/
Archief Korps Vrouwelijke Vrijwilligers Amsterdam (KVV) en Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV), afdeling Amsterdam 1938-1946

Archief Korps Vrouwelijke Vrijwilligers Amsterdam (KVV) en Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV), afdeling Amsterdam 1938-1946

Identity Area

Collection IDIIAV00000092
Unitdate1938-1946
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1990
Inventaris gemaakt door Annette Mevis in 2018
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Korps Vrouwelijke Vrijwilligers Amsterdam (KVV) en Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV), afdeling Amsterdam, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Op 29 september 1938 vond de oprichtingsvergadering plaats van de Stichting Korps Vrouwelijke Vrijwilligers ter voorbereiding van de oprichting van de Vereeniging Korps Vrouwelijke Vrijwilligers Amsterdam (KVV) op 9 maart 1939; door de bezetter opgeheven op 21 februari 1941; initiatiefneemsters waren onder anderen dr Jane de Iongh, Charlotte Matthes en mr Lien Kleinhoonte; doel was de Nederlandse vrouw bewust te maken van haar plichten tegenover de gemeenschap en de overheid te helpen bij speciaal werk door crisistoestanden ontstaan; eerste Commandante was H.C.L. Veder; orgaan Raad en Daad; in september 1943 ontstond door samenwerking van plaatselijke organisaties van het KVV, de Vrouwelijke Vrijwillige Hulp (VVH) en het Vrouwelijk Vrijwilligers Corps (VVC) de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV); na de oorlog werd de Unie een landelijke instelling met plaatselijke afdelingen; doel van de UVV was de bevordering van de morele en materiële welvaart van het volk en het versterken van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel van vrouwen; in het hoofdbestuur zat onder anderen dr Marga Klompé.


Inhoud

KVV-stukken afkomstig van H. Veder en Charlotte Matthes: ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1938-1941, 1944; statuten, huishoudelijk reglement en corpsreglement 1939-1940; adreslijsten van vrouwelijke hulpcorpsen elders; dagboeken van en stukken betreffende de huishoudelijke (buiten)dienst 1940-1941; teksten van toespraken van de Commandante gehouden ter gelegenheid van installaties van corpsleden 1939-1940; werkverslagen en rapporten 1938-1940; teksten van voordrachten en lezingen 1939-1941; knipsels 1938-1940; folders en brochures ca 1940; KVV lessen; knipsels 1938-1940.
UVV: circulaires 1945; voordrachten 1945; folder en brochure over opzet en werkzaamheden 1945; adressenlijst van de afdelingen 1945; jaarverslag 1946; UVV-lied.
NB. Het archief van de UVV is aanwezig bij het Gemeentarchief Amsterdam.
List / Plaatsingslijst

Archief Korps Vrouwelijke Vrijwilligers Amsterdam (KVV) van H.C.L.Veder

Archief Korps Vrouwelijke Vrijwilligers Amsterdam (KVV) van Charlotte Matthes

Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV), afdeling Amsterdam