/
You are not logged in

Archief Commissie voor Pedagogisch-Didactische Applicatiecursussen voor leerkrachten bij het nijverheidsonderwijs voor meisjes (Pediap) 1948-1963

Identity Area

Collection IDIIAV00000329
Unitdate1948-1963
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.00 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1996
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Commissie voor Pedagogisch-Didactische Applicatiecursussen voor leerkrachten bij het nijverheidsonderwijs voor meisjes (Pediap), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dit archief is in 1965 beschreven door H. Winkelman: een lijst bestaande uit 127 nummers met achter elk nummer de tekst zoals deze op de dossiermap stond. De nummering is gehandhaafd, maar de beschrijvingen zijn waar nodig verbeterd en aangevuld.


Historical Note / Geschiedenis

Geïnstalleerd op 3 mei 1948 door het bestuur van de Vereniging tot Voortzetting van de Opleiding van Leraressen bij het Nijverheidsonderwijs voor Meisjes (Volno); opgeheven per 1 september 1963; doel was het organiseren van cursussen en werkgroepen voor leraressen werkzaam bij het nijverheidsonderwijs voor meisjes; één maal per jaar was er een centrale bijeenkomst voor alle cursisten, oud-cursisten en vrienden van de Pediap; het werk werd in 1963 overgenomen door een coördinatiecommissie van de drie pedagogische centra.


Inhoud

Notulen van teamvergaderingen, werkgroepbijeenkomsten en centrale bijeenkomsten 1948-1963; jaarverslagen 1949-1950, 1954-1962; correspondentie 1948-1963; stukken betreffende de cursussen en werkgroepen 1948-1963.
NB. Nummer was niet aanwezig; bevatte volgens de lijst agenda's, notulen en verslagen, ingekomen en doorslagen van uitgaande brieven betreffende de vergaderingen van de Pediap-commissie. 1948 mei 3-1963 augustus 29.

1
NB. Nummer was niet aanwezig; bevatte volgens de lijst agenda's, notulen en verslagen, ingekomen en doorslagen van uitgaande brieven betreffende de vergaderingen van de Pediap-commissie. 1948 mei 3-1963 augustus 29..

Notulen en verslagen van werkgroepbijeenkomsten en van lessen van cursussen en lesbrieven van cursusssen. 1948-1953.

2
Notulen en verslagen van werkgroepbijeenkomsten en van lessen van cursussen en lesbrieven van cursusssen. 1948-1953.. 1 pak.

NB. Nummer was niet aanwezig; bevatte volgens de lijst doorslagen van uitgaande brieven betreffende vergaderingen van het Pediap-team, 1960 oktober 3-1961 januari 12.

3
NB. Nummer was niet aanwezig; bevatte volgens de lijst doorslagen van uitgaande brieven betreffende vergaderingen van het Pediap-team, 1960 oktober 3-1961 januari 12..

Correspondentie. Alfabetisch geordend. 1948-1963.

4
Correspondentie. Alfabetisch geordend. 1948-1963.. 2 omslagen.

Uitgegane circulaires en brieven betreffende cursussen. 1948-1957.

5-6
Uitgegane circulaires en brieven betreffende cursussen. 1948-1957.. 2 omslagen.
5
1948 mei-1955 juli..
6
1955 september-1957 mei..

Correspondentie, presentielijsten van leidersvergaderingen, verslagen van teamvergaderingen en verslagen van jaarlijkse centrale bijeenkomsten. Alfabetisch geordend. 1948-1963.

7
Correspondentie, presentielijsten van leidersvergaderingen, verslagen van teamvergaderingen en verslagen van jaarlijkse centrale bijeenkomsten. Alfabetisch geordend. 1948-1963.. 1 pak.

Maandelijkse financiële overzichten. 1954 augustus-1955.

8
Maandelijkse financiële overzichten. 1954 augustus-1955.. 1 omslag.

Overzichten van betaald cursusgeld. 1956-1957.

9
Overzichten van betaald cursusgeld. 1956-1957.. 1 deel.

Presentielijsten van deelnemers aan cursussen en werkgroepen met vermelding van gemaakte reiskosten. 1949-1963.

10-13
Presentielijsten van deelnemers aan cursussen en werkgroepen met vermelding van gemaakte reiskosten. 1949-1963.. 2 pakken, 2 omslagen.
10
1949-1954..
11
1954-1955 juli..
NB. Met presentielijsten van commissie- en leidersvergaderingen.
12
1954-1963. (omslag).
13
1958-1959. (omslag).

Formulieren per deelneemster aan de A- en B-cursus. 1949-1952.

14-15
Formulieren per deelneemster aan de A- en B-cursus. 1949-1952.. 2 pakken.
14
1949-1950..
15
1950-1952..

Enquêteformulieren (274) ingevuld door cursisten en uitwerking van deze enquête.1950 augustus.

16
Enquêteformulieren (274) ingevuld door cursisten en uitwerking van deze enquête.1950 augustus.. 1 pak.

Ingevulde enquêteformulieren betreffende cursussen 1956-1957 en z.j.; stukken houdende protest tegen de stopzetting van de Pediap in oude vorm in 1963. 1956-1957, 1963 en z.j.

17
Ingevulde enquêteformulieren betreffende cursussen 1956-1957 en z.j.; stukken houdende protest tegen de stopzetting van de Pediap in oude vorm in 1963. 1956-1957, 1963 en z.j.. 1 pak.

Lesbrieven van cursussen. 1949-1955.

18
Lesbrieven van cursussen. 1949-1955.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 2.

Stukken betreffende Pediap-geschriften. 1951-1956.

19-23
Stukken betreffende Pediap-geschriften. 1951-1956.. 5 omslagen.
19
Nr 2 'Meisjes van de nijverheidsschool'.
20
Nr 3 'De waarde van de overtuiging der leerkracht voor haar/ zijn leerlingen'.
21
Nr 4 'Opvoeding op de Nijverheidsschool'.
22
Nr 5 'Leren op de Nijverheidsschool'.
23
Bijlagen bij nr 5..

Stukken betreffende een lesbrief 'De opvoeding van het meisje in de puberteit'. 1954-1955 en z.j.

24
Stukken betreffende een lesbrief 'De opvoeding van het meisje in de puberteit'. 1954-1955 en z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende de herziening van Pediap-geschrift nr 7 'Uit de keuken der N.O.-didactiek'. 1958 en z.j.

25
Stukken betreffende de herziening van Pediap-geschrift nr 7 'Uit de keuken der N.O.-didactiek'. 1958 en z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende het samenstellen van een publikatie 'Het werken met taken en projekten'. 1948 en z.j.

26
Stukken betreffende het samenstellen van een publikatie 'Het werken met taken en projekten'. 1948 en z.j.. 1 omslag.

Doorslagen van het 'Nieuws van de Pediap', publikatie 'Vijftien jaar PE.DI.AP' en stukken betreffende de sluitingsbijeenkomst 1963. 1950-1963.

27
Doorslagen van het 'Nieuws van de Pediap', publikatie 'Vijftien jaar PE.DI.AP' en stukken betreffende de sluitingsbijeenkomst 1963. 1950-1963.. 1 omslag.
NB. Zie voor de sluiting ook nr 17.

Adressenbestand van de leerkrachten/cursisten bestaande uit naam, adres, vak, school en gevolgde cursus of werkgroep. 1954-1963.

28
Adressenbestand van de leerkrachten/cursisten bestaande uit naam, adres, vak, school en gevolgde cursus of werkgroep. 1954-1963.. 3 kaartenbakken.

Jaarverslagen over 1949-1950, 1954-1962; programma's van cursussen 1948-1963; verslagen en teksten van inleidingen van cursussen 1948-1951. 1948-1963.

29
Jaarverslagen over 1949-1950, 1954-1962; programma's van cursussen 1948-1963; verslagen en teksten van inleidingen van cursussen 1948-1951. 1948-1963.. 3 omslagen.

Verslagen van lessen van cursussen. 1948-1949.

30
Verslagen van lessen van cursussen. 1948-1949.. 1 pak.

Verslagen van lessen en stukken betreffende cursussen en bijeenkomsten. 1949-1962.

31
Verslagen van lessen en stukken betreffende cursussen en bijeenkomsten. 1949-1962.. 1 pak.

Stukken betreffende centrale bijeenkomsten. 1957-1963.

32
Stukken betreffende centrale bijeenkomsten. 1957-1963.. 1 omslag.

Notulen en andere stukken van leidersvergaderingen en van regionale bijeenkomsten. 1951, 1957-1959.

33
Notulen en andere stukken van leidersvergaderingen en van regionale bijeenkomsten. 1951, 1957-1959.. 1 omslag.

Stukken betreffende cursussen en werkgroepen. 1948-1963.

34-54
Stukken betreffende cursussen en werkgroepen. 1948-1963.. 21 omslagen.
34
Kadercursus. 1961-1963..
35
Algemene A-cursus. 1948-1955..
36
Protestants-christelijke A-cursus. 1954-1955..
37
R.K. A-cursus. 1949-1951, 1954-1955..
38
Algemene B-cursus. 1949-1956..
39
R.K. B-cursus. 1954-1955..
40
C-cursus. 1954-1956..
41
Werkgroepbijeenkomsten. 1953-1954..
42
Algemene Werkgroep. 1954-1955..
43
Werkgroep II. 1953..
44
Cursus 'Waarheen beweegt zich de didaktiek' 1961-1962..
45
Cursus 'De zich wijzigende inzichten in de psychologie en didaktiek' 1956-1957..
46
Cursus 'Inleiding in de moderne psychologie' 1956-1957..
47
Cursus 'Fenomenologische didaktiek' 1961-1962..
48
Werkgroep Didaktiek Engelse taal. 1960-1961..
49
Vervolgcursus Didaktiek Engelse taal. 1961-1962..
50
Kadercursus Pedagogiek . 1962-1963..
51
Werkgroep en kadercursus Pedagogiekdocenten. 1959-1963..
52
Werkgroep Leraresopleiding. 1951, 1955, 1960 en z.j..
53
Werkgroep voor Leraressen N XX. 1958-1959..
54
Werkgroep van Leraressen aan de opleiding van Assistenten in de Huishouding. 1955-1957..

Ingekomen stuk van de Subcommissie leraresopleiding van de Commissie tot bestudering van goede onderwijsmethoden voor het algemeen vormend nijverheidsonderwijs voor meisjes. Met bijlagen. 1962 juli 16.

55
Ingekomen stuk van de Subcommissie leraresopleiding van de Commissie tot bestudering van goede onderwijsmethoden voor het algemeen vormend nijverheidsonderwijs voor meisjes. Met bijlagen. 1962 juli 16.. 1 stuk.

Stukken betreffende de studieconferentie over de pedagogisch-didactische opzet van de leraresopleiding gehouden op 12 oktober 1959. 1959.

56
Stukken betreffende de studieconferentie over de pedagogisch-didactische opzet van de leraresopleiding gehouden op 12 oktober 1959. 1959.. 1 omslag.

Stukken betreffende cursussen en werkgroepen. 1953-1963.

57-91
Stukken betreffende cursussen en werkgroepen. 1953-1963.. 32 omslagen.
57
Cursus 'De betekenis van het leermiddel in de didaktische situatie' 1962-1963..
58
Kadercursus Visuele leermiddelen. 1958-1959..
59
NB. Bij nr 58 gevoegd..
60
Werkgroep Examineren. 1956-1957, 1960-1961, 1963..
61
Cursus Examineren. 1960..
62
Werkgroep en cursus 'Hoe peilt men op de meest doeltreffende wijze kennen en kunnen van de leerlingen' 1959-1961..
63
Cursus 'Observatie en omgang met leerlingen' 1959-1960..
64
Kadercursus Pedagogische Observatie. 1959..
65
Tekst van de lezing van dr W.F. van Stegeren over 'De betekenis van de puberteitsperiode voor de ontwikkeling van het meisje en het gangbare puberteitsbeeld in de pedagogische en psychologische literatuur' op 19 januari 1962..
66
Cursus 'Nieuwe gegevens over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van het meisje in de puberteit en de betekenis hiervan voor ons werk in de school' 1962-1963..
67
Cursus 'Het moderne puberteitsbeeld' 1962-1963..
68
Kadercursus Puberteit Primaire leerlingen. 1961-1962..
69
Werkgroep N XII-opleiding. 1958-1959..
70
Werkgroep N XII-opleiding. 1957-1958, 1962..
71
Cursus primaire Opleiding. 1960-1961..
72
Cursus 'Rollenspel als leervorm in de primaire opleiding' 1962-1963..
73
Kadercursus Lesanalyse. 1961-1962..
74
Werkgroep 'Moeilijkheden en mogelijkheden in de praktijk van het lesgeven' 1958-1959..
75
Werkgroep Assistenten in de Huishouding. 1955-1956..
76
Werkgroep voor bestuursleden, directrices en adjunct-directrices. 1958-1959..
77
Werkgroep en (kader)cursus voor bestuursleden en directrices. 1953-1956, 1958-1960..
78
Algemene werkgroepen voor besturen en directrices. 1953, 1955-1956, 1958-1959..
79
Werkgroepen voor directrices en adjunct-directrices. 1959-1960..
80
Werkgroep voor directrices en bestuursleden van Christelijke Huishoudscholen. 1954-1955..
81
Werkgroep voor directrices en bestuursleden van R.K. Huishoudscholen. 1953-1956..
82
NB. Dit stuk zat ook in nr 81..
83
Werkgroepen voor bestuursleden. 1960-1961..
84
Werkgroep voor leraressen N XX. 1957-1960..
85
Werkgroep Huishoudelijke Vakken. 1954, 1956..
86
Commissie Experiment VOLNO, opleiding tot huishoudlerares Akte N XII . 1953, 1956-1958, 1960-1961..
87
Werkgroep Naaldvakken. 1953-1956, 1959, 1961..
88
NB. Deze stukken zaten ook in nr 90..
89
R.K. Werkgroep Naaldvakken. 1955-1956..
90
Werkgroep 'Het esthetisch aspect van de kleding en de verzorging van de vrouw' 1955-1957..
91
Cursus Filmvorming. 1962-1963..

Teksten van filmbeelden van de Stichting Kinderverzorging en Oudervoorlichting (filmstrip I-X) en één van de Nationale Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid en één stuk met conclusies. 1958-1959.

92-103
Teksten van filmbeelden van de Stichting Kinderverzorging en Oudervoorlichting (filmstrip I-X) en één van de Nationale Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid en één stuk met conclusies. 1958-1959.. 12 stukken.

Stukken betreffende cursussen en werkgroepen. 1954-1963.

104-127
Stukken betreffende cursussen en werkgroepen. 1954-1963.. 24 omslagen.
104
Werkgroep Muziek. 1954-1958..
105
Cursus Muziek en Beweging. 1956-1957..
106
Werkgroep VAVO. 1954-1955, 1959-1962..
107
Cursus 'verbale expressie als onderdeel van het VAVO' 1962..
108
Werkgroep De Taak in de VAVO-les. 1960-1963..
109
Verslag 1e bijeenkomst discussiegroep. Na 1953..
110
Verslag 2e bijeenkomst discussiegroep. Na 1953..
111
Literatuurlijst expressievakken. z.j..
112
Kadercursus Expressie. 1958-1959..
113
Kadercursus Bewegings- en verbale expressie. 1958-1959..
114
Cursus Vrije Expressie in woord en gebaar . 1958-1959..
115
Werkgroep Beeldende expressie. 1958-1959..
116
(Kader)cursussen Vrije Expressie. 1956-1959..
117
Cursus 'Wij maken en spelen een maskerspel' 1957-1959..
118
Werkgroep 'Moeilijkheden en mogelijkheden van onderwijsver­nieuwing' 1957-1958..
119
Cursus 'Het n.o. opdrift' 1956-1957..
120
Werkgroep 'Rondom het art. 38' 1955-1956..
121
Cursus 'De techniek van het klassegesprek in het N.O. voor meisjes' 1961..
122
Werkgroep 'Het onderwijs in de kunstbeschouwing' 1962-1963..
123
Werkgroep Culturele Vorming. 1955-1956..
124
Werkgroep Lichamelijke Opvoeding. 1956, 1958-1961..
125
Werkgroep K en O leraressen. 1954..
126
Werkgroep tekenen. 1954-1956, 1958-1961..
127
Commissie Van Houte. 1956, 1958, 1960..