/
You are not logged in

Archief Vrijzinnig Hervormde Vrouwen Federatie in Nederland (VHVF) 1948-2007

Identity Area

Collection IDIIAV00000284
Unitdate1948-2007
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.30 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1994
Aanvulling verwerkt door Annemarie Kloosterman in 2001
Aanvulling verwerkt door Maria Bergshoeff in 2009 (nrs 20-48)
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vrijzinnig Hervormde Vrouwen Federatie in Nederland (VHVF), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 27 mei 1948 door de zeven provinciale federaties; opgeheven in maart 2007; heette tot april 1954 Federatie van Vrijzinnig Hervormde Vrouwenverenigingen; doel was het bevorderen van een diepere bewustwording van het evangelie van Jezus Christus en de verwerkelijking daarvan in vrijzinnig christelijke geest; was aangesloten bij de International Association Religious Liberal Women (IARLW) en werkte samen met de Hervormde Vrouwengroep (HVG); orgaan was Klokkenklank.


Inhoud

Notulen bestuursvergaderingen 1948-2007; jaarverslagen 1948-2005; statuten en wijzigingen, huishoudelijke reglementen en inschrijving Kamer van Koophandel 1953-2004; beleidsstuk 1970; verslagen van vergaderingen van de verschillende commissies; foto's en teksten betreffende het 10-, 40- en 50-jarig bestaan; 'materiaalmap', 4x per jaar verschijnende uitgave in samenwerking met de Hervormde Vrouwengroep met overdenkingen, programma's en gebeden voor de leidsters van plaatselijke groepen 1972-2004; stukken betreffende contacten met andere organisaties 1961, 1983-1988; verslagen van overleg van de werkgroep Vrouw-Geloof-Beleid 1986-1988; archief van de VHVF Gelderland en het Samen Op Weg-vrouwenoverleg 1975-2007; jaarlijkse VHVF-uitgaves 'Overdenkingen', de 7 gebonden banden en de losbladige exemplaren van Klokkenklank vanaf 1953 zijn overgebracht naar de bibliotheek; foto's; voorwerpen.
Algemene stukken

1-7
Jaarverslagen, notulen van bestuursvergaderingen, verslagen van besturendagen en van gecombineerde vergaderingen met de Hervormde Vrouwengroep.1948-1988.. 7 pakken.
1
1948-1958 maart..
2
1958 april-1963 augustus..
3
1963 september-1968 augustus..
4
1968 september-1973 augustus..
5
1973 september-1978 augustus..
6
1978 september-1983 augustus..
7
1983 september-1988..
8-10, 22
Notulen van bestuursvergaderingen, verslagen van besturendagen en van gecombineerde vergaderingen met de Hervormde Vrouwengroep. 1989-2007.. 4 omslagen.
8
1988-1991..
9
1992-1995..
10
1996-1999..
22
2000-2007..
11
Jaarverslagen. 1986-2005.. 1 pak.

Oprichting, statuten en opheffing

21
Statuten en statutenwijzigingen, huishoudelijke reglementen, inschrijving Kamer van Koophandel. Bevat ook statuten en reglementen van de redactiecommissie van de 'Klokkenklank' (het landelijke orgaan van de VHVF), alsmede van de Materiaalcommissie. 2004.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende de opheffing van het VHVF en het slotfeest. Het slotfeest vond plaats op 28 maart 2007 in Steenwijk. Bevat een voorstel tot afbouw van de VHVF, een fotoverslag van het slotfeest, een programma- & liederenboekje, en felicitatie- & bedankkaartjes. 2004-2007.. 1 omslag.

Beleid

23
Stuk betreffende het te voeren beleid, programmering en kadervorming. 1970.. 1 stuk.

Commissies

24
Verslagen van vergaderingen van de Vormingscommissie. 1968-1971.. 1 omslag.
25
Verslagen van vergaderingen van de Materiaalcommissie. 1975-2002.. 1 omslag.
26
Landelijke Commissie Toerusting. Verslagen van de gezamelijke vergaderingen met de Hervormde Vrouwen Groep (HVG). 1965, 1979, 1981-2002.. 1 omslag.

Jubilea

39
Fotoalbum, tevens gastenboek, betreffende het 10-jarig bestaan, gevierd op 12 juni 1958 in de Domkerk in Utrecht. Bevat tevens krantenknipsels en aantekeningen van enkele andere bijeenkomsten. 1958, 1960, 1964.. 1 deel.
40
Fotoalbum met handgeschreven bijschriften betreffende het 40-jarig bestaan, gevierd op 12 april 1988 in 'De Meenthe' in Steenwijk. Bevat tevens teksten van diverse toespraken en liederen van deze bijeenkomst. 1961, 1984-1988.. 1 omslag.
41
Fotoalbum betreffende het 50-jarig bestaan, gevierd op 21 april 1998 in de Grote Kerk in Deventer. Bevat tevens het programma en de teksten van diverse toespraken en liederen van deze bijeenkomst. 1998.. 1 omslag.

Contacten en samenwerking met andere organisaties

34
Stukken betreffende het Vrijzinnig Protestants Vrouwen Contact. 1961, 1984-1988.. 1 omslag.
12-16, 20
'Materiaalmap' (tot 1979 besturenmap geheten), in samenwerking met de Hervormde Vrouwengroep (HVG) gemaakte uitgave met overdenkingen, gebeden, gedichten en programma’s voor de leidsters van de plaatselijke groepen. Verscheen 4x per jaar. 1972-2004.. 6 pakken.
12
1972-1978..
13
1979-1984..
14
1985-1990..
15
1991-1995..
16
1996-2000..
20
2001-2004..
35
Stukken betreffende de Stichting Vrouw Kerk 2/3 Wereld (VKW). 1983-1987.. 1 omslag.
38
'Geven en Weergeven', neerslag van een emancipatieproject opgezet door de VHVF samen met de Bond van Oud-Kaholieke Vrouwen. 1983.. 1 deel.

Werkgroepen

27
Werkgroep Vrouw-Geloof-Beleid. Deze werkgroep organiseerde kadertrainingen voor vrouwen in beleids- en bestuursorganen van de kleine kerken en geloofsgemeenschappen. Bevat verslagen van het overleg van de werkgroep. 1986-1988.. 1 omslag.

Publiciteit en publicaties

19
Overdenkingen voor gebruik in de plaatselijke afdelingen, jaarlijkse uitgaves VHVF. z.j. en 2007.. 1 pak.
33
Stukken betreffende 'Klokkenklank', de landelijke nieuwsbrief van de VHVF. Bevat verslagen van de Klokkenklank-redactievergaderingen over de periode 1984-2006. 1953, 1969, 1984-2006.. 1 omslag.
17
'Groene map', losbladig, aan te vullen boekje met allerhande informatie, programmatips en artikelen over geloofszaken. [1969].. 1 pak.
37
Tekstboekjes van de Kerstspelen. Teksten geschreven door P. Simoons (1953), A.E. Haayes-Houwing, Bep Otten. 1962, 1985, z.j.. 1 omslag.
36
Liederenboekjes VHVF. 1962, 1980, z.j.. 1 omslag.
18
'Vele vrouwen gingen door…', jubileumboekje ter gelegenheid van 45 jaar VHVF. 1993.. 1 deel.

Voorwerpen

43
Houten voorzittershamer met VHVF-logo, gemaakt ter ere van het 10-jarig bestaan. 1948-1958.. 1 stuk.
NB. Gefotografeerd (objectnummer 001131).
44
Wandkleed versierd met VHVF-logo, gemaakt op een congres van de Internationale Association of Liberal Religious Women in Palualto (Amerika) in een workshop. z.j.. 1 stuk groot formaat.
NB. Gefotografeerd (objectnummer 001130) en overgebracht naar beeldarchief in 2011.
45
Groen tafelkleed versierd met de geborduurde wapens van de provinciale afdelingen van de VHVF in Nederland, gemaakt ter ere van het 40-jarig bestaan. 1988.. 1 stuk.
46
Goudkleurig speldje met het VHVF-logo, ter ere van het 40-jarig bestaan. 1988.. 1 stuk.
NB. Gefotografeerd (objectnummer 001132).
47
Leerdam wijnglas met ingegrafeerde afbeelding van 3 gearmde vrouwen alsmede het VHVF-logo; een geschenk van het dagelijks bestuur aan de jubileumcommissie ter ere van het 50-jarig bestaan. 1998.. 1 stuk.
NB. Gefotografeerd (objectnummer 001133).
48
Zilveren lepel met het VHVF-logo en inscriptie 1939-1999 ter ere van het 60- jarig jubileum. 1999.. 1 stuk.
NB. Gefotografeerd (objectnummer 001134).
49
Stempel met VHVF-logo. z.j.. 1 stuk.

Archief van de afdeling Gelderland

28
Verslagen van de bestuursvergaderingen. 1976-2007.. 1 omslag.
29
Verslagen van de algemene vergaderingen, van regionale dagen en lustrums, jaarverslagen. 1975-2007.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende het Samen Op Weg (SOW)-vrouwenoverleg. Bevat tevens stukken en verslagen van de projectgroep Onderzoek bundeling landelijke activiteiten. 1975-2006.. 1 omslag.
32
Opgaves van leden. 1975-2007.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de afdeling Gelderland/Utrecht op 19 september 1989 te Ugchelen. 1975-2006.. 1 omslag.