/
You are not logged in

Archief Madelon Sophie Elisabeth van Toulon van der Koog 1937-1945

Identity Area

Collection IDIIAV00000234
Unitdate1937-1945
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.03 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1999
Inventaris gemaakt door Annette Mevis in 2018 in verband met digitalisering
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Madelon Sophie Elisabeth van Toulon van der Koog, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren in februari 1907, overleden op 5 december 1998 te Oosterbeek; was van 1 september 1937 tot juli 1940 bibliothecaresse van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV).


Inhoud

Concept- jaarverslag van de bibliothecaresse 1939-februari 1940; ingekomen brieven van onder anderen Rosa Manus en W.H. Posthumus-van der Goot 1937-1945; teksten van lezingen voor de AVRO-radio, uitgezonden vanuit het IAV, 'Nieuws uit de vrouwenwereld' 1939-1940.


Allied Materials

Related MaterialHet familiearchief is aanwezig bij het Nationaal Archief.Tekst van een praatje gehouden op het IAV voor vrouwen uit India. 21 juli 1939.

Jaarverslag van de bibliothecaresse van het IAV over 1939-februari 1940. Concept. 1940.

'Nieuws uit de vrouwenwereld'. Teksten van haar lezing voor de AVRO-radio uitgezonden vanuit het IAV, over Jane Addams.. [1939].

'Nieuws uit de vrouwenwereld', over de op 30 april geopende wereldtentoonstelling in New York en de bijdrage van vrouwen. mei 1939.

'Nieuws uit de vrouwenwereld', over het 13e congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht 8-13 juli te Kopenhagen en over kinderbescherming. Met aantekeningen en brief van W.H. Posthumus-van der Goot en aankondiging in de AVRO-radiobode. 26 juni 1939.

'Nieuws uit de vrouwenwereld', over Wilhelmina Drucker. 17 oktober 1939.

Artikel van W.H. Posthumus-van der Goot in de AVRO-radiobode 13 oktober 1939 over het winterprogramma voor de vrouw. 1939.

Ingekomen brief van de AVRO, 21 oktober 1939, betreffende een postcheque voor 'Nieuws uit de vrouwenwereld' van 17 oktober. Met aankondiging in de AVRO-radiobode.1939.

'Nieuws uit de vrouwenwereld'. Met aankondiging in AVRO-radiobode. Over dokteressen, voornamelijk Elisabeth Garrett Anderson. 31 oktober 1939.

'Nieuws uit de vrouwenwereld'. [28 november 1939]. Met aankondiging in de AVRO-radiobode. Over de rol van vrouwen in de Zwitserse hotelindustrie. 1939.

'Nieuws uit de vrouwenwereld' 2 januari 1940. Met kanttekening van W.H. Posthumus-van der Goot. Over enkele Nederlandse en Franse ministers en hun uitspraken over vrouwen(arbeid). 1940.

'Nieuws uit de vrouwenwereld', over Nigeria en in het bijzonder de Ibo-vrouwen. Met aankondiging in de AVRO-radiobode en de aankondiging van de uitzending van 6 februari. 16 januari 1940.

'Nieuws uit de vrouwenwereld', over het beroep bibliothecaresse. 5 maart 1940.

'Nieuws uit de vrouwenwereld', over de positie van vrouwen, voornamelijk in Joegoslavië en Bulgarije. 26 maart 1940.

'Nieuws uit de vrouwenwereld', over Irita van Doren, redactrice bij de Herald Tribune, alsmede over andere vrouwen bij deze krant. 20 februari 1940.

'Nieuws uit de vrouwenwereld', met aankondiging in de AVRO-radiobode. Over May Ling Soong (mw Chiang Kai Shek). 23 april 1940.

'Nieuws uit de vrouwenwereld', met aankondiging in de AVRO-radiobode. Over beeldhouwkunst door vrouwen. Niet uitgezonden in verband met de Duitse inval. 14 mei 1940.

Ingekomen brief van W.H. Posthumus-van der Goot betreffende haar aanstelling bij het IAV per 1 september 1937. 8 april 1937.

Ingekomen brief van Rosa Manus betreffende het IAV. 17 augustus 1938.

Ingekomen briefkaart van Lien en Riek uit Baarn betreffende haar radiopraatjes. 31 oktober 1939.

Ingekomen brief van Rosa Manus houdende felicitatie met haar vaste betrekking bij de Handels-Economische afdeling van de Openbare Leeszaal. 14 november 1940.

Lijst van materiaal van het IAV opgeborgen in de safe van de Rotterdamse Bank in Amsterdam. Doorslag. z.j.

Ingekomen brief van de heer S.A. l'Honoré Naber betreffende de oorlog. 31 december 1945.