/
You are not logged in

Archief Contactorgaan van Vrouwenorganisaties te Amsterdam (COVA) 1949-1974

Identity Area

Collection IDIIAV00000043
Unitdate1949-1974
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1990
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Contactorgaan van Vrouwenorganisaties te Amsterdam (COVA), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 27 mei 1949 onder de naam Plaatselijk Contactorgaan van Vrouwen-organisaties te Amsterdam, op initiatief van de 'Studiecommissie van de Nationale Vrouwen Raad inzake Plaatselijke Raden en andere Plaatselijke Contactorganen van Vrouwenorganisaties'; vormde een overkoepelend orgaan dat in de plaats kwam van de Plaatselijke Raad Amsterdam van de Nationale Vrouwenraad van Nederland; opgeheven in maart 1974; richtte samen met de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH) op 22 april 1974 de Federatieve Vrouwenraad Amsterdam op; doel was het bevorderen van contact en samenwerking tussen organisaties die vrouwen- en maatschappelijke belangen voorstonden enerzijds en gewestelijke en plaatselijke overheids- en andere instellingen anderzijds.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1949-1952, 1961-1974; notulen van algemene en jaarvergaderingen 1951-1959, 1964, 1966-1974; jaarverslagen 1956-1961, 1964-1974; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1953, 1956-1974; stukken betreffende de oprichting 1949; richtlijnen en reglement 1953, 1970-1973; ledenlijsten 1956-1959, 1970; kasboeken 1950-1974; stukken betreffende herdenkingen van het totstandkomen van het Handvest der Verenigde Naties 1953-1959; stukken betreffende de milieudag 1972; stukken betreffende gemeentelijke commissies en adviesraden waarin het COVA deelnam 1956-1961, 1967-1974; presentielijsten van vergaderingen met de FVVH 1969-1974; stukken betreffende de oprichting van de Federatieve Vrouwenraad Amsterdam 1972, 1974.
Toegang

1
Stukken betreffende de oprichting, notulen van vergaderingen (met bijlagen), ledenlijsten, presentielijsten. 1949-1952, 1967.. 1 band.
2
Notulen van jaarvergaderingen, met bijlagen (o.a. jaarverslagen en ledenlijsten). 1956-1959.. 1 omslag.
3
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1953, 1956-1961.. 1 omslag.
4
Notulen van jaarvergaderingen (met bijlagen o.a. jaarverslagen) en uitgaande circulaires. 1967-1970.. 1 omslag.
5
Notulen van bestuursvergaderingen. 1961-1974.. 1 deel.
6
Presentielijsten van vergaderingen van de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH) en gecombineerde vergaderingen van de FVVH en COVA. 1969-1974.. 1 deel.
7
Jaarverslagen van de penningmeesteres 1968-1973: convocaties en notulen van jaarvergaderingen en covocaties van bijeenkomsten 1964, 1966-1967: convocatie voor de oprichtingsvergadering van de Federatieve Vrouwenraad Amsterdam op 22 april 1974: stukken betreffende het lidmaatschap van de Raad van Advies voor de Levensmiddelen en andere verbruiksgoederen; jaarverslag over 1964/1965. 1964-1974.. 1 pak.
8
Stukken betreffende de oprichting van de Federatieve Vrouwenraad Amsterdam 1972-1974; convocaties en notulen voor gecombineerde vergaderingen met de Stedelijke Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening 1972-1974; convocaties en notulen van algemene- en jaarvergaderingen.1967-1973 met jaarverslagen over 1967-1973; notulen van de algemene vergadering Federatieve Vrouwenraad Noord-Holland met conceptstatuten; ingekomen stukken 1969-1972; ledenlijst 1970; stukken en documentatie betreffende de milieudag 1972; lijst van aangesloten organisaties. z.j.; richtlijnen COVA 1953,1970; conceptreglement 1971. 1953-1974.. 1 pak.
9
Stukken betreffende de campagne tegen stadvervuiling 1972; knipsels betreffende de milieudag op 17 oktober 1972; stukken betreffende de Commissie van Advies inzake distributie woonruimte en herhuisvesting 1972-1973. 1972-1973.. 1 omslag.
10
Agenda van ingekomen en uitgaande stukken 1953-1959; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1959-1961, 1966. 1953-1966.. 1 katern en 1 pak.
11
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, alfabetisch. 1962-1964.. 1 pak.
12
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1965-1967.. 1 pak.
13
Tabellarisch kasboek. 1950-1970.. 1 deel.
14
Tabellarisch kas-, giroboek. 1971-1974.. 1 deel.
15
Jaarverslagen van de penningmeesteres. 1956, 1962-1965.. 1 omslag.
16
Convocaties en notulen van algemene- en jaarvergaderingen en gecombineerde vergaderingen met de Stedelijke Federatie Amsterdam 1956-1974 met bijlagen (o.a. jaarverslagen en presentielijsten); richtlijnen COVA, 1953 (afschrift), 1970; voorlopige richtlijnen, z.j. 1953-1974.. 1 pak.
17
Jaarverslag van de secretaresse. 1957/1958.. 1 stuk.
18
Ingekomen stukken. 1956 en z.j.. 2 stukken.
19
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1968-1974.. 1 pak.
20
Ingekomen uitnodigingen voor openingen, recepties, herdenkingen, bazars etc. 1967-1974.. 1 pak.
21
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende: Commissie van Advies inzake distributie woonruimte en herhuisvesting, Werkvergadering Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding, Vrouwenadviescommissie inzake Woningbouw,Amsterdamse Raad voor Verkeer, Raad van Advies voor de Levensmiddelen en andere verbruiksgoederen.1967-1974.. 1 omslag.
22
Stukken betreffende de Raad van Advies voor Levensmiddelen en andere verbruiksgoederen. 1956-1961.. 1 pak.
23
Stukken betreffende de organisatie van bijeenkomsten ter herdenking van de totstandkoming van het Handvest der Verenigde Naties. 1953-1959.. 1 pak.
24
Postzegel 25 cents van het Contactorgaan van Vrouwenorganisaties te Amsterdam (COVA) met opschrift ‘Vluchtelingenhulp door Amsterdamse vrouwen’. z.j.. 1 stuk.