/
You are not logged in

Archief Amsterdamse Vrouwenraad (AVR)1974-1993

Identity Area

Collection IDIIAV00000005
Unitdate1974-1993
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent4.00 m.
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Amsterdamse Vrouwenraad (AVR), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dit archief is nog niet geïnventariseerd


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 22 april 1974 als Federatieve Vrouwenraad Amsterdam; samensmelting van de koepelorganisaties Contactorgaan Vrouwenorganisaties Amsterdam (COVA) en Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening te Amsterdam (FVVH); sinds 1975 AVR genaamd; officieel opgeheven op 16 maart 1988 wegens stopzetting van de subsidie vanaf 1 april 1988; doel was het bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten organisaties en het organiseren van activiteiten die de maatschappelijke bewustwording, mondigheid en emancipatie van (on)georganiseerde vrouwen bevorderden; organiseerde studiedagen, thema-avonden en velerlei cursussen; vormde werkgroepen zoals Wonen en Milieu en Gezondheidszorg; vertegenwoordigd in gemeentelijke commissies en in diverse instellingen; steeds circa dertig aangesloten organisaties; publiceerde enige malen per jaar een nieuwsbulletin.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1974-1986; notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur 1974-1979; notulen van algemene ledenvergaderingen 1975-1986; jaarverslagen 1975-1984; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1974-1987; financiële stukken 1979-1985; stukken betreffende subsidies 1974-1986; stukken van en betreffende de werkgroepen 1974-1982; stukken betreffende thema-avonden, studiedagen en cursussen 1975-1986; stukken van en betreffende emancipatiewerksters en de begeleidingscommissie 1983-1985; stukken betreffende de manifestatie/tentoonstelling Evanement- A'dambenememd 1974-1975; stukken betreffende de samenwerking tussen AVR, Stedelijk Overleg Orgaan Vrouwenwerk Amsterdam (SOOVA) en Ombudsvrouw 1984-1985; nieuwsbrieven en -bulletins 1975-1985.