/
You are not logged in

Archief Carla Mildred Lont 1952-1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000566
Unitdate1952-1998
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.00 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2007
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Carla Mildred Lont, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 12 mei 1944 te Paramaribo, overleden op 28 juli 1999 te Den Haag; huwde met Reinier Rudolf Blinker, van wie ze in 1977 scheidde; zij kreeg drie zonen en een dochter; woonde tot 1994 grotendeels in Suriname waar zij zich inzette voor het culturele erfgoed van de Republiek Suriname, die in 1975 zelfstandig geworden was; de eerste vrouwelijke archivaris in Suriname; zij was een Creoolse, afkomstig van de voormalige slaven van de plantage Hannover; ze was lid van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS).


Inhoud

Correspondentie met familie en vrienden 1969-1993; stukken betreffende haar opleidingen 1955-1998 en sollcitaties 1973-1995; stukken betreffende haar banen bij diverse ministeries in Suriname 1972-1994: stukken betreffende haar baan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Nederland 1992-1998; stukken betreffende haar overige banen en betaalde en onbetaalde activiteiten op archiefgebied en in de zwarte en vrouwenbeweging 1966-1995.
Persoonlijk leven, familie en vrienden

1
Ingekomen brieven van haar vader Izaak Anton Koorndijk (geboren 14 februari 1921) 1980, met documenten van hem. 1952-1953, 1962, 1980, 1985-1986.. 1 omslag.
2
Tekst van een open brief ‘Het lot van een Surinaamse moeder van vier kinderen’ 21 april 1974. 1974.. 1 stuk.
3
Uittreksel uit het bevolkingsregister van Schoonhoven. 15 juni 1976. 1976.. 1 stuk.
4
Ingekomen brieven en stukken betreffende haar scheiding van Reinier Rudolf Blinker in 1977 en de daarop volgende boedeldeling. 1975-1977, 1984.. 1 omslag.
5
Stukken betreffende de voogdij over haar kinderen. 1979-1980.. 2 stukken.
6
Stukken betreffende het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit (met ingang van 14 augustus 1978). 1980.. 2 stukken.
7
Ingekomen brieven van en stukken betreffende haar zoon Stuart. 1979-1980, 1982-1986.. 1 omslag.
8
Ingekomen brieven van en stukken betreffende haar zoon Murphy, met foto’s. 1979, 1983-1987.. 1 omslag.
9
Ingekomen brieven van haar zoon Clifford. 1986, 1988-1990, 1993.. 1 omslag.
10
Ingekomen brieven van en stukken betreffende haar dochter Elaine. 1983, 1986-1988.. 1 omslag.
11
Ingekomen brieven van haar zus Oni, gedichten en teksten van en interview met Orsine Nicole (Oni). 1983-1984, 1986, 1988.. 1 omslag.
12
Ingekomen brieven van haar broer Just. 1980-1981 en z.j.. 4 stukken.
13
Ingekomen brieven van haar broer Richel. 1983.. 2 stukken.
14-19
Ingekomen brieven van Eugene Albert van Gessel, onder andere over huizenbeheer. 1969-1970, 1974-1984, 1988.. 6 omslagen.
14
1969-1970..
15
1974-1976..
16
1977-1978..
17
1979-1980..
18
1981-1982..
19
1983-1984, 1988..
20
Ingekomen brieven van Saskia de Graaff. 1976-1977, 1980-1981.. 1 omslag.
21
Ingekomen brieven van John Helstone. 1981. 1986-1987.. 1 omslag.
22
Ingekomen brieven van Frans Hoste. 1977, 1980-1981.. 2 stukken.
23
Ingekomen brieven van Evert van Laar. 1977-1979, 1987-1988.. 1 omslag.
24
Ingekomen brieven van Friede Mack Nack. 1980-1981, 1983-1986, 1988.. 1 omslag.
25
Ingekomen brieven van de familie Pauka. 1985, 1988.. 1 omslag.
26
Ingekomen brieven van Linda Wimpel. 1976-1977, 1980-1981, 1984-1988.. 1 omslag.
27
Ingekomen brieven, alfabetisch geordend. 1974-1980.. 1 omslag.
28
Ingekomen brieven, chronologisch geordend. 1980-1988, 1993.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende haar huizen. 1978-1981, 1987.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende haar bruikleen aan het Surinaams Museum van een aquareltekening van Anton Favery. 1983.. 1 omslag.
31
Gedicht ‘oema, oema foe Sranan’, gepubliceerd in D.W.T. [1985?], en gedichten onbekend. z.j.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende reiki. 1987, 1989.. 1 omslag.
33
Dagboekaantekeningen over haar proefnemingen met winti juni 1989 en teksten van lezingen van Louise Koningferander over winti gehouden op 3 maart en 3 april 1992. 1989, 1992.. 1 omslag.
34
Stukken betreffende verblijfsvergunningen in Nederland en haar naturalisatie tot Nederlandse; pasfoto z.j. 1992-1994.. 1 omslag.
35
Stukken betreffende haar verhuizing van Suriname naar Nederland in 1994 en kopie van uittreksel uit overlijdensakte 1999. 1994.. 1 omslag.

Opleidingen

36
Rapport schooljaar 1955/1956 klas 6B. 1956.. 1 stuk.
37
Diploma en kopie cijferlijst MULO voor meisjes, Christus Koningschool, Paramaribo. 1961.. 2 stukken.
38
Diploma en cijferlijst machineschrijven van het Instituut “Via recta” te Paramaribo. 1964.. 2 stukken.
39
Getuigschrift cursus Archiefverzorging en Administratieve Organisatie te Paramaribo. 1966.. 1 stuk.
40
Diploma’s en cijferlijsten SOD I en II. 1970-1971.. 4 stukken.
41
Diploma van en stukken betreffende haar opleiding tot het examen van middelbaar archiefambtenaar aan de Rijksarchiefschool te Den Haag en haar stage (en tijdelijke dienst 1 juli-18 augustus 1976) bij het Algemeen Rijksarchief, met foto van haar klas 1974/1975. 1974-1976.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende de cursus Actueel Management, gevolgd bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen te Den Haag. 1976.. 1 omslag.
43
Stukken betreffende haar deelname aan een cursus management van de Stichting Volkshuisvesting Suriname en haar coördinatie van latere cursussen. 1978-1979.. 1 omslag.
44
Certificaat van training tot assessor bij het Assessment Center voor Allochtonen. 1993.. 1 stuk.
45
Testimonium van de cursus Selectie t.b.v. de Vernietiging 1993 en van de cursus Basis Vaardigheden Institutioneel Onderzoek 1995, beide gevolgd aan de Archiefschool te Amsterdam. 1993, 1995.. 2 stukken.
46
Stukken betreffende haar studie bij vakgroep Boek-, Bibliotheek- en Informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. 1995-1998.. 1 omslag.

Sollicitaties en cv’s

47
Stukken betreffende afgewezen sollicitaties. 1973, 1976-1977, 1980-1981, 1983, 1985, 1987, 1994.. 1 omslag.
48
Stukken betreffende haar sollicitatie bij de CAS te Winschoten. 1985-1987.. 1 omslag.
49
Stukken betreffende haar aanvraag voor een fellowship en sollicitatie naar de functie van assistant librarian bij het International Bureau for Education (IBE) te Genève, met een CV uit 1983. 1986-1988.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende een sollicitatie als proeflezer van een vertaling van The Book of Mormon in Sranan. 1990.. 1 omslag.
51
Curricula Vitae. 1975, 1983, 1995 en z.j.. 1 omslag.
NB. Zie ook bij haar sollicitaties.

Banen bij ministeries in Suriname

52
Stukken betreffende archiefconferenties op Curaçao. 1975-1976.. 1 omslag.
53
Stukken betreffende haar functie en functioneren bij diverse ministeries en betreffende de opzet en organisatie van de afdeling Post en Archiefzaken bij het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV). 1972-1986.. 1 pak.
54
Aantekeningen naar aanleiding van de mogelijke herdenking van honderd jaar wetgeving op het onderwijs in Suriname. 1976.. 1 omslag.
55
Stukken betreffende een rapport van haar over de toestand van het Centraal Archief in Paramaribo. 1977.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende de conferentie van de verenigingen van Archivarissen en Bibliothecarissen in het Caribische Gebied, gehouden van 6-12 november 1977 te Willemstad. 1977.. 1 omslag.
57
Werkverslagen. 1977-1978.. 1 omslag.
58
Stukken betreffende de training archiefverzorging door haar gegeven als hoofd PAZ, met foto. 1977-1978.. 1 omslag.
59
Doorslag van haar advies aan de Directeur van Onderwijs over het verzoek van de Stichting Wetenschappelijke Informatie om financiële steun, met kopie van de brief van de Stichting aan de Minister van 14 november 1977. 1977-1978.. 2 stukken.
60
Teksten van artikelen, lezingen en nota’s over het archiefwezen in Suriname (over documentatie, registratuur, afgesloten archieven) als hoofd van het Documentatiecentrum - afdeling post- en archiefzaken. 1977, 1982-1989.. 1 pak.
61
Rapport naamgeving openbare onderwijsinstellingen en doorslag van haar brief aan de Minister met haar reactie op dit rapport van 17 november 1978. 1978.. 2 stukken.
62
Stukken betreffende haar bijdrage aan een UNESCO-conferentie over restitutie van cultureel erfgoed 5-9 mei 1980 in Parijs als vertegenwoordigster van MINOV. 1978-1980.. 1 omslag.
63
Stukken als secretaris van de Archiefcommissie die op 12 maart 1979 werd samengesteld door de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling 1979-1980 en Verslag van de Interdepartementale Archiefcommissie (augustus 1981) die op 23 december 1980 werd geïnstalleerd en waarvan Carla Lont ook secretaris was. 1979-1981.. 1 omslag.
64
Stukken betreffende haar werkzaamheden als vertegenwoordigster van Suriname in de UNESCO workshop Restoration and Reprography for Senior Archivists in het Caribische gebied, met certificaat. 1979-1981.. 1 omslag.
65
Stukken betreffende haar werkzaamheden in de Werkgroep Nationaal Documentatie Centrum. 1979-1981.. 1 omslag.
NB. Carla Lont was voorzitter, de werkgroep functioneerde niet goed, zij stopt er in een brief van 22-1-1981 mee.
66
Stukken betreffende haar deelname aan de Workshop on techniques for effective participation in the Caribbean information system 24 november-5 december 1980 Trinidad. 1980-1981.. 1 omslag.
67
Briefwisseling met John Falix over museologische en etnologische zaken. 1980-1982.. 1 omslag.
68
Stukken betreffende de door haar gegeven lessen aan de bibliotheekopleiding van het Cultureel Centrum Suriname. 1980-1984.. 1 omslag.
69
Nota over de reorganisatie van het archiefwezen Suriname. april 1982.. 1 stuk.
70
Stukken betreffende haar vertegenwoordiging van Suriname op de UNESCO Wereldconferentie over boeken in Londen 7-11 juni 1982, met foto’s. 1982.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende de Regional Congress on Books for Latin Amaeican and Caribbean countries (COREL), de regionale conferentie van het boek in Rio de Janeiro 6-9 december 1982. Spaans. 1982.. 1 omslag.
72
Aanstellingsbrief, ingaande 1 mei 1981 voor onbepaalde tijd, van de Stichting Planbureau Suriname (SPS) als parttime medewerkster om archief te bewerken, vergoeding op uurbasis (beschikbaar gesteld door het MINOW), met inventaris en reactie van E. van Laar op haar verslag van de bewerking van het archief van het SPS. 1982, 1986-1987.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende haar bemiddelingswerkzaamheden ten behoeve van de schoonmaaksters van het kantoor. 1983-1984.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende de samenstelling van een overzicht van het bibliotheekwezen in Suriname ten behoeve van N.S. Kartashov, directeur van de nationale bibliotheek van de USSR. 1983-1985.. 1 omslag.
75
Stukken betreffende haar secretariaat van de Commissie Evaluatie Universiteit Suriname. 1984.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende de Commissie ter voorbereiding van de 39e Vergadering van de Algemene Onderwijs Conferentie en Conferentie inzake het Major Project van de UNESCO, gehouden van 5-9 november in Mexico, die zij bezocht als vertegenwoordigster van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. 1984.. 3 stukken.
77
Stukken betreffende de opstelling van het rapport ‘Surinam activities in the field of information and documentation in general and in the field of education in particular’ over het Documentatie Centrum voor de workshop Educational Information and Documentation van CARNEID, het Caribbean Network of Educational Innovation for Development, gehouden op Barbados. 1985.. 1 omslag.
78
Stukken betreffende haar opdracht om een afdeling PAZ op te zetten bij het Ministerie van Transport, Handel en Industrie. 1985.. 1 omslag.
79
Stukken betreffende haar werk in de Commissie ter voorbereiding van het bezoek van de Asantehene, de Ashanti koning van Ghana. 1986.. 1 omslag.
80
Stuk betreffende haar benoeming tot secretaris van de Commissie Monumentenzorg. 1989.. 1 stuk.
81
Stukken betreffende haar artikelenserie in het dagblad De West over ‘De ontwikkeling van het archiefwezen in Suriname’ 1989 en ingekomen brief van ALA World Encyclopedia of Library and Information Services met het verzoek om het artikel over Suriname te schrijven in de derde editie 1 april 1990. 1989-1990.. 1 omslag.
82
Stukken betreffende haar verzoek voor ‘verlof buiten bezwaar’ 1990-1991 en betreffende terugvordering van salaris door het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling 1993-1994. 1990-1991, 1993-1994.. 1 omslag.

Baan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Nederland

83
Stukken betreffende haar baan als chef Centraal Semi-Statisch Archief (CSSA) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 1992-1996.. 1 pak.
84
Contract interim-functie als institutioneel onderzoek van 1 november 1997 tot 31 december 1998. 1997.. 1 stuk.

Overige banen en (on)betaalde archiefwerkzaamheden

85
Brief van 9 februari 1966 van het Bureau voor Waterkrachtwerken te Paramaribo met de mededeling dat zij met ingang van 11 februari 1966 verplaatst is naar de afdeling Frequentie Standaardisatie, kopie van een verklaring uit augustus 1968 dat zij vanaf 1 januari 1965 in dienst is van het Bureau en kopie van een verklaring van 17 september 1971 dat zij van 1 januari 1965 tot februari 1969 in dienst is geweest. 1966, 1968, 1971.. 3 stukken.
86
Kopie van een verklaring van de Willem Arntsz Stichting te Utrecht dat zij in dienst is geweest van 1 september 1969 tot 1 december 1970 en gewerkt heeft op het terrein van de registratuur. In tweevoud. 1975.. 1 stuk.
87
Kopie getuigschrift van haar baan als directiesecretaresse en reorganisator van het bedrijfsarchief van de N.V. Bedrijven Exploitatie Maatschappij (BEM) te Paramaribo van 12 januari 1971 tot 1 mei 1972 en verslag van een gesprek op 8 januari 1972 over salarisverhoging. 1972.. 2 stukken.
88
Exemplaar van Contact. Kerstens familieblad 9 (mei 1972) no 7 met een artikel van haar over de bedrijfsvoering van de afdeling Personeelsbelangen en concept van een Open Brief van haar die in het juninummer van Contact is gepubliceerd. 1972.. 2 stukken.
89
Stukken betreffende haar (bestuurs)lidmaatschap van de Algemene Vereniging van Archivarissen, Bibliothecarissen en Documentalisten (ALVABED), opgericht op 4 maart 1976. 1975-1981.. 1 omslag.
90
Instructie voor de secretaris-archivaris van de Vrijmetselaarsloge Hoge Concordia. 1978.. 1 stuk.
91
Stukken betreffende haar lidmaatschap van de Archiefcommissie van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) 1978-1989, de inventarisatie van het archief van ds dr. S.F. Helstone 1980-1982 en stukken betreffende haar reis naar Herrnhut ten behoeve van de EBGS 1989-1990. 1978-1990.. 1 omslag.
92
Stukken betreffende haar werkzaamheden als coördinatrice reorganisatie archief van de firma J.J. de Vries NV. 1979-1980, 1983.. 1 omslag.
93
Correspondentie betreffende werkzaamheden voor Huize Albertina en de Margarine en vettenfabriek. 1980-1981.. 1 omslag.
94
Stukken betreffende de inventarisatie van het archief van de Stichting Diaconessenarbeid Suriname. 1982.. 1 omslag.
95
Stukken betreffende haar inventarisaties van kerkelijke instellingen, loges en vakbonden en hun archieven in Suriname. 1983.. 1 omslag.
96
Stukken betreffende de inventarisatie van het archief van Doorson’s Constructiebedrijf. 1984.. 1 omslag.
97
Stukken betreffende een advies aan de Surinaamse Onderwijzers Bond over de ordening van hun archief. 1987-1988.. 1 omslag.
98
Stukken betreffende haar werkzaamheden voor de Centrale Bank van Suriname. 1987-1988.. 1 omslag.
99
Doorslag van een uitgegane brief aan de Firma C. Kersten & Co waarin zij om ontslag verzoekt. 4 juli 1989.. 1 stuk.
100
Stukken betreffende haar advisering voor de archiefordening van de Stichting Ontwikkeling Vrouwenemancipatie Amsterdam SOVA. 1991.. 1 omslag.
101
Stukken betreffende haar advies voor de inrichting van het archief van het Surinaams Jongerencentrum Kwakoe te Amsterdam. 1991-1992.. 1 omslag.
102
Stukken betreffende haar werkzaamheden aan de opzet van het archief van de gemeente Maarssen en betreffende haar dienstverband; ze was in dienst van deze gemeente van 1 november 1991 tot 1 juli 1992. 1991-1992.. 1 omslag.
103
Stukken betreffende haar werkzaamheden als contactpersoon voor de EBGS in Nederland en de oprichting van een stichting Vrienden van het EBGS-archief. 1991-1995.. 1 omslag.
NB. In 1991 moest zij bedanken als lid van de Archiefcommissie van de EGBS en werd ze aangesteld als contactpersoon in Nederland.

Activiteiten in de vrouwenbeweging

104
Stukken betreffende Surinaamse vrouwenorganisaties en aantekeningen ‘De culturele, sociaaleconomische en politieke ontwikkeling van de zwarte Surinaamse vrouw van 1972 tot heden’1981-1982.. 1 omslag.
105
Stukken betreffende haar werkzaamheden in het project Databank Surinaamse Vrouwen van de Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers. 1990.. 1 omslag.
106
Stukken betreffende haar activiteiten in de Landelijke Organisatie voor Surinaamse Vrouwen (LOSV). 1990-1991, 1993.. 1 omslag.
107
Stukken betreffende haar verslaglegging van het project gezondheidszorg van de Stichting Stedelijk Surinaams Vrouwenproject Amsterdam. 1990.. 1 omslag.
108
Verslag van de werkconferentie ‘De juiste man op de juiste plaats is ook een zwarte vrouw’ van 15 september 1990. 1990.. 1 omslag.
NB. Niet duidelijk of zij het verslag heeft gemaakt.
109
Stukken betreffende haar werkzaamheden als notuliste voor de werkconferentie Activering en Werving van Surinaamse vrouwen, georganiseerd door de Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers op 15-16 december 1990. 1990-1991.. 1 omslag.
110
Stukken betreffende haar verslaglegging van de training Sexueel Geweld in opdracht van het zwarte/migrantenvrouwenteam van Stichting de Maan. 1991.. 1 omslag.
111
Stukken betreffende de Internationale Vrouw en Geloofdag 1991 en 1992, met foto’s en met door haar gesignaleerde ‘voorvalletjes van alledaags racisme’. 1991-1993.. 1 omslag.
112
Stukken betreffende bijeenkomsten van het vrouweninitiatief Creators of Peace te Caux, Zwitserland. 1991, 1996.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende haar lezing over documentatie in het kader van het Zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen project van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam. 1993.. 1 omslag.
114
Stukken betreffende haar verslaglegging van de werkconferentie Surinaamse vrouwen en hun pensioenen van 19 maart 1994, georganiseerd door de LOSV. 1994.. 1 omslag.

Overige activiteiten

115
Ledenlijst 5V van de Kring Paramaribo per 1 januari 1977, agenda voor de bijeenkomst van 14 februari 1977 en Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging van vrouwen van vrijmetselaren in Suriname waarvan Carla Blinker-Lont lid was. 1965, 1977.. 3 stukken..
116
Correspondentie met Leo Verbeek boekprodukties betreffende de voorbereiding van een geschiedenis van Suriname. 1978.. 1 omslag.
117
Lidmaatschapskaart van de Partij van de Nationalistische Republiek (PNR), doorslag van haar tekst over de rol van de Surinaamse vrouw in het verzet met een oproep naar de massameeting van de PNR/PALU te komen op 31 augustus z.j en knipsels over de PNR. 1979.. 1 omslag.
118
Stukken betreffende de statuten van de Rosalina Alexandrina Dompig Stichting, waarvan zij in de Raad van Advies zat. ca. 1980.. 1 omslag.
119
Correspondentie met Richard Price over (archieven van) de Surinaamse bosnegercultuur 1982, manuscript van een artikel van haar [1982] en artikelen van Richard Price en zijn vrouw Sally Price 1959, 1970, 1972-1973, 1975-1976, 1978-1981. 1959-1982.. 1 omslag.
120
Stukken betreffende de Stichting ‘Sranan Akademiya’, gevestigd in Paramaribo, waarvoor zij gemachtigd was besprekingen te voeren en contacten te leggen in Nederland. 1984-1991.. 1 omslag.
121
Stukken betreffende haar deelname aan de stuurgroep ‘Jubileumprojecten Henk Arron, 30 jaar lid en 20 jaar voorzitter Nationale Partij Suriname’. 1990.. 1 omslag.
122
Teksten en schema’s van lezingen over natuurgeneeskunde, spiritualiteit en meditatie. 1990-1993.. 1 omslag.
123
Ingekomen stukken van de Zuster Martha Pont Stichting betreffende haar aanstelling als vertegenwoordigster van deze stichting in Nederland. 25 oktober 1991.. 1 omslag.
124
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Amba, waarvan zijn in het bestuur zat. 1991-1992.. 1 omslag.
125
Stukken betreffende haar verslag van de Mini Krutu ‘Ouderlijk handelen’, georganiseerd door de Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers en de Nederlandse gezinsraad op 18 oktober 1990 te Utrecht, verschenen in voor Jeugd en Samenleving 21 (januari 1991), 37-38. 1990-1991.. 1 omslag.
126
Stukken betreffende haar deelname aan de organisatie van het Grand Gala 1990 van de Stichting Vrienden van Damsko So Mie tang. 1990-1991.. 1 omslag.