/
You are not logged in

Archief Nellie van Kol

Identity Area

Collection IDIIAV00000090
Unitdate1840, 1869-1963
1869-1963
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Atie van der Horst in 1988
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Nellie van Kol, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 12 december 1851 te Den Bosch als Marie Porreij, overleden op 1 februari 1930 te Utrecht; werkte als onderwijzeres 1871-1876, onder andere op de kostschool van de Hernhüttersgemeente in Gnadau, Duitsland en als gouvernante in Nederlands-Indië; huwde daar op 27 juli 1883 met de ingenieur en socialist Henri van Kol (1852-1925) en kreeg twee kinderen: Lili, geboren 1886 en Ferdi geboren 1891; publiceerde onder de naam Nellie, voor het eerst in 1882 in het Soerabaja's Handelsblad; schreef tot omstreeks 1892 artikelen voor socialistische bladen als Vooruit, en Recht voor allen van de Sociaal-Democratische Bond; oprichtster en redactrice van De Vrouw 1893-1900, het kindertijdschrift Ons Blaadje en de 'Volkskinderbibliotheek' 1901-1913; vanaf 1901 richtte zij zich op het christendom en publiceerde in bladen als De Strijdkreet van het Leger des Heils.


Inhoud

Correspondentie 1870-1929, onder andere ingekomen brieven van Adèle Bergier, de familie Brouwer, Emilie Claeys, Emma Kraft, Jan en Marie Ligthart, professor G.J. Mulder, Francine Ottolander, Louise Stratenus; ingekomen brieven betreffende literair werk 1894-1909, onder andere van Emma Hermann en E. Wust, Ida Heijermans, Marie Jungius, enkele brieven van Cornélie Huygens 1898 en Wilhelmina Drucker 1893, 1897 en een brief van Aletta Jacobs 1894; ingekomen brieven naar aanleiding van haar openlijke bekering tot het christelijk geloof 1909-1912 en brieven van geloofsgenoten, onder andere uit de kring van het Leger des Heils 1899-1930; ingekomen brieven van mensen die door Nellie financiëel ondersteund werden; correspondentie met familieleden, onder andere Henri 1883-1924, Lili en Ferdi; dagboeken van Nellie 1883-1886 en dagboeken betreffende Lili 1886-1901 en Ferdi 1891-1904; aantekeningen betreffende astrologie, spiritisme en séances 1886-1907; manuscripten van artikelen, gedichten en vertalingen van godsdienstige en niet-godsdienstige aard, onder andere van het gedeeltelijk autobiografische artikel 'Berliniana' [1898] en 'Blauwe liedekens', gedichten over drankmisbruik en geheelonthouding 1913-1915; knipsels en afschriften van recencies en van gepubliceerd werk; verzamelde knipsels; foto's; kopie van een poëziealbum 1885-1899. Ferdi van Kol (1891-1973): correspondentie 1906-1954; schoolrapporten 1899-1904; kaarten betreffende aankondiging van zijn verloving en huwelijk 1929-1930; knipsels van artikelen naar aanleiding van Nellie's overlijden 1930. Annex: dossier afkomstig van Inger van Dongen betreffende biografische en bibliografische gegevens over Nellie van Kol.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
BIOGRAFIE VAN NELLIE VAN KOL
In de navolgende biografische schets ligt de nadruk op feitelijke gegevens. Er is in ruime mate gebruik gemaakt van de informatie verzameld door Inger van Dongen die enige tijd intensief onderzoek heeft gedaan naar Nellie van Kol. Een deel van deze onderzoeksgegevens heeft zij meegegeven bij de overdracht van het archief, dat via haar bemiddeling in het IIAV is ondergebracht.
DE ARCHIEVENALGEMENE CORRESPONDENTIE

PRIVE-LEVEN

Familie- en gezinsleven.

Correspondentie.
9-11
Ingekomen brieven van Henri van Kol. Met bijlagen. 1885, 1888, 1898-1924.. 3 omslagen.
12-13
Brieven van Nellie aan Henri van Kol.1883-1908.. 2 omslagen.

Dagboeken.
20-21
Dagboeken. 1883-1886.. 2 delen.
22-23
Dagboeken betreffende Lili van Kol, geschreven door Nellie.1886-1901.. 2 delen.
25-26
Dagboekjes betreffende Rienzi Ferdinand (Ferdi) Cesar Jean van Kol (geboren 9 maart 1891), geschreven door Nellie. 1891-1904.. 2 delen.

Vieringen en herdenking.

Andere stukken.

Innerlijk leven.

Spiritisme.
39-42
Aantekeningen betreffende spiritisme en séances. 1900-1907, 1920.. 4 delen.

Religie.

ACTIVITEITEN EN OPENBAAR LEVEN

Literair werk.

Correspondentie.
49-51
Ingekomen brieven betreffende De Vrouw en Ons Blaadje.1894-1909.. 3 omslagen.
52-53
Ingekomen brieven betreffende ander literair werk en verzoeken om medewerking. 1882, 1889, 1893, 1897-1898, 1901, 1905-1920, 1923, 1929.. 2 omslagen.
NB. Zie ook inv.nr 110, Broekert-van Zoon, en 111, Laan, Ds. C.L.

Schoolopstellen.

Manuscripten.

Niet-godsdienstige manuscripten.
NB. Zie ook inv.nrs 45 en 76.

Godsdienstige manuscripten.

Aantekeningen.
NB. Zie ook inv.nrs 47-48.

Gepubliceerd werk en recensies van publicaties.

Overig.

Bekering tot het christelijk geloof en contacten met gelovigen.
110-112
Ingekomen brieven naar aanleiding van Nellies getuigenissen in De Vrouw, De Strijdkreet,Timotheus en andere bladen. 1908-1912 en z.j.. 3 omslagen.
NB. Zie ook inv.nr 53, Simmermans, J.C.
113-114
Ingekomen brieven van vrienden uit het Leger des Heils en van andere geestverwanten in het Protestantse geloof. 1899-1930.. 2 omslagen.

Financiële steunverlening.
118-119
Ingekomen brieven van mensen die Nellie financieel steunde, deels namens organisaties, en verzoeken om steunverlening. 1893-1894, 1896-1909, 1911-1913, 1915, 1930 en z.j.. 2 omslagen.

Overige.

DOCUMENTATIE

NB. Zie ook inv.nrs 27-28, 44, 85-108.

ICONOGRAFIE

NB. Een deel van de foto’s is gedigitaliseerd en opgenomen in de beeldcollectie van het IIAV; onderstaande rubriek is gerangschikt volgens geschatte chronologische volgorde.

Archief van Ferdi van Kol

167-170
Ingekomen brieven van en kopieën van uitgaande brieven aan familieleden. 1906-1954 en z.j.. 4 omslagen.
171-178
Ingekomen brieven van en kopieën van uitgaande brieven aan anderen. 1931-1932,1934-1935,1942,1951 en z.j.. 8 omslagen.

ANNEX