/
You are not logged in

Archief Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag 1929-1990(1996)

Identity Area

Collection IDIIAV00000235
Unitdate1929-1990(1996)
1929-1990
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1996
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

De eerste gebedsdag werd gehouden in 1887 in de Verenigde Staten; via missie en zending verspreidde het idee zich over alle werelddelen; vanaf 1927 spreekt men van een Wereldgebedsdag; vindt plaats op de eerste vrijdag in de lijdensweken; de eerste Wereldgebedsdag in Nederland werd op 15 februari 1929 gehouden; het Nederlands Comité Vrouwen -Wereldgebedsdag werd in juni 1940 door de bezetter ontbonden, na de oorlog weer opgericht; werd in 1961 een stichting; in 1970 werd de naam statutair gewijzigd in Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag; doel is de bevordering van de (Vrouwen-)Wereldgebedsdag; het bestuur wordt gekozen uit de (tot 1984 alleen vrouwelijke) leden van christelijke gemeenschappen en kerken; de liturgie van de dag wordt ieder jaar door een ander land samengesteld; sinds 1953 wordt ook een jeugdliturgie verzorgd; sinds 1967 samenwerking met rooms-katholieke vrouwen; vanaf 1974 worden er kaderdagen in Utrecht gehouden voor vertegenwoordigsters van plaatselijke comités; iedere vier jaar is er een internationale conferentie waarop het beleid voor de komende vier jaar wordt uitgestippeld.


Inhoud

Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen 1934-1996; ingekomen en minuten van uitgaande stukken (1930-)1966-1990; correspondentie 1969-1979; 'leidstersbrieven' en circulaires betreffende de organisatie van de gebedsdag 1948-1982; programma's/liturgieën van de Wereldgebedsdag in Nederland 1929-19960; statuten en stukken betreffende wijzigingen 1961-1971, 1983-1984; jaarrekeningen 1963-1979, 1983; stukken betreffende de eerste Wereldgebedsdag in Nederland 1929 en jubilea 1979, 1987; notulen en ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commissie Jeugdliturgie 1955-1974; programma's/jeugdliturgieën 1963-1984, 1986-1996; stukken van en betreffende kaderdagen, vergaderingen van de Provinciale Contactpersonen en plaatselijke comités 1959-1989; teksten van lezingen 1940-1968; stukken van en betreffende het International Committee for World Day of Prayer en andere internationale stukken 1934-1988; documentatie ca 1965-1978.
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 1934-1996.

1-4, 61
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 1934-1996.. 2 delen, 2 pakken, 1 omslag.
1
Notulen. 1 deel. 1934-1941,1946-1952 mei..
2
Notulen. 1 deel. 1952 sept.-1970 april..
3
1970 april-1984 nov..
4
1984 nov. –1996..
61
1 omslag. 1997-2000 ..

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 3 pakken, 6 omslagen. (1930-)1966-1990, 1997-2000.

5-12,62,66
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 3 pakken, 6 omslagen. (1930-)1966-1990, 1997-2000..
5
(1930-)1966-1976.. 1 pak.
66
Stukken afkomstig van de voorzitster. 1970-1975..
7
Met stukken betreffende inschrijving bij de Kamer van Koophandel en stukken betreffende de zogeheten bezinningsdagen. 1 pak. 1976-1989, 1999-2000..
8
Stukken voornamelijk afkomstig van de secretaresse. Met stukken betreffende bezinningsdagen. 1977-1978..
9
Buitenlandse correspondentie. 1978..
10
1 pak. 1974-1981..
11
1982-1984..
12
Buitenlandse correspondentie. 1985-1990..
62
Uitgaande circulaires van het bestuur aan de medewerksters, voornamelijk over de plannen voor het komende jaar. 1997-2000..

Correspondentie (voornamelijk) tussen bestuursleden. 1969-1979.

13-16
Correspondentie (voornamelijk) tussen bestuursleden. 1969-1979.. 1 pak, 3 omslagen.
13
1 pak. 1969-1978..
14
1971-1979..
15
Ingekomen brieven. 1971-1972..
16
Voornamelijk van en aan H. Deelman.1974-1978..

Programma's/liturgieën van de Wereldgebedsdag in Nederland. Met enige bijlagen en tot 1950 met de zogeheten leidstersbrieven. 1929(-1942)(1946-)-2000.

17-18
Programma's/liturgieën van de Wereldgebedsdag in Nederland. Met enige bijlagen en tot 1950 met de zogeheten leidstersbrieven. 1929(-1942)(1946-)-2000.. 2 pakken.
NB. 1951 ontbreekt.
17
1929-1970..
18
1971-2000..

'Leidstersbrieven', circulaires betreffende de jaarlijkse Wereldgebedsdag. 1948-1982.

19
'Leidstersbrieven', circulaires betreffende de jaarlijkse Wereldgebedsdag. 1948-1982.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr. 17.

Notulen van de commissie Jeugdliturgie. 1955-1973.

20
Notulen van de commissie Jeugdliturgie. 1955-1973.. 1 deel.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken voornamelijk betreffende jeugdliturgieën. 1973-1974.

21
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken voornamelijk betreffende jeugdliturgieën. 1973-1974.. 1 pak.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commissie Jeugdliturgie. 1973.

22
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commissie Jeugdliturgie. 1973.. 1 omslag.

Jeugdliturgieën. 1963-1984, 1986-2000.

23
Jeugdliturgieën. 1963-1984, 1986-2000.. 1 pak.
NB. Incompleet.

Concepten van en andere stukken betreffende Engels- en Nederlandstalige jeugdliturgieën. 1951-1977.

24
Concepten van en andere stukken betreffende Engels- en Nederlandstalige jeugdliturgieën. 1951-1977.. 1 omslag.

Stukken van en betreffende Kaderdagen. 1974-1989.

25
Stukken van en betreffende Kaderdagen. 1974-1989.. 1 pak.

Agenda's, notulen en andere stukken van vergaderingen van de Provinciale Contactpersonen. (1980)1981-1989.

26
Agenda's, notulen en andere stukken van vergaderingen van de Provinciale Contactpersonen. (1980)1981-1989.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr. 4 en nr. 61

Ingekomen verslagen en andere stukken van plaatselijke comités. 1970-1974.

27
Ingekomen verslagen en andere stukken van plaatselijke comités. 1970-1974.. 1 pak.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van plaatselijke comités, alfabetisch op plaats. 1971-1975.

28
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van plaatselijke comités, alfabetisch op plaats. 1971-1975.. 1 pak.

Ingekomen (en minuut van uitgaand stuk) stukken van comité Leiden. 1959-1968.

29
Ingekomen (en minuut van uitgaand stuk) stukken van comité Leiden. 1959-1968.. 1 omslag.

Presentielijsten en andere stukken van en betreffende regionale dagen. 1972-1973.

30
Presentielijsten en andere stukken van en betreffende regionale dagen. 1972-1973.. 1 omslag.

Stichtingsakte, akte van statutenwijziging en andere stukken betreffende statuten. 1961-1971, 1983-1984.

31
Stichtingsakte, akte van statutenwijziging en andere stukken betreffende statuten. 1961-1971, 1983-1984.. 1 omslag.

Financiële jaarstukken. Met enkele bijlagen. 1963-1979, 1983, 1997-2000.

32
Financiële jaarstukken. Met enkele bijlagen. 1963-1979, 1983, 1997-2000.. 1 omslag.
NB. 1964 ontbreekt.

Kasboek. 1937-1941, 1946.

33
Kasboek. 1937-1941, 1946.. 1 deel.

Rekeningen, facturen en andere stukken betreffende financiën. 1979-1983.

34
Rekeningen, facturen en andere stukken betreffende financiën. 1979-1983.. 1 pak.

Stukken betreffende de eerste Wereldgebedsdag in Nederland op. 15 februari 1929.

35
Stukken betreffende de eerste Wereldgebedsdag in Nederland op. 15 februari 1929.. 1 omslag.

Circulaire, programma, persbericht en andere stukken betreffende de viering in 1979 van de vijftigste Wereldgebedsdag in Nederland. 1978-1979.

36
Circulaire, programma, persbericht en andere stukken betreffende de viering in 1979 van de vijftigste Wereldgebedsdag in Nederland. 1978-1979.. 1 omslag.

Stukken betreffende de viering van het honderdjarig jubileum van de Wereldgebedsdag, op 4 april 1987 te Ede. 1986-1988.

37
Stukken betreffende de viering van het honderdjarig jubileum van de Wereldgebedsdag, op 4 april 1987 te Ede. 1986-1988.. 1 pak.

Correspondentie met drukkerijen, voornamelijk Bokhorst c.v.1970-1975, 1981.

38
Correspondentie met drukkerijen, voornamelijk Bokhorst c.v.1970-1975, 1981.. 1 pak.

Stukken houdende de nationale en internationale geschiedenis van de Wereldgebedsdag. z.j.

39
Stukken houdende de nationale en internationale geschiedenis van de Wereldgebedsdag. z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende schadevergoeding in verband met de tweede wereldoorlog. [1942]-1947.

40
Stukken betreffende schadevergoeding in verband met de tweede wereldoorlog. [1942]-1947.. 1 omslag.

Teksten van radiopraatjes en lezingen betreffende de Wereldgebedsdag. 1940, 1950-1959, 1962-1964, 1967-1968.

41
Teksten van radiopraatjes en lezingen betreffende de Wereldgebedsdag. 1940, 1950-1959, 1962-1964, 1967-1968.. 1 omslag.

Stukken betreffende giften. 1969-1984.

42
Stukken betreffende giften. 1969-1984.. 1 pak.

Overzicht van de organisatie van het Comité en van de werkzaamheden van de secretaresse. 1984.

43
Overzicht van de organisatie van het Comité en van de werkzaamheden van de secretaresse. 1984.. 2 stukken.

Doorslag van een liturgie uit een kamp in Nederlands-Indië in oorlogstijd. z.j.

44
Doorslag van een liturgie uit een kamp in Nederlands-Indië in oorlogstijd. z.j.. 1 stuk.

Concepten van liturgieën. z.j.

45
Concepten van liturgieën. z.j.. 1 omslag.

Liturgieën, folders, circulaires en andere stukken betreffende de Wereldgebedsdag. 1980-1989.

46
Liturgieën, folders, circulaires en andere stukken betreffende de Wereldgebedsdag. 1980-1989.. 1 pak.

Enquêtes en overzichten betreffende vertegenwoordiging op kaderdagen en deelname aan Wereldgebedsdagen. z.j.

47
Enquêtes en overzichten betreffende vertegenwoordiging op kaderdagen en deelname aan Wereldgebedsdagen. z.j.. 1 omslag.

Samenvattingen en aantekeningen gebaseerd op ingekomen brieven en verslagen van Wereldgebedsdagen. 1970-1973.

48
Samenvattingen en aantekeningen gebaseerd op ingekomen brieven en verslagen van Wereldgebedsdagen. 1970-1973.. 1 omslag.

Staat van verzonden liturgieën. 1961, 1961-1962.

49
Staat van verzonden liturgieën. 1961, 1961-1962.. 2 stukken.

Ingekomen verslagen, brieven en andere stukken, voornamelijk van (het bestuur van) het International Committee for World Day of Prayer, alsmede enkele minuten van uitgaande stukken. 1974-1989.

50
Ingekomen verslagen, brieven en andere stukken, voornamelijk van (het bestuur van) het International Committee for World Day of Prayer, alsmede enkele minuten van uitgaande stukken. 1974-1989.. 1 pak.

Engelstalige liturgieën, veelal concepten, en stukken betreffende liturgieën. 1934-1971.

51
Engelstalige liturgieën, veelal concepten, en stukken betreffende liturgieën. 1934-1971.. 1 pak.

Vertalingen van liturgieën, alsmede hierover gevoerde correspondentie. 1969-1976.

52
Vertalingen van liturgieën, alsmede hierover gevoerde correspondentie. 1969-1976.. 1 pak.

Correspondentie, verslagen, programma, deelneemsterslijst en andere stukken van en betreffende de eerste ontmoeting tussen Europese Comités Wereldgebedsdag, gehouden te Wenen van. 14-19 september 1977.

53
Correspondentie, verslagen, programma, deelneemsterslijst en andere stukken van en betreffende de eerste ontmoeting tussen Europese Comités Wereldgebedsdag, gehouden te Wenen van. 14-19 september 1977.. 1 omslag.

Notulen, rapporten, jaarrekening, deelneemsterslijst en andere stukken van en betreffende de bijeenkomst van het International Committee for World Day of Prayer, gehouden van 22-30 april 1978 te Zambia. 1976-1978.

54
Notulen, rapporten, jaarrekening, deelneemsterslijst en andere stukken van en betreffende de bijeenkomst van het International Committee for World Day of Prayer, gehouden van 22-30 april 1978 te Zambia. 1976-1978.. 1 pak.

Verslag en andere stukken betreffende de conferentie van het International Committee for World Day of Prayer, gehouden van 19-22 juni 1978 te Stein, Duitsland. 1977-1979.

55
Verslag en andere stukken betreffende de conferentie van het International Committee for World Day of Prayer, gehouden van 19-22 juni 1978 te Stein, Duitsland. 1977-1979.. 1 pak.

World Day of Prayer News (sedert 1988: Journal). 1961-1988

56
World Day of Prayer News (sedert 1988: Journal). 1961-1988. 1 omslag.
NB. Incompleet.

(Voornamelijk) Frans- en Engelstalige folders, programma's en liturgieën. z.j.

57
(Voornamelijk) Frans- en Engelstalige folders, programma's en liturgieën. z.j.. 1 pak.

Duitstalige folders, programma's en andere stukken betreffende Wereldgebedsdag in Duitsland. 1953-1979.

58
Duitstalige folders, programma's en andere stukken betreffende Wereldgebedsdag in Duitsland. 1953-1979.. 1 omslag.

Liturgieën in braille, met twee brieven 1975,1976. ca 1975-1976.

59
Liturgieën in braille, met twee brieven 1975,1976. ca 1975-1976.. 2 delen.

Folders, affiches, krantenknipsels en ander documentatiemateriaal. ca 1965-1978.

60
Folders, affiches, krantenknipsels en ander documentatiemateriaal. ca 1965-1978.. 1 omslag.