/
You are not logged in

Archief Stichting Meidenhuis. Wegloophuis voor meiden te Amsterdam 1981-1992

Identity Area

Collection IDIIAV00000236
Unitdate1981-1992
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1992
Access and UseBeperkt
Access NoteNummers 53-68 gesloten tot 2017 .
Preferred CitationArchief Stichting Meidenhuis. Wegloophuis voor meiden te Amsterdam, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 20 januari 1981; opening van het meidenhuis te Amsterdam in februari 1982; huis gesloten in november 1991; doel was veiligheid en rust bieden aan meisjes en jonge vrouwen tot vijfentwintig jaar, die mishandeld, misbruikt en in haar vrijheid bedreigd waren; verder informatie verstrekken en de bewustwording onder de mensen vergroten omtrent het voorkomen van misbruik en mishandeling van meisjes en jonge vrouwen en de structuren die dit veroorzaken; de reden voor een huis alleen voor meiden was dat meisjes in gemengde crisiscentra altijd het risico lopen in een typische vrouwenrol te worden gedrukt; de meiden konden maximaal drie maanden in het huis blijven.


Inhoud

Notulen en andere stukken van bestuur/medewerksters- en beleidsvergaderingen 1987-1991; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1982-1991; stukken betreffende de oprichting 1981; stukken betreffende personeel 1987-1990; stukken betreffende huisvesting en beheer 1981-1992; financiële stukken 1981, 1984, 1986-1991; stukken betreffende subsidie en fondsen 1981-1991; logboeken 1982-1991; taakbeschrijvingen en handleidingen voor medewerksters, huisregels en informatie voor bewoonsters 1984, 1986; stukken betreffende doorstroom en nazorg 1982-1984; stukken betreffende kinderbescherming 1985-1988; stukken betreffende het Landelijk Overleg Wegloophuizen 1984-1988; stukken betreffende de Vereniging Landelijk Overleg Alternatieve Hulpverlening en het Overleg Jongeren Wegloophuizen 1981-1986; stukken betreffende het Landelijk Overleg Jongeren Opvanghuizen 1988-1991; stukken betreffende het Stedelijk Overleg Jeugdhulpverlening Amsterdam 1986-1991; stukken betreffende incest, het Stedelijk Incest Overleg en de werkgroep Jongeren en Incest 1983-1991; stukken betreffende seksueel geweld en het Samenwerkingsverband Sexueel Geweld 1986-1988; stukken betreffende contacten met diverse instellingen 1984-1991; knipsels, affiches, video- en cassettebanden.
List / Plaatsingslijst

Toegang

1-4
Jaarverslagen. 1981, 1985-1988.. 1 omslag en 3 delen.
1
1 omslag. 1981..
NB. met rekening van baten en lasten.
2
1985..
3
1986/1987..
4
1988..
5-10
(gereserveerd voor jaarverslagen)..
11-13
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1982-1991.. 2 omslagen, 1 pak.
11
1982-1985..
12
1 pak. 1984-1987..
13
1989-1991..
14-15
Notulen van vergaderingen van medewerksters en beleidsdagen. Met bijlagen. 1987-1989.. 2 pakken.
14
1987-1988..
15
1988-1989..
16
Notulen van interne vergaderingen. Met bijlagen. 1989-1991.. 1 omslag.
17
Notulen van vergaderingen van de Externe-groep. Met bijlagen. 1989-1990.. 1 omslag.
18
Agenda's van vergaderingen van de Externe-groep. 1989-1990.. 1 katern.
19
Vergaderschrift. z.j.. 1 omslag.
20
Stukken betreffende de oprichting. Fotocopieën. 1981.. 1 omslag.
21
Stukken betreffende reorganisatie. 1988.. 1 omslag.
22
Logboek structuur en beleid. z.j.. 1 katern.
23
Stukken betreffende beleid. 1985-1987.. 1 omslag.
24
Notities van beleidsdagen. 1988, 1991.. 1 portefeuille.
25
Stukken betreffende beleidsvoorstellen. z.j.. 1 omslag.
26
Besluiten en afspraken betreffende het werk in het meidenhuis vastgesteld in de vergaderingen. z.j.. 1 omslag.
27
Taakomschrijvingen van kontaktvrouwen, 'inwerkvrouwen', nazorg en steunfonds. z.j.. 1 stuk.
28
Taakomschrijving van de 'poengroep'. 1988, 1991.. 2 stukken.
29
Stukken afkomstig van de personeelsgroep houdende stukken betreffende werving van personeel en stages, en betreffende onderzoek naar de gevolgen van het stopzetten van de subsidie en de toekomst van de vrouwenhulpverlening. 1987-1990. Notulen van het Overleg Meidenhuizen (O.M.-overleg). 1987-1989.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende huisvesting. 1981-1991.. 1 pak.
31
Stukken betreffende verzekeringen en correspondentie met de PTT. 1982-1992.. 1 omslag.
32-40
(gereserveerd voor jaarrekeningen).
41
Jaaroverzichten. 1981, 1984.. 1 omslag.
42
Proefbalans en winst- en verliesrekening. 1988.. 1 omslag.
43-45
Grootboek. 1986-1987, 1990.. 3 omslagen.
43
1986..
44
1987..
45
1990..
46-47
Journaalbladen. 1986-1987.. 2 omslagen.
46
1986..
47
1987..
48
Ingekomen stukken houdende informatie van de agglomeratieraad jeugdhulpverlening Amsterdam betreffende bezuinigingen in de hulpverlening. 1991.. 1 omslag.
49
Stukken betreffende gemeentelijke subsidie. 1991.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende subsidie van het Koningin Julianafonds.1982, 1985.. 1 omslag.
51
Stukken betreffende de werving van fondsen. 1981-1986.. 1 pak.
52
Stukken betreffende de Stichting Steunfonds Meidenhuis.(1982), 1986-1991.. 1 omslag.
*53-68
Logboeken. 1982-1991.. 13 pakken, 3 omslagen.
NB. Gesloten tot 2017.
53
1982 nov 16-1983 feb..
54
1983 aug 17-dec 5..
55
1 omslag. 1984 mrt 2-apr 10..
56
1 omslag. 1984 apr 11-jul 13..
57
1 omslag. 1984 dec 3-dec 31..
58
1985 jan 1-apr 9..
59
1985 apr 10-jul 22..
60
1985 sep 2-dec 31..
61
1986 jan 1-jul 31..
62
1986 aug 1-1987 mrt 31..
63
1987 apr 1-nov 30..
64
1987 dec 1-1988 jun 30..
65
1988 jul 1-1989 jan 31..
66
1989 feb 1-mei 20; okt 2-1990 jan 31..
67
1990 feb 1-nov 3..
68
1990 nov 4-1991 nov 17..
69-72
Registers houdende dienstroosters. 1988-1991.. 4 delen.
69
1988 sep-1989 mei..
70
1989 mei-1990 mei..
71
1990 mei-1991 mrt..
72
1991 mrt-apr 14..
73
Register houdende staten van gewerkte uren van medewerksters. z.j.. 1 katern.
74
'Inwerkmap', houdende handleidingen voor medewerksters. 1984, 1986 en z.j.. 1 omslag.
75
Huisregels en andere informatie voor de bewoonsters. z.j.. 1 omslag.
76
Ingekomen stukken bij de S.D.-groep en verslagen van gesprekken tussen Meidenhuis en de Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam.1982-1987.. 1 omslag.
77
Stukken afkomstig van de S.D.-groep houdende verslagen van gesprekken met de politie, 1983-1989; verslagen van gesprekken met de Gemeentelijke Sociale Dienst 1989-1991; stukken betreffende onbetaald werken, 1987. 1983-1991.. 1 omslag.
78
Stukken betreffende beleid van de nazorg. z.j.. 1 stuk.
79
Aantekeningen betreffende de nazorg met betrekking tot incest. z.j.. 1 katern.
80
Stukken betreffende kinderbescherming, buitenlandse meisjes, daklozen, en contacten met Belgische instellingen. 1985-1988.. 1 pak.
81
Handleiding betreffende de situatie van minderjarige meisjes. z.j.. 1 stuk.
82
Register houdende aantekeningen en verslagen betreffende doorstroom. 1982-1984.. 1 omslag.
83-84
Circulaires en documentatie betreffende incest en seksueel ge­weld. 1984-1988.. 1 pak, 1 omslag.
83
1 pak. 1984-1986..
84
1 omslag. 1987-1988..
85-86
Verslagen van bijeenkomsten en stukken betreffende het Landelijk Overleg Wegloophuizen (L.O.W.H.).1984-1988.. 2 pakken.
85
1984-1987..
86
1988..
87
Stukken betreffende en verslagen van bijeenkomsten van de Vereniging Landelijk Overleg Alternatieve Hulpverlening (L.O.A.H.) en Overleg Jongeren Wegloophuizen.1981-1986.. 1 pak.
88
Verslagen met bijlagen van en stukken betreffende het Landelijk Overleg Jongeren Opvanghuizen (LOJOH).1988-1991.. 1 pak.
89-93
Verslagen van het Stedelijk Overleg Jeugdhulpverlening Amsterdam (SOJA).1986-1991.. 5 pakken.
89
1986-1987..
90
1987-1988..
91
1989-1990..
92
1989-1991..
93
1991..
94-95
Verslagen van het Stedelijk Incest Overleg (SIO), met bijlagen en documentatie betreffende incest, en verslagen van de werkgroep Jongeren en Incest. 1983-1991.. 2 pakken.
94
1983-1987..
95
1987-1991..
96
Stukken van het landelijk platform betreffende jeugdhulpverlening en seksueel geweld tegen Turkse en Marokkaanse vrouwen en meisjes. 1987.. 1 omslag.
97
Stukken van het Samenwerkingsverband Sexueel Geweld. 1986-1988.. 1 omslag.
98
Stukken van de werkgroep psycho-sociale hulpverlening. 1987-1988.. 1 omslag.
99-100
Verslagen van gesprekken met diverse instellingen. 1984-1988, 1991.. 2 omslagen.
99
1987-1988..
100
1987-1988, 1991..
101
Ingekomen documentatie van andere organisaties voor hulpverlening aan jongeren. 1988-1989.. 1 omslag.
102
Stukken betreffende de ontwikkelingen in en het beleid van jeugdhulpverlening. Fotocopieën. 1984-1988.. 1 pak.
103
Stukken betreffende onderzoek naar het gemeentebeleid ten aanzien van uitkeringen voor minderjarige van huis weggelopen meisjes door de wetenschapswinkel van de Universiteit van Amsterdam. 1981.. 1 omslag.
104
Logboek van de 'p+p-groep' (publiciteitsgroep). z.j.. 1 katern.
105
Receptieboek ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Meidenhuis. 1987.. 1 deel.
106-107
Knipsels. 1982-1991.. 1 omslag, 1 deel.
106
1 omslag. 1982-1991..
107
1 deel. 1986-1989..
108
Videobanden (IKON, Kenmerk Special Gran Gado; IKON, Van zwijgen sterf je beetjes af. 22 okt. 1989; Pulp-TV Nijmegen, Wegwezen 1987; Audiovisiele Vormgeving Amsterdam, Vrijwilligers gezocht) en geluidsbanden (IKON,Het oog van de naald, 2 sept. 1987 en VPRO, Het spoor terug, 20 nov. 1987). 1987-1989. 1 doos.
109
'Vergaderschrift', register houdende agenda's en aantekeningen voor vergaderingen. 1988-1989.. 1 deel.
110
Register houdende logboek van de 'poengroep'. 1985-1991.. 1 omslag.
111*
Correspondentie van de advocaat met de Haëllastichting betreffende garantstelling en huurschuld. 1984-1985.. 1 omslag.
NB. Aanvulling ontvangen 19-12-1996. Gesloten tot 1-1-2020.