/
You are not logged in

Archief Annette Wia Luka Versluys-Poelman 1892-1895, 1953, 1955

Identity Area

Collection IDIIAV00000180
Unitdate1892-1895, 1953, 1955
1892-1895
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Myriam Everard in 1985
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Annette Wia Luka Versluys-Poelman, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

De brievencollectie, zoals tot 1985 bewaard gebleven in het archief van uitgeverij Versluys te Amsterdam, bevat 310 brieven en kaarten, geschreven aan Annette Versluys-Poelman, door 83 correspondenten, tussen 6 oktober 1892 en 5 februari 1895. De collectie is alfabetisch geordend naar correspondent(e), en per correspondent(e) chronologisch. Waar naam en datum ontbraken zijn de vermoedelijke naam en de vermoedelijke datum aangegeven met [ ] haken, achterhaald op grond van interne verwijzingen en van biografisch en genealogisch onderzoek naar Annette Versluys-Poelman en haar familie.


Biographical Note / Biografie

Geboren op 8 juni 1853 te Holwierde, overleden op 10 februari 1914 te Amsterdam; huwde in 1876 Willem Versluys, die sinds 1875 werkzaam was als boekhandelaar-uitgever te Groningen; kreeg vier zonen; vanaf 1894 werkzaam in de uitgeverij; medeoprichtster van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en eerste presidente 1894-1902; hield vele lezingen over vrouwenkiesrecht; oprichtster van de Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming 1897, presidente 1901-1904; betrokken bij de financiële organisatie van het derde internationale congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht Amsterdam 1908; één van de weinige vrouwen die de oproep van het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee, 'uraniërs' (homoseksuelen) rechtvaardig te beoordelen, in 1911 ondertekenden; lid van het Algemeen Comité van de Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'; medeorganisatrice van de 'stille betooging' op het Binnenhof in Den Haag voor grondwettelijke gelijkstelling van mannen en vrouwen 13 september 1913; presidente van Tehuis Annette te Amsterdam 1905-1914.


Inhoud

310 ingekomen brieven en kaarten, geschreven tussen 6 oktober 1892 en 5 februari 1895 door drieëntachtig correspondenten onder wie Emilie Claes, Marie Jungius,Nellie van Kol, Marie Rutgers-Hoitsema en Titia van der Tuuk.S. Versluys: correspondentie met Welmoet Wynaendts Francken-Dyserinck betreffende zijn moeder 1953; correspondentie met het bestuur van vereniging 'Tehuis Annette' betreffende een gift 1955.


Allied Materials

Related MaterialAndere brieven aan Annette Versluys-Poelman zijn aanwezig bij het Letterkundig Museum te Den Haag.Ingekomen brieven alfabetisch op afzender

Ingekomen brieven ongeïndentificeerd

Stukken van S. Versluys

Kopieën van brieven aan Annette Versluys-Poelman

NB. De kopieën zijn niet verfilmd.
85
K.J.L. Alberdingk Thijm.1893..
1 brief Bergen op Zoom, 16-01-1893.
86
H.J. [Hein] Boeken.1894-1895.. 7 brieven Amsterdam, 24-04-18??.
z.p., 26-10-1894.
87
Lucie [Broedelet].1893-1895..
10 brieven Den Haag, 26-12-1893.
88
Mimi Douwes Dekker.z.j.. 1 brief.
89
Willem Kloos.1892 en z.j.. 4 brieven.
z.p., z.j.
90
B. Tideman en B. en P. Tideman.1894 en z.j..
2 brieven Meer en Vaart, 21-04-1894.
91
Willem Witsen.1893-1895.. 5 brieven.
z.p., z.d.
92
Stukken houdende genealogische gegevens betreffende Annette Versluys-Poelman. z.j.. 4 stukken.