/
You are not logged in

Archief Man Vrouw Maatschappij (MVM) (1966-) 1968-1988 (-1992)

Identity Area

Collection IDIIAV00000196
Unitdate(1966-) 1968-1988 (-1992)
1968-1988
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent10.46 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 2002
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Man Vrouw Maatschappij (MVM), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 20 oktober 1968 door onder anderen Joke Smit en Hedy d'Ancona; opgeheven op 29 oktober 1988; streven was het doorbreken van de traditionele rolpatronen van mannen en vrouwen en de seksegebonden taakgebieden en het ontwikkelen van een ander maatschappijmodel met nieuwe, individuele leefpatronen, waarbij het traditionele gezin niet langer norm is; richtte haar aandacht vooral op het verbeteren van de combinatie van moederschap en buitenshuis werken; aan dit doel werd gewerkt middels studiegroepen, voorlichting en onderlinge ondersteuning; registreerde rolbevestigende beelden in onder andere de media, kinderboeken en onderwijsmateriaal; binnen MVM was nadrukkelijk ook plaats voor mannen; op 9 en 10 november 1970 was de nationale actie 'Op de vrouw af', een samenwerkingsproject van onder andere MVM, Dolle Mina en de NVSH met het doel meer bekendheidheid te geven aan het bestaan van emancipatiebewegingen; speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Emancipatie Kommissie in 1974; besluit tot opheffing werd genomen op de algemene ledenvergadering van 27 februari 1988.


Inhoud

Vergaderstukken van bestuurs- en ledenvergaderingen 1968-1988; vergaderstukken van de beleidsgroep oktober 1979-1988; correspondentie (1966)1968-1988; stukken van en betreffende het project emancipatiewerkers 1978-1986; stukken betreffende financiën 1968-1983; stukken betreffende oprichting, jubilea en opheffing 1967-1988; lijsten van leden en abonnees 1971-1986 en z.j.; stukken van en betreffende werkgroepen 1976-1986, werkgroep Onderwijs 1979-1986, werkgroep Sekse en Test 1975-1988, werkgroep Sociale Verzekeringen 1974-1985; stukken van en betreffende de regio's 1970-1982, regio Amstelveen 1969-1986, regio Amsterdam 1970-1978, regio Gouda 1970, 1976-1983, regio Den Haag 1970-1976; stukken betreffende publicaties en publiciteit 1978-1985; stukken 1970-1976; stukken betreffende publikaties en publiciteit 1978-1985; stukken van de actie voor aanstelling van een zwangere vrouw 1969-1971; stukken betreffende de actie 'Op de vrouw af' 1970-1971; stukken betreffende het 'artsenonderzoek' 1971; stukken betreffende het Jaar van de Vrouw 1974-1976; stukken betreffende de VN-wereldconferentie te Kopenhagen 1980; stukken van en betreffende Joke Smit 1967-1985; stukken afkomstig van Pim van Oostrum(1943-2011) 1973-1986; Nieuws van de aktiegroep Man Vrouw Maatschappij februari 1969-april 1986; documentatie 1968-1982; publicaties van MVM 1970-1988; foto's, geluidsbanden, dia's, video en stempels.


Allied Materials

AttachmentsBijlage: Lijst van naar het beeldarchief overgebracht beeldmateriaal
21 fotoportretten op MVM-bestuursvergadering in 1969. (onder anderen Joke Smit en Hedy d'Ancona.)2 foto's van het MVM-festival, (met copyright) 27 oktober 1973.13 foto's betreffende bevolking (voor tentoonstelling?), waaronder 5 stukken ook gebruikt voor kalender MVM.5 foto's van het MVM-informatie centrum, regio Den Haag. (Plus 6 dubbele)7 foto's (met negatieven) van de actie 'Gelijk loon m/v' voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. z.j.Foto van het congres Herverdelen van bezigheden. 1978.4 foto's van de overbrenging van het MERK-archief naar het MVM-archief bij P. van Oostrum, 1988.Foto van Pim van Oostrum en Binky Berger. (copyright Trouw)12 foto's van een lezing op 18 mei 1989 over het ontstaan van MVM.Geluidsband 't Is een kwestie van willen. z.j.8 dia's. (MVM-tentoonstelling?)2 geluidsbandjes van discussieforum over de wet gelijke behandeling. (o.a. Hedy d'Ancona, AnneLize van der Stoel) 1983.Videoband (umatic) 'Heel Nederland kon hen zien'. 29 oktober 1988.3 stempels MVM. Naamkaartje van Pim van Oostrum 'DagMVMdag'. 1 stuk. 1988.Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-72
Agenda's, notulen, correspondentie en andere stukken van en betreffende MVM. 1966-1977.. 72 pakken.
1
1966-1968 sep..
2
1968 okt-dec..
3
1969 jan-apr..
4
1969 mei-jun..
5
1969 jul-sep..
6
1969 okt-dec..
7
1970 jan..
8
1970 feb..
9
1970 mrt-apr..
10
1970 mei..
11
1970 jun..
12
1970 jul-sep..
13
1970 okt..
14
1970 nov..
15
1970 dec..
16
1971 jan-feb..
17
1971 mrt..
18
1971 apr..
19
1971 mei..
20
1971 jun-aug..
21
1971 sep..
22
1971 okt..
23
1971 nov-dec.
24
1972 jan..
25
1972 feb..
26
1972 mrt..
27
1972 apr..
28
1972 mei..
29
1972 jun..
30
1972 jul-aug..
31
1972 sep..
32
1972 okt..
33
1972 nov..
34
1972 dec..
35
1973 jan..
36
1973 feb..
37
1973 mrt..
38
1973 apr..
39
1973 mei..
40
1973 jun..
41
1973 jul-aug..
42
1973 sep..
43
1973 okt..
44
1973 okt..
NB. Veel betreffende 1e lustrum.
45
1973 nov..
46
1973 dec..
47
1974 jan..
48
1974 feb..
49
1974 mrt..
50
1974 apr..
51
1974 mei..
52
1974 jun..
53
1974 jul-aug..
54
1974 sep..
55
1974 okt..
56
1974 nov..
57
1974 dec..
58
1975 jan..
59
1975 feb..
60
1975 mrt..
61
1975 apr..
62
1975 mei..
63
1975 juni..
64
1975 jul-aug..
65
1975 sep..
66
1975 okt..
67
1975 nov..
68
1975 dec..
69
1976 jan-jul..
70
1976 aug-dec..
71
1977..
72
1977..
73
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van het Landelijk Overleg Orgaan (LOO); presentielijsten van algemene ledenvergaderingen; ingekomen en minuten van uitgaande stukken; stukken van en betreffende de kantoorbegeleidingscommissie C-3, stukken betreffende het huishoudelijk reglement en betreffende landelijke activiteiten ('L.A.'). 1976-1977.. 1 pak.
74
Vergaderstukken van bestuurs-, leden- en andere vergaderingen en werkgroepen; stukken van en betreffende de Commissie Open School. 1976-1977.. 1 pak.
75
Vergaderstukken; stukken van Willem Word Wakker. 1976-1977.. 1 pak.
76
Agenda's, notulen, correspondentie en notities van en betreffende MVM ('algemeen I'). 1977-1979.. 1 pak.
77
Agenda's, notulen en besluitenlijsten van bestuursvergaderingen 1977-1978 feb; stukken van de kantoorbegeleidingscommissie C-3 1974-1977; stukken van en betreffende het Steunfonds 1976-1978; notulen, besluitenlijsten en andere stukken van afdeling Amsterdam 1977; ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de penningmeester, alfabetisch geordend 1977-1979. 1974-1979.. 1 pak.
78
Vergaderstukken van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen; stukken betreffende regiocontacten. 1977-1981.. 1 pak.
79
Vergaderstukken van bestuurs-, commissie- en algemene vergaderingen. 1978-1979.. 1 pak.
80
Notulen en besluitenlijsten van bestuurs-, commissie- en algemene vergaderingen, jaarverslagen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en betreffende MVM. 1979-1982.. 1 pak.
81
Vergaderstukken van bestuursvergaderingen 1981 juni-1985; vergaderstukken van algemene ledenvergaderingen 1980-1986; handleiding kantooractiviteiten 1979. 1979-1986.. 1 pak.
82
Vergaderstukken van bestuursvergaderingen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, alfabetisch geordend 1981-1983; stukken van en betreffende de regio's waaronder ingekomen ingevulde vragenlijsten betreffende de activiteiten in de regio's 1982; stukken van en betreffende de emancipatiewerkers, de zogenaamde E-steunen, stukken betreffende financiën, werkzaamheden op het MVM-kantoor ('klussenlijsten') en stukken betreffende de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding. 1981-1983.. 1 pak.
83-86
Notulen en besluitenlijsten van bestuurs-, commissie- en algemene ledenvergaderingen, jaarverslagen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1983-1986.. 3 pakken, 1 omslag.
83
1983-1984..
84
1983..
85
1985..
86
1 omslag. 1986 jan-mei..
87
Vergaderstukken van algemene ledenvergaderingen. 1969-1987.. 1 pak.
NB. Incompleet.
88
Presentielijsten en opgaveformulieren van de afgevaardigdenbijeenkomst 3 mei 1969 te Woudschoten. 1969.. 1 pak.
89-90
Vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 1975-1985.. 1 pak, 1 omslag.
89
1975-1979..
90
1 omslag. 1980-1985..
NB. Incompleet
91-92
Vergaderstukken van de beleidsgroep. 1979 okt-1988 okt.. 2 pakken.
91
1979 okt-1981 juni..
92
1985 nov-1988 okt..
93
Agenda van ingekomen stukken. 1973-1974, 1981-1987.. 1 deel.
94
Agenda van ingekomen en uitgaande stukken. 1985.. 1 deel.
95-96
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1976-1977.. 2 pakken.
95
A-M..
96
N-Z..
97
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Met bijlagen, notities en documentatie. 1976-1982.. 1 pak.
98
Ingekomen, concepten en minuten van uitgaande stukken. 1976-1980, 1983-1985 en z.j.. 1 omslag.
99
Ingekomen stukken, alfabetisch geordend. 1977-1983.. 1 pak.
100
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1977-1978.. 1 pak.
101-102
Ingekomen stukken, veelal gericht aan de voorlichtingsmedewerker H. van Dijk. Met weekoverzichten van haar activiteiten. 1979 sep-1981 okt.. 2 pakken.
101
1979 sep-1980 okt..
102
1980 okt-1981 okt..
103
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. z.j.. 1 pak.
104-105
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1980-1985.. 2 pakken.
104
1980-1982..
105
1983-1985..
106
Ingekomen stukken, veelal gericht aan de voorlichtingsmedewerker H. van Dijk. Met weekoverzichten van haar activiteiten. 1981 nov-1982.. 1 pak.
107
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Met concepten. 1982-1984.. 1 omslag.
108
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, veelal aan en van de voorlichtingsmedewerker G. van Weelden.1983-1984.. 1 omslag.
109-110
Ingekomen stukken. 1983-1985.. 2 pakken.
109
A-L..
110
L-Z..
111
Uitgaande stukken. Alfabetisch geordend. Met richtlijnen en draaiboek van kantoorwerkzaamheden. 1983-1985.. 1 pak.
112
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Met kranteknipsels en artikelen aangaande MVM en vrouwenzaken en presentielijst van bezoekers van feest 'P3'. 1983-1985 en z.j.. 1 pak.
113
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, veelal betreffende verzoeken uit het onderwijs voor scriptieonderwerpen. 1984 mei-1985 mrt.. 1 pak.
114
Ingekomen stukken. Met telefoonnotities. 1985 apr-1986 jan.. 1 pak.
115
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1986-1988.. 1 pak.
NB. Stukken uit 1988 voornamelijk betreffende de opheffingsbijeenkomst.
116
Jaarverslagen MVM over 1978 (met financieel jaarverslag en jaarstukken) en 1979. 1979-1980.. 2 stukken.
117
Jaarverslagen van de secretaris.1981-1986.. 1 omslag.
118
Jaarverslagen van de beleidsassistent B. Berger. 1980 sep-1985.. 1 omslag.
119
Jaarverslagen van de voorlichtingsmedewerker G. van Weelden. 1983-1985 dec.. 3 stukken.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Archief.
120
Conceptovereenkomst inzake het MVM-archief tussen MVM en A. Ribberink en stukken hierop betrekking hebbend. 1987 en z.j.. 1 omslag.
121
Fotocopieën van de door A. Ribberink gemaakte inhoudsopgave van het archief van MVM uit de periode 1968-1973. z.j.. 1 omslag.
NB. Slecht leesbaar.

Statuten.
122
Conceptstatuten 1968; kopie van een akte van statutenwijziging 3 april 1978 met correspondentie 1977-1978; registratieformulier bij de Kamer van Koophandel 1979 en stukken betreffende subsidie van het Koningin Juliana Fonds 1974-1979. 1968, 1974-1979.. 1 omslag.
123
Statuten MVM. Gedrukt. z.j.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
124
Voorlopig ontwerp en herzien concept van het huishoudelijk reglement. z.j.. 2 stukken.

Beleid.
NB. Zie ook nr 143.
125
Ontwerpprogramma MVM. Gestencild. 1969 sep.. 1 stuk.
126
Herziene discussienota van W. Klaver betreffende een beleidsplan voor MVM. 1971.. 1 stuk.
127
'MVM leidraad voor verenigingsorganen', uitwerking van de beginselverklaring en de statuten. Gestencild. 1971.. 1 stuk.
128
Verslag van het 'strategies weekend' in oktober 1971 over de uitgangspunten voor een radicale vrouwenbeweging. Gestencild. 1971.. 1 stuk.
129
'Aktieprogramma MVM'. Gestencild. 1972.. 1 stuk.
130
Actieprogramma MVM 'inhaalmanoeuvres'. Gestencilde versie van de Ouders van nu-brochure. 1972.. 1 stuk.
131
Verslag van het weekend 'herziening actie-programma' 19 en 20 oktober 1974 te Ellecom. Gestencild. 1975.. 1 stuk.
132
Beleidsprogramma 'aktieprogramma'. 1975.. 1 stuk.
133
Presentielijst, verslag en notities van de landelijke visiedag 14 mei 1977. 1977.. 1 omslag.
134
Presentielijst beleidsvoorsteldag 11 juni 1977. 1977.. 1 stuk.
135
Stukken van en betreffende het 'visie-weekend' 13 en 14 januari 1978 te Bunnik. 1978.. 1 omslag.
136
Notulen en andere stukken van de 'MVM-toekomstgroep'. 1981.. 1 omslag.
137
Stukken betreffende de 'DoeDenkdag' 12 juni 1982 en het 'DenkDoeboek'. 1981-1982.. 1 omslag.
138
'DoeDenkkatern' maart en juni 1982, voornamelijk betreffende het voorontwerp wet gelijke behandeling. 1982.. 2 stukken.
139
Beleids- en organisatievoorstel van de hand van het bestuur. Gestencild. z.j.. 1 stuk.
140
'Flappen' van een visieweekend. z.j.. 1 omslag.

Project emancipatiewerkers.
NB. Zie ook bij stukken van algemene aard.
141
Notulen van de commissie begeleiding 'E-steunen', circulaires, stukken betreffende subsidieaanvragen en andere stukken betreffende het project. 1978-1982.. 1 omslag.
142
Correspondentie tussen MVM en DCE betreffende subsidiëring van het project. Met bijlagen. 1978-1982.. 1 pak.
143
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, correspondentie met DCE betreffende verlenging van het project, jaarverslagen, taakomschrijvingen, nota's van emancipatiewerkers, stukken van het Landelijk Steunpunt emancipatiewerkers. Met notitie van secretaris R. Hamelijnck over het functioneren van MVM. 1983-1985.. 1 pak.
144
Uitgaande circulaire als eerste daad van beleidsassistent B. Berger en ingekomen stukken betreffende het actualiseren van gegevens over werkgroepen en 'individueel-deskundigen'. 1979.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 163.
145
Rapporten, functiebeschrijvingen, overzichten van werkzaamheden van de E-steunen. 1979-1983.. 1 pak.
146
Stukken betreffende het project. Concepten en fotocopieën, gedeeltelijk van P. van Oostrum.1980-1986 feb.. 1 pak.
147
Functiebeschrijving van de beleidsassistent, de voorlichtingssteun en de vaste en mobiele regiosteun. 1980.. 1 omslag.
148
'Interimrapportage'. Rapport betreffende de proefprojecten emancipatiewerkers. Fotocopie. 1980.. 1 stuk.
149
Verslagen van werkzaamheden van de emancipatiewerkers A. Flapper, H. Kuypers, H. van Dijk en B. Berger.1979/1980.. 1 omslag.
150
'Interimrapportage'. Rapport betreffende de proefprojecten emancipatiewerkers. 1981.. 1 stuk.
151
Rapport betreffende evaluatie van het project bestemd voor de algemene ledenvergadering van 6 maart 1982. 1982.. 1 stuk.
152
Evaluatierapport betreffende de proefprojecten emancipatiewerkers. Fotocopie. 1982.. 1 stuk.
153
Rapport met het voorlopig standpunt vervolgbeleid projecten emancipatiewerkers, voorbereid door de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid. Publikatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1982 juli.. 1 stuk.
154
Stukken van en betreffende de emancipatiewerkers. 1982-1985.. 1 pak.
*155-157
Personeelsdossiers van de voorlichtingssteun H. van Dijk, de vaste regiosteun H. Kuypers, de mobiele regiosteun A. Flapper.1979-1982.. 3 omslagen.
155
H. van Dijk..
156
H. Kuypers..
157
A. Flapper..
158
Evaluatierapport van het eerste project emancipatiewerkers 1 september 1979-1982. Fotocopie. 1984.. 1 stuk.
159
Nieuwsbrief betreffende het project. z.j.. 1 stuk.

Leden.
160
Lijsten van wanbetalers. 1971-1973.. 2 stukken.
161
Naam- en adreslijst van bestuursleden, onderwerpsecretariaten en contactadressen van de regio's. 1972.. 1 stuk.
162
Ledenlijsten met vermelding van leeftijd, adres, beroep en politieke kleur z.j. en lijsten van nieuwe leden met mutaties. 1976-1980.. 1 pak.
163
Ingevulde vragenlijsten, opgesteld om een meer compleet beeld te krijgen van de deskundigheden van de leden van MVM. 1979.. 1 pak.
NB. Zie ook nr 144.
164
Lidmaatschapsopgaven. 1983-1984.. 1 omslag.
165
Ingevulde formulieren, alfabetisch geordend, met vermelding van beroep, opleiding, politieke richting en deskundigheden, op initiatief van de beleidsgroep, bedoeld om het ledenbestand te actualiseren en een overzicht van de deskundigheden van de leden te krijgen. Met alfabetische beroepenlijst. [1984].. 1 pak.
166
Alfabetisch register van leden vanaf 1980. Met vermelding van betaling, opzegging en, incidenteel, beroep. ca 1985.. 1 kaartsysteem.
167
Alfabetisch register van leden vanaf 1980. 1980 en z.j.. 1 kaartsysteem.
168
Register van leden en abonnees vanaf 1980, die in 1987 en 1988 hebben opgezegd. 1987-1988.. 1 kaartsysteem.
169
Alfabetisch register van abonnees (organisaties en personen) vanaf 1980. ca 1985.. 1 kaartsysteem.
170
Register van leden en abonnees vanaf 1980. Met opzeggingen. ca 1985.. 1 kaartsysteem.
171
Lijsten met opzeggingen lidmaatschap en abonnement. 1982-1985.. 1 omslag.
172
Register van leden en contactpersonen per regio en plaats. z.j.. 1 kaartsysteem.
173
Ingekomen stukken betreffende lidmaatschap en abonnement, alfabetisch geordend. Met fotocopieën van lidmaatschapskaarten. ca 1985-1986.. 1 pak.
174
Ledenlijsten. Gestencild. z.j.. 2 stukken.
175-176
Ponskaarten van (ex)leden. z.j.. 2 pakken.

Financiën.
NB. Zie ook nr. 103.
177
Kas-,bank-, giroboek. 1968.. 1 deel.
NB. Groot formaat.
178-179
Kasstukken. 1968-1969.. 1 pak, 1 omslag.
178
1 omslag. 1968..
179
1969..
180
Taakomschrijving van de penningmeester. 1978.. 1 stuk.
181
Financiële jaarstukken. 1969-1970, 1978-1983. Met bijlagen en correspondentie van de penningmeester 1978-1983. Stukken betreffende MVM-kantoor en kantoorwerkzaamheden 1969-1970, 1977-1983. 1969-1983.. 1 pak.
182
Stukken betreffende subsidies, onder andere betreffende projecten 'de Moeder van Marie wordt wijzer', 'de juf van de Moeder van Marie wordt wijzer' en de werkgroep 'neutraliseren beroepsbenaming'. 1980-1982.. 1 pak.

Werkgroepen.

Algemeen.
183
Ingekomen en andere stukken, alfabetisch op werkgroep geordend. 1976-1977.. 1 pak.
184-185
Stukken van en betreffende werkgroepen, activiteiten en acties, alfabetisch op onderwerp. 1976-1982.. 2 pakken.
184
A-O. ca 1979-1982..
185
P-Z..
186
Richtlijnen voor werkgroepen van MVM. Gestencild. z.j.. 1 stuk.
187-188
Stukken van en betreffende de MVM-werkgroep Scholing en vorming 1976-1977, de werkgroep Brugklas voor Moeders 1973-1977 en stukken betreffende volwassenenonderwijs en vormingswerk 1972-1977. 1972-1977.. 2 pakken.
189
Notulen en andere stukken van de werkgroep Onderwijs en de werkgroep MVM-nieuws 1979-1981; notulen en andere stukken van de werkgroep Beroepsbenamingen/Taal en Sekse 1980-1983. 1979-1983.. 1 pak.
190
Notulen van de werkgroep Homofiele en Bifiele vrouwen. december 1972 en februari 1973.. 2 stukken.
191
Stukken van de werkgroep/het project Antidiscriminatiewetgeving. 1974.. 1 omslag.
192
Stukken van de werkgroep Emancipatiebeleid. 1974.. 1 omslag.
193
Stukken van de werkgroep Politiek. 1977, z.j.. 1 omslag.
194
Stukken van en betreffende de werkgroep Taal en Sekse. 1980-1986.. 1 pak.
195
'Toetsingsfolder', overzicht van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen op emancipatiepunten getoetst door de ad-hoc werkgroep Politiek in samenwerking met de beleidsassistent. 1981.. 1 stuk.
196
Richtlijnen, schema's, literatuuropgave en 'lezingenmap' voor lezingen- en discussiehouders. z.j.. 1 omslag.

Werkgroep Onderwijs(beleid).
NB. Zie ook nr 189.
197
Correspondentie en financiële stukken. 1979-1981.. 1 pak.
198
Jaarverslag van het onderwerpsecretariaat onderwijs en de werkgroep Onderwijs over 1979 en 1980. Met begeleidend schrijven. 1980-1981.. 2 stukken.
199
Stukken, waaronder 'ongevraagd commentaar' van MVM betreffende de 'Schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1979-1981.. 1 pak.
200-201
Notulen en andere stukken van de werkgroep. 1982-1986.. 1 omslag, 1 pak.
200
1 omslag. 1982-1983..
201
1985-1986..
202
Correspondentie, kranteknipsels en fotocopieën van kranteknipsels, artikelen en de staatscourant betreffende onderwijs. 1985-1986.. 1 pak.
203
Stukken betreffende onderwijsemancipatie. 1976, 1980-1985.. 1 pak.
204
Stukken betreffende het maken van een programma voor P.A.- en Klosstudenten. 1978-1979.. 1 omslag.
205
Stukken betreffende de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 8-15 april 1981 te Utrecht. 1980-1981.. 1 omslag.
206
'Het verborgen leerplan', rapport van P. van Oostrum betreffende seksisme in boeken voor het basisonderwijs. Concept. 1975.. 1 stuk.
207
Stukken van de werkgroep Onderwijs van MVM en het COC betreffende een onderzoek naar de leesboekjes in de bovenbouw van de basisschool 'En moeder...Dat kun je wel raden!' 1971-1973.. 1 omslag.
208
Notulen van de werkgroep Onderwijs van MVM en het COC en andere stukken voornamelijk betreffende de onderlinge samenwerking. 1973-1977.. 1 omslag.
363
Stukken van werkgroeplid Margreet Kolkman, voornamelijk over onderwijs. 1969-1975.. 1 pak.

Werkgroep Sekse en Test.
366
Notulen, correspondentie, manuscripten en conceptteksten van de werkgroep Sekse en Tekst, opgericht in 1973 om zich te verdiepen in de achtergronden van geconstateerde verschillen in resultaten van jongens en meisjes op schooltoetsen en intelligentietests. 1975-1988 en z.j.. 1 pak.

Werkgroep Sociale Verzekeringen (aanvankelijk Arbeid).
209
Notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken en andere stukken van de werkgroep. 1974, 1976-1982 en z.j.. 1 pak.
210
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, voornamelijk betreffende inkomstenbelasting van de gehuwde vrouw. 1974, z.j.. 1 omslag.
211
Artikelen betreffende beroepssegregatie en sociale ongelijkheid in Nederland. 1979-1981.. 1 omslag.
212
Notulen, verslagen, nota's en andere stukken van de werkgroep. 1980-1985.. 1 pak.
213
Concept-nota 'Ouderschapsverlof. Schets van een regeling'. 1982.. 1 stuk.
214
Nota van MVM 'Een alternatief voorstel voor een geïntegreerde werkloosheidsregeling als een inkomensdervingsverzekering' 1981 en artikelen betreffende A.A.W.-uitkering z.j. 1981 en z.j.. 1 omslag.
215
Discussienota van het FNV 'Draagkracht, gelijkberechtiging en individualisering in relatie tot de loon- en inkomstenbelasting' ten behoeve van het FNV-Themacongres 25 oktober 1983. 1983.. 1 stuk.
216
Discussienota van het FNV 'Sociale Zekerheid' betreffende stelselherziening ten behoeve van het FNV-Themacongres 25 oktober 1983. 1983.. 1 stuk.
217
Nota en samenvattend stuk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de herziening van het stelsel van sociale zekerheid voor advies toegestuurd aan de Sociaal-Economische Raad en de Emancipatieraad. 1983.. 2 stukken.

Regio's.

Algemeen.
218-219
Ingekomen stukken, waaronder Regionieuws, van en betreffende de regio's, alfabetisch op regio. 1970-1978.. 2 pakken.
218
A-H..
219
L-Z..
220-222
Ingekomen stukken van en betreffende de regio's, alfabetisch op regio. 1976-1982.. 2 pakken, 1 omslag.
220
1976-1978..
221
1 omslag. 1977-1981..
222
1978-1982..
223
Uitgaande circulaires aan de regiocontactpersonen en andere stukken betreffende het tweemaandelijks verschijnende Regionieuws. 1980-1982.. 1 pak.
224
Ledenregister van regio Amersfoort vóór 1975. <1975.. 1 kaartsysteem.
225
Register van leden en stukken betreffende het Jaar van de Vrouw van afdeling Deventer e.o. 1975-1977.. 1 omslag.
226
Financiële stukken van afdeling Leiden e.o. 1970-1976.. 1 omslag.
227
Notulen, ledenlijst en andere stukken van en betreffende afdeling Nijmegen e.o. 1971-1980.. 1 omslag.
228
Stukken van regio Utrecht. 1978.. 1 omslag.

Regio Amstelveen.
NB. Zie ook nr 241.
229
Notulen, ledenlijsten en andere stukken van regio Amstelveen. 1969-1982.. 1 omslag.
230
Financiële stukken. 1978-1986.. 1 omslag.
231
Stukken betreffende overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen, in het bijzonder de 'Stichting Kinderkantine'. 1968-1972.. 1 pak.
232
Stukken betreffende de actie 'Op de vrouw af'. 1970.. 1 omslag.
233
Stukken betreffende subsidie-aanvragen bij de gemeente Amstelveen voor emancipatieactiviteiten. 1980-1986.. 1 pak.
234
Brief van L. Schenk 28 februari 1989 met het verzoek het geld op rekening van MVM over te maken op rekening van de Vrouwenpartij. 1989.. 1 stuk.

Regio Amsterdam.
NB. Zie ook nr 77.
235
Besluitenlijsten en naamlijst van de stuurgroep MVM-Amsterdam. 1975 sep-1977 okt.. 1 omslag.
236
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1975, 1977, z.j.. 1 omslag.
237
Ledenlijst, waarbij apart leden uit de Zaanstreek. z.j.. 1 stuk.
238
'Kontakt-orgaan', mededelingen en ledenlijst van regio Amsterdam. Gestencild. z.j.. 1 stuk.
239
'Regionieuws', mededelingen van regio Amsterdam. 1970, 1975-1977.. 1 omslag.
240
Financieel overzicht. 1974 sep-1975 aug.. 1 stuk.
241
Stukken van de lezingengroep regio Amsterdam/Amstelveen. 1976-1978.. 1 omslag.
242
Stukken betreffende de discussiecursus van MVM en vormingscentrum Rotonde. 1975.. 1 omslag.
243
Stukken van de Regionale Meld- en Regelkamer. 1977.. 1 omslag.
244
Stukken betreffende een lessenreeks over emancipatie. z.j.. 1 omslag.
245
Verslag van een ouderavond op de Cornelis Vrijschool betreffende 'De rolpatronen van mannen en vrouwen in onze samenleving'. Fotocopie. 1976.. 1 stuk.

Regio Gouda.
246
Circulaires en andere stukken van en betreffende de actie 'Op de vrouw af'. 1970.. 1 pak.
247-248
Stukken van en betreffende MVM regio Gouda. 1976-1981.. 2 pakken.
247
1976-1978..
248
1978-1981..
249
Stukken van het vrouwenoverleg Gouda en stukken betreffende activiteiten van en voor vrouwen in de regio Gouda. 1978-1983.. 1 pak.
250
Stukken betreffende het welzijnsbeleid van en in de gemeente Gouda. 1979-1983.. 1 pak.

Regio Den Haag.
251
Stukken van MVM regio Den Haag betreffende de actie 'Op de vrouw af'. 1970.. 1 pak.
252
Stukken van de werkgroepen Informatiecentrum MVM Den Haag en Parttime betreffende de actie 'Op de vrouw af'. 1970-1972.. 1 pak.
253
Ingevulde vragenformulieren over parttime-werk en verwerking van de gegevens van de werkgroep Parttime in het kader van de actie 'Op de vrouw af'. 1970.. 1 pak.
254
Stukken van en betreffende de regio Den Haag. 1973-1976.. 1 omslag.

Regio Haarlem.
255
Notulen en andere stukken van regio Haarlem. 1981-1986.. 1 pak.
256
Ingekomen stukken bij de regio Haarlem. 1969-1978.. 1 pak.
257
Stukken van de werkgroep Politiek. 1973-1975.. 1 pak.
258
Rapporten, nota's en andere stukken betreffende emancipatie en rolpatronen in het onderwijs. 1980-1982.. 1 pak.
259-260
Krantenknipsels en documentatie. ca 1969-1976.. 2 pakken.

Publiciteit en publikaties.
261
Notulen en andere stukken van de redactie van MVM-nieuws. 1980-1985.. 1 pak.
262
Stukken van en betreffende de werkgroep MVM-nieuws. 1979.. 1 omslag.
263
Correspondentie van A. Panman betreffende MVM-nieuws. 1978-1980.. 1 omslag.
264
Kopij voor MVM-nieuws. 1979, 1983.. 1 omslag.
265
'MVM in de pers', ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende publikaties van en over MVM, persberichten van MVM en het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1979-1983.. 1 pak.
266
Nieuwsbulletin, mededelingen van MVM. [1969 okt], 1970.. 1 omslag.
NB. Nrs mrt en nov ontbreken.
267-268
Nieuws van de aktiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM-nieuws). 1969-1986.. 2 pakken.
NB. Het Nieuws verschijnt zes maal per jaar. In zomermaanden veelal dubbelnummer.
267
1969-1975. feb(nr.4), mei, aug 1969; feb, apr, jun, sept, nov 1970; Feb, apr, jun 1971; apr, mei, jun, aug, okt, nov 1972; jan, feb, mei, jun, sep, nov 1973; jan, mrt, mei, aug, okt, dec 1974; feb/mrt, apr/mei, jul, okt, dec 1975..
268
1976-1986. nr.1-6 1976; nr.1-6 1977; feb, mrt, jun, okt, dec 1978; nr.1-6 1979; nr.1-6 1980; jan, mrt, mei, jun, okt 1981; nr.1-6 1982; nr.1-6 1983; feb, apr, jun, sep, dec 1984; feb, mei, jun, jul, okt, dec 1985; feb, apr 1986..
269
Nieuwsbrief van MVM. 1986 okt-1988 sep.. 1 omslag.
270
Overzichts- en informatiestencils MVM. 1970, z.j.. 1 omslag.
271
Lijsten van MVM-publikaties. 1974-1983, z.j.. 1 omslag.
272
Stuk met wensen van MVM voor de verkiezingsprogramma's 1981. Gestencild. 1980.. 1 stuk.
273
Conceptpublikatie 'Waarom MVM- Informatie- of Gesprekscentra?' z.j.. 1 stuk.
274
'Lezingenmap' voor lezingen- en discussiehouders. Gestencild. z.j.. 1 stuk.
275
Stencils met informatie en richtlijnen voor acties, lezingen en voorlichting. z.j.. 1 omslag.
276
'Lesbrief' van MVM over beroepskeuze en de verschillen hierin tussen mannen en vrouwen. Gestencild. z.j.. 1 stuk.
277
Lijst van boekhandels die regelmatig publikaties van MVM verkopen. z.j.. 1 stuk.

Landelijk Overleg Orgaan (LOO).
NB. Zie ook nr 73.
278
Notulen, correspondentie en andere stukken van het LOO.1976-1977.. 1 pak.

Contacten met andere organisaties.
NB. Zie ook nr 82.
279
Stukken van en betreffende 'bevriende' organisaties, alfabetisch geordend. 1976-1977.. 1 pak.
280
Oprichtingsakte en andere stukken van de Stichting ter Bevordering van Emancipatie en Feminisme (BEF).1975-1979 jan.. 1 omslag.
281
Stukken van en betreffende de stichting 'Marie, word wijzer'. 1980-1984.. 1 pak.
282
'Rapport Melai', concept-eindrapport van de Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving en stukken betreffende het rapport. 1980-1981.. 1 omslag.
283-284
Stukken van en betreffende de Voorlopige Begeleidingsgroep Emancipatie Onderzoek (VBEO).1979-1982.. 1 omslag, 1 pak.
283
1979-1980..
284
1 pak. 1980-1982..

Jubilea, voorgeschiedenis.
285
Circulaire met vragenlijst van Joke Smit en Hedy d'Ancona om opinie te peilen voor de oprichting van een groep die actief mentaliteitsverandering nastreeft; stencil betreffende deze actiegroep 'vrouwen 2000'. [1967].. 3 stukken.
286
Stukken betreffende het vijfjarig bestaan. 1973.. 1 omslag.
287
Notulen en andere stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan 11 oktober 1978 te Utrecht, ter gelegenheid waarvan een manifestatie met als hoofdthema 'de herverdeling van bezigheden (betaald en onbetaald) over de seksen' werd gehouden. 1978-1979.. 1 pak.
288
Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan. 1978.. 1 omslag.
289
Stukken betreffende het vijftienjarig bestaan. 1983.. 1 pak.
290
Notulen van de forumdiscussie 5 november 1983 over 'voorontwerp van een wet gelijke behandeling m/v' in het kader van de viering van het vijftienjarig bestaan. 1983.. 2 delen.
291
Nota van een aantal MVM-ers ten behoeve van de forumdiscussie 5 november 1983. Fotocopie. 1983.. 1 stuk.
292
Kopij voor de publikatie 'Tussen konfrontatie en samenwerking. 15 jaar pennetrekken door Man Vrouw Maatschappij'. 1983.. 1 stuk.
293
Vergaderstukken van bijeenkomsten betreffende de viering van het twintigjarig jubileum en tegelijkertijd opheffing van MVM op 29 oktober 1988. 1988.. 1 omslag.
294
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de jubileum- en opheffingsbijeenkomst 29 oktober 1988. 1988.. 1 omslag.
295
Persberichten betreffende de jubileum- en opheffingsbijeenkomst en de bijbehorende afscheidspublikatie Spoor van vernieuwing. MVM 1968-1988. 1988.. 1 omslag.
296
Presentielijsten van de jubileum- en opheffingsbijeenkomst 29 oktober 1988 in Krasnapolsky te Amsterdam. 1988.. 1 omslag.
297
Aanmeldingen voor de bijeenkomst van 29 oktober 1988. 1988.. 1 omslag.
298
Afzeggingen voor de bijeenkomst van 29 oktober 1988. 1988.. 1 omslag.
299
Programma en teksten van lezingen van de bijeenkomst van 29 oktober 1988. 1988.. 1 omslag.
300
Kranteknipsels en andere documentatie betreffende de bijeenkomst van 29 oktober 1988. 1988.. 1 omslag.
301-302
Manuscripten van de afscheidspublikatie 'Spoor van vernieuwing. MVM 1968-1988'. 1988.. 2 pakken.
303
Correspondentie en andere stukken betreffende de afscheidspublikatie. 1988.. 1 omslag.
367
Stukken van de reünie van ex-MVM-ers/sters op 7 november 1998 in het Vrouwenhuis te Amsterdam. 1998.. 1 omslag.

Activiteiten.

Diverse activiteiten.
368
Stukken van de -geslaagde- actie van leden van MVM, werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, gevoerd om te zorgen dat zwangerschap geen beletsel vormt voor een aanstelling bij de universiteit, naar aanleiding van een concreet geval bij het Instituut voor de Opleiding tot Vertaler en Tolk. 1969-1971.. 1 omslag.
304
Stukken van het MVM-project 'anti-diskriminatie-wetgeving. 1973-1974.. 1 pak.
305
Samenvatting van de toespraak van W. Kok naar aanleiding van de uitreiking van de Wilhelmina Druckerprijs 1973 aan de Optilon-werkneemsters. Gestencild. 1974.. 1 stuk.
306
Stukken betreffende de Contourennota. 1976-1977.. 1 pak.
307
Stukken betreffende de problematiek rond 'tweeverdieners'. 1979-1983.. 1 pak.
308-309
Stukken betreffende het wetsontwerp gelijke behandeling. 1979-1989.. 2 pakken.
310
Stukken betreffende de leeftijd van huwelijksbevoegdheid. 1980.. 1 omslag.
311
Stukken betreffende voorlichting over trainingen, studiedagen en projecten in verband met een informatiedag schoolprojecten 9 oktober 1982. 1980-1982.. 1 pak.
312
Stukken betreffende emancipatiebeleid ten aanzien van provincies. 1979-1982.. 1 pak.
313
Nota 'Ongevraagd kommentaar op de schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek'. Fotocopie. 1980.. 1 stuk.
314
Stukken van een themadag 'werken' 31 mei 1980 te Utrecht; stukken van een cursus 'vrouwen in management' van de stichting De Baak 1980; stukken betreffende herverdeling van arbeid en de wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 1980-1985. 1980-1985.. 1 pak.
315
Stukken betreffende wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek en de discussienota Naamrecht. 1980.. 1 omslag.
316
Stukken betreffende de opheffing van het verbod op nachtarbeid door vrouwen in fabrieken en werkplaatsen. 1980-1981.. 1 omslag.
317
Correspondentie met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid A. Kappeyne van de Coppello betreffende de interpretatie van het begrip 'geestelijke en maatschappelijke stromingen'. 1985-1986.. 1 omslag.
318
Stukken betreffende de 'vrouwentroonrede' en sociale voorzieningen voor vrouwen. 1986.. 1 pak.
319
Stukken betreffende een vacature in de emancipatieraad. 1988.. 3 stukken.
320
Stukken betreffende vragen voor een 'electro'-spel van de NVSH.z.j.. 2 stukken.

Actie 'Op de vrouw af'.
NB. Zie ook inv.nr 13 en 14.
321
Stukken van de actie 'Op de vrouw af' 9 en 10 november 1970. 1970.. 1 omslag.
322
Stukken van de actie 'Op de vrouw af' van de werkgroep Part-time van MVM. 1970-1971.. 1 omslag.

'Artsenonderzoek'.
323
Rapport, vragenlijst en andere stukken betreffende het 'Artsenonderzoek', uitgevoerd door Dolle Mina in nauwe samenwerking met MVM, met de bedoeling een overzicht te krijgen van de houding van Utrechtse (en Bilthovense) huisartsen en gynaecologen ten aanzien van de morning-afterpil en abortus. [1971].. 1 omslag.
324
Ingevulde enquêteformulieren van het 'Artsenonderzoek'. [1971].. 1 pak.
325
Kodeerlijsten en ponskaarten van het 'Artsenonderzoek'. [1971].. 1 omslag.

'Jaar van de vrouw'.
326
Programma's, nota's, rapporten en andere stukken van de Verenigde Naties en subsidie-aanvragen ingediend bij het ministerie van CRM betreffende het 'Jaar van de vrouw'. Fotocopieën. 1974-1975.. 1 pak.
327
Stukken van en betreffende 'Projekt 27' van de Stichting Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw 1975, aangaande samenwerking bij produktie en voorstellingen van 'Voor een bloemetje en 'n zoen' van de Nieuwe Komedie en de voor het project aangeschafte auto. 1975-1976.. 1 pak.
328
'1975 en verder?'. Informatie- en discussiestuk van MVM. Gestencild. 1975.. 1 stuk.

Kopenhagen 1980.
329
Stukken van en betreffende de voorbereidende commissie voor de VN-wereldconferentie voor het decennium van de vrouw 14-24 juli 1980 te Kopenhagen. 1977-1980.. 1 pak.
330
Engelstalige verslagen en programma van de VN-wereldconferentie. 1980.. 1 pak.
331
Lijst van deelneemsters van de Koninkrijksdelegatie naar de VN-wereldconferentie voor het decennium van de vrouw, verslag van de delegatie van de conferentie en Engelstalig verslag van de VN.1980.. 3 stukken.
332
Kranten, onder andere Forum, en andere documentatie van en betreffende de VN-wereldconferentie. 1980.. 1 pak.

Joke Smit.
333
Tekst van een lezing van Joke (Kool-) Smit 22 maart 1967 in het Nivon-centrum te Rotterdam 'Hoe staat het met de man en de vrouw in maatschappelijk opzicht?' Fotocopie. 1967.. 1 stuk.
334
Tekst van de afscheidstoespraak van Joke Smit 15 september 1971 voor de Gemeenteraad van Amsterdam. Gestencild. 1971.. 1 stuk.
335
Stukken van en betreffende Joke Smit, voornamelijk naar aanleiding van haar overlijden. 1979-1981.. 1 omslag.
336
Artikelenreeks van Henk Romijn Meijer in Folia Civitatis 1985 over Joke Smit, met reactie van Lieuwe Kool.1985.. 1 omslag.

Pim van Oostrum.
337
Ingekomen brieven en kaarten bij P. van Oostrum betreffende MVM. 1976-1985.. 1 omslag.
338
Ingekomen brieven van K. Burgman en minuut van uitgaande brief van P. van Oostrum betreffende door Burgman te gebruiken materiaal voor een scriptie over MVM en een onderzoeksverslag. 1982-1983.. 1 omslag.
339
Brief van H. Snijders-Borst 22 april 1981 betreffende EEG-verdrag. Met bijlage. 1981.. 1 stuk.
340
Brief en fotocopieën van artikelen van H. Snijders-Borst.1983-1988.. 1 omslag.
341
Brieven naar aanleiding van een publikatie van P. van Oostrum in het Welzijnsweekblad betreffende het onderwijsvoorrangsbeleid. 1985.. 3 stukken.
342
Concepten betreffende MVM. 1973-1980.. 1 omslag.
343
Stukken betreffende de vorming van een Landelijk Steunpunt voor Emancipatiebeleid.1985-1986.. 1 omslag.
344
Bloknoot met aantekeningen. 1976/1977.. 1 stuk.

DOCUMENTATIE

345
Folders en documentatiestencils. 1971, 1973, 1981, z.j.. 1 omslag.
346
Kranteknipsels en artikelen betreffende de positie van vrouwen. 1968-1975.. 1 pak.
347
Kranteknipsels en artikelen betreffende abortus. 1969-1973.. 1 pak.
348-349
Kranteknipsels en andere documentatie voornamelijk betreffende seksualiteit en gezin. ca 1969-1976.. 2 pakken.
350
Kranteknipsels en andere documentatie, alfabetisch op onderwerp. ca 1979-1981.. 1 pak.
351-352
Knipsels en andere documentatie, alfabetisch op onderwerp. 1979-1981.. 2 pakken.
351
A-K..
352
M-Z..
353
Knipsels en andere documentatie betreffende 'Kultuur'. ca 1979-1981.. 1 pak.
354-355
Knipsels en andere documentatie betreffende 'T' (theologie, theorie) en 'W' (VN-wereldconferentie 1980). ca 1977-1982.. 2 pakken.
354
T..
355
W..
356
Documentatie betreffende enkele alfabetisch geordende onderwerpen. 1980-1981.. 1 pak.

PUBLICATIES

357-359
Uitgaven van MVM. 1968-1986.. 3 dozen.
357
Verjaardagskalender; Informatiemap I.; Kontinurooster op de basisschool; Berichten uit Amerika. Artikelen over de bevrijding van de vrouw z.j. (redactie: Anneke van Baalen en Marijke Oort); Rapport van de aktiegroep Man/Vrouw/Maatschappij betreffende de verbetering van de fiscale positie van de werkende gehuwde vrouw 1970. MVM-Werkgroep Belastingen; Nota inzake peuterspeelzalen opgesteld door de werkgroep peuterspeelzaal Rijswijk, MVM regio Den Haag en omstreken 1972 2e druk; Nota inzake peuterspeelzalen opgesteld door de werkgroep peuterspeelzaal Rijswijk, MVM regio Den Haag en omstreken 1974; 10x verslag van eigen ervaringen. MVM bulletin bewustwordingsnummer 1972; Eenmaal getikt altijd getikt? 1973; Bewustwording 2. MVM-nieuws, oktober 1973 (met als inlegvel Mededelingen van het Landelijk Bestuur.); Ganzenbordgroep en verder (1973?), twee verschillende uitvoeringen; De kleine katechismus voor vrouwen en andere mensen 1973; Kool-Smit, Joke. Vijf jaar MVM. Openingsrede van het MVM-Festival op 27 oktober 1973; Hé, kijk...een vrouw! Boekje voor aardige mannen 1973; 'Eronderuit' 1973. Brochure ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van MVM; Buuren, Hanneke van, The last five years of women's emancipation (translation Debora Visser en Anje Kaasjager) 1973?; Lezingenmap. Met stencil met suggesties voor lezingen en literatuur; Sint ziet geen verschil. z.j. pamflet (in drievoud); Moeder-dag-in-en –uit, samengesteld door de Meld en Regelkamer, werkgroep van MVM. z.j. (in tweevoud);Zwart-Wit Schrift margriet libelle avenue tina. werkgroep analyse vrouwenbladen van MVM. z.j. (in tweevoud); Documentatiemap overblijfcentra (1970), samengesteld door de Haagse werkgroep Kinderopvang MVM; Documentatiemap overblijfcentra 1974, 2e gewijzigde druk, samengesteld door de werkgroep Kinderopvang MVM (in tweevoud); Informatiemap part-time werk, samengesteld door de landelijke werkgroep Part-time van MVM 1971; Informatiemap part-time werk, samengesteld door de landelijke werkgroep Part-time van MVM 1972, 2e herziene druk; Part-time werk informatiemap, samengesteld door de landelijke werkgroep part-time 1975 (3e geheel herziene druk), met folder 'Hoe gaat u te werk als u part-time gaat werken?'; 1975 en verder?; Wat bieden t.v., radio & tina uw kind? Tellen meisjes eigenlijk wel mee? werkgroep media van MVM 1975; Hoe kan het ook anders.....Lesbrief voor de hoogste klassen van het basisonderwijs 1975. Uitgave regio Twente; M.E.R.K. toch hoe sterk. 47x tegen het zere been. Ervaringen van de Meld- en Regelkamer. z.j..
358
Sekse en Test. Werkmap van werkgroep Sekse en Test van MVM 1975; Sekse en Test. Werkmap van werkgroep Sekse en Test van MVM 1977 herdruk; Sekse en Test II. Werkmap: beroepskeuze en sekseverschillen. Werkgroep Sekse en Test van MVM 1978; Hokt u ook in een gezin? 1978 (samenstelling redaktie MVM-Nieuws); Over het Hoe? en Daarom! van Informatiecentra. Samengesteld door de werkgroep informatiecentra van MVM 1976; Plus min boek 1977 Verslag van een onderzoek naar de inhoud van leesboeken voor kinderen van 6-9 jaar. Werkgroep kinderboeken MVM (1977); Plus min boek 1978 Verslag van een onderzoek naar de inhoud van leesboeken voor kinderen van 6-9 jaar. Werkgroep kinderboeken MVM (1978); En jij was de vader en ik was de moeder...samengesteld door Onderwijsgroep MVM regio Zeist z.j.; En jij was de vader en ik was de moeder. Werkgroep speelgoed 1979 2e druk (1978); Naar herverdeling van bezigheden (1978); MVM-uitgave Willem Word Wakker, werkmap 1978. MVM-werkgroep Willem Word Wakker; Willem Word Wakker, werkmap II (1980) MVM-werkgroep Willem Word Wakker; Tien over tijd 1968-1978; Ongevraagd kommentaar op de schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, van minister A. Pais en staatssecretaris J.G. Kraaijeveld-Wouters door de MVM-werkgroep onderwijs 1980; Praatgroepen 1980; Een alternatief voorstel voor een geïntegreerde werkloosheidsregeling als eerste stap op weg naar een inkomensdervingsverzekering, Zeist 1981. Nota van de MVM-werkgroep Sociale Verzekeringen; Plus min prenten boek. Werkgroep kinderboeken MVM Leiden, Zeist 1982; Werkboek voor voorlichtsters/ers 1983; Tussen konfrontatie en samenwerking. vijftien jaar pennetrekken door de aktiegroep Man Vrouw Maatschappij. Zeist 1983. Samengesteld ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Aktiegroep ManVrouwMaatschappij; MVM 1968-1988 Spoor van vernieuwing (red. Pim van Oostrum et al.) Utrecht 1988..
359
De emancipatie van de vrouw. Brochure, afkomstig uit de ringband 'Vrouwen in Nederland 1945-1964' (uitgave van Het Nederlandse Vrouwen Comité), verzorgd door MVM; Wegwijzer voor de werkende vrouw (red. G. Enters-Geertsma). Alphen aan de Rijn 1972. Een MVM-publikatie; Kool-Smit, J.E. De moeder van Marie kan méér! Nota over scholing en vorming van de 'vrouw' Amsterdam 1973; Enters-Geertsema, G. Open School. Bussum 1973 (nota); Enters-Geertsma, G. (MVM) Een mens is nooit te oud om te leren. Permanente educatie en de Nederlandse huisvrouw. Ouders van Nu brochure; Actiegroep Man/Vrouw/Maatschappij, Part-time werken. Ouders van Nu brochure; Cahen, Herma en Tineke Engelen (MVM). Kinderopvang. Ouders van nu brochure; Buuren, Hanneke van. De tweede golf. 5 jaar vrouwenemancipatie in Nederland (1968-'73). Overdruk van Ons erfdeel, 16e jrg., nr 4, september-oktober 1973. Uitgave in samenwerking met MVM; Gevraagd. Aanzet tot een discussie over het wijzigen van de beroepsbenaming in het kader van de wet gelijke behandeling mannen en vrouwen 1982 (Werkgroep wijziging beroepsbenaming van MVM en ministerie van Sociale Zaken);Enquête part-time arbeid, regio Leiden uitgevoerd door: Man-Vrouw-Maatschappij Leiden in samenwerking met Kamer van Koophandel Leiden en Gewestelijk Arbeidsbureau Leiden, Leiden 1973-74;.
Nienhuys, K. Man/vrouw-rolpatronen en scheikunde onderwijs, Groningen 1974 (scriptie i.v.m. pedagogische aantekening); Rechtwijzer voor de vrouw. In samenwerking met MVM (Red. Wim Hora Adema en Harriët Freezer) Utrecht/Antwerpen 1975; Noort, Wim van der, Man vrouw rolpatronen en het basisonderwijs. Verslag van een enquête onder onderwijzend personeel van Amsterdamse basisscholen. Amsterdam 1976. Met COC-MVM werkgroep Onderwijs en Opvoeding; Burgman, Koos. Man Vrouw Maatschappij, pressiegroep in de emancipatiestrijd van vrouwen. Een onderzoek naar corporatistische elementen in de relatie tussen een pressiegroep en de overheid, Amsterdam 1983 (doctoraalscriptie); Bierens, Judith en Ans van der Houwen. Dagmavo voor volwassenen, Leiden 1983 (onderzoeksverslag); Wolters, Els, Ster vrouw is geen licht, Hengelo 1986. Uitgave Meld- en Regelkamer, werkgroep van MVM.