/
You are not logged in

Archief Gay and Lesbian Filmfestival 1986 en 1991 1986-1991

Identity Area

Collection IDIIAV00000719
Unitdate1986-1991
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2014
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Gay and Lesbian Filmfestival 1986 and 1991, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

De Stichting International Gay and Lesbian Filmfestival Holland werd opgericht op 7 augustus 1986; doelstelling in de stichtingsakte 'het vertonen dan wel doen vertonen van films en ander audiovisueel materiaal, die een op de realiteit gebaseerd beeld geven van de homoseksuele en lesbische cultuur; in het eerste bestuur zaten onder anderen Benno Premsela en Phil van der Linden; het eerste International Gay and Lesbian Filmfestival vond plaats in december 1986 in het kader van het veertigjarig bestaan van het COC; het tweede was van 21 november tot 1 december 1991.


Inhoud

Stichtingsakte 1986; draaiboeken, programma's, catalogi, affiches, foto's 1986 en 1991.
Gay and Lesbian Filmfestival 1986

1
Stichtingsakte 7 augustus 1986. 1986.. 1 stuk .
2
Ontwikkeling van het filmprogramma, voorlopig programma en draaiboek van het openingsblok op 3 december 1986. 1986.. 1 omslag.
3
Programma's, affiche (ook in beeldarchief met nummer A1714, gedigitaliseerd) en catalogus (ook in de bibliotheek aanwezig). 1986.. 1 omslag.
4
Persberichten, ontwerpen en originelen van briefpapier, toegangskaartjes. 1986.. 1 omslag.
5
Blanco vragenformulier van het onderzoek door Homostudies en Theaterwetenschap Utrecht, stellingen, argumenten en vragen n.a.v. forumdiscussie 'Is het kunst homoseksualiteit te verbeteren en kasstaten van Kriterion en Desmet. 1986.. 1 omslag.
6
Verslag. In tweevoud. 1987.. 1 deel.
7
Knipsels betreffende het filmfestival. 1986.. 1 pak.
8
Foto's zw/w (32 exemplaren) met sticker achterop van fotograaf Emmy Scheele . 1986.. 1 omslag.
9
Foto's zw/w ( 33 exemplaren) met stempel achterop van fotograaf Erwin Olaf . 1986.. 1 omslag.
10
Foto's, zw/w (39 exemplaren), zonder naam van fotograaf achterop, misschien Emmy Scheele en/of Erwin Olaf? 1986.. 1 omslag.
11
Spandoek, met tekst; objectnummer 001920. Fysiek opgeborgen in beeldarchief. 1986.. 1 stuk groot formaat.

Gay and Lesbian Filmfestival 1991

12
Stukken betreffende de voorbereiding. 1991.. 1 omslag.
13
Originelen van persberichten, uitnodigingen, briefpapier en (toegangs)kaartjes, en persfoto's. 1991.. 1 omslag.
14
Overzicht van de evenementen, stukken betreffende de scenariowedstrijd en tekst van de toespraak tijdens het Festivalbuffet op 25 november 1991. 1991.. 1 omslag.
15
Programmakrant, affiche (ook in beeldarchief met nummer A2716, gedigitaliseerd), catalogus (ook in de bibliotheek aanwezig en Engelstalig supplement op de catalogus. 1991.. 4 stukken.
16
Verslag en kopie van de brief van 5 mei aan het Prins Bernhard Fonds van het inhoudijk en financieel eindverslag en met verzoek om aanvullende subsidie. 1992.. 1 deel en 1 stuk.
17
Knipsels betreffende het filmfestival. 1991.. 1 pak.
18
Foto's zw/w, formaat 13x18 (29 stuks), gemaakt door André Bakker en Emmy Scheele, met beschrijvingen die in een mapje aan de medewerk(st)ers is toegestuurd als dank voor de vrijwillige werkzaamheden; 15 stuks ook in formaat 24x30. 1991.. 1 omslag en 1 mapje.
19
Foto's zw/w, formaat 24x30 (72 stuks), gemaakt door André Bakker. 1991.. 1 omslag.