/
You are not logged in

Archief Marie Jungius Fonds (MJF) 1906-1966, 1985

Identity Area

Collection IDIIAV00000100
Unitdate1906-1966, 1985
1906-1966
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1994
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Marie Jungius Fonds (MJF), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1909 door Suze Groshans om de nagedachtenis van Marie Jungius (1864-1908) te eren; in 1928 een stichting, in stand gehouden door contributies en giften, stelde gelden beschikbaar aan overwerkte of zieke vrouwen die dat niet zelf konden betalen, om weer op krachten te komen; leidde vanaf 1930 tot 1951 een slapend bestaan; bestuurslid Willemijn Posthumus-van der Goot richtte in juli 1951 in naam van het MJF een adviesbureau voor vrouwen op, 'Van Vrouw tot Vrouw' geheten; dit bureau gaf tegen betaling adviezen op ieder gebied aan vrouwen, verkocht cosmetische artikelen en gaf Een brief voor U uit; deze activiteiten werden eind 1965 gestaakt.

Het archief werd in mei 1946 geschonken aan het IAV door M.C.C. Methorst, waarnemend voorzitster. De gelden van de penningmeesteresse M. van Dijck werden in de oorlog meegenomen door NSB-ers, die in 1946 onvindbaar waren en daarom werd het Fonds opgeheven.


Inhoud

Brieven betreffende financiële steun aan Marie Jungius 1906-1908; notulen van bestuursvergaderingen 1911-1930, 1943, 1951-1965; correspondentie 1939-1965; jaarverslagen 1926-1933, 1951-1953; statuten 1928 en huishoudelijk reglement 1912; financiële stukken 1940, 1951-1967; kasboek 1951-1965; inkoopboek 1951-1964; verkoopboek 1951-1965; giroboek 1952-1964; abonnee-administratie 1953-1954, 1961-1965; Een Brief voor U nummers 1-117 1952-1964.
List / Plaatsingslijst

Toegang

1-5
Notulen bestuursvergaderingen. Met jaarverslagen. 1911-1930, 1943, 1951-1957, 1960, 1964-1965.. 4 delen, 1 omslag..
1
1911-1930, 1943, 1951..
2
1951-1953..
3
1954-1957..
4
1 omslag. 1957, 1960..
5
1964-1965..
6
Verslag van de Stichting Marie Jungiusfonds 1909-1925 voor de Nationale Vrouwenraad van Nederland door Suze Groshans.1926.. 1 stuk..
NB. In tweevoud.
7
Jaarverslagen. 1926-1928, 1929 en 1930-1933. 1929-1930, 1934.. 1 omslag..
8
Circulaires betreffende de oprichting juni 1909 en oktober 1910 en kaartje van het MJF met portret Marie Jungius.1909-1910.. 3 stukken..
9
Reglement en bestuursreglement. 1912 en z.j.. 2 stukken..
NB. In meervoud.
10
Statuten en huishoudelijk reglement van de stichting Marie Jungiusfonds. [1928].. 1 katern..
NB. In tweevoud.
11
Circulaire betreffende werving van giften en nieuwe leden. Concept. november 1925.. 1 stuk..
12
Circulaire betreffende een te houden loterij om geld in te zamelen. [1931].. 1 stuk..
13
Plakzegels als bewijs van een gedane gift. z.j.. 1 stuk..
14
Brieven betreffende geldelijke steun aan Marie Jungius tijdens haar ziekte. 1906-1908.. 1 omslag..
15
Brief van Mary van Dijck, penningmeesteres, aan mejuffrouw Jungius houdende informatie over het MJF. 24 januari 1939.. 1 stuk..
16
Stukken betreffende de opsporing van het archief van het MJF in bezit van L.W. (Mary) van Dijck (overleden 12 april 1945). 1946-1948.. 1 omslag..
17
Stukken betreffende de legaten van A.P.J. (Suze) Groshans, overleden 1 november 1944 en van A.C.F. Wijthoff aan het MJF. 1951-1953.. 1 omslag..
18
Stukken betreffende de opsporing van familieleden en het archief van Marie Jungius. 1950-1952.. 1 omslag..
19
Stukken betreffende de eerste bestuursvergadering van het hernieuwde MJF op 12 oktober 1951 en wijziging van het huishoudelijk reglement. 1951 en z.j.. 1 omslag..
20
Stukken betreffende de relatie tussen het MJF en het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid en het meningsverschil met de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap over in hoeverre de werkwijze van het hernieuwde MJF in overeenstemming is met de bedoeling van de oorspronkelijke stichting. 1952.. 1 omslag..
NB. Zie ook nr 30.
21
Correspondentie tussen W.H. Posthumus-van der Goot (voorzitster vanaf 1951) en M.C.C. (Marie) Methorst (oud-bestuurslid MJF) betreffende Marie Jungius, het MJF en zalfjes. 1952-1953.. 1 omslag..
NB. Zie ook nr 18.
22
Correspondentie tussen de bestuursleden Lil Posthumus-van der Goot, Mina Esselink-Kok en Tine Wagter-Vredeveld. Met teksten van lezingen van Esselink-Kok over Marie Jungius en het MJF. 1951-1953.. 1 omslag..
23-46
Algemene correspondentie. Chronologisch en alfabetisch geordend. 1951-1966.. 24 omslagen..
23
A-B. 1951-1952..
24
C-G. 1951-1952..
25
H-L. 1951-1952..
26
M-R. 1951-1952..
27
S-Z. 1951-1952..
28
A-D. 1952-1953..
29
E-K. 1952-1953..
30
L-R. 1952-1953..
31
S-Z. 1952-1953..
32
A-G. 1953..
33
H-O. 1953 ..
34
P-Z. 1953..
35
A-E. (1953) 1954-1955 (1956)..
36
F-J. (1953) 1954-1955 (1956)..
37
K-O. (1953) 1954-1955 (1956)..
38
P-Z. (1953) 1954-1955 (1956).
39
A-D. (1953-) 1956-1961 (1962)..
40
E-H. (1953-) 1956-1961 (1962)..
41
I-L. (1953-) 1956-1961 (1962)..
42
M-Z. (1953-) 1956-1961 (1962)..
43
A-E. 1956-1966..
44
F-M. 1956-1966..
45
N-R. 1956-1966 (1967)..
46
S-Z. 1956-1966..
47
Vergunning verleend 22 oktober 1954 aan W.H. Posthumus-van der Goot door de Kamer van Koophandel te Amsterdam voor het vestigen van een inrichting waarin kleinhandel in parfumerieën, cosmetische artikelen en toiletartikelen zal worden uitgeoefend in het perceel Apollolaan 72, het Jaarboekje voor de parfumeriehandel 1948 en de Bomee-voorwaarden ter bescherming van de regelmatige handel in parfumerie- en cosmetische artikelen 1952. 1948, 1952 en 1954.. 1 omslag..
48
Circulaires betreffende aankondiging en werving, adviesboekje 'Van Vrouw tot Vrouw' over de zorg van uw uiterlijk, prijslijst produkten en briefpapier MJF. [1952] en z.j.. 1 omslag..
49
Een brief voor U van het Adviesbureau 'Van Vrouw tot Vrouw' van het MJF nrs 1-24, 27-31, 35-40, 42-47, 50-104, 106-117. 1952-1964.. 1 pak..
50
Concepten kopij voor Een brief voor U. 1952-1953.. 1 omslag..
51
Lijsten met naam en woonplaats van abonnees. Alfabetisch. z.j.. 1 omslag..
52
Register van gratis en geschenkabonnementen en register van namen (onbekend waarvan) alfabetisch per plaatsnaam van Aalten tot en met Berg en Dal. z.j.. 2 delen..
53-55
Register met naam, adres, woonplaats en betaald abonnementsgeld. 1952-1965.. 3 delen..
53
1952-1954..
54
1954-1962..
55
1961-1965..
56
Recepten voor het maken van zalf. z.j.. 1 omslag..
57
Stuk houdende vragen te stellen voor gelaatsdiagnose en advies en een advies voor mejuffrouw Westerman.z.j.. 1 omslag..
58
Stukken betreffende de vermogenstoestand van het MJF. 1939-1941, 1943.. 1 omslag..
59
Stukken betreffende de aanvraag van een postrekening ten behoeven van het MJF. 1951-1952.. 1 omslag..
60
Balansen over 1954-1962. 1955-1963.. 1 omslag..
61
Stukken betreffende vennootschapsbelasting. 1956-1966.. 1 omslag..
62-66
Kasboek. 1951 oktober-1966 juni.. 5 delen..
62
1951 oktober-1954 mei..
63
1954 juni-1957 juli..
64
1957 augustus-1960..
65
1961-1964..
66
1965-1966 juni..
67-70
Giroboek. 1952-1964.. 4 delen..
67
1952-1953 juni..
68
1953 juli-1955 juni..
69
1955 juli-1959..
70
1960-1964..
NB. Groot formaat.
71
Inkoopboek. 1951 november-1964.. 1 deel..
72-73
Verkoopboek. 1951 december-1965 augustus.. 2 delen..
72
1951 december-1965 maart..
73
1953-1965 augustus..
74-76
Doorslagen van verzonden nota's. 1956 april 17-1966 maart 16.. 3 delen..
74
1956 april 17-1957 november 5..
75
1957 december 23-1962 mei 8..
76
1962 december 27-1966 maart 16..
77-78
Ingekomen rekeningen. Alfabetisch geordend. Met giroafschrift 2 december 1985. 1951-1966.. 2 pakken..
77
1951-1958..
78
1959-1966, 1985..
79
Knipsels betreffende het MJF. 1952-1953 en z.j.. 1 omslag..