/
You are not logged in

Collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Moskou ca. 1890-1940

Identity Area

Collection IDIIAV00000720
Unitdateca. 1890-1940
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent14 microfilms
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Myriam Everard en Mineke Bosch in 1994.
Access and UseVrij.
Preferred CitationCollectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Moskou, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Op de films en scans is te zien hoe de vooroorlogse IAV-archieven en ander materiaal in het archief in Moskou waren ingedeeld.


Geschiedenis

Op 3 december 1935 werd de stichtingsakte van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) ondertekend door Rosa Manus, Johanna Naber en Willemijn Posthumus-van der Goot; het instituut, toen gehuisvest op Keizersgracht 264 in het gebouw van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), werd op 2 juli 1940 door de Duitse bezetter gesloten en op 12 juli 1940 werd de gehele inhoud weggehaald en vervoerd naar Berlijn; in 1992 bleek ca 5 meter aan documenten van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging als Fond 1475-1 in het Osobyi-archief in Moskou te liggen, nu het Russisch Staats Militair Archief (RSMA); het IISG liet alle documenten verfilmen en de 14 microfilms met 33.663 opnames ontving het IIAV in 1994 uit handen van de toenmalige directeur van het IISG, Jaap Kloosterman; in 2003 werd het originele materiaal teruggeven via het Nationaal Archief; stukken die niet van het IAV waren zijn niet meegekomen of teruggegeven aan het Nationaal Archief.


Inhoud

Deze lijst is samengesteld door Mineke Bosch en Myriam Everard. In februari 1994 bezochten zij het Osobyi-archief in Moskou. In vier dagen hebben zij alle 203 dossiers - in totaal 5 strekkende meter uit de periode ca 1890-1940 - doorgenomen en aantekeningen gemaakt. Sommige stukken hebben zij uitgebreider kunnen bestuderen dan andere. De lijst pretendeert dan ook geen volledige beschrijving van alle stukken te geven, maar zij geeft een indruk van wat u kunt aantreffen. Zie ook: Myriam Everard en Mineke Bosch, 'Feminisme als oorlogstrofee. De vooroorlogse IAV-archieven in Moskou', in: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 14 (Amsterdam: IISG 1994), 193-200.)
Schriftje met opschrift `Commentaire du statut du personnel' handgeschreven en ingeplakte (gedrukte) tekst van de Mission Laïque Francaise (M.L.F.) ca 1934.

IAV-archief, 1935 en later: uitnodigingen voor lezingen en bijeenkomsten in het IAV; circulaires t.g.v. oprichting en opening; correspondentie over Raad van Advies; correspondentie over geld t.b.v. aanschaf van boeken, o.a. wervingsbrief Rosa Manus (22.12.1938) voor aanschaf Amerikaanse collectie aangeboden door Leon Kramer, antiquaar te New York (19 West 8th Street); hierin staat wat het IAV al voor bijzondere dingen heeft: alle brochures van de Josephine Butler Society; Mary Wollstonecraft, A Vindication, 1e dr.; notities en foto's Karen Jeppe betreffende Armeense vluchtelingen; `een groot deel der feministische bibliotheek van Dr. Aletta Jacobs met haar veelomvattende correspondentie met Jane Addams, Olive Schreiner en andere bekende vrouwen'; `oude Fransche uitgaven uit de 16e en 17e eeuw'; lijst met beoogde leden van de Raad van Advies; Rosa Manus aan Ruth [Morgan] (17.6.1930).

IAV-archief, plus losse stukken uit archief Rosa Manus (en Aletta Jacobs): Jane Addams aan Rosa Manus (25.5.1931) over Engels ms. van Jacobs' Herinneringen: was bij uitgeverij Seltzer, is failliet gegaan, nu bij Charles en Albert Boni; Edith Abbott wil proberen bij Chicago University Press, maar het is een slechte vertaling; Jane Addams Peace collection wil graag materiaal van Jacobs; Rosa Manus aan Clara Hyde (20.5.1930), waarin Rosa Manus aankondigt een feministische bibliotheek te willen oprichten met de collectie van Aletta Jacobs als basis; feestdicht C.S. Groot t.g.v. AHJs 50-jaar doctor 8 maart 1929, titel: Thorbecke; correspondentie Rosa Manus, Posthumus-van der Goot en Madelon van Toulon van der Koog over IAV m.n. betreffende de collectie, 1936 en later, alfabetisch geordend naar correspondent, o.a. Catt aan Rosa Manus (11.4.1939) over collectie Leon Kramer met bijlage van 10 p. (470 items), correspondentie met Marshall Fox uit Beiroet over aankoop en verzending van collectie Karen Jeppe (standplaats Aleppo); op 8.4.1937 zijn 16 `plakboeken' in het IAV gearriveerd; kennelijk is het contact gelegd door Corbett Ashby (mogelijk tijdens IWSA-reis door Midden Oosten (1936)); brief van Anne Löwenthal, journaliste en archivares uit Hannover die artikelen heeft opgestuurd; adreskaarten van donateurs uit Nederland en buitenland (2 pakketjes), 1937-1939. IAV heeft in 1939 verworven: Mary Astell, A serious Proposal to the Ladies, for the Advancement of their True and Greatest Interest London, 1694.

3
IAV-archief, plus losse stukken uit archief Rosa Manus (en Aletta Jacobs): Jane Addams aan Rosa Manus (25.5.1931) over Engels ms. van Jacobs' Herinneringen: was bij uitgeverij Seltzer, is failliet gegaan, nu bij Charles en Albert Boni; Edith Abbott wil proberen bij Chicago University Press, maar het is een slechte vertaling; Jane Addams Peace collection wil graag materiaal van Jacobs; Rosa Manus aan Clara Hyde (20.5.1930), waarin Rosa Manus aankondigt een feministische bibliotheek te willen oprichten met de collectie van Aletta Jacobs als basis; feestdicht C.S. Groot t.g.v. AHJs 50-jaar doctor 8 maart 1929, titel: Thorbecke; correspondentie Rosa Manus, Posthumus-van der Goot en Madelon van Toulon van der Koog over IAV m.n. betreffende de collectie, 1936 en later, alfabetisch geordend naar correspondent, o.a. Catt aan Rosa Manus (11.4.1939) over collectie Leon Kramer met bijlage van 10 p. (470 items), correspondentie met Marshall Fox uit Beiroet over aankoop en verzending van collectie Karen Jeppe (standplaats Aleppo); op 8.4.1937 zijn 16 `plakboeken' in het IAV gearriveerd; kennelijk is het contact gelegd door Corbett Ashby (mogelijk tijdens IWSA-reis door Midden Oosten (1936)); brief van Anne Löwenthal, journaliste en archivares uit Hannover die artikelen heeft opgestuurd; adreskaarten van donateurs uit Nederland en buitenland (2 pakketjes), 1937-1939. IAV heeft in 1939 verworven: Mary Astell, A serious Proposal to the Ladies, for the Advancement of their True and Greatest Interest London, 1694.

IAV-archief, meest correspondentie, waarvan vooral uitgaand, letters A-B, F-P, B-F, over abonnementen, aangeschafte en aan te schaffen boeken, artikelen, proefschriften enz., maar ook antwoorden op verzoeken om informatie, en over lenen van boeken: Madelon van Toulon van der Koog aan ? (26.1.1939): IAV heeft inmiddels c. 3800 boeken en 150 tijdschriften; schenking van 7 boeken uit Fawcett-library gearriveerd (datum?); Henriëtte van Eyk wil geen manuscripten aan het IAV afstaan; Mej. C.A. Elink Schuurman uit Leiden doet onderzoek naar de contacten van Elizabeth Fry met Nederland en wil weten wanneer Fry Nederland bezocht heeft (1938), Madelon van Toulon van der Koog geeft inlichtingen; Madelon van Toulon van der Koog aan Angenita C. Klooster (18.10.1939): vraagt om een afschrift van de toespraken die op 30.9.1939 t.g.v. de onthulling van het Drucker-monument in Amsterdam gehouden zijn; vraagt of zij nog oude exemplaren van de eerste jaargangen van Evolutie heeft, omdat die in het IAV ontbreken; L.C. Dreyfus-Barney schenkt boeken en documenten (23.12.1937); 4 boeken en pamfletten van (wijlen?) Adela S. Coit geschonken door Mr. Coit (8.5.1936); navraag wordt gedaan naar een vrouwentijdschrift uit NOI, Doenia Kita (Batavia); Mathilde Cohen Tervaert-Israels heeft portret van Aletta Jacobs door broer Isaac geschonken aan IAV (30.3.1936); wordt gevraagd om een brief waarin zij dat officieel bevestigt, en of het schilderij er ook bij opening al zou kunnen zijn (26.11.1936) [uit later dossier blijkt dat zij daar ook voor gezorgd heeft]; Mathilde Cohen Tervaert-Israels biedt collectie boeken & brochures over de vrouwenbeweging aan (17.6.1937); archief E.J. Miolée-Riem Vis betreffende het Gebeds-, bezinnings- en concentratie-uur voor de vrede geaccepteerd (3.8.1939); Van Buuren-Huys aangeschreven met verzoek om boeken en ander materiaal over de vrouwenbeweging (18.5.1936), zoals alle `veteranen' in deze tijd worden aangeschreven; Suzanne Grinberg van het Bureau Internationale Bibliographique te Parijs zegt ladenkast met kaartjes toe, die m.b.v. Adama van Scheltema te Parijs ook daadwerkelijk arriveert (20.4.1937), fiches werden samengesteld door wijlen Marie Louise Bouglé en betreffen een feministische bibliotheek, die misschien geïnventariseerd en wel zal worden overgenomen (27.10.1936) [chronologie is andersom]; Buisman-Blok Wybrandi wordt om het vaandel van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht afd. Leeuwarden gevraagd (11.7.1938), is geschonken (13.10.1938); Ferf aan F.W. Feith (27.4.1937): 1 kist van archief Arbeid Adelt is gearriveerd, andere kist?; Rosa Manus aan Lucy Anthony (7.7.1937, 13.5.1938, 23.2.1939, 4.5.1939) over Shaw en Anthony & biografie Susan B. Anthony; Rosa Manus aan Addams (29.7.1930, 6.7.1931): hoe staat het met de Engelse Herinneringen van Jacobs?; Rosa Manus aan R. Bodemheimer in Jerusalem (12.8.1937) over zuster en zwager Jacobi in Duitsland en over de Joodse werkkampen in de Wieringermeer; informatie wordt gevraagd over de bibliotheek van Henriëtte Fürth; Van Ammers-Küller wordt om boeken gevraagd; Rosa Manus aan de echtgenoot van wijlen Van Biema-Hijmans (13.4.1937) met verzoek om materiaal & foto's; correspondentie met Mr. A. Mariani, Président des Amis de la Société de la Bibliothèque Marie Louise Bouglé, 13 Rue du Moulin de la Pointe, Paris 13 (1937) ; IAV aan Mary Beard (8.11.1937) over het IAV; correspondentie over reis bibliothecaresse naar Duitsland om `contact te zoeken met vooraanstaande Duitsche vrouwen, zoowel vóór als tijdens het Hitler-régime' [zie IAV aan M. Barger (8.1.1937)]; correspondentie met Baerveldt-Haver, Oosterbeek; brief aan Baale, waarin ze bedankt wordt voor collectie (mogelijk: proefschriften door Nederlandse vrouwen); boeken gestuurd door Corbett Ashbey (19.3.1936); IAV aan Brazilië (14.3.1938), waarin de indeling van de bibliotheek uit de doeken wordt gedaan: Schema 1-1000, 4 hoofdgroepen, A. 1-130: Women's question in general, B. 131-829: Women's movement, C. Different problems, D. Woman as an individual, E. Handbooks and reference works; Cato vd Pijl aan Rosa Manus (3.4.1936); Madame Puech aan IAV (23.7.1937, 10.6.1937, 21.1.1937) over Jaarboek IAV; Willekes MacDonald aan IAV (6.10.1937) over lidmaatschap; Joodsche Vrouwenvereeniging voor Practisch Palestinawerk aan IAV (21.5.1937); Van der Kolf aan IAV (6.10.1937): heeft nog geen Jaarboek en wil dat krijgen, heeft op het congres van de International Federation of University Women (IFUW) 1937; bekendheid gegeven aan IAV; K. Courtney aan IAV; Dorothy Heneker aan Rosa Manus (4.10.1937); brief over aankoop van Kirk Patrick, Women in Nazi Germany (1939); IAV aan Van Itallie-van Emden (7.4.1937): `gaarne ontvangen wij al hetgeen waarover u in uw laatste brief schrijft'; idem (21.3.1937): idem jaargangen en brochures; idem (4.2.1937): lijst Naber ter precisering en aanvulling; Rosa Manus aan idem (30.12.1936): zouden we alle door u geschreven werken mogen ontvangen?; K. Bompas aan IAV (29.7.1936) over materiaal uit het kantoor van de International Woman Suffrage Alliance te Londen; IAV aan International Woman Suffrage Alliance (10.12.1936): dank voor boeken, knipsels & foto's; L. v.d. Horst, `De psychische gesteldheid van het studeerende meisje' toegezonden aan het IAV (15.6.1939); Rosa Manus aan Van Holkema & Warendorf (4.2.1924) over voorwaarden uitgave Jacobs' Herinneringen, waarin onder meer: eerste 500 ex. niks, 2e 500 ex. f 0,05; Rosa Manus aan Van Holkema & Warendorf (24.3.1936) over de aankoop van het restant van de Herinneringen; IAV aan L.G. Heymann (17.11.1936): dank voor toezending materiaal; IAV aan Heneker (23.12.1938): opsomming interessantste materiaal IAV; 1936/37: contacten met Helene Lange Stiftung, Prinz Regentstrasse 89, Berlin; Posthumus-van der Goot aan E. Harding (1.6.1939) over dromen; Rosa Manus aan heer Hainisch (12.1.1938), na overlijden Marianne H., over boeken voor het IAV; Rosa Manus aan Emily Gourd (24.12.1936) over opening IAV; IAV aan J. Goudsmit-Geerkens (9.12.1937): dank voor de bescheiden van de Vrijzinnig Democratische Vrouwenclub; Rosa Manus aan GAA (2.3.1936): verzoek om archief Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 aan IAV over te dragen; IAV aan Frenkel-de Jong van Beek en Donk (10.7.1936): dank voor ms. Hilda van Suylenburg, en La Marjolaine en Méré Ville.

4
IAV-archief, meest correspondentie, waarvan vooral uitgaand, letters A-B, F-P, B-F, over abonnementen, aangeschafte en aan te schaffen boeken, artikelen, proefschriften enz., maar ook antwoorden op verzoeken om informatie, en over lenen van boeken: Madelon van Toulon van der Koog aan ? (26.1.1939): IAV heeft inmiddels c. 3800 boeken en 150 tijdschriften; schenking van 7 boeken uit Fawcett-library gearriveerd (datum?); Henriëtte van Eyk wil geen manuscripten aan het IAV afstaan; Mej. C.A. Elink Schuurman uit Leiden doet onderzoek naar de contacten van Elizabeth Fry met Nederland en wil weten wanneer Fry Nederland bezocht heeft (1938), Madelon van Toulon van der Koog geeft inlichtingen; Madelon van Toulon van der Koog aan Angenita C. Klooster (18.10.1939): vraagt om een afschrift van de toespraken die op 30.9.1939 t.g.v. de onthulling van het Drucker-monument in Amsterdam gehouden zijn; vraagt of zij nog oude exemplaren van de eerste jaargangen van Evolutie heeft, omdat die in het IAV ontbreken; L.C. Dreyfus-Barney schenkt boeken en documenten (23.12.1937); 4 boeken en pamfletten van (wijlen?) Adela S. Coit geschonken door Mr. Coit (8.5.1936); navraag wordt gedaan naar een vrouwentijdschrift uit NOI, Doenia Kita (Batavia); Mathilde Cohen Tervaert-Israels heeft portret van Aletta Jacobs door broer Isaac geschonken aan IAV (30.3.1936); wordt gevraagd om een brief waarin zij dat officieel bevestigt, en of het schilderij er ook bij opening al zou kunnen zijn (26.11.1936) [uit later dossier blijkt dat zij daar ook voor gezorgd heeft]; Mathilde Cohen Tervaert-Israels biedt collectie boeken & brochures over de vrouwenbeweging aan (17.6.1937); archief E.J. Miolée-Riem Vis betreffende het Gebeds-, bezinnings- en concentratie-uur voor de vrede geaccepteerd (3.8.1939); Van Buuren-Huys aangeschreven met verzoek om boeken en ander materiaal over de vrouwenbeweging (18.5.1936), zoals alle `veteranen' in deze tijd worden aangeschreven; Suzanne Grinberg van het Bureau Internationale Bibliographique te Parijs zegt ladenkast met kaartjes toe, die m.b.v. Adama van Scheltema te Parijs ook daadwerkelijk arriveert (20.4.1937), fiches werden samengesteld door wijlen Marie Louise Bouglé en betreffen een feministische bibliotheek, die misschien geïnventariseerd en wel zal worden overgenomen (27.10.1936) [chronologie is andersom]; Buisman-Blok Wybrandi wordt om het vaandel van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht afd. Leeuwarden gevraagd (11.7.1938), is geschonken (13.10.1938); Ferf aan F.W. Feith (27.4.1937): 1 kist van archief Arbeid Adelt is gearriveerd, andere kist?; Rosa Manus aan Lucy Anthony (7.7.1937, 13.5.1938, 23.2.1939, 4.5.1939) over Shaw en Anthony & biografie Susan B. Anthony; Rosa Manus aan Addams (29.7.1930, 6.7.1931): hoe staat het met de Engelse Herinneringen van Jacobs?; Rosa Manus aan R. Bodemheimer in Jerusalem (12.8.1937) over zuster en zwager Jacobi in Duitsland en over de Joodse werkkampen in de Wieringermeer; informatie wordt gevraagd over de bibliotheek van Henriëtte Fürth; Van Ammers-Küller wordt om boeken gevraagd; Rosa Manus aan de echtgenoot van wijlen Van Biema-Hijmans (13.4.1937) met verzoek om materiaal & foto's; correspondentie met Mr. A. Mariani, Président des Amis de la Société de la Bibliothèque Marie Louise Bouglé, 13 Rue du Moulin de la Pointe, Paris 13 (1937) ; IAV aan Mary Beard (8.11.1937) over het IAV; correspondentie over reis bibliothecaresse naar Duitsland om `contact te zoeken met vooraanstaande Duitsche vrouwen, zoowel vóór als tijdens het Hitler-régime' [zie IAV aan M. Barger (8.1.1937)]; correspondentie met Baerveldt-Haver, Oosterbeek; brief aan Baale, waarin ze bedankt wordt voor collectie (mogelijk: proefschriften door Nederlandse vrouwen); boeken gestuurd door Corbett Ashbey (19.3.1936); IAV aan Brazilië (14.3.1938), waarin de indeling van de bibliotheek uit de doeken wordt gedaan: Schema 1-1000, 4 hoofdgroepen, A. 1-130: Women's question in general, B. 131-829: Women's movement, C. Different problems, D. Woman as an individual, E. Handbooks and reference works; Cato vd Pijl aan Rosa Manus (3.4.1936); Madame Puech aan IAV (23.7.1937, 10.6.1937, 21.1.1937) over Jaarboek IAV; Willekes MacDonald aan IAV (6.10.1937) over lidmaatschap; Joodsche Vrouwenvereeniging voor Practisch Palestinawerk aan IAV (21.5.1937); Van der Kolf aan IAV (6.10.1937): heeft nog geen Jaarboek en wil dat krijgen, heeft op het congres van de International Federation of University Women (IFUW) 1937; bekendheid gegeven aan IAV; K. Courtney aan IAV; Dorothy Heneker aan Rosa Manus (4.10.1937); brief over aankoop van Kirk Patrick, Women in Nazi Germany (1939); IAV aan Van Itallie-van Emden (7.4.1937): `gaarne ontvangen wij al hetgeen waarover u in uw laatste brief schrijft'; idem (21.3.1937): idem jaargangen en brochures; idem (4.2.1937): lijst Naber ter precisering en aanvulling; Rosa Manus aan idem (30.12.1936): zouden we alle door u geschreven werken mogen ontvangen?; K. Bompas aan IAV (29.7.1936) over materiaal uit het kantoor van de International Woman Suffrage Alliance te Londen; IAV aan International Woman Suffrage Alliance (10.12.1936): dank voor boeken, knipsels & foto's; L. v.d. Horst, `De psychische gesteldheid van het studeerende meisje' toegezonden aan het IAV (15.6.1939); Rosa Manus aan Van Holkema & Warendorf (4.2.1924) over voorwaarden uitgave Jacobs' Herinneringen, waarin onder meer: eerste 500 ex. niks, 2e 500 ex. f 0,05; Rosa Manus aan Van Holkema & Warendorf (24.3.1936) over de aankoop van het restant van de Herinneringen; IAV aan L.G. Heymann (17.11.1936): dank voor toezending materiaal; IAV aan Heneker (23.12.1938): opsomming interessantste materiaal IAV; 1936/37: contacten met Helene Lange Stiftung, Prinz Regentstrasse 89, Berlin; Posthumus-van der Goot aan E. Harding (1.6.1939) over dromen; Rosa Manus aan heer Hainisch (12.1.1938), na overlijden Marianne H., over boeken voor het IAV; Rosa Manus aan Emily Gourd (24.12.1936) over opening IAV; IAV aan J. Goudsmit-Geerkens (9.12.1937): dank voor de bescheiden van de Vrijzinnig Democratische Vrouwenclub; Rosa Manus aan GAA (2.3.1936): verzoek om archief Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 aan IAV over te dragen; IAV aan Frenkel-de Jong van Beek en Donk (10.7.1936): dank voor ms. Hilda van Suylenburg, en La Marjolaine en Méré Ville.

Correspondentie IAV J-S: veel, dik, interessant.

Correspondentie IAV R-Z: IAV aan Titia van der Tuuk (20.4.1936), dank voor f 200,- en aansporing om in de Raad van Advies zitting te nemen; idem (3.11.1938): oproep tot doen van gift voor aankoop Amerikaanse collectie; idem (10.11.1938): dank voor gift; E. Roosevelt aan Rosa Manus (31.1.1938); Barta Rutgers-Mees aan IAV (6.81936, 27.8.1936, 21.10.1936) over schenking uit boedel van schoonmoeder.

IAV-archief: brief Rosa Manus aan Posthumus-van der Goot (22.7.1937): `Heb ik U al verteld dat wij het marmeren borstbeeld van Mevr. Haver dat in het Stedelijk Museum staat en dat het eigendom is van de Ned. Ver. v. Vrouwenbelangen, in bruikleen krijgen voor het archief. Ik ben er niet zo dol op maar Uw man heeft ons geleerd dat wij niets moeten afslaan. Het is gemaakt door Mevrouw Schreve IJzerman, dus wat dat betreft, wel van artistieke waarde.'; bestuursnotulen IAV (13.10.1937): `Een correspondentie is gevoerd met de Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap aangaande het borstbeeld van Mevr. Haver. Het beeld is thans ontvangen. Daar het in de archiefkamers zeer veel plaats inneemt zal het een plaats krijgen op de gang. De Ver. v. Vrouwenbelangen zal worden bedankt.'; bestuursnotulen IAV (3.11.1937): `Er is een brief ontvangen van de Ver. v. Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, berichtende dat in "Vrouw en Gemeenschap" een mededeeling zal worden opgenomen omtrent de aanwezigheid op het IAV van het borstbeeld van Mevrouw Haver.' En: `De bibliothecaresse deelt mede dat Mej. [Ingeborg] Rutgers thans een artikel over Karen Jeppe geschreven heeft in het leidstersblad van de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Meisjes.'; bestuursnotulen IAV (15.3.1939): verslag van het verjaardagsfeest van Johanna Naber: `Onder luide toejuichingen van de meisjes van de Huishoudschool, die zich aan beide zijden van de gang hadden opgesteld, betrad Mej. N. aan de arm van haar neef en van haar achternichtje, het I.A.V.' ; IAV jaarverslagen, verslagen Raad van Advies, veel correspondentie Rosa Manus (interessant!).

7-8
IAV-archief: brief Rosa Manus aan Posthumus-van der Goot (22.7.1937): `Heb ik U al verteld dat wij het marmeren borstbeeld van Mevr. Haver dat in het Stedelijk Museum staat en dat het eigendom is van de Ned. Ver. v. Vrouwenbelangen, in bruikleen krijgen voor het archief. Ik ben er niet zo dol op maar Uw man heeft ons geleerd dat wij niets moeten afslaan. Het is gemaakt door Mevrouw Schreve IJzerman, dus wat dat betreft, wel van artistieke waarde.'; bestuursnotulen IAV (13.10.1937): `Een correspondentie is gevoerd met de Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap aangaande het borstbeeld van Mevr. Haver. Het beeld is thans ontvangen. Daar het in de archiefkamers zeer veel plaats inneemt zal het een plaats krijgen op de gang. De Ver. v. Vrouwenbelangen zal worden bedankt.'; bestuursnotulen IAV (3.11.1937): `Er is een brief ontvangen van de Ver. v. Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, berichtende dat in "Vrouw en Gemeenschap" een mededeeling zal worden opgenomen omtrent de aanwezigheid op het IAV van het borstbeeld van Mevrouw Haver.' En: `De bibliothecaresse deelt mede dat Mej. [Ingeborg] Rutgers thans een artikel over Karen Jeppe geschreven heeft in het leidstersblad van de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Meisjes.'; bestuursnotulen IAV (15.3.1939): verslag van het verjaardagsfeest van Johanna Naber: `Onder luide toejuichingen van de meisjes van de Huishoudschool, die zich aan beide zijden van de gang hadden opgesteld, betrad Mej. N. aan de arm van haar neef en van haar achternichtje, het I.A.V.' ; IAV jaarverslagen, verslagen Raad van Advies, veel correspondentie Rosa Manus (interessant!)..

Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen (1935): bundel kaartjes/diverse uitnodigingen To Bouwmeester; Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen: documentatie over (alle?) avondvergaderingen met sprekers en spreeksters, 1895-1902, o.a.: lezing heer M. Polak (8.11.1899), lezing Ietje Kooistra (19.11.1898).

Alle jaarverslagen van de Vrouwenbond van 1895/96 tot 1921.

Stukken afkomstig van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, o.a. brieven van VVV (Schook-Haver, 1895) over Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898: lidmaatschapskaart Schilthuis; stukken Nationale Vrouwenraad van Nederland; stukken Tentoonstelling "De Vrouw 1813-1913"; stukken diverse door Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen georganiseerde tentoonstellingen; correspondentie van en aan Sandberg-Geisweit van der Netten over een Nationaal (reizend) Museum voor Ouders en Opvoeders; correspondentie Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, o.a. van Jungius; correspondentie Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898, 1898, o.a. met Scholten-Commelin; stukken Commissie voor Volksconcerten van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen; handgeschreven verslag van een jaarvergadering van de Nationale Ver-eeniging van Vrouwenarbeid (7.4.1909); verslag van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen over de jaren 1901-1906, uitgebracht door mevrouw Sissingh-Bennema (gedrukt); verslag van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, 1923 (getypt); handgeschreven en gedrukte concept-statuten van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, 1895; Koninklijke goedkeuring bij KB van 2.12.1895, no 152 en Staatscourant; oproep Marie Rutgers-Hoitsema/Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw, 1903, t.b.v. Comité van Actie; andere adressen van Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw, 1899; adressen Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen aan Gemeenteraad; soort enquête naaisters.

11
Stukken afkomstig van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, o.a. brieven van VVV (Schook-Haver, 1895) over Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898: lidmaatschapskaart Schilthuis; stukken Nationale Vrouwenraad van Nederland; stukken Tentoonstelling "De Vrouw 1813-1913"; stukken diverse door Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen georganiseerde tentoonstellingen; correspondentie van en aan Sandberg-Geisweit van der Netten over een Nationaal (reizend) Museum voor Ouders en Opvoeders; correspondentie Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, o.a. van Jungius; correspondentie Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898, 1898, o.a. met Scholten-Commelin; stukken Commissie voor Volksconcerten van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen; handgeschreven verslag van een jaarvergadering van de Nationale Ver-eeniging van Vrouwenarbeid (7.4.1909); verslag van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen over de jaren 1901-1906, uitgebracht door mevrouw Sissingh-Bennema (gedrukt); verslag van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, 1923 (getypt); handgeschreven en gedrukte concept-statuten van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, 1895; Koninklijke goedkeuring bij KB van 2.12.1895, no 152 en Staatscourant; oproep Marie Rutgers-Hoitsema/Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw, 1903, t.b.v. Comité van Actie; andere adressen van Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw, 1899; adressen Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen aan Gemeenteraad; soort enquête naaisters.

Afkomstig uit archief Rosa Manus (grotendeels opgeplakt op groter-dan-A4-kartonpapier): foto's Shaw (omslag Story of a Pioneer)/Anthony; biografische informatie en portret G. Malaterre-Sellier; idem Lena Madesin Phillips, Theo Mann-Bouwmeester, Else Mauhs, Henriëtte van der Mey, Clara Meijers (diversen, o.a. menu en ABC t.g.v. 25 jaar bij RoBaVer), artikel van Hans van der Meulen over Berlijn onder Hitler in NRC, Ida Mollinger (toon?kunstenares, diversen, o.a. foto van haar 25-jarig jubileum 19.9.1925), Mörck, Ruth Morgan. Foto's en knipsels verenigingen: foto Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht: straatpropaganda `onze leidster' [zie Gedenkboek, p. 150]; knipsel Gestudeerde Vrouwen in Zeist met alle namen; foto vrouwenbijeenkomst na stille betoging op Prinsjesdag 1913; groepsfoto IWSA-bestuur 1929; groepsfoto IWSA-congres 1908: uitstapje naar Rotterdam, met o.a. Marie Rutgers-Hoitsema en Schwimmer; foto Executive IVR, Stockholm 1911; mooie foto DDD 1898/99, afkomstig van Baale; knipsels Eigen Haard, Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, 1915; foto Berlijn 1904: diner met herkenbaar Aletta Jacobs; foto bijeenkomst vrouwelijk doctoren, De Vrouw 1813-1913; krantenfoto’s International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908; foto DDD met Jeltje de Bosch Kemper, 1899; foto toneel `The Council of the Gods', International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908; groepsfoto: zomervergadering Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1908 te Breda (met Shaw, met onderschrift); groepsfoto: diner International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908; onbekende foto International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908; bekende foto opening International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908; diversen betreffende H.P. Manus, o.a. biografisch artikel in U.S. Tobacco Journal (31.10.1931), menukaart verjaardag H.P. Manus 21.6.1926, knipsel postzegelcollectie.

12
Afkomstig uit archief Rosa Manus (grotendeels opgeplakt op groter-dan-A4-kartonpapier): foto's Shaw (omslag Story of a Pioneer)/Anthony; biografische informatie en portret G. Malaterre-Sellier; idem Lena Madesin Phillips, Theo Mann-Bouwmeester, Else Mauhs, Henriëtte van der Mey, Clara Meijers (diversen, o.a. menu en ABC t.g.v. 25 jaar bij RoBaVer), artikel van Hans van der Meulen over Berlijn onder Hitler in NRC, Ida Mollinger (toon?kunstenares, diversen, o.a. foto van haar 25-jarig jubileum 19.9.1925), Mörck, Ruth Morgan. Foto's en knipsels verenigingen: foto Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht: straatpropaganda `onze leidster' [zie Gedenkboek, p. 150]; knipsel Gestudeerde Vrouwen in Zeist met alle namen; foto vrouwenbijeenkomst na stille betoging op Prinsjesdag 1913; groepsfoto IWSA-bestuur 1929; groepsfoto IWSA-congres 1908: uitstapje naar Rotterdam, met o.a. Marie Rutgers-Hoitsema en Schwimmer; foto Executive IVR, Stockholm 1911; mooie foto DDD 1898/99, afkomstig van Baale; knipsels Eigen Haard, Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, 1915; foto Berlijn 1904: diner met herkenbaar Aletta Jacobs; foto bijeenkomst vrouwelijk doctoren, De Vrouw 1813-1913; krantenfoto’s International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908; foto DDD met Jeltje de Bosch Kemper, 1899; foto toneel `The Council of the Gods', International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908; groepsfoto: zomervergadering Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1908 te Breda (met Shaw, met onderschrift); groepsfoto: diner International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908; onbekende foto International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908; bekende foto opening International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908; diversen betreffende H.P. Manus, o.a. biografisch artikel in U.S. Tobacco Journal (31.10.1931), menukaart verjaardag H.P. Manus 21.6.1926, knipsel postzegelcollectie.

Statuten NBVK.

Rapport (gedrukt) International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908, met ex libris RM.

Stukken voor/van Commissie van Vrijzinnig Democratische Bond tot onderzoek van het vraagstuk der huwelijkswetgeving, o.a.: lezing Bakker-Nort; 6e Nieuw-Feministische Brochure Het huwelijk en de Dogmatische Feministen; advies huwelijkswetgeving 1908 (Kollewijn); aantekeningen; Overdruk Aletta Jacobs over vrouwelijke assistenten in gasthuizen, 1899, afkomstig van C. van der Pijl; Typoscript: `De fout der Moderne Vrouw' (Johanna Naber).

Documentatie (zeer waarschijnlijk) afkomstig uit archief van Wijnaendts Francken-Dyserinck, o.a. over dienstplicht, eenheid, etnografie, geschiedenis, huisindustrie etc., met karakteristieke onderstrepingen en uitroeptekens.

Knipsels 1937: recensies van IAV Jaarboek I. Foto's ws. afkomstig van Rosa Manus; o.a. Rosa Manus in 1926 in Parijs ter gelegenheid van IWSA-congres; foto bestuursvergadering International Woman Suffrage Alliance 1934 te Luxemburg; foto bestuursvergadering International Woman Suffrage Alliance in Belgrado; portret Odette Simone Bidaux ; foto bestuur Tentoonstelling `De Vrouw 1813-1913'; portret Mia Boissevain 1913 ; foto's van de afwikkeling van de tentoonstelling in 1913; krijttekeningen van Dinah Kohnstamm voor de tentoonstelling in 1913; (onbekende) groepsfoto van een Veteranendag (IAV) in 1937; negatieven van Catt en Rosa Manus in Parijs 1923; bedankkaart van Catt aan Rosa Manus voor haar inzet voor Catts zeventigste verjaardag (internationaal kiesrechtalbum) in 1929 ; prachtige foto's van Catt, o.a. originele `overwinningsfoto' Catt met bloemen.

Stukken afkomstig uit het persoonlijke archief van Marie Boissevain-Pijnappel: Bescheiden omtrent de wet op de arbeidsovereenkomst; een stuk betreffende de `rechten en plichten van dienstboden en werkgeefsters'; diverse parafernalia en knipsels betreffende de Engelse kiesrechtbeweging; geschriften en brieven van Käthe Schirmacher (ws. in verband met haar tournee op uitnodiging van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht); knipsel, waarschijnlijk afkomstig van Aletta Jacobs via Rosa Manus, met een karikatuur van Aletta Jacobs.

Stukken uit het archief Boissevain-Pijnappel, onder andere: een kladblokje met opdruk en handgeschreven aantekeningen (door B.-P.) van het Internationaal Congres van Vrouwen in 1915 in Den Haag; stukken betreffende het Vrouwencomité van Actie tegen de Tariefwet, 1915 (?); stukken betreffende het Nationaal Comité van Vrouwen voor een Duurzame Vrede.

Foto's rond de fusie tussen de Unie van Vrouwenbelangen en de Vereeniging van Staatsburgeressen in 1930: groepsfoto 5 mei 1930; foto's zomerfeest op de Wiltzangk (landgoed Betsy van den Bergh-Willink) 28 juni 1930; foto stichtingsvergadering Vereeniging van Vrouwenbelangen, Hotel de Wittebrug, 27 september 1930; tekst: `Fusie' door C.C. Bakker-van Bosse. Foto's Margery Corbett Ashby (in auto; met zoon in Marseilles, 1933). Foto's Jane Addams en knipsels. Knipsels optocht 1913/1916. Biografische knipsels L: Selma Lagerlöf; Anna Lindemann, foto; Paulina Luisi (Brazilië).

Stukken afkomstig van de Nationale Vrouwenraad van Nederland, o.a. Comité voor eene Gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving; stukken betreffende de Urgentieraden in 1916.

Stukken afkomstig van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, o.a. brief van S. van Houten 1912; notulen bestuurvergaderingen '30 (getypt); jaarverslagen; stukken betreffende het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers; stukken afkomstig van de Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen/Nederlandsche Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, o.a.; ledenlijst 1934; stukken van het Nationaal Comité van Internationale Belangen (ws. gezamenlijk comité van Vrouwenbelangen en Staatsburgeressen in de jaren twintig, dus samenwerkingsverband vóór de fusie); stukken Boissevain-Pijnappel; stukken Arbeid Adelt; brieven van Jane de Iongh aan Rosa Manus uit Londen in 1935, en minuten van Rosa Manus aan Jane de Iongh.

Brievenboek, d.w.z. staat van inkomende en uitgaande brieven, niet de brieven zelf, van het Nationaal Comité van Vrouwen voor een Duurzame Vrede, 15.2.1916-25.3.1919.

Knipselarchief volgens IAV-indeling; deels onderwerpen, deels biografisch 1939.

Deel knipselarchief 1935. Foto's congres Internationale Vrouwenraad (IVR) juli 1938 Edinburgh. Bijeenkomst bestuur ICW 1922 te Den Haag. Knipsels jaren '30 vrouwenarbeid. Foto’s Catt. Foto bestuur International Woman Suffrage Alliance 12 maart 1930. Foto's vlugschriftjes van International Woman Suffrage Alliance bestuursleden en mss van vlugschriftjes.

Stukken afkomstig van Rosa Manus: knipsels voornamelijk uit 1930, o.a. `Vrouwen van Beteekenis' door Rosa Manus in De Groene Amsterdammer, 15 maart 1930; kiesbiljet Rosa Manus 5 juli 1922; knipsels betreffende De Nederlandsche Vrouwenclub; knipsels betreffende het bijkantoor van de RoBaVer. Foto's: groepsfoto tijdens een diner, ws. t.g.v. jubileum van AJ 1929; grote foto International Woman Suffrage Alliance; foto Miss (Ruth) Morgan; foto's Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht; foto 25e jaarvergadering van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in 'Ons Huis', 14 en 15 december 1918; foto `Jubilee van Mevrouw W. Drucker, 30 september 1917', (zeventigste verjaardag) door Fotopersbureau "Holland", afkomstig van MRH.

Biografische knipseldocumentatie en foto's, waarschijnlijk RM.

Biografische knipseldocumentatie en foto's, waarschijnlijk Rosa Manus; deel knipselarchief WFD.

Knipsels Johanna Naber 80 jaar; knipsels 1937 vrouwenstudie; Posthumus-van der Goot in De Groene Amsterdammer 7.11.1936 en 23.1.1937.

Knipselmap (ws. vrouwenstudie) jaren '30: promotie Coelingh; Kernkamp in De Groene Amsterdammer 16.8.1924 bespreking Went, La vie universitaire en Hollande, Den Haag: Nijhoff 1924. Grote groepsfoto met o.a. Aletta Jacobs en Rosika Schwimmer en achterop: uitnodiging Rosa Manus en menukaart van The Henry Ford Peace Expedition Universal Peace Flag 13.1.1916. Knipsels ontwapeningsconferentie. Handtekeningenactie Genève 1933. Jubileum Catherina van Rennes.

Knipsels, jaren '20/'30, meest Nederlands, deels bijeengeklipt per onderwerp (wettelijke positie vrouw, gezin enz.), deels bijeenverzameld door knipselbureau "De Residentie". Klooster & Van Itallie-van Embden, `Liederen van strijd en van liefde' (muziek Lambrechts-Vos), `eerbiedig opgedragen aan Dr. Aletta Jacobs'.

Map, waarop geschreven `De vrouw en de kunst' en `Geschenk van Mej. Bouwmeester', waarin ongeordende knipsels, Nederlands, 1924 (Vaz Diaz), en buitenlands.

Idem als nr 32, waarop in zelfde handschrift `Vrouwenarbeid, etc.', waarin ongeordende knipsels, 1924 (Vaz Diaz).

Portretten van onbekenden (m/v), leidende vrouwen (veel Catt). Deel documentatiesysteem Rosa Manus/IAV: Catt, Pankhurst enz. Foto's 80e verjaardag Johanna Naber in IAV, waarop een lachende Naber. Knipselverzameling vrouwen in verschillende landen (veel Turkije), geplakt op briefpapier ICW (vgl. map 60). Overdrukjes Aletta Jacobs, `Aan de vrouwen van Zuid-Afrika'. Giro-afschriften van Genootschap Nederland-Engeland, c. 1939.

Map als nrs 32 en 33, waarop in zelfde handschrift `Vrouwenbeweging', waarin ongeordende knipsels, Nederlands 1924 (Vaz Diaz), en buitenlands.

Map als nrs 32, 33 en 35, waarop in zelfde handschrift `Economische vraagstukken, enz.', waarin ongeordende knipsels, Nederlands, 1924 (Vaz Diaz), en buitenlands.

Map als nrs 32, 33, 35 en 36, waarop in zelfde handschrift `Vredesbeweging', waarin: ongeordende knipsels, Nederlands, 1924 (Vaz Diaz); enkele pamfletten; enkele brieven aan To Bouwmeester, Amsterdam; De Kommunist (2.8.1924).

Map, waarop aan binnenkant geschreven `Int. University Women', waarin foto's en stukken betreffende een internationaal congres, Amsterdam 1926.

Stukken, afkomstig van Bakker-Nort, inz. het `vraagstuk der nationaliteit van de gehuwde vrouw' t.b.v. een rapport van de commissie, ingesteld door de Nationale Vrouwenraad van Nederland, begin jaren '20, waaronder aantekeningen over de situatie in verschillende landen, notulen van de commissie etc.

Documentatiesysteem Rosa Manus/IAV, letters H-N, o.a. overlijdensbericht Schook-Haver in Algemeen Handelsblad (8.11.1912). Knipsels, folders, aantekeningen betreffende Rosa Manus, ook: uitnodigingen aan Rosa Manus voor officiële gelegenheden. Knipsels studieconferentie Vredescomité International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1927.

Varia, afkomstig van Rosa Manus (Aletta Jacobs), o.a.: foto's en knipsels betreffende Rosa Manus en andere feministen, o.a. veel Catt en veel knipsels n.a.v. overlijden en crematie Aletta Jacobs (alle geplakt op zwartomrand papier), maar ook n.a.v. andere gebeurtenissen rond Aletta Jacobs (menu 25 jaar Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, 1919; tekening winkeljuffrouwenactie, 1894 etc.); knipsels betreffende oprichting IAV; bekende foto demonstratie Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, 1916 (hoofdbestuur); foto's Genève, 1932; documentatiesysteem Rosa Manus/IAV, letters G-H; knipsels internationale vrouwencongressen, foto's (waarop ook Aletta Jacobs), foto's Rosa Manus persoonlijk; boekje met documentatie over de activiteiten van het Peace and Disarmament Committee 1931-1937.

Documentatiesysteem Rosa Manus/IAV, letter N (ook veel verenigingen).

Knipsels uit een kennelijk hangmappensysteem, gezien een tabblad waarop `Weenen Int. Vr. Congres', met o.a. Nederlandse en buitenlandse knipsels en foto's internationale congressen, jaren '30. Knipsels: varia. Documentatiesysteem Rosa Manus/IAV, personen en verenigingen, letters N-W.

Knipsels (internationaal) en foto's, voornamelijk over de stand van zaken in de vrouwen-beweging en de positie van de vrouw in de verschillende landen, eind jaren '20/jaren '30. Knipsels (internationaal) & foto's van internationale congressen (vrede, kiesrecht), jaren '30. Foto's International Woman Suffrage Alliance, Boedapest 1913. Foto's International Woman Suffrage Alliance, Genève 1920. Foto's International Woman Suffrage Alliance, Parijs 1926. Foto's internationaal congres Business and Professional Women, Chicago juli 1933 (met Rosa Manus en Wijnaendts Francken-Dyserinck).

Knipsels (internationaal) & foto's van congressen, 1927 en jaren '30, meestens: studieconferentie Vredescomité International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1927.

Knipsels (internationaal), artikelen etc. over internationale congressen (kiesrecht, vrede), tweede helft jaren '20, o.a. uit Het Rijk der Vrouw. Knipsels (internationaal): varia.

Map, met op buitenkant `Politie' en aan binnenkant `Photo's etc.' geschreven, waarin: stencil over internationale bijeenkomst van vrouwelijke politie in Nederlandsche Vrouwenclub, 1927; foto's, waaronder martiale van Mary Allen, en van vrouwelijke (zeden- en kinder) politie in Frankfurt, in enveloppe, geadresseerd aan Rosa Manus, 1927.

Map, met op buitenkant `Politie' en aan binnenkant `Krantenknipsels', waarin knipsels (internationaal) over de vrouw bij de politie, 1928.

Knipsels, foto's en enkele persoonlijke notities (o.a. van Rosa Manus), voornamelijk van/over Frantiska F. Plaminkova en Anna Polak. Artikel over moord op Pisuisse (vanwege de `vrouwenaffaire' daaromheen?).

Knipsels (internationaal) & foto's International Woman Suffrage Alliance (?), Berlijn 1928, o.a. groepsfoto & foto Catt aan Rosa Manus (22.5.1928), geplakt op karton, met onderschriften. Foto studieconferentie Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, Den Haag 1938. Foto's jubileumcongres International Woman Suffrage Alliance, Berlijn 1929. Foto's studieconferentie Vredescomité International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1927. Foto's International Woman Suffrage Alliance, Amsterdam 1908. Knipsels Volkenbond en vrouwen. Foto Peace Demonstration, Genève 16.10.1933 (diner). Foto's `Autotocht Staatsburgeressen, Amsterdam Sept. 1928', o.a.'Bestuur der Vereeniging van Staatsburgeressen, feestcommissie, 27 Sept. 1928' en Aletta Jacobs & Marie Rutgers-Hoitsema op praalwagen. Foto Boissevain. Knipsels oprichting IAV. Aquarel Rosa Manus door J.H.Sp., 1927. Foto's & knipsels vrouwenvredescongres, Den Haag 1915. Foto's `Int. Conf. Alliance', Marseille 1933. Tekening Rosa Manus door Marthe A. Gerardin, Nederlandsche Vrouwenclub. Portretfoto's Catt, Corbett Asby etc.

Opgeplakte foto's Comité voor Vrede en Volkenbond (Catt, Manus). Foto Genève en foto diner Genève 1932. Financiële verslagen ICW 1937-1938. Knipsels Cause and Cure of War 1925. Witte Huis groepsfoto met Catt. Diverse foto's o.a. Mary Allen en Rosa Manus bij vliegtuigje aankomst Schiphol 12.4.1927. Vrouwen bij de politie 1929. Foto's Amerikaanse vrouwen Lady Astor, Catt.

Bekende foto Rosa Manus aan schrijftafel. Spotprent `De Nachtwacht op het Binnenhof', bijvoegsel De Amsterdammer, 30.11.1916. Foto's een of andere demonstratie in Londen; op sandwichborden: `Government and peace'; `Come to Alexandre Palace'. Foto's vijfjarig bestaan van de Nederlandsche Vrouwenclub. Foto vergadVrouwenbond voor Vrede en Vrijheid. Foto's (o.a. met namen!) van de studieconferentie van het Comité voor Vrede en Vrijheid van de International Woman Suffrage Alliance, november 1927 in Amsterdam (georganiseerd door Rosa Manus), o.a. voorbereidingscommissie, ontvangstcomité, diner, groepsfoto deelnemers. Foto's van bijeenkomsten van Consultative Committee on Nationality, created by Jan. 1931. Council of the League of Nations, Geneva, 6 juli 1931 (o.a. in lokaal met wandkaarten). Mooie foto’s Rosa Manus. Foto’s Corbett Ashby. Diverse biografische knipsels. Mooie foto zomervergadering van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, te Deventer 1914, afkomstig van Marie Rutgers-Hoitsema. Knipsel uit Die Woche `Bilder von Frauen' over Jane Addams en Aletta Jacobs op hongerreis in Duitsland 1919. Spotprent Aletta Jacobs; titel: `Het Nieuwe Dameskamercostuum' bijschrift: `mevr. Aletta Jacobs (bij de coupeur): "Warempel, het zal wel flatteren."' (met zwaard en steekhoed!). `Vlaggenfoto' van IWSA-congres in Berlijn 1929. Groepsfoto Wenen IVR. Fotoknipsel Boardmeeting International Woman Suffrage Alliance Londen 1914.

Afkomstig Wijnaendts Francken-Dyserinck: brochures e.d. betreffende Amerikaans soroptimisme 1929-1930.

Brochures etc Comité pour la paix et le désarmament. Originele telbladen (zie brief Manus aan Catt) 1932 handtekeningen. Report of the presentation of petition to the disarmament conference 2.2.1932. Radiospeech Rosa Manus 11.9.1931.

Voorgedrukte bladen (Nederlandse) documentatieverzameling per onderwerp Duitse knipsels 1929.

Duitse knipsels ongeordend 1929.

Foto's en informatie Malaterre-Sellier.

Stukken afkomstig van Rosa Manus: een met potlood geschreven brief van Mia Boissevain aan Rosa Manus; notulen HB-vergaderingen Vrouwenbelangen, jaren dertig; correspondentie van Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap aan Rosa Manus 1930-1932; financieel overzicht 1930; Amsterdams Comité van Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap; idem van de `Wereldbond voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap' (International Woman Suffrage Alliance/IAW) ; stukken betreffende Spieghel Historiael 1930. Wachttoren. Stukken afkomstig van Boissevain-Pijnappel: Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht 1919-1920; brieven van C. Staas (propagandiste Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht), De Jong Paardekoper Overman, Joh. Westerman, C. van Asperen v.d. Velde.

Notulen van het Dagelijks Bestuur van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede (1919) oktober 1930-1931. Stukken van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede 1937-1938.

Knipsels over de vrouw/de vrouwenbeweging in verschillende landen, deels geplakt op briefpapier van de ICW, nationaal en internationaal, verzameld in de jaren '20 en '30 (vgl. map 34), samen met artikelen, rapportages & vergaderstukken over idem, met tabbladen waarop landen in alfabetische volgorde, van Albanië t/m Italië. Her en der: correspondentie van/aan de `Pan-Pacific Union' (1928) en de Volkenbond (1929), tussen Captain Small en Elsie M. Zimmern (ICW).

Archiefstukken Vrouwenbelangen, afd. Amsterdam, eind jaren '30: notulen, vergaderstukken, affiches, inkomende en uitgaande post, correspondentie met International Federation of Business and Professional Women, lijsten van nieuwe leden (mogelijk binnengekomen via To Bouwmeester, secr.: volgens huishoudelijk reglement houdt secr. archief).Stukken van het `Wachttoren Bijbel- en Tractaat Genootschap' (Heemstede), c. 1940. Stuk van Orde der Vrijmetselaren 1940. Uitnodiging aan H.P. Manus voor de opening van de Tentoonstelling `De Vrouw 1813-1913'. Overdruk Aletta Jacobs, `Vrouwenkiesrecht en democratie', z.j. [na verkrijging van vrouwenkiesrecht]. Jaarverslag Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, 1922 (gedrukt). Mededeelingen VVAO, juli 1938. Overdruk Aletta Jacobs, `Vrouwelijke assistenten', 1899. Handgeschreven alfabetische lijst gepromoveerde vrouwen, met jaar van promotie, soms ook adres, beroep etc., van Aletta Jacobs tot 1939. Stukken, kennelijk afkomstig van Mathilde Cohen Tervaert-Israels: enveloppe Vereeniging 'Onderlinge Vrouwenbescherming', afd. Den Haag, waarin `Rapport Moederschapszorg, opgemaakt voor Vrouwenraad 1925'; brief Mathilde Cohen Tervaert-Israels aan onbekende (2.3.1923), over het Comité voor Moederbescherming en Sexueele Hervorming; brief Wilhelmina Drucker aan Mathilde Cohen Tervaert-Israels (16.4.1919), over standpunt Vereeniging 'Onderlinge Vrouwenbescherming' inzake overheidsfinanciering van moederschapszorg; programma `Wijdingsavond ter nagedachtenis van Dr. Aletta Jacobs' (5.10.1929); stukken Vereeniging 'Onderlinge Vrouwenbescherming', afd. Den Haag, oa. gegevens over de opening van de `Toevlucht' (6.11.1916).

61
Archiefstukken Vrouwenbelangen, afd. Amsterdam, eind jaren '30: notulen, vergaderstukken, affiches, inkomende en uitgaande post, correspondentie met International Federation of Business and Professional Women, lijsten van nieuwe leden (mogelijk binnengekomen via To Bouwmeester, secr.: volgens huishoudelijk reglement houdt secr. archief).Stukken van het `Wachttoren Bijbel- en Tractaat Genootschap' (Heemstede), c. 1940. Stuk van Orde der Vrijmetselaren 1940. Uitnodiging aan H.P. Manus voor de opening van de Tentoonstelling `De Vrouw 1813-1913'. Overdruk Aletta Jacobs, `Vrouwenkiesrecht en democratie', z.j. [na verkrijging van vrouwenkiesrecht]. Jaarverslag Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, 1922 (gedrukt). Mededeelingen VVAO, juli 1938. Overdruk Aletta Jacobs, `Vrouwelijke assistenten', 1899. Handgeschreven alfabetische lijst gepromoveerde vrouwen, met jaar van promotie, soms ook adres, beroep etc., van Aletta Jacobs tot 1939. Stukken, kennelijk afkomstig van Mathilde Cohen Tervaert-Israels: enveloppe Vereeniging 'Onderlinge Vrouwenbescherming', afd. Den Haag, waarin `Rapport Moederschapszorg, opgemaakt voor Vrouwenraad 1925'; brief Mathilde Cohen Tervaert-Israels aan onbekende (2.3.1923), over het Comité voor Moederbescherming en Sexueele Hervorming; brief Wilhelmina Drucker aan Mathilde Cohen Tervaert-Israels (16.4.1919), over standpunt Vereeniging 'Onderlinge Vrouwenbescherming' inzake overheidsfinanciering van moederschapszorg; programma `Wijdingsavond ter nagedachtenis van Dr. Aletta Jacobs' (5.10.1929); stukken Vereeniging 'Onderlinge Vrouwenbescherming', afd. Den Haag, oa. gegevens over de opening van de `Toevlucht' (6.11.1916).

Stukken van de Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen, begin jaren '30, o.a. adressenkaartjes (ook eerder al aangetroffen), ingevulde enquêteformulieren (1933), presentielijsten bij clubavonden (1933, 1934), krantenknipsels, convocaten enz. Foto van de opening van de kunsttentoonstelling van de International Federation of Business and Professional Women, Stedelijk Museum Amsterdam, 16.9.1933 (medegeorganiseerd door Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen) Stukken Nationale Vrouwenraad van Nederland, begin jaren '30: notulen. Propagandamateriaal IAV.

Map waarop geschreven `Soroptimist-Clubs Engeland (alfabetisch volgens plaatsen), afkomstig van Mevrouw Wijnaends Francken-Dyserinck', waarin: blaadjes/tijdschriften: The British Soroptimist (jaren '30), The London Soroptimist (1928), The Liverpool Soroptimist (1938); ledenlijsten van soroptimisten elders in Engeland.

Map waarop geschreven `Soroptimist-Clubs Europa (behalve Engeland) afkomstig van Mevrouw Wijnaendts Francken-Dyserinck', waarin ledenlijsten en andere bescheiden van verschillende soroptimistenclubs uit o.a. Frankrijk, Hongarije, Italië, Duitsland.

Map waarop geschreven `Nationale Unie van Nederlandsche Soroptimist-clubs', waarin: stukken betreffende het 4e Europese congres van de Fédération Européenne de l'Association Internationale Soroptimiste, Amsterdam juni 1938 (presidente: Clara Meijers); stukken `Eerste Nederlandsche Soroptimistclub' (1930); statuten Nationale Unie der Nederlandsche Soroptimistclubs'.

Map waarop `Petitionnement Genève R. Manus Presidente 1931', met aan binnenkant `Petitie Disarmament Conference', waarin per land geordende stukken, gedrukt en getypt.

Vervolg op nr 66, waarin stencils, voornamelijk `Press Releases', van het `Peace and Disarmament Committee of the Women's International Organizations', ca. 1932-1937.

Vervolg op nrs 66 en 67, waarin stencils en doorslagen van zelfde comité, vooral notulen, ca. 1933-1939.

Stukken van het Disarmament Committee of the Women's International Organisation 1931-1940, afkomstig van RM.

Stukken en stencils van de World's YWCA Genève 1935-1936.

Stukken van de Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap afd. Amsterdam en Hoofdbestuur 1934-1938.

Knipsels en prachtige foto's van het International Woman Suffrage Alliance congres in Istanboel 1935, afkomstig van Rosa Manus François Psalty, L'Emancipation de la Femme Turque. Conférence écrite à l'occasion du XIIme Congrès de l'Alliance Feministe Internationale tenu à Istanbul, Avril 1935. Istanbul 1935. Met opdracht aan Rosa Manus.

Krantenknipsels 1935 Egypte, Syrië, Palestina, C.C. Bakker-van Bosse Rosa Manus over Turkije. 3 foto's bezoek middelbare school Egypte o.a. Rosa Manus. Foto Rosa Manus, Corbett Ashby en ? in Beyroet en groepsfoto.

Stukken Women's Organisation for World Order Genève, 3e congres Bratislava mei 1937.

Doorslagen van JWAN's Eerste proeve. Stukken IAV: lijsten Raad van Advies; adreslijst voor Kleine Werken; lijst begunstigers/donatrices; verzendlijsten publicaties; Engelse brochure IAV.

Correspondentie en presentielijsten Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap afd. Amsterdam (van To Bouwmeester) 1937. Brochure 'De oude-dags-voorziening van werkende vrouwen'. Brief Corry Tendeloo aan Mies (Boiessevain-van Lennep) 25.8.37. Bakker Nort/Cohen Tervaart/Posthumus-van der Goot. Notulen Tweede Jongeren Conferentie 9-10 mei 1936 in Americain Hotel.

Mededeelingen van de Nederlandsche Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep maart 1936. Ledenlijst Vrouwengroep Vrijheidsbond z.j. Jaarverslag 1936, ledenlijst, presentielijst, notulen en correspondentie van de Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap afd. Amsterdam 1936 (To Bouwmeester).

Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap Amsterdam en Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen o.a. Mededeelingen (To Bouwmeester). Stukken van het Wereldcomité van Vrouwen tegen Oorlog en Fascisme.

Stukken betreffende de Status of Women, conferentie Volkenbond/League of Nations; 'Communications received from governments and women's international organisations since sept. 1936' (afkomstig van Posthumus-van der Goot?).

Diverse artikelen over vrouwen in diverse landen: Plaminkova over Masaryk en de vrouwen, Estland, Duitsland, India. Artikel Anna Jacobi over Aletta Jacobs, Duits sept. 1929.

Contactcommissie van de Centrale Bond van de Ned. Verbruiks-coöperatie en de plaatselijke Coöperatieve vrouwenclubs (propaganda en maandblad).

Stukken van de Women's International Zionist Organisation (WIZO), o.a. uit Berlijn 1937, Martha Hofmann, Ada ?ischmann.

Knipselarchief IAV (door elkaar): 151 - IVR, 155 RKV/SDV, 184 - vrouwenarbeid.

Vervolg documentatiesysteem Rosa Manus/IAV: meest nr 155 (vrouwenverenigingen), hoewel ook andere nummers, meest tweede helft jaren '30, maar een enkele maal ook al veel eerder (knipsel over een lezing van Schook-Haver over `De positie der vrouw' voor de Brilliantensnijdsters, c. 1896), meest Nederlands, maar ook buitenlands.

Idem, met daarin tabkaart, die ordening toelicht van de rubriek `Gezin en gezinstaak', waarin o.a. een overlijdensbericht van H.D.J. van Biema-Hijmans (Telegraaf, 13.3.1937): geboren te Arnhem, 15.10.1864, gehuwd met E. van Biema, toenmaals ambtenaar aan het GAA, overleden te Den Haag, 13.3.1937.

Idem, letter M (biografisch), o.a. over Chrystal Macmillan, Salvador de Madariaga (heeft iets met ontwapening), G. Malaterre-Sellier.

Idem, met tabkaart van de rubriek `Vrouwenvraagstuk' (nrs 1-130, waaronder 116: `De vrouw in de krijgsgeschiedenis').

Map, waarop `Volkenbond', waarin: stukken betreffende de Volkenbond, mogelijk afkomstig van Corry Tendeloo, gezien de aanwezigheid van een brief van Tendeloo aan de Volkenbond (9.2.1937), waarin zij solliciteert naar de plaats van lid van de sectie `Social Questions' in het secretariaat van de Volkenbond, met cv; een `Internationales Frauenmanifest', ofwel: `Eine Proklamierung neuer Menschenrechte durch die Frauen', in twee versies; map waarop `Soz. Arbeiter Internationale', waarin publicaties van deze SAI.

Map waarop `Women's Freedom League', waarin exemplaren van het Women's Freedom League (non-party) Bulletin, 1938-1939.

Vervolg documentatiesysteem Rosa Manus/IAV, met tabblad van de rubrieken `Vrouw en politiek' en `Huwelijksvraagstuk', waarin: deel letter A (biografisch); dienstbodenvraagstuk (veel).

Map, waarop `Women's Int. League for Peace and Freedom', waarin officiële stukken (gestencild), 1937-1940.

Vervolg documentatiesysteem Rosa Manus/IAV, met tabblad van de rubriek `Rechtspositie', en de letters M-N (biografisch).

Idem, met tabblad van de rubriek `Maatsch. vraagstukken I' (nrs 691-730, o.a. prostitutie) en `II' (nrs 730-800, o.a. moederschapszorg), met o.a. een knipsel over J.C. van Amstel-van Löben Sels.

Varia, waarschijnlijk vervolg IAV-archief: foto's en levensbeschrijvingen (van eigen hand) van vrouwen uit de internationale beweging, kennelijk op verzoek van Rosa Manus na 1936 ingestuurd; brief R.M. Rilke aan vrouw met niet te lezen naam (19.1.1921); inkomende post IAV/Posthumus-van der Goot: enveloppe met kaarten met namen van vertegenwoordigsters van de verschillende landen in Genève; World Center for Women's Archives aan IAV (10.7.1939); stukken van het Disarmament Committee; verslag van het `Nationaal Comité van Internationale Belangen', op 5.10.1929 door Rosa Manus uitgebracht aan Staatsburgeressen; Meta Kehrer aan Rosa Manus (4.6.1928), over brochure over `De vrouw bij de politie'; stukken van het `Comité ter eering van de nagedachtenis van Dr. Aletta Jacobs', 1929-1935, met bijdragen van particulieren, plus alle correspondentie over de financiële afwikkeling met het IAV, waarbij verschillende partijen betrokken waren, notariële acte van overdracht etc.; overeenkomst IAV-IISG (24.2.1936); huishoudelijk reglement IAV; uittreksel uit statuten IAV; correspondentie betreffende opening IAV NB: het lijkt erop dat het zoeken en uiteindelijk ook vinden van een bestemming voor de gelden van het AHJ-fonds, te weten de publicaties die het te stichten IAV zou gaan verzorgen, aan de basis heeft gestaan van de oprichting van het IAV.

Vervolg op nr 94, waarin: stukken betreffende opening IAV; correspondentie IAV-IISG; correspondentie Rosa Manus, 1927 (IAW, Praag 1927); correspondentie Volkenbond, jaren '30.

Map waarop `Ellen Hørup', waarin stukken, geschreven en gestencild door een kennelijk radicaal-feministische Hørup, met titels als `Der Gangster-Frieden' enz., over Volkenbond, vluchtelingenkwesties, oorlog in Spanje enz., eind jaren '30.

Verschillende tijdschriften: Frauen und Mädchen im 3. Reich (1938); Mededeelingen voor de propaganda onder vrouwen [SDAP] (1931); Bulletin van het `Conseil international des femmes' (1938), in Franse en in Duitse versie. Circulaire over politieke processen en terechtstellingen in Duitsland, 1938 Manuscript Rosa Manus, `De vrouwenbeweging in Nederland 1908-1918' (8.8.1938). Knipsels over congres Zürich, 1937. Gelukstelegram Rosa Manus en Mia Boissevain aan Juliana (9.9.1938).

Vervolg op 67: press releases van het `Peace and Disarmament Committee', 1937-1939.

Vervolg documentatiesysteem Rosa Manus/IAV.

Knipsels `De Vrouw als individu III'. Catalogus tentoonstelling Thérèse van Duyl-Schwartze, 1919. Grote foto Catt (2x). Kaarten en foto's Lady Aberdeen, presidente van de IVR, aan RM.

Stukken Zionistische Vrouwenorganisatie Hadassah en The Women's Zionist Organization of America.

Idem als nr 101.

Idem als nrs 101 en 102.

De Graal - Vrouwelijke Jeugdbeweging voor Katholieke Actie: Richtlijnen Jongerengroep.

Manuscript van I. Kooistra, Onze groote kinderen en ons doel, 1918; dik, handgeschreven.

Idem als nr 105.

Diverse voordrachten en muziek, o.a. Song of the International Council of Women, composed by Adèle Cederschiöld w. Eva Upmark (Zweden), adopted in 1913; Antoin. v. Dijk vrede; Lambrechts-Vos; Pamflet van `procession Votes for Women - WSPU', 18 juni, ws. 1908; 1894-1918 Verzenbundel vervaardigd en voorgedragen door mej. Rosa Manus en Mej. Kee Groot; Smyth (ned.); Vrouwenstrijdzang.

Ellen Horup, Ethiopian Members of the League of Nations (brochure).

Brochure (?) Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande.

Doorslagen van de Engelse vertaling van de Herinneringen van Aletta Jacobs; dik. Met daartussen diverse getypte en handgeschreven (liefdes) gedichten.

Jane Bull to John Bull, Engels, Votes for Women.

De Graal: campagnemap 'Een groote Vrouw, waar vindt men haar?'.

De Graal; Campagne Rijke Dagen.

Knipsels congres International Woman Suffrage Alliance Kopenhagen 1906. Foto's Rome 1923 Catt, Rosa Manus, Majorie Shuler Foto's Josephine Schain. Pentekeningen prentboek Ton van Tast?; stembureau doe open wij willen ook stemmen; Troelstra in beklaagdenbankje. Groepsfoto's International Woman Suffrage Alliance met 7 jonge vrouwen in Volendammerkostuum. Prachtige foto Rosika Schwimmer. Foto diner Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap 23.1.1937. Fotoknipsels W. Foto’s Schwimmer. Groepsfoto's ws ICW (Hilversum Elisabeth Baelde 11.11.1929).

Deel documentatiesysteem Rosa Manus/IAV.

In leer gebonden album aangeboden aan Catt en Aletta Jacobs tijdens hun propagandabezoek aan Hongarije, 12-14 oktober 1906. Met Hongaarse knipsels en Engelse vertalingen daarvan.

Foto's ws. afkomstig van Rosa Manus: foto ws. 1938 Concertgebouw; portretfoto's Catt; foto Catt Rome 1923 in een sjees bij het Colosseum ; prachtige (onbekende...) foto Rosa Manus en Mia Boissevain op bankje, beiden met hoed op, t.g.v. de Tentoonstelling `De Vrouw 1813-1913'; mooie foto's van de ontwapeningsconferentie en de vrouwenpetitie in Genève, februari 1932. Biografische knipsels E/F. Knipsels en foto's Catt, o.a. (onduidelijk) Catt op kameel in Egypte in 1912.

Foto Von Kardorff. Albumbladen. Foto's, geschreven etc. afk. Arbeid Adelt, o.a. C.C.Ph. v. Wijck - knielkussen bij huwelijk.

Foto's en biografische documentatie Rosa Manus: groepsfoto Boedapest; foto's Shaw; foto ontvangst Franse comité International Woman Suffrage Alliance juni 1926 Rosa Manus en Corbett Ashby en francaises; congres Parijs 1926. Stukken Spieghel Historiael feb. 1931. Gérardin tekening B. Bakker-Nort. Foto Aletta Jacobs. Foto's 1932. Gérardin - C.A. Kluyver. 3 foto's congres Rio de Janeiro 1922 Catt en Rosa Manus.

Biografische knipsels J. van Ammers-Küller. Tekening (afdruk) profiel Wijnaendts Francken-Dyserinck 4.1.1930.

Fotoalbum betreffende de ICW, Washington, 1925.

Handtekeningenboek van internationaal congres in Nederland; ws. afkomstig van een congres van de ICW dat gedurende de Tentoonstelling `De Vrouw 1813-1913' in Amsterdam plaatsvond.

Politierapporten over gevangenneming/verhoor van waarschijnlijk buitenlanders (vluchtelingen? spionnen?, soms aangeduid met `Pioniere') in Nederland, eerst in Duits, later in Nederlands, 1937-1940.

Map, waarschijnlijk grotendeels afkomstig van To Bouwmeester, waarin: circulaire Staatsburgeressen, afd. Amsterdam (pres.: Rosa Manus), c. 1928; correspondentie `Gezamenlijke Vrouwenorganisaties' van en aan To Bouwmeester, c. 1937; correspondentie Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid en anderen aan To Bouwmeester, 1937.

Stukken van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, over een grote periode, en over verschillende zaken, o.a.: betreffende algemene vergadering Nationale Vrouwenraad van Nederland, Groningen 1906; betreffende de samenwerking Vrouwenbond- Belang en Recht, m.n. correspondentie met Henriëtte van der Meij, 1905 en eerder; betreffende de oprichting van een nieuw vrouwenblad naast Evolutie, met o.a. corres-pondentie met Cornélie Huygens, Titia van der Tuuk, Nederlandsche Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn, etc., 1896; correspondentie met Elise Haighton over standpunt Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in dezen, 1895-1896; correspondentie Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, tot in jaren '30; stukken Nationale Vrouwenraad van Nederland, o.a. notulen, vele jaren [ook afkomstig van Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen? connectie waardoor archief Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen naar IAV?]; correspondentie & knipsels betreffende activiteiten jaren '90, waarin o.a. brieven van Marie Rutgers-Hoitsema, Titia van der Tuuk, Emilie Knappert. Correspondentie IAV over nieuwe aanwinsten, o.a.: M[ies] Nolte, archivares van Nationale Vrouwenraad van Nederland aan IAV (z.d.), over `kast en papieren' van Nationale Vrouwenraad van Nederland, die zijn gereedgemaakt voor verzending; ook over kaartsysteem dat Nationale Vrouwenraad van Nederland in bruikleen wil geven (12.5.1937): `bibliografiecommissie' van Nationale Vrouwenraad van Nederland gaf in 1933 E.A. Jackson opdracht tot het samenstellen van een bibliografisch kaartsysteem over vrouw/vrouwenvraagstuk, d.w.z. van een inventaris van alle boeken daarover in openbare bibliotheken aanwezig.

125
Stukken van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, over een grote periode, en over verschillende zaken, o.a.: betreffende algemene vergadering Nationale Vrouwenraad van Nederland, Groningen 1906; betreffende de samenwerking Vrouwenbond- Belang en Recht, m.n. correspondentie met Henriëtte van der Meij, 1905 en eerder; betreffende de oprichting van een nieuw vrouwenblad naast Evolutie, met o.a. corres-pondentie met Cornélie Huygens, Titia van der Tuuk, Nederlandsche Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn, etc., 1896; correspondentie met Elise Haighton over standpunt Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in dezen, 1895-1896; correspondentie Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, tot in jaren '30; stukken Nationale Vrouwenraad van Nederland, o.a. notulen, vele jaren [ook afkomstig van Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen? connectie waardoor archief Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen naar IAV?]; correspondentie & knipsels betreffende activiteiten jaren '90, waarin o.a. brieven van Marie Rutgers-Hoitsema, Titia van der Tuuk, Emilie Knappert. Correspondentie IAV over nieuwe aanwinsten, o.a.: M[ies] Nolte, archivares van Nationale Vrouwenraad van Nederland aan IAV (z.d.), over `kast en papieren' van Nationale Vrouwenraad van Nederland, die zijn gereedgemaakt voor verzending; ook over kaartsysteem dat Nationale Vrouwenraad van Nederland in bruikleen wil geven (12.5.1937): `bibliografiecommissie' van Nationale Vrouwenraad van Nederland gaf in 1933 E.A. Jackson opdracht tot het samenstellen van een bibliografisch kaartsysteem over vrouw/vrouwenvraagstuk, d.w.z. van een inventaris van alle boeken daarover in openbare bibliotheken aanwezig.

Varia, o.a.: klein deel archief To Bouwmeester: adreskaarten.Stukken afkomstig van Rosa Manus, o.a.: betreffende vrouwenvredesgang: correspondentie, circulaires, brochures, 1936-1940; toespraak Rosa Manus bij aanbieding resolutie aan Volkenbond (Den Haag, Vredespaleis): 5e vrouwenvredesgang? ('Peace Crusade'), 5.5.193?

Vervolg documentatiesysteem Rosa Manus/IAV, met tabblad van de rubriek `Rechtspositie'. Oude knipsels, buitenlands, mogelijk afkomstig uit Duitsland, want annotaties in Duits handschrift, meest 1927-1928 Foto's Rosa Manus in eigen huis, met om haar heen portretten van Catt, vader, Mia Boissevain Oud knipsel over winkelmeisjes-actie Aletta Jacobs uit De Amsterdammer (10.4.1887).

Brief CPN - Arbeid Adelt.

Brief SDAP.

Klein mapje Joodse Vrouwenraad 1936 in relatie tot IAV.

Rede J.M. Sterck-Prost 25.3.1939

Correspondentie Arbeid Adelt 1937-1938.

Stukken afkomstig van de Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen, o.a. corr. betreffende Belang en Recht 1897; schriftje kosten etc.; bestuurscorrespondentie & verslagen jaren 1890, o.a. Ietje Kooistra; verslag Betsy Bakker-Nort van Nationale Vrouwenraad van Nederland verg. 1904. Stukken afkomstig van Nederlandsche Vrouwenclub o.a. betreffende een kunsttentoonstelling; betreffende de Nationale Vrouwenraad van Nederland. Stukken IAV, 1935/36: ink. en uitg. brieven. Stukken Arbeid Adelt, correspondentie met HKH Juliana over een cadeau voor Beatrix.

Stukken van het Comité van Actie tegen artikel 25 van het ontwerp-lager onderwijswet (Anna Polak), landelijke protestmeeting. IAV - plattegrond en beschrijving van de werkkamer Knipsels gehuwde ambtenaren 1924. Spotprent Het ontslag van de gehuwde ambtenares De Groene 5.1.1924 Agitatie Comité inzake het ontslag aan de gehuwde ambtenares 1924. Vrouwengroep uit de vrijheidsbond (afk. Boissevain-Pijnappel). Comité van Actie tegen Gezinsloon.

Stukken van de ICW: NVR-Practische raadgevingen en wenken in mobilisatietijd maart 1940; internationale correspondentie Nationale Vrouwenraad van Nederland 1938, veel brieven aan Marthe Boël, telegrammen bij overlijden Aberdeen.

Enkele oude brochures Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en Unie van Staatsburgeressen Archief Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap afd. Amsterdam (To Bouwmeester): veel presentielijsten en correspondentie 1930, 1936-1939.

Stukken ws. grotendeels afkomstig van Rosa Manus: correspondentie tussen Johanna Naber en Rosa Manus 1931, 1933 en 1934, waaruit blijkt dat Rosa Manus Johanna Naber steeds bij van alles betrekt. Stukken afkomstig van Nederlandsche Vrouwenclub, o.a.statuten van orgaan van de Nederlandsche Vrouwenclub. Stukken van Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. Stukken van NVWV.

Stukken Nederlandsche Vrouwenclub afkomstig van Rosa Manus. Brieven beeld Aletta Jacobs aan Nederlandsche Vrouwenclub aangeboden door Rosa Manus. Brieven aan Telegraaf om naam van fietsrijder die in vijftien afleveringen tocht door N-Engeland en Schotland heeft beschreven, 12 en 13 september 1898 (in kantlijn: beleefdelijk even gelijk aan den heer Gerritsen ter kennisgeving).

In envelop aan Adama van Scheltema: divers; bijdrage Dr. A. Jacobsfonds; oude correspondentie Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen. Stukken Arbeid Adelt. Inhoudsopgave Huldeblijk 1938. 2 brieven van S. van Houten aan Aletta Jacobs.

Enkele stukken Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. Diverse architectuurfoto's.

Bibliografie van de Nationale Vrouwenraad van Nederland. Stukken Spieghel Historiael. Afkomstig Rosa Manus: lange brief Johanna Naber aan Rosa Manus 1933; Nationale Vrouwenraad van Nederland benoeming tot comitélid.

Rösträtt - spelet: (ws. Zweeds) kiesrechtspel, een soort ganzenbord met foto's van Catt, Signe Bergman, embleem Jus Suffragii, Parlementsgebouwen Kopenhagen, Stockholm, Helsinki, Concertgebouw Amsterdam. Stukken van Nederlandsche Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep: pensioenvoorzieningen.

Stukken Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap 1930, organisatie Arti 1931; HB secretariaat (deels Manus, deels HB); sprake van 'film der vrouwenbeweging' door Jan Sodderland; 27.11.1934 Manus treedt af -teleurgesteld- als hoofdbestuurslid.

Brief Matty Vigelius over antisemitisch incident 1934 Rosa Kisch belet te spreken. Enkele stukken Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen.

Archief Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen. Ossietzky-comité.

C.C. Bakker-van Bosse, uitg. Wereldbond Genève voorjaar 1940. Brieven Rosa Manus - C.C. Bakker-van Bosse jan/feb 1940.

Stukken Arbeid Adelt. Stukken Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen. Diverse brieven i.v.m. Vrouwenbelangen o.a. E.C. van Dorp 1927 F.W. Drijver, Financieel allerlei voor de vrouw 1928.

Correspondentie Arbeid Adelt (6 stukken).

Archief-IAV: origineel lijst M. Kramer; Bulletin van het Instituut. Archief Rosa Manus: typoscript Compte rendu de la réunion du 31 Mai 1915; stencil ICW; pagina uit Ninth Chapter Herinneringen.

Stukken grotendeels afkomstig van Aletta Jacobs via Rosa Manus: `Aan lieve Mien, 6 juli 1919; 12 p. kladpapier ' bij wijze van dagboek'; verslag van tocht door Duitsland 1919; diverse knipsels betreffende bezoek aan Duitsland 1919; ts `Discussion between Addams, Jacobs, Carolyn Wood, Hamilton, Rotten, Levy; 9 aug. 1919 Landsberg kaartje; knipsel `Leitende Artzt des Waisen und Kinderfürsorgeamt, 4 aug. 1919; brief Ruth W. Porter, 13.3.1924 over birth control clinic in Chicago; brieven Ida Gunderson aan Aletta Jacobs, Essen 19.5.1916 en 7.5.1916 en van R. Gunderson 3.6.1916 met dank voor het levensteken van mijn vrouw; visum 6 mei 1915 met pasfoto Aletta Jacobs; groet van Hongaarse vrouwelijke studenten medicijnen 1904 aan Aletta Jacobs; brief Evelyn Waugh McCullogh 27.4.1908; felicitatiebrief van feministen uit Praag aan Aletta Jacobs bij haar zeventigste verjaardag, februari 1924; gedeelte van de Engelse vertaling van de Herinneringen.

Persberichten (stencils) Peace and Disarmament Committee of the Women's International Organisations - Palais Wilson jan-april 1940.

Archief Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap 1934 correspondentie secretariaat.

Stukken Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen. IAV-correspondentie 1936/1937 (heel veel). Lijst van door Mathilde Cohen Tervaert-Israels aan IAV geschonken boeken etc.

Stukken Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen. Opzegging van mw Roos-Vos 1934 (incident Kisch). Lange brief aan Rosa Manus van Clara Hyde juli 1938 Lijst met namen 15.12.1937 (meest academische vrouwen).

Stukken Aletta Jacobs: brief Amsterdamse Werkmansbode 18.3.1904 gelukwens jubileum 1904; Werklieden Arbeidsmaatsch. feestdicht op Aletta Jacobs 1904. Herdenking 100-jarig bestaan van het BW 1938 (afkomstig Rosa Manus). Knipsels suffragettes 1910. Tekst Spieghel Historiael. Knipsels 28.2.193. Knipsels 1929.

Statuten van de Belgische Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep.

Stukken betreffende de International Federation of Business and Professional Women (afkomstig To Bouwmeester).

Idem als nr 157.

Stukken van verschillende herkomst, o.a.: Jongeren Werk Comité: vlugschriften, kranteknipsels etc., 1938; Arbeid Adelt: merendeels correspondentie van en aan vrouwen die om geldelijke steun vragen, 1934-1935; Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap: internationale verslagen, door Rosa Manus uitgebracht op jaarvergaderingen, 1936-1938; bestuurscorrespondentie Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, 1936-1938 (deels afkomstig van To Bouwmeester).

Verschillende stukken, afkomstig van Rosa Manus: deel Herinneringen Aletta Jacobs in Engels, op doorslagpapier: pp. 154-222; correspondentie Bert Burgman-RM (1932): over lening voor diens bedrijf, een marionettentheater, en (in ruil daarvoor?) optredens voor plaatselijke afdelingen Vrouwenbelangen.

Archief To Bouwmeester, waarin: Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen/Nederlandsche Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, afd. Amsterdam: correspondentie, mededelingenblad, knipsels, ledenlijst, 1935-1938; plaatselijke afdeling van het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de vrouw, 1938; daartussen: correspondentie met Vrouwenbelangen.

Map, waarop `Tentoonstelling Warschaw 1934', waarin: stukken van de Kunst-Commissie van de Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen, die het Nederlandse aandeel in de `Second International Fine Arts Exhibition' (Warschau, oktober 1934) organiseert, meest correspondentie, afkomstig van de secretaresse van deze Commissie, Matty Vigelius [waarschijnlijk binnengekomen via To Bouwmeester, laatste secretaresse van Nederlandsche Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep voor WO 2].

Enveloppe met 40 foto's: reiskiekjes van een reis met onbekende vrouwen (ergens in het Midden-Oosten?), plus foto's gemaakt door Carla Luise Andersen, lid van de `Society of Women Journalists', Aarhus, c. 1929.

Map, waarop `Wiener Call Club', waarin gestencilde berichten van de `Club' over vrouwen en vrede en wereldpatriarchaat, deels geschreven door Ellen Hørup, c. 1935.

Archief To Bouwmeester: Vrouwenbelangen, afd. Amsterdam, voornamelijk correspondentie, leden- en presentielijsten etc., c. 1935-1937.

Archief To Bouwmeester: Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen/Nederlandsche Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, c. 1935-1937, waartussen:correspondentie etc. van de Algemeene R.K. Propagandaclub, 1905 en later, en van andere katholieke clubs uit ongeveer dezelfde tijd.

Archief To Bouwmeester: Vrouwenbelangen, afd. Amsterdam, 1937.

Stencils betreffende een `International Gathering in Rome of Women interested in fine arts' (juni 1935), georganiseerd door de `Confederazione fascista professionisti e artisti/associazione nazionale fascista donne artiste e laureate' [afkomstig van To Bouwmeester?].

Archief To Bouwmeester: Vrouwenbelangen, afd. Amsterdam, 1935-1938, voornamelijk correspondentie met de gemeente Amsterdam over levensmiddelenraad.

Stukken van verschillende herkomst: inventaris archief Arbeid Adelt, z.j.; archief To Bouwmeester: correspondentie 1935-1937.

Stukken van verschillende herkomst: archief Arbeid Adelt: correspondentie, jaarverslagen etc., 1935-1937; `spreekmateriaal', waarschijnlijk afkomstig van Rosa Manus: aantekeningen voor toespraken, internationaal en nationaal, over Catt, vrouw in politiek, Nederlandse vrouwenbeweging etc.

Archief Rosa Manus 1925-1927: correspondentie, adressenlijst vrouwen in NOI, `summary of minutes' (Genève 1926).

Archief Rosa Manus: internationale verslagen tbv. jaarvergaderingen Vrouwenbelangen, eerder onder de noemer Jaarverslagen van het Nationaal Comité voor Internationale Belangen, 1926-1935, getypt.

Archief Rosa Manus (?): stukken betreffende de Internationale Tentoonstelling "Moeder en Kind 1932" te Amsterdam; in het comité van voorbereiding o.a. Rosa Manus, Pothuis-Smit in een gemengd gezelschap.

Stukken van verschillende aard, waarschijnlijk meest afkomstig van Rosa Manus o.a.: propagandamateriaal Vrouwenvredesgangen, 1936-1939, gedrukt/gestencild (was al ingevoerd in IAV-systeem); foto's op RM-kartonnen, o.a.: `Weenen 1030, Intern. Vrouwencongres'; `Rome, mei 1923'; `Enfranchised day, Anne Fuhruhjelm-presidency (Macmillan speaking)'.

Deel Herinneringen Aletta Jacobs in Engels, op doorslagpapier: pp. 192-207.

Stukken van verschillende herkomst: archief To Bouwmeester: correspondentie 1936 (weinig); archief Rosa Manus: correspondentie 1930-1931, betreffende de `Spieghel Historiael', georganiseerd door het `Amsterdamsch Comité van de Wereldbond voor Vrouwenbelangen en Gelik Staatsburgerschap', een voorstelling van beroemde vrouwenfiguren door de eeuwen heen, in historisch kostuum (o.a. Kartini).

Stukken van verschillende herkomst: R.K. Propaganda & Jehova (weinig); archief To Bouwmeester: Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen/Nederlandsche Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, 1935-1938 (meest); correspondentie betreffende een `voorjaarsmarkt', Amsterdam 1931, mogelijk dezelfde gelegenheid waarbij ook eerdergenoemde `Spieghel Historiael' werd opgevoerd.

Archief To Bouwmeester (eigenlijk: van voorgangster in Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen, B.H. Wentink): Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen, 1932-1933, voornamelijk correspondentie.

Stukken van verschillende herkomst: tentoonstelling "Moeder en Kind 1932": statuten, inrichting etc.; archief Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen: correspondentie, jaren '30; stukken betreffende de `Fusierevue' (3.5.1930), o.a. een speech, uitgesproken door Ch. Polak-Rosenberg, een verzenbundel vervaardigd en voorgedragen door Rosa Manus en Kee Groot, en een lied over de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894-1919 door S. Gomperts-van Embden; programma en speech Aletta Jacobs t.g.v. 25 jaar Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (27.9.1919).

Stukken van verschillende herkomst: archief To Bouwmeester; Vrouwenbelangen & Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen, correspondentie 1937-1938 (loopt zo nu en dan door elkaar); archief Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen, 1934-1935 (afkomstig van/overgedragen door Wentink); stukken betreffende het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw; Wachttoren-stukken; archief Rosa Manus: correspondentie 1930-1931; knipsels kiesrechtstrijd Engeland, 1910.

Stukken van verschillende herkomst: archief Rosa Manus: correspondentie 1930-1932, voornamelijk betreffende de `vrouwenfeesten'; archief To Bouwmeester: briefkaart aan To Bouwmeester in haar functie van secr. Vrouwenbelangen, afd. Amsterdam (z.d.), ook over `vrouwenfeesten' (?).

Archief To Bouwmeester: Vrouwenbelangen, afd. Amsterdam, correspondentie, vergaderstukken etc., 1930-1938 (ook: delen van HB, lijkt het, dus mogelijk ten dele afkomstig van Rosa Manus).

Archief To Bouwmeester: inkomende en uitgaande correspondentie Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen/Nederlandsche Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, Nederlands en buitenlands, c.1930-1936, deels op jaar geordend.

Archief To Bouwmeester: inkomende post Nederlandsche Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, 1939.

Onduidelijke krantenknipsels Frans en Nederlands 1939, gaat over al dan niet gevaar etc.

Idem als nr 186.

Idem als nrs 186 en 187.

Correspondentie aan Hannah van Biema-Hijmans, Nationale Vrouwenraad van Nederland, 1916 in verband met de instelling van de Urgentieraden die zich toelegden op de vervanging van mannen door vrouwen in verband met de mobilisatie. Veel, interessant.

Idem als nrs 186, 187 en 188.

Enkele onduidelijke knipsels.

Stukken Ossietzky, Vredesgang, Nationale Vrouwenraad van Nederland, Vereeniging 'de Vrouwenbond, IVV, To Bouwmeester en VBB.

Inventaris Arbeid Adelt. De Wachttoren. Stukken Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. Stukken Vrouwenvredesgang. Nationale Vrouwenraad van Nederland 1916.

Ordner met doorslagen rekeningen/afschriften (o.a. Meulenhoff/van Ditmar).

Kasboek, waarop, in gulden letters: `International Council of Women', en op titelblad: `Haupt-Buch des International Council of Women, 1900-1904', maar binnenin blijkt, dat de boekhouding doorgaat tot 1925.

`Notulenboek van de Commissie van Surveillance over de gewijde kleeden der Hoofdsynagoge, 1925-1937'.

Letterlijk verslag besprekingen kinderbescherming 1904, 2 pakketten A5 beschreven en programmaboekje.

Idem als nr 197.

Stukken Nationale Vrouwenraad van Nederland kinderbescherming.

Twee biogr. Rosa Manus over Neiland (gedr. en hs).

Foto Alexine Tinne eigendom Johanna Naber. Enkele knipsels Tinne en Titia van der Tuuk.

Biografische knipsels.

Statuten en andere stukken van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap.