/
You are not logged in

Archief Steungroep voor Arbeidsongeschikte Vrouwen (STAV) 1986-2004

Identity Area

Collection IDIIAV00000519
Unitdate1986-2004
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2004
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Steungroep voor Arbeidsongeschikte Vrouwen (STAV), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1986, opgeheven eind 2004 wegens stopzetting van de subsidie van de gemeente Amsterdam; begin 1987 werd de naam Steungroep Arbeidsongeschikte Vrouwen aangenomen: opgericht door een aantal vrouwen uit het Amsterdams stedelijk overleg en samenwerkingsorgaan van arbeidsongeschikten (Amsosa) uit onvrede met de gang van zaken daar; aanvankelijk gehuisvest bij de stichting Amsosa, vanaf 1988 in het Vrouwenhuis Amsterdam; doel was om vrouwen met problemen rond de AAW en AOW te steunen; hield elke week spreekuur en organiseerde elke maand een themamiddag.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1986-2003, van vergaderingen van medewerksters 1991-2004 en van de spreekuurgroep 1992-2002; jaarverslagen over 1991-2003; nieuwsbrieven 2001-2004; ingevulde formulieren van telefoongesprekken en van bezoeken op het spreekuur 1991-2004; logboeken 1991-2004; stukken betreffende praatgroepen en themamiddagen 1991-2003; stukken betreffende de huisvesting en subsidies 1987-2004.
Algemeen

4-5
Notulen van bestuursvergaderingen. 1986-2003. Met bijlagen.. 2 omslagen.
4
1986-1996..
5
1997-2003..
6
Notulen van de medewerkersvergaderingen en van overleggen met eventuele externe partners. 1991-2004.. 1 omslag.
26
Jaarverslagen. 1988-1989, 1991-2003.. 1 pak.
20
Nieuwsbrieven nummer 1 augustus 2001-jaargang 4 nummer 3 oktober 2004 (jg 4 nummer 2 ontbreekt). 2001-2004.. 1 omslag.

Organisatie en activiteiten

2
Stukken betreffende de gehouden themamiddagen en de reïntegratiemarkt van 19 mei 2003: notulen van vergaderingen, programma’s, aankondigingen, begrotingen. 1987, 1992-2003.. 1 omslag.
3
Verslagen en aankondigingen van praatgroepen. 1991-1994.. 1 omslag.
7-15
Ingevulde formulieren van telefoongesprekken en bezoeken, het zogenaamde cliënten dossierformulier. Genummerd. 1991-2004.. 9 omslagen..
7
126-260..
8
261-375..
9
376-500..
10
501-615..
11
616-743..
12
744-860..
13
861-990..
14
991-1084..
15
1085-1177..
NB. De nummers 1-125 ontbreken.
16
Stukken betreffende externe contacten en publiciteit. 1991-2002.. 1 omslag.
NB. Affiche overgedragen aan beeldarchief.
17
Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan op 1 april 1999. 1999.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 20.
18
Stukken betreffende het Breed Vrouwenoverleg Amsterdam. 1991-1994.. 1 omslag.
19
Stukken betreffende het Vrouwenoverleg Arbeidsvoorziening. 1990-1995.. 1 omslag.
21
Stukken betreffende interne deskundigheidsbevordering. 1995-2002.. 1 omslag.
22
Foto’s van STAV-medewerksters en van het kantoor op Nieuwe Herengracht 95 te Amsterdam. 1994-2002.. 1 omslag.
23
Stukken betreffende de huur van kantoorruimte in het Vrouwenhuis, vanaf 1-1-2004 Akantes geheten. 1992-2004.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende subsidie van de gemeente Amsterdam met financiële overzichten en begrotingen. 1987-1999.. 1 pak.
32
Stukken betreffende andere subsidies en giften. 1996-1999.. 1 omslag.
25
Werkplannen voor 1997-2004 en beleidsplan 1991. 1990, 1996-2003.. 1 omslag.
27-30
Logboeken. 1991-2004.. 4 delen.
27
1991-17 augustus 1994..
28
22 augustus 1994-10 oktober 1996..
29
10 oktober 1996-11 oktober 2000..
30
25 oktober 2000-16 november 2004..
31
Notulen van de spreekuurgroepvergaderingen. 1992-2002.. 1 omslag.
1
Krantenknipsels betreffende de STAV of STAV-medewerksters. 1990-2003.. 1 omslag.
33
Documentatie betreffende vrouwen in de WAO. 1991-2002 en z.j.. 1 omslag.