/
You are not logged in

Archief Vijfde Internationale Feministische Boekenbeurs 1990-1993

Identity Area

Collection IDIIAV00000478
Unitdate1990-1993
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2003 en 2005
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vijfde Internationale Feministische Boekenbeurs, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Gehouden van 24-29 juni 1992 in de Beurs van Berlage te Amsterdam; 5 december 1990 werd de Stichting Internationale Feministische Boekenbeurs 1992 opgericht; het was de vijfde internationale feminsitische boekenbeurs na Londen in 1984, Oslo in 1986, Montreal in 1988 en Barcelona in 1990; het thema was 'Women's words, women's worlds'; voor de organisatie was een stichting opgericht, Stichting Vijfde Internationale Feministische Boekenbeurs; Gerda Meijerink was voorzitster van het bestuur, Hannie van Herk was directeur.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1990-1992; ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1990-1992; stukken betreffende het programma 1991-1992; financiële stukken 1991-1992; foto's; video van 'Weldon versus French' ; 84 geluidsbanden van programmaonderdelen.
Annex: 15 geluidsbanden met opnames van de Herfstsalon 1993.
Notulen en correspondentie

3
Notulen van vergaderingen van het algemeen en van het dagelijks bestuur. november 1990-1992.. 1 omslag.
4
Bestuurscorrespondentie. 1990-1992.. 1 omslag.
5
Stukken van de VUB- en de KERN-redactie (die tot taak hadden het programma op te stellen). 1991-1992.. 1 omslag.
6
Brievenboek. juli 1991-oktober 1992.. 1 deel.
7-16, 41-44
Ingekomen post. Alfabetisch geordend. 1991-1992.. 14 omslagen.
41
A-B..
42
C-E..
7
F..
8
G..
9
H..
10
I-J..
11
K..
12
L..
13
M..
14
N-O..
15
P..
16
Q-R..
43
S-U..
44
V-Z..
17-19
Kopieën van uitgaande post. Chronologisch geordend. 1991-1993.. 3 pakken.
17
Augustus-december 1991..
18
Januari-maart 1992..
19
April-11 januari 1993..
45
Correspondentie met en betreffende uitgenodigde schrijfsters. Alfabetisch op land én op naam. 1991-1992.. 1 pak.
20
Documentatie over en correspondentie met auteurs in Europa. Alfabetisch geordend. 1991-1992.. 1 omslag.
21
Documentatie over en correspondentie met auteurs in Noord-Amerika. Alfabetisch geordend. 1991-1992.. 1 omslag.
22
Documentatie over en correspondentie met auteurs in Canada. Alfabetisch geordend. 1991-1992.. 1 omslag.
46
Documentatie over en correspondentie met auteurs in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 1991-1992.. 1 omslag.

Organisatie

27
Kopie van de stichtingsakte 1990 en conceptstatuten van de ‘Stichting International Feministic Bookfair’. 1992.. 2 stukken.
26
Draaiboek van zondag 21 juni tot en met maandag 29 juni. 1992.. 1 stuk.
25
Toegangs- en visitekaartjes, stickers, ansichtkaarten, programma en persberichten. 1991-1992.. 1 omslag.
2
Krant met het programma, de plattegrond, informatie over 182 schrijfsters en een lijst van uitgevers. In tweevoud. 1992.. 1 stuk.
NB. Groot formaat
23
Stukken betreffende het uitwisselingsprogramma van Nederlands/Vlaamse schrijfsters met Oost- en Midden-Europese schrijfsters. 1992.. 1 omslag.
1
Eindverslag. Engelstalig. In tweevoud. 1992.. 1 stuk.

Pers en publiciteit

24
Ingekomen reacties tijdens en na de boekenbeurs. Met foto’s. 1992.. 1 omslag.
28
De persmap. 1992.. 1 omslag.
36
Krantenknipsels. 1992.. 1 omslag.
40
Knipsels van artikelen betreffende de Boekenbeurs uit kranten en tijdschriften, opgeplakt. 1992.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende de totstandkoming van de publicatie Women Writers from the Netherlands and Flanders van Lucie Th. Vermij. (1992).. 1 omslag.

Financiën

30
‘Contour van de Vijfde Internationale Feministische Boekenbeurs’, begroting en dekkingsplan. 1991.. 1 omslag.
31
Financiële stukken. 1991.. 1 omslag.
32
Financiële stukken. 1992.. 1 pak.
33
Stukken betreffende omzetbelasting. 1992.. 1 omslag.
34
Stukken betreffende loonadministratie en –belasting. 1991-1992.. 1 omslag.
35
Stukken betreffende afgewezen subsidies. 1992.. 1 omslag.

Overige stukken

38
Stukken betreffende de boekenbeurs in Barcelona. 1990.. 1 omslag.
39
Stukken betreffende te houden boekenbeurzen in 1994 te Melbourne, Australië en in 1996 te Sao Paulo, Brazilië. 1992.. 1 omslag.

Beeld en geluid

37
Foto’s. 1992.. 1 omslag.
47
Videoband VHS “Weldon versus French” 24 juni 1992. Gasten: Fay Weldon en Marilyn French. Voorzitster: Marja Brouwers. Lengte 44’44”. TV Dits BV. 1992.. 1 stuk.
48
Geluidscassettes met opnames van programmaonderdelen op 24-28 juni 1992. 1992.. 84 cassettebandjes.

ANNEX

49
Geluidsbanden met opnames van de Herfstsalon, over vrouwenliteratuur gehouden in De Balie i.s.m. Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA). November 1993.. 15 casettebandjes.