/
Archief Trijntje Catharina Cundagunda Scholten-van Iterson 1918-1998

Archief Trijntje Catharina Cundagunda Scholten-van Iterson 1918-1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000384
Unitdate1918-2001
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Susanne Neugebauer in 2000
Aanvulling verwerkt door Annette Mevis in 2011
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Trijntje Catharina Cundagunda Scholten-van Iterson, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 29 april 1906 in Spankeren aan de IJssel, overleden op 22 februari 2005 te Doorn; roepnaam Gonnie; studeerde theologie in Leiden 1924-1928; trouwde in 1931 met Willem Scholten, kreeg zes kinderen, werkte als hulppredikante voor de Nederlands Hervormde Kerk, als voorganger en later predikante voor de Nederlandse Protestantenbond 1958-1978; kreeg in 1977 door de Remonstrantse Gereformeerde Gemeente in Utrecht bevoegdheid te dopen en mocht in 1978 op 72-jarige leeftijd predikante worden bij de Nederlands Hervormde Kerk; zij was bestuurslid van de WILPF 1934-1940 en weer vanaf 1984, was lid en later voorzitter van de Vrijzinnig Hervormde Vrouwen Federatie 1949-1970, zat in het hoofdbestuur van de PSP 1959-1961, was hoofdbestuurslid van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden 1963-1966, hoofdbestuurslid en vice-voorzitter van de afdeling Vrede en Internationale Betrekkingen van de Nationale Vrouwenraad van Nederland 1964-1970 en gemeenteraadslid in Driebergen 1970-1974; hield zich bezig met Shikisme als lid van Interreligio 1979-1998, schreef vele preken en artikelen over de positie van vrouwen, feministische theologie, vrouwenvredesbeweging, en kerk en vrede.


Inhoud

Stukken betreffende haar opleidingsjaren 1918-1928; foto's en stukken uit haar privéleven 1931-1972; stukken betreffende haar werk in kerkelijke (bestuurs)functies 1949-1998; stukken en foto's uit haar tijd als raadslid 1970-1974; stukken betreffende haar lidmaatschap van de Nationale Vrouwenraad van Nederland 1963-1981; stukken betreffende haar activiteiten voor de WILPF 1981-1990; stukken betreffende feministische theologie 1972-1995; preken en geschriften 1936-1998; interviews en aantekeningen over haar leven 1981-1997; getekend portret door Rie Knipscheer 1986; dia's.
List / Plaatsingslijst

Leerlinge en theologiestudente

1
Album met foto’s uit haar schooltijd op het gymnasium. 1918-1924.. 1 deel.
2
Dagboekaantekeningen betreffende haar lidmaatschap van de Prakties Idealisten Associatie (PIA), geloofsbelijdenissen en ex libris 'Immer opwaarts Gonny van Iterson'. 1920-1922.. 1 omslag.
NB. De PIA was een van de vele groeperingen binnen de SDAP.
3-5
Stukken betreffende haar laatste jaar als studente theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. 1928.. 1 omslag, 2 stukken.
3
Kerkelijk voorbereidend examen..
4
Kandidaat-bul..
5
Foto’s van een lunch van de theologiestudentes met Nicolette Bruining.. 1 omslag.

Privéleven en meer onderwerpen

6
Aankondiging van het huwelijk tussen Gonnie van Iterson en Willem Scholten. 1931.. 1 stuk.
7
Ingekomen brieven van koningin Juliana, haar secretaresse en de opvoedster van haar kinderen. 1938-1959.. 1 omslag.
NB. Als bestuurslid van de theologische faculteit begeleidde Gonnie prinses Juliana bij haar eerste college bij de vergelijkende godsdienstwetenschapper Kristensen. Gonnie was toen vierde jaars.
8
Ansichtkaarten van woon- en werkplaatsen van Gonnie en haar familie vanaf 1918. 1918-1950.. 1 omslag.
9
Album met foto’s en ansichtkaarten uit Gonnie’s privésfeer maar ook van het Congres Vrouwen voor Vrede in Straatsburg, Frankrijk, 1966, de International Council of Women in Wenen, Oostenrijk, 1973 en de viering van het vijftigjarig bestaan van de Weense Soroptimisten in Boedapest, 1979. 1964-1979.. 1 deel.
10
Album met foto’s uit Gonnie’s privésfeer maar ook van de conferentie ‘International Federation of Liberal Christian Women’ in Heilbronn, Duitsland, 1972 en het congres van de ‘International World Association of Religion and Freedom’ (IWARF), 1980. 1972-1981.. 1 deel.
11
Portretfoto van Gonnie in haar tuin. 1972.. 1 stuk.
---
Getekend portret door Rie Knipscheer. 1986..
NB. Gefotografeerd en beschreven in de beeldcatalogus in januari 2010.
62
Stukken betreffende gemaakte reizen: Normandië en Bretagne 1974, Ethiopië 1976, Californië 1980 (met fotoalbum van het congres Church Women United America 23-28 juni 1980 en 79 dia's Ecumenical Assembly Church Women United, Los Angeles), Katharen 1985 en Indonesië. 1974, 1976, 1980, 1985 en z.j.. 1 omslag.
65
Fotoalbum met foto's van conferentie Wereldraad van Kerken Herrnhut 1980, bezoek Dresden, afscheid Interreligio als voorzitster 1982, solidariteit met de Argentijnse Moeders Den Haag 1982, NGO conferentie Genève 1982 en conferentie WILPF Denemarken. 1980-1982.. 1 deel.

Kerkelijke functies

12-13
Stukken betreffende haar functie als hulppredikante voor de Nederlands Hervormde Kerk in Echten. 1949-1950.. 1 omslag, 1 deel.
12
Album met foto’s van de pastorie en haar kinderen.. 1 deel.
13
Artikelen van Gonnie voor het gemeenteblad ‘De Kerkklok’..
14
Besluit van de kerkeraad van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente in Utrecht Gonnie het sacrament van de doop te laten bedienen. 1977.. 1 omslag.
15
Stukken betreffende haar werk als predikant van de NPB; met foto’s van de bevestiging van Gonnie als predikante van de Vrijzinnig Christelijke Vereniging Driebergen-Doorn, afdeling van de Nederlandse Protestantenbond (NPB), op 19 september 1974 en een vermelding van haar afscheid in 1978. 1974-1979.. 1 omslag.
NB. Gonnie was voorganger van de NPB afdeling Hollandsche Rading/Maartensdijk/Groenekan van 1958–1962, van de afdeling Heerde/Wapenveld 1965-1971 en van de afdeling Driebergen 1974-1978.
16
Stukken betreffende de verlening van de nieuw ingestelde Opzoomerprijs van de NPB aan Gonnie voor haar bijzondere verdiensten voor de vrijzinnige geloofsgemeenschappen. 1990.. 1 omslag.
17
Scriptie van Ali Oudenaarden getiteld: ‘Mevrouw ds. T.C.C. Scholten-van Iterson: een leermeesteres der vrijzinnigheid’. [1995].. 1 omslag.
18
Besluit van het Breed Moderamen van de Generale Synode van de Nederlands Hervormde Kerk waarin Gonnie de bediening van de sacramenten wordt toegestaan. [1978].. 1 omslag.

Bestuursfuncties en lidmaatschappen

Kerk en Vrede.
19
Stukken betreffende Gonnie’s werk voor Kerk en Vrede en Vrouwen voor Vrede. 1980-1991.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr. 33.
20
Foto’s van Gonnie en andere deelneemsters aan het Christelijke Vrouwencongres in Dresden. 1956 en 1958.. 2 stukken.
21
Brieven van Gonnie verstuurd aan haar man. 1960.. 2 stukken.

Nationale Vrouwenraad van Nederland.
NB. Van 1964-1970 was zij hoofdbestuurslid en vice-voorzitter van de afdeling Vrede en Internationale Betrekkingen van de Nationale Vrouwenraad van Nederland (vanaf 1975 na fusie de Nederlandse Vrouwen Raad) en in deze functies betrokken bij vele internationale conferenties over vrouwen en vrede.
22
Stukken betreffende haar contacten vanuit de Nationale Vrouwenraad van Nederland met de ‘Deutsche Frauenring’. 1963-1976.. 1 omslag.
23-24
Stukken betreffende het congres van de International Council of Women in 1966 in Teheran, Iran; met foto's. 1966-1967.. 1 omslag, 1 deel.
23
Album met foto’s van het congres en haar reis naar Libanon.. deel.
24
Dagboekaantekeningen, knipsels, programma’s, lezingen..
25-26
Bezoek aan de ‘Conferentie van de Internationale Vrouwenraad’ in Bangkok, Thailand. 1970.. 2 omslagen.
25
Fotoalbum..
26
Verslagen van haar ervaringen..
27-29
Congres International Council of Women in Lima, Peru. 1972.. 1 deel, 1 omslag en 3 stukken.
27
Fotoalbum.. deel.
28
Foto’s van Gonnie en andere congres-deelneemsters..
29
Stukken betreffende het congres.. omslag.
30
Stukken betreffende het onderwerp Vrouw en Arbeid; aandachtsveld in haar functie als lid van de Vrouwenraad. 1974-1981.. 1 omslag.

Gemeenteraadslid.
31
Stukken betreffende haar ambtstijd als raadslid voor de PSP van de gemeente Driebergen Rijssenburg; met een prent van de Domtoren ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering van de PSP te Utrecht 1957? 1970-1974.. 1 omslag.
32
Foto’s van gemeenteraadslid Gonnie. 1972.. 2 stukken.

Women’s International League of Peace and Freedom (WILPF).
NB. Gonnie was van 1934-940 bestuurslid van de WILPF, de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid (IVVV) en lid vanaf de wederoprichting van de Nederlandse afdeling van de WILPF in 1984.
33
Foto’s betreffende Gonnie’s activiteiten voor de WILPF. 1981-1990.. 1 deel.
34
Stukken betreffende Gonnie’s activiteiten voor de WILPF; met benoeming tot erelid van de Nederlandse sectie van de WILPF op 28 april 1995. 1981-1991, 1995.. 1 omslag.
35
Lezingen van Gonnie voor de WILPF in Elsinöre, Denemarken, 1982, in Göteborg, Zweden, 1983 en ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de WILPF in 1990. 1982-1990.. 1 omslag.
36
Album met foto’s van het congres van de WILPF in Göteborg, Zweden en het congres van het IFVW in Groningen. 1983.. 1 deel.
37
Foto’s van de Pentagonactie in Den Haag en het Internationaal Congres van het WILPF in Zeist, Nederland. 1986.. 1 omslag.

Vrijzinnig Hervormde Vrouwen Federatie (VHVF).
NB. Gonnie werd in 1949 lid van de VHVF.
38
Stukken betreffende haar lidmaatschap bij de VHVF. 1962-1972.. 1 omslag.
NB. Gonnie was voorzitter van de VHVF van 1963-1970.
39-40
Bezoek aan de ‘International Conference of Presbyterian Women’ in Lafayette, USA als afgevaardigde voor de VHVF. 1967.. 2 omslagen.
39
Stukken betreffende de conferentie..
40
Album met foto’s van de conferentie in Lafayette en haar bezoek aan Boongrove, Indiana en Chicago en dia's van de conferentie..
41
Album met foto’s van de bezoeken aan het congres van de ‘Liberal Christian Women’ in Dürrenasch, Zwitserland; het ‘European-American Seminar of Presbyterian Women’ in Wenen, Oostenrijk, als afgevaardigde van de Nederlands Hervormde Kerk, Oostenrijk en het congres van de ‘Frauenring’ in Berlijn, DDR. 1968.. 1 deel.
NB. Zie ook inv.nr. 22.
42
Programma van het Seminar of Presbyterian Women in Wenen. 1968.. 1 stuk.
43
Album met foto’s van activiteiten voor de VHVF. 1970-1983.. 1 deel.
63
Tekst toespraak lustrum en kerstliturgie 1990 'Wandelen in het licht des Heren'. 1990 en z.j.. 2 stukken.
64
Tekst lezing voor de VHVF 'Waarom zijn wij Vrijzinnig Protestant' te Zutphen. z.j.. 1 deel.

Interreligio (onderafdeling van het World Congres of Faith).
44
Stukken betreffende reizen naar India met aantekeningen en lezingen over de Shiks en het Shikisme, het Jainisme en Hindoeisme. 1978-1983.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende haar activiteiten voor Interreligio. 1980-1998.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 65.
46-47
Bezoek aan het ‘Internationaal Joods Vegetarisch Congres’ in Jerusalem, Israel.1983.. 1 omslag, 1 deel..
46
Fotoalbum.. deel.
47
Stukken betreffende haar reis en reisverslag..

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (VVH).
48
Ingekomen brief betreffende de verlening van het erespeldje van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland. 1986.. 1 stuk.
NB. Gonnie was van 1963-1966 hoofdbestuurslid van de VVH.

Nederlandse Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO).
49
Tekst van haar openingswoord op het congres van de International Federation of University Women (IFUW) in Groningen 1983 (zie inv.nr 44 voor haar lezing) en dagboekaantekeningen van haar bezoek aan de IFUW conferentie in Nieuw Zeeland in 1986 als afgevaardigde van de VVAO. 1983, 1986.. 1 omslag.

Nederlandse Werkgroep voor het bestuderen van feministische theologie.
50
Stukken betreffende feministische theologie en de werkgroep. 1972-1995, 2001.. 1 pak.

Geschriften

Preken en religieuze toespraken.
51
Preken. 1959-1992.. 1 omslag.
52
Concepten van radiotoespraken voor de VPRO: “Wijdingswoorden”. 1959.. 1 omslag.

Publicaties in kranten, tijdschriften en boeken.
53-54
Over de positie van vrouwen, het christendom, andere religies en andere onderwerpen. 1937-1998.. 2 pakken.
53
1937-1977..
54
1978-1998..

Niet gepubliceerde studies en (concepten en aantekeningen van) lezingen.
55
Over de positie van de vrouw, het christendom, andere religies, vrede en andere onderwerpen. 1936-1997.. 1 pak.
56
Stukken betreffende een vergelijkende studie naar huwelijksformulieren van verschillende kerkgenootschappen met een lijst van huwelijken die Gonnie heeft gesloten. 1962-1967.. 1 omslag.
57
Stukken betreffende de positie van de vrouw in het ambt. 1932-1997.. 1 omslag.

Documentatie over leven en werk van Gonnie Scholten

58
Aantekeningen van Gonnie over haar leven in de periode 1937-1996, met overzichten van haar lezingen en haar congres-bezoeken, vervaardigd ter voorbereiding van de publicatie ‘Sta stil en let op Gods wonderen’. [1996].. 1 omslag.
59
Publicatie over leven en werk van Gonnie Scholten ‘Sta stil en let op Gods wonderen’ door J. Traas-Hageman. 1996.. 1 stuk.
60
Interviews, tijdschriftartikelen en krantenknipsels over leven en werk van Gonnie Scholten. 1963-2001.. 1 omslag.
61
Foto’s van Gonnie aan het werk. 1972 en z.j.. 1 omslag.
---
Geluidsband met een interview van Gonnie Scholten. 1981-1983.. 1 cassettebandje.
NB. Zie het archief van de Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond (ANVV), inventarisnummer 1127.