/
You are not logged in

Collectie Constant Kool 1968-1974

Identity Area

Collection IDIIAV00000091
Unitdate1968-1974
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.00 m.
Access and UseBeperkt
Preferred CitationCollectie Constant Kool, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dit archief is nog niet geïnventariseerd.


Biographical Note / Biografie

Geboren op 2 november 1929 te Willemstad op Curaçao; gehuwd geweest met Joke Smit; vanaf de oprichting in 1968 actief binnen Man Vrouw Maatschappij (MVM), opgericht onder andere door Joke Smit en Hedy d'Ancona; vanaf 1969 hoofd van de afdeling documentatie en in 1972 coördinator van de onderwerpssecretariaten; publiceerde van 1969 tot 1971 statistische gegevens met betrekking tot de verhouding man-vrouw in de gemeenteraad en maatschappij.


Inhoud

Uitsluitend stukken betreffende MVM: ingekomen brieven bij en minuten van uitgaande brieven van Constant Kool en enkele van Joke Kool-Smit 1969-1973; agenda's en notulen van algemene ledenvergaderingen 1969-1974; agenda's en notulen van bestuursvergaderingen 1968-1972; jaarverslag 1971-1972; concept-statuten 1968 en ontwerp huishoudelijk reglement met voorstellen tot wijziging 1970; stukken betreffende de organisatiestructuur 1969; stukken betreffende de ideologie, strategie en het beleid 1969-1971; intern nieuws 1970-1973; begrotingen en financiële overzichten 1970-1971, 1973; stukken betreffende werk- en studiegroepen 1971-1973; verslagen van ledenvergaderingen regio Amsterdam 1969, 1972-1973; verslagen van afdeling Groningen en Drenthe 1970; documentatiemateriaal en knipsels op onderwerp 1968-1969.