/
Archief Vereniging 'Zusterhulp' 1902-1979, 1986

Archief Vereniging 'Zusterhulp' 1902-1979, 1986

Identity Area

Collection IDIIAV00000179
Unitdate1902-1979, 1986
1902-1979
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1990
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vereniging 'Zusterhulp' , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in april 1902 door J. van Riemsdijk-van der Leeuw en H.W. Spiering, stichtster van de Nederlandsche Meisjesbond; doel was het verlenen van stoffelijke en geestelijke hulp aan vrouwen en meisjes, ongeacht haar maatschappelijke positie of godsdienstige overtuiging; exploiteerde ter verwezenlijking van het doel het rusthuis Moria, de sanatoria Erica en de Kraaienhorst te Nunspeet, woonhuis Eigen Haard te Amsterdam en deed een 'Werkverschaffing' tot stand komen te Den Haag; in 1979 werd de vereniging omgezet in de Johanna van Riemsdijk Stichting; in 1986 werd het onroerend goed van de Stichting overgedragen aan de Vereniging Hendrik de Keyser.


Inhoud

Agenda's, notulen en presentielijsten van algemene ledenvergaderingen 1909-1940, 1947-1959 en van bestuursvergaderingen 1956-1969; jaarverslagen 1902-1960; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1905-1915, 1948-1968; statuten 1905, 1909, 1932; jaarrekeningen 1936-1955; stukken betreffende de huizen 1905-1976; circulaire betreffende overdracht onroerend goed aan de Vereniging Hendrik de Keyser 1986; knipsels en documentatie.
List / Plaatsingslijst

Manuscript van het Gedenkboek Vereeniging ‘Zusterhulp’ 50 jaar. 1952.

1
Manuscript van het Gedenkboek Vereeniging ‘Zusterhulp’ 50 jaar. 1952.. 4 delen.

Handgeschreven levensbeschrijving van Johanna van Riemsdijk-van der Leeuw, mede-oprichtster van ‘Zusterhulp’. z.j.

2
Handgeschreven levensbeschrijving van Johanna van Riemsdijk-van der Leeuw, mede-oprichtster van ‘Zusterhulp’. z.j.. 1 stuk.

Stukken betreffende rusthuis ‘Moria’. 1907, 1931, 1948-1954.

3
Stukken betreffende rusthuis ‘Moria’. 1907, 1931, 1948-1954.. 1 omslag.

Correspondentie van mw. M. van Riemsdijk, voorzitster ‘Zusterhulp’ en medebestuursleden over een onoplosbaar meningsverschil dat uiteindelijk tot het aftreden van de voorzitster leidt. 1956.

4
Correspondentie van mw. M. van Riemsdijk, voorzitster ‘Zusterhulp’ en medebestuursleden over een onoplosbaar meningsverschil dat uiteindelijk tot het aftreden van de voorzitster leidt. 1956.. 1 omslag.

In Memoriam van Albertina Jacoba Dros-van der Flier, erevoorzitster van ‘Zusterhulp’. Gedrukt. 1951.

5
In Memoriam van Albertina Jacoba Dros-van der Flier, erevoorzitster van ‘Zusterhulp’. Gedrukt. 1951.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.

Correspondentie van mw. M. van Riemsdijk en mw. J.M.A. Bosch van Rosenthal-Den Tex, bestuurslid ‘Zusterhulp’, onder meer over de nieuwe naam voor ‘Zusterhulp'. 1967-1968.

6
Correspondentie van mw. M. van Riemsdijk en mw. J.M.A. Bosch van Rosenthal-Den Tex, bestuurslid ‘Zusterhulp’, onder meer over de nieuwe naam voor ‘Zusterhulp'. 1967-1968.. 1 omslag.

Rapporten over huize ‘Erica’ in de oorlogsperiode sedert september 1944 als wel sedert mei 1948. 1948 en z.j.

7
Rapporten over huize ‘Erica’ in de oorlogsperiode sedert september 1944 als wel sedert mei 1948. 1948 en z.j.. 2 stukken.

Dichtbundel van G.M. Beets met een opdracht voor mw. M. van Riemsdijk. 1944.

8
Dichtbundel van G.M. Beets met een opdracht voor mw. M. van Riemsdijk. 1944.. 1 deel.

Logboekje van mw. Breeveld met betrekking tot huize ‘Erica’ over de periode 16 januari tot 22 mei 1945. 1945.

9
Logboekje van mw. Breeveld met betrekking tot huize ‘Erica’ over de periode 16 januari tot 22 mei 1945. 1945.. 1 deel.

Foto’s, ansichten en folders van rusthuis ‘Moria’. z.j.

10
Foto’s, ansichten en folders van rusthuis ‘Moria’. z.j.. 1 omslag.
NB. 3 foto’s zijn gedigitaliseerd en overgebracht naar beeldarchief.

Vloeiblad met reclame voor ‘Zusterhulp’ en de verschillende huizen. z.j.

11
Vloeiblad met reclame voor ‘Zusterhulp’ en de verschillende huizen. z.j.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.

‘Onze jonge meisjes’. Maandblad gewijd aan de Belangen van Vrouwen en Meisjes. Gedrukt. 1907-1910,1915.

12
‘Onze jonge meisjes’. Maandblad gewijd aan de Belangen van Vrouwen en Meisjes. Gedrukt. 1907-1910,1915.. 9 stukken.

Gedenkboek Vereeniging ‘Zusterhulp’ 50 jaar, 1902-1952. Gedrukt. Met jaarverslag over 1951. 1952.

13
Gedenkboek Vereeniging ‘Zusterhulp’ 50 jaar, 1902-1952. Gedrukt. Met jaarverslag over 1951. 1952.. 1 deel.

Statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’. 1932.

14
Statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’. 1932.. 1 deel.
NB In drievoud

Foto's en ansichten van huize ‘Erica’ te Nunspeet. z.j.

15
Foto's en ansichten van huize ‘Erica’ te Nunspeet. z.j.. 1 omslag.
NB. 7 foto’s zijn gedigitaliseerd en overgebracht naar beeldarchief.

Foto en ansicht van Huize ‘De Kraaienhorst’ te Nunspeet. z.j.

16
Foto en ansicht van Huize ‘De Kraaienhorst’ te Nunspeet. z.j.. 2 stukken.
NB. Foto gedigitaliseerd en overgebracht naar beeldarchief.

Agenda's, notulen en presentielijsten van de algemene ledenvergaderingen van ‘Zusterhulp’, waarin opgenomen de gewijzigde statuten van 1909. 1909-1940, 1947-1959.

17
Agenda's, notulen en presentielijsten van de algemene ledenvergaderingen van ‘Zusterhulp’, waarin opgenomen de gewijzigde statuten van 1909. 1909-1940, 1947-1959.. 1 deel.

Agenda's en notulen van de bestuursvergaderingen van ‘Zusterhulp’. 1952, 1954, 1956-1969.

18
Agenda's en notulen van de bestuursvergaderingen van ‘Zusterhulp’. 1952, 1954, 1956-1969.. 1 pak.

Foto en fotoalbum van rusthuis ‘Moria’. z.j.

19
Foto en fotoalbum van rusthuis ‘Moria’. z.j.. 1 deel, 1 stuk.

Huisregels van het woonhuis ‘Eigen Haard’. Met conceptversies. z.j.

20
Huisregels van het woonhuis ‘Eigen Haard’. Met conceptversies. z.j.. 1 stuk.

Jaarverslagen van ‘Zusterhulp’. Gedrukt. 1908,1950-1960.

21
Jaarverslagen van ‘Zusterhulp’. Gedrukt. 1908,1950-1960.. 1 omslag.

Ingekomen brieven van prinses Wilhelmina in verband met het willen neerleggen van haar functie als Beschermvrouwe van ‘Zusterhulp’ na haar abdicatie. 1948.

22
Ingekomen brieven van prinses Wilhelmina in verband met het willen neerleggen van haar functie als Beschermvrouwe van ‘Zusterhulp’ na haar abdicatie. 1948.. 3 stukken.

Statuten, huishoudelijk reglement en andere stukken van de Vereeniging tot Inrichting en Beheer van Meisjes-kampterreinen opgericht in 1920 te Hilversum. 1920 en later.

23
Statuten, huishoudelijk reglement en andere stukken van de Vereeniging tot Inrichting en Beheer van Meisjes-kampterreinen opgericht in 1920 te Hilversum. 1920 en later.. 1 omslag.

Handgeschreven statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’, gevestigd te Amsterdam, uitgaande van de Nederlandsche Meisjesbond.[1902].

24
Handgeschreven statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’, gevestigd te Amsterdam, uitgaande van de Nederlandsche Meisjesbond.[1902].. 1 stuk.
NB. In tweevoud

Bestek en bouwtekening van de begane grond van rusthuis ‘Moria’ te Nunspeet. z.j.

25
Bestek en bouwtekening van de begane grond van rusthuis ‘Moria’ te Nunspeet. z.j.. 1 deel, 1 stuk.

Stukken betreffende de Amsterdamsche Persis-vereeniging en een door haar te stichten tehuis voor vrouwen en meisjes uit de kleine middenstand. 1911-1924.

26
Stukken betreffende de Amsterdamsche Persis-vereeniging en een door haar te stichten tehuis voor vrouwen en meisjes uit de kleine middenstand. 1911-1924.. 1 omslag.

Stukken betreffende ‘Zusterhulp's’, ‘Werkverschaffing’ en winkel ‘Kleerkast’. 1907-1908.

27
Stukken betreffende ‘Zusterhulp's’, ‘Werkverschaffing’ en winkel ‘Kleerkast’. 1907-1908.. 1 omslag.

Knipsels betreffende ‘Zusterhulp’. ca. 1904-ca. 1912.

28
Knipsels betreffende ‘Zusterhulp’. ca. 1904-ca. 1912.. 1 omslag.

Huishoudelijk reglement, instructies en andere stukken betreffende rusthuis ‘Moria’. z.j.

29
Huishoudelijk reglement, instructies en andere stukken betreffende rusthuis ‘Moria’. z.j.. 1 omslag.

Verzoekschriften, beschikkingen en correspondentie betreffende telefoonaanleg, de slecht verlichte en stoffige omgeving bij rusthuis ‘Moria’. 1906-1912.

30
Verzoekschriften, beschikkingen en correspondentie betreffende telefoonaanleg, de slecht verlichte en stoffige omgeving bij rusthuis ‘Moria’. 1906-1912.. 1 omslag.

Folders en andere informatie over soortgelijke organisaties, instellingen en fondsen als ‘Zusterhulp’. ca. 1905-ca. 1915.

31
Folders en andere informatie over soortgelijke organisaties, instellingen en fondsen als ‘Zusterhulp’. ca. 1905-ca. 1915.. 1 omslag.

Bouwtekening voor verbouwing van de keuken van ‘Eigen Haard’ op Prinsengracht 997. Met begeleidend schrijven. 1961.

32
Bouwtekening voor verbouwing van de keuken van ‘Eigen Haard’ op Prinsengracht 997. Met begeleidend schrijven. 1961.. 1 stuk.

Conceptbestek en bouwtekeningen voor verbouwing van pand op Prinsengracht 999. Met begeleidend schrijven. 1966.

33
Conceptbestek en bouwtekeningen voor verbouwing van pand op Prinsengracht 999. Met begeleidend schrijven. 1966.. 3 stukken.
NB. Bestek in tweevoud.

Ingekomen brieven bij de voorzitster J. van Riemsdijk van architect E.P.J. Smith betreffende rusthuis ‘Moria’. 1908-1914.

34
Ingekomen brieven bij de voorzitster J. van Riemsdijk van architect E.P.J. Smith betreffende rusthuis ‘Moria’. 1908-1914.. 1 omslag.

Bouwtekeningen van de verbouwing aan ‘Eigen Haard’, Prinsengracht 997. Concepten. 1976-1977.

35
Bouwtekeningen van de verbouwing aan ‘Eigen Haard’, Prinsengracht 997. Concepten. 1976-1977.. 1 omslag.

Stukken betreffende het inrichten van rusthuis ‘Moria’. 1905-1906.

36
Stukken betreffende het inrichten van rusthuis ‘Moria’. 1905-1906.. 1 omslag.

Statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’ te Amsterdam. 1909, 1932.

37
Statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’ te Amsterdam. 1909, 1932.. 2 stukken.

Jaarverslag over 1922 van de Amsterdamsche Persis-vereeniging. Gedrukt. 1922.

38
Jaarverslag over 1922 van de Amsterdamsche Persis-vereeniging. Gedrukt. 1922.. 1 stuk.

Rondschrijven, pension-overeenkomst en huisregels van woonhuis ‘Eigen Haard.1976, en z.j.

39
Rondschrijven, pension-overeenkomst en huisregels van woonhuis ‘Eigen Haard.1976, en z.j.. 3 stukken.

Groepsfoto's ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van rusthuis ‘Moria’. 1931.

40
Groepsfoto's ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van rusthuis ‘Moria’. 1931.. 2 stukken.
NB. Groot formaat, gedigitaliseerd en overgebracht naar beeldarchief.

Fotoalbum, foto en feestlied betreffende het 40-jarig jubileum in ‘Moria’ van mej. L. Diederiks op 15 februari 1951, waarbij haar en de heer J. Voskuil (wegens 35 jaar trouwe dienst) een Koninklijke Onderscheiding wordt uitgereikt. 1951.

41
Fotoalbum, foto en feestlied betreffende het 40-jarig jubileum in ‘Moria’ van mej. L. Diederiks op 15 februari 1951, waarbij haar en de heer J. Voskuil (wegens 35 jaar trouwe dienst) een Koninklijke Onderscheiding wordt uitgereikt. 1951.. 1 deel, 2 stukken.
NB. Foto is gedigitaliseerd en overgebracht naar beeldarchief; foto’s uit het album zijn gedigitaliseerd.

Informatiefolders over ‘Zusterhulp’. z.j.

42
Informatiefolders over ‘Zusterhulp’. z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Nederlandsche Meisjes Bond(Christen Jonge Vrouwen Bond).z.j.

43
Stukken betreffende de Nederlandsche Meisjes Bond(Christen Jonge Vrouwen Bond).z.j.. 3 stukken.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van mw. J. van Riemsdijk.1905-1915.

44
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van mw. J. van Riemsdijk.1905-1915.. 1 omslag.

Exploitatierekening over 1972 en 1973 van eethuis ‘Muyden’. Doorslag. Met kranteknipsel. 1973-1974.

45
Exploitatierekening over 1972 en 1973 van eethuis ‘Muyden’. Doorslag. Met kranteknipsel. 1973-1974.. 2 stukken.

Akte waarbij op 18 april 1979 de Vereniging ‘Zusterhulp’ omgezet wordt in de Stichting ‘Johanna van Riemsdijk ‘ Stichting te Amsterdam. Fotocopie. 1979.

46
Akte waarbij op 18 april 1979 de Vereniging ‘Zusterhulp’ omgezet wordt in de Stichting ‘Johanna van Riemsdijk ‘ Stichting te Amsterdam. Fotocopie. 1979.. 1 stuk.

Rondschrijven van 22 december 1986 van de secretaris van de ‘Johanna van Riemsdijk’ Stichting aan oud-bestuursleden over de overdracht van het onroerend goed van de Stichting aan de Vereniging Hendrik de Keyser.1986.

47
Rondschrijven van 22 december 1986 van de secretaris van de ‘Johanna van Riemsdijk’ Stichting aan oud-bestuursleden over de overdracht van het onroerend goed van de Stichting aan de Vereniging Hendrik de Keyser.1986.. 1 stuk.

Collecteboekjes van ‘Zusterhulp’. 1954-1960.

48
Collecteboekjes van ‘Zusterhulp’. 1954-1960.. 2 delen.

Verzendlijst jaarverslagen. z.j.

49
Verzendlijst jaarverslagen. z.j.. 1 stuk.

Stukken betreffende afdeling Goes van ‘Zusterhulp. 1960 en z.j.

50
Stukken betreffende afdeling Goes van ‘Zusterhulp. 1960 en z.j.. 4 stukken.

Koninklijk Besluit van 22 mei 1905 betreffende de goedkeuring van de statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’. Authentiek afschrift. 1905.

51
Koninklijk Besluit van 22 mei 1905 betreffende de goedkeuring van de statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’. Authentiek afschrift. 1905.. 1 stuk.

Koninklijke Besluiten betreffende de goedkeuring van de wijzigingen en de gewijzigde statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’. Authentiek afschrift. 1906, 1909.

52
Koninklijke Besluiten betreffende de goedkeuring van de wijzigingen en de gewijzigde statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’. Authentiek afschrift. 1906, 1909.. 2 stukken.

Statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’ te Amsterdam. Gedrukt. 1905.

53
Statuten van de Vereeniging ‘Zusterhulp’ te Amsterdam. Gedrukt. 1905.. 1 deel.

Collecteboekjes van ‘Zusterhulp’. 1903-1909.

54
Collecteboekjes van ‘Zusterhulp’. 1903-1909.. 4 delen.

Stukken betreffende verminderde tarieven voor advertenties van ‘Zusterhulp’. 1904-1905 en z.j.

55
Stukken betreffende verminderde tarieven voor advertenties van ‘Zusterhulp’. 1904-1905 en z.j.. 1 omslag.

Ingekomen stukken betreffende de Armenzorg. 1912-1921.

56
Ingekomen stukken betreffende de Armenzorg. 1912-1921.. 1 omslag.

Telegrammen van het Koninklijk Huis (bedankjes voor gelukswensen). 1907-1914.

57
Telegrammen van het Koninklijk Huis (bedankjes voor gelukswensen). 1907-1914.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Vereeniging ‘Tehuizen voor Werkende Meisjes’.1926.

58
Stukken betreffende de Vereeniging ‘Tehuizen voor Werkende Meisjes’.1926.. 1 omslag.

‘Onze Gids’. Christelijk Maandblad voor Vrouwen en Meisjes. Nr.1 1919, nr.11. 1931, nr.2 1936. Gedrukt. 1936.

59
‘Onze Gids’. Christelijk Maandblad voor Vrouwen en Meisjes. Nr.1 1919, nr.11. 1931, nr.2 1936. Gedrukt. 1936.. 3 stukken.

Christelijk Vrouwenleven. Nr.5 1931. Gedrukt. 1931.

60
Christelijk Vrouwenleven. Nr.5 1931. Gedrukt. 1931.. 1 stuk.

Stukken betreffende woonhuis ‘Eigen Haard’, Prinsengracht 997. 1910-1926 en z.j.

61
Stukken betreffende woonhuis ‘Eigen Haard’, Prinsengracht 997. 1910-1926 en z.j.. 1 omslag.

Biografische schets van mw. J. van Riemsdijk (1855-1918). Doorslag. (Overgenomen uit: ‘Vijftig jaar Vrouwenwerk’ 1882-1932, van de hand van mw. A. van Hoogstraten-Schoch.).z.j.

62
Biografische schets van mw. J. van Riemsdijk (1855-1918). Doorslag. (Overgenomen uit: ‘Vijftig jaar Vrouwenwerk’ 1882-1932, van de hand van mw. A. van Hoogstraten-Schoch.).z.j.. 1 stuk.

Rondschrijven van mw. M. van Riemsdijk aan neven en nichten van 29 september 1938, waarin zij hen steun vraagt voor ‘Zusterhulp’. 1938.

63
Rondschrijven van mw. M. van Riemsdijk aan neven en nichten van 29 september 1938, waarin zij hen steun vraagt voor ‘Zusterhulp’. 1938.. 1 stuk.

Jaarverslagen van ‘Zusterhulp’. 1902 (mei)-1954.

64
Jaarverslagen van ‘Zusterhulp’. 1902 (mei)-1954.. 1 pak.

Foto's van de huizen en haar bewoonsters. z.j.

65
Foto's van de huizen en haar bewoonsters. z.j.. 1 omslag.
NB. Enkele foto’s zijn gedigitaliseerd en overgebracht naar beeldarchief.

‘Woorden voor Rustbehoevenden en Herstellenden’ door H.W.S. (geschreven voor en opgedragen aan ‘Moria’). Gedrukt. 1906.

66
‘Woorden voor Rustbehoevenden en Herstellenden’ door H.W.S. (geschreven voor en opgedragen aan ‘Moria’). Gedrukt. 1906.. 1 deel.

Jaarrekeningen van ‘Zusterhulp’. 1936-1955.

67
Jaarrekeningen van ‘Zusterhulp’. 1936-1955.. 1 pak.
NB.1947-1949 ontbreken.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur van ‘Zusterhulp’ (voornamelijk aan/van mw. M. van Riemsdijk). Met kladaantekeningen. 1954-1958.

68
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur van ‘Zusterhulp’ (voornamelijk aan/van mw. M. van Riemsdijk). Met kladaantekeningen. 1954-1958.. 1 omslag.

Informatiefolder over ‘Zusterhulp’'s beschilderen en verspreiden van teksten, spreuken en gedachten. Gedrukt. z.j.

69
Informatiefolder over ‘Zusterhulp’'s beschilderen en verspreiden van teksten, spreuken en gedachten. Gedrukt. z.j.. 1 stuk.

Instructie voor de penningmeesteressen van de afdelingsbesturen van ‘Zusterhulp’. Gestencild. 1948.

70
Instructie voor de penningmeesteressen van de afdelingsbesturen van ‘Zusterhulp’. Gestencild. 1948.. 1 stuk.

Verzoekschrift van bestuursleden van ‘Zusterhulp’ aan koningin Wilhelmina om de voorzitster mw. A.J. Dros-van der Flier een koninklijke onderscheiding te geven. Concept. 1931.

71
Verzoekschrift van bestuursleden van ‘Zusterhulp’ aan koningin Wilhelmina om de voorzitster mw. A.J. Dros-van der Flier een koninklijke onderscheiding te geven. Concept. 1931.. 1 stuk.