/
You are not logged in

Archief Landelijke Werkgroep Vrouw en Vormingswerk 1974-1985

Identity Area

Collection IDIIAV00000331
Unitdate1974-1985
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Landelijke Werkgroep Vrouw en Vormingswerk , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht eind 1974 als Werkgroep Vrouw en Vormingswerk door een aantal cursusleidsters van volkshogescholen en vormingscentra tijdens een conferentie op De Born over roldoorbrekend vormingswerk met vrouwen; taakstelling was coördinatie van emancipatorisch roldoorbrekend vormingswerk met vrouwen, theorievorming en methodiekontwikkeling; ontwikkelde cursussen en organiseerde studiedagen; deed mee aan de Emancipade in 1975; kreeg subsidie tot september 1979 van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM); vanaf 1980 Landelijke Werkgroep geheten.


Inhoud

Verslag over 1974-1977; notulen van werkgroepbijeenkomsten 1974-1985; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1974-1979; logboek stand volkshogescholen en vormingscentra tijdens Emancipade 1975.