
80
Stukken betreffende de annalisten werkgroep, voor alle analisten die werken aan de Universiteit Utrecht. 1989-1993.. 1 omslag.
81
Stukken betreffende het bibliotheekoverleg. 1986-1987.. 1 omslag.
82
Stukken betreffende het secretaressenetwerk en de secretaressedagen. 1992, 1996, 2003-2005.. 1 omslag.
83
Stukken betreffende het studentenoverleg en het Studentenplatform Emancipatie. 1988, 1992-1995.. 1 pak.
84
Stukken betreffende bijeenkomsten van het vrouwelijk wetenschappelijk personeel. 1987.. 1 omslag.

Vrouwendagen en Netwerkdagen

85
Stukken betreffende de Vrouwendag 26 augustus 1983 'De gevolgen van bezuinigingen en reorganisaties op de positie van de vrouw'. Met geluidsopnames op 2 cassettebandjes. 1983.. 1 omslag.
86
Stukken betreffende de Vrouwendag 13 november 1986 'Loopbaan: toeval of toekomst?'. 1986.. 1 omslag.
87
Stukken betreffende de Vrouwendag 18 november 1988 'Toekomstperspectief en zelfbeeld'. Met foto's, VHS videoband en cassettebandje met geluidsopnames. 1988.. 1 omslag.
88
Stukken betreffende de Vrouwendag 25 januari 1991 'De kunst van het kiezen'. 1991.. 1 omslag.
89
Stukken betreffende de Vrouwendag 11 juni 1993 '"de juiste bij, de juiste raat" Vrouwen en organisatiecultuur'. Met foto's. 1993.. 1 omslag.
90
Stukken betreffende de Netwerkdag 23 juni 1995 'Toekomstvisies'. 1995.. 1 omslag.
91
Stukken betreffende de Netwerkdag 23 juni 1997 'Een wereld van verschil'. 1997.. 1 omslag.
92
Stukken betreffende de Netwerkdag 19 oktober 2000 'Buiten de kaders?' 2000.. 1 omslag.
93
Folder van de Netwerkdag 30 oktober 2003 'Hollen of stilstaan?'. 2003.. 1 stuk.
94
Stukken betreffende de Netwerkdag 1 november 2007 'Ambitie is zilver, zichtbaarheid is goud'. 2007.. 1 omslag.

Themabijeenkomsten

95
Stukken betreffende de informatiemiddag over positieve actie 16 juni 1987. 1987.. 1 omslag.
96
Stukken betreffende de themamiddag/avond over emancipatie voor studenten (v/m) van de Universiteit Utrecht 'Rok&Rol&RUU' 7 november 1991. 1991.. 1 omslag.
NB. Het affiche is overgebracht naar het beeldarchief in 2014.
97
Stukken betreffende de themamiddag over 45 plus vrouwen aan de UU 11 december 1992 'Fit of VUT'. 1992.. 1 omslag.
98
Stukken betreffende zmv-bijeenkomsten (zwart, migrant, vluchteling). Met foto. 1992-1995.. 1 omslag.
99
Stukken betreffende de forumdiscussie 'Vrouwen in de "picture' 20 september 1994. 1994.. 1 omslag.
100
Stukken betreffende bijeenkomsten van vrouwen 45 plus. 1995.. 1 omslag.
101
Stukken betreffende de themamiddag over loopbaanplanning voor tijdelijk wetenschappelijk personeel 'Tijd voor de toekomst' 15 mei 1997. 1997.. 1 omslag.
NB. Het affiche is overgebracht naar het beeldarchief in 2014.
102
Folder van de lezingencyclus 'Liefde voor de wetenschap. Wetenschapsters in gesprek over hun onderzoek en loopbaan'. 1998.. 1 stuk.

Cursussen, trainingen en workshops

103
Stukken betreffende de cursussen voor studenten die in raden en besturen zitten. 1986-1987, 1993-1994.. 1 omslag.
104
Stukken betreffende de cursussen voor vrouwen die in raden en besturen zitten, betreffende de themamiddag 'De MUB een mannenzaak?' over besturen in balans van 10 juni 1999. 1987-1988, 1992-1999.. 1 pak.
105
Stukken betreffende de cursus 'Praktisch computergebruik'. 1987.. 1 omslag.
106
Stukken betreffende de bijeenkomst 'Veiligiheid en gerzondheid' op 16 juni 1988. 1988.. 1 omslag.
107
Stukken betreffende de cursussen solliciteren en loopbaanontwikkeling. 1989, 1992, 1998.. 1 omslag.
108
Stukken betreffende cursussen voor secretariaats- en administratief medewerksters in samenwerking met de Alida de Jongschool. 1989, 1992-1993.. 1 omslag.
109
Stukken betreffende de workshops 'Tussen aanpassing en verzet' over vrouwen en machtsstrategieën. 1999.. 1 omslag.

Projecten en onderzoeken

110
Stukken betreffende het studentenproject 'Studentenemancipatie: noten kraken of toekomstmuziek?; de publicatie is aanwezig in de bibliotheek. 1992-1993.. 1 omslag.
111
Stukken betreffende het project tijdelijk wetenschappelijk personeel loopbaanbeleid. 1996-1997.. 1 omslag.
112
Stukken betreffende het project 'Mainstreamen van diversiteitsbeleid'. 2000-2001.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende het ASPASIA project van NWO. 2001-2003.. 1 omslag.
114
Stukken betreffende het project EQUAL II. 2004-2005.. 1 omslag.

Overige activiteiten

115
Aankondiging van de actie zwangerschapsverlof-, vervanging en ouderschapsverlof. 1988.. 1 stuk.
116
Stukken betreffende de expositie 'Vrouwen van de Rijksuniversiteit exposeren' in de Galerie Bestuursgebouw 1990.. 1 omslag.
117
Stukken betreffende het filmproject 'Een andere blik'. 1992.. 1 omslag.
118
Stukken betreffende de reactie van het Vrouwennetwerk op het Kijk katern (Kijk nummer 2 februari 1993) bedoeld voor de promotie van de Utrechtse Beta-faculteiten. 1993.. 1 omslag.
119
Stukken betreffende 'Southern Africa: Women's perspectives' 1-3 december 1993. 1993.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende het congres 'Vrouw in Beeld' 6 maart 1998. 1998.. 2 stukken.
121
Stukken betreffende de lezingencyclus 'Liefde voor de wetenschap'. 1998.. 1 omslag.
122
Uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel 2000. 2000.. 1 stuk.
123
Stukken betreffende de 8-maartvieringen 2000, 2001 en 2002. 2000-2002.. 1 omslag.

Landelijk overleg

124
Notulen van en stuk voor de bijeenkomst van het landelijk overleg coördinatoren vrouwennetwerken van 24 juni 1991. 1991.. 2 stukken.
125
Stukken betreffende het LOEKWO, het Landelijk Overleg EmancipatieKommissies in het Wetenschappelijk Onderwijs (later Landelijk Overleg EmancipatieKwaliteit in het Wetenschappelijk Onderwijs), opgericht in 1981. 1994-1999.. 1 pak.

Contacten met andere vrouwennetwerken

126-132
Stukken betreffende contacten met vrouwennetwerken van andere Nederlandse universiteiten. 1985-2004.. 7 omslagen.
126
Amsterdam - Vrije Universiteit. 1995-1996..
127
Delft Technische Universiteit. 1990, 1992-1993..
128
Eindhoven Technische Universiteit. 1990..
129
Groningen Rijksuniversiteit. 2002-2004..
130
Leiden Rijksuniversiteit. 1985-1986, 1988-1991..
131
Nijmegen Katholieke Universiteit. 1992-1993..
132
Wageningen Landbouwuniversiteit. 1991-1993, 1996, 2004..

Aanvulling 2019

133-141
Ongeordende stukken, cassettebandjes, video's, foto's, dia's. 1986-2008. 9 dozen.