/
You are not logged in

Archief Mineke Bosch 1975-2007

Identity Area

Collection IDIIAV00000282
Unitdate1975-2007
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent3.12 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2003
2.50 m. is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Access NoteSchriftelijke toestemming archiefschenker nodig.
Preferred CitationArchief Mineke Bosch, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 2 juli 1954 te Pretoria als Cornelia Wilhelmina Bosch; roepnaam Mineke; studeerde geschiedenis te Groningen; promoveerde 13 januari 1994 te Rotterdam op het proefschrift Het geslacht van de wetenschap; lid en contactpersoon van de vrouwengeschiedenisgroep Groningen van ca. 1976-1982; redactielid van Lust en Gratie vanaf de oprichting tot ca. 1988; van 1982-1988 werkzaam bij het (I)IAV in Amsterdam; initiator van het project 'Egodocumenten van vrouwen', het jubileumboek Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond van Vrouwenkiesrecht, 1902-1942 (1985) en het oprichten van een archiefafdeling in 1988; publiceerde in 2005 de biografie van Aletta Jacobs; van 1998 tot 2008 werkzaam bij het Centrum voor Gender en Diversiteit Universiteit Maastricht; sinds 2008 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen; zie http://www.rug.nl/staff/mineke.bosch/cv.


Inhoud

Stukken betreffende de vrouwengeschiedenisgroep Groningen 1975-1980; stukken betreffende vrouwenboekhandel Dikke Trui en Sidonia ca. 1980; stukken betreffende 'Lieve Dr. Jacobs' 1983-1986 en 'Politics and Friendship' ca. 1991; stukken betreffende kraken en wonen Valeriusstraat 152 in Amsterdam 1983-1987; stukken betreffende de Antiquarische salon Lorelei 1986-1988; stukken betreffende nummer 19 van Lust en Gratie 1988; stukken betreffende het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 1992-1994; stukken betreffende haar bezoek aan Moskou 1994 met foto's; stukken betreffende het tijdschrift L'Homme 2003-2007; stukken betreffende ETAN Women and Science 1999; stukken betreffende ZonMw Duidelijke Taal, Aspasia, EQUAL projecten, Gender Impact Assessment (GIA) en het European Platform of Women Scientists (EPWS) 2000-2002; teksten van lezingen en publicaties; archief van F.E. Hollander 1927-1989; zie ook archief van het Centrum voor Gender en Diversiteit Universiteit Maastricht.
List / Plaatsingslijst

Toegang

1
Stukken betreffende de Groningse vrouwengeschiedenisgroep, vrouwenboekhandel Dikke Trui en diverse acties in Groningen. 1976-1983.. 2 pakken.
2
Stukken betreffende een actie tegen ongewenste intimiteiten van een Groningse hoogleraar. 1978.. 1 omslag.
NB. Stukken waarschijnlijk afkomstig van Pieternel Rol.
3
Stukken betreffende het scenario door Sarah Marijnissen van een nooit vertoonde film 'Van onze oudtantes en tantes'. 1981-1982.. 1 pak.
4
Stukken betreffende de vrouwengeschiedenisgroep Groningen. 1975-1980.. 3 pakken.
NB. Stukken afkomstig van Wantje Fritschy.
5
Stukken betreffende Lust en Gratie.1982-1987.. 2 pakken.
NB. Zie voor meer archief van Lust en Gratie de archieven van Dorelies Kraakman, Saskia Wieringa, Maaike Meijer en Carla Brünott.
6
Stukken betreffende de begeleidingscommissie van het jubileumboek van de VVAO.1993.. 1 omslag.
7
Stukken betreffende het overlijden van Pieternel Rol. 1992.. 1 omslag.
8-17
Stukken betreffende Lieve Dr. Jacobs (originele transcripties, correspondentie e.d.). 1983-1986.. 10 mappen.
18
Stukken betreffende lezing gehouden op de Berkshire Conference on the History of Women en artikel in Current Issues. 1987.. 1 omslag.
19-35
Stukken betreffende het boek Politics and Friendship. Letters from the International Woman Suffrage Alliance, 1902-1942. ca 1991.. 17 mappen.
36
Aantekeningen gemaakt als redactielid van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. 1992-1994.. 2 delen.
37
Artikel ‘Gewogen en te licht bevonden. De argumentatie van Else Barth inzake vrouwenstudies in Nederland’, in: De Gids 154(1991), p. 910-918. 1991.. 1 stuk.
38
Artikel ‘Kies exact! in historisch perspectief: veranderende visies op meisjesonderwijs en de exacte vakken, 1650-1880, in: Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 20(1997) nr. 4, 184-210. 1997.. 1 stuk.
39
Schriftje met aantekeningen en foto’s van haar bezoek met Myriam Everard aan het Osobi Archiv in Moskou, waar de vooroorlogse IAV-archieven lagen. Met 3 kleurenfoto’s. 21-24 februari 1994.. 1 omslag.
40
Tekst van de speech van Hedy d’Ancona, uitgesproken op 28 april 2005 ter gelegenheid van het verschijnen van de biografie van Aletta Jacobs. 2005.. 1 stuk.