/
You are not logged in

Archief Commissie Emancipatiezaken van de HBO-raad 1980-1987

Identity Area

Collection IDIIAV00000042
Unitdate1980-1987
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.12 m.
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Commissie Emancipatiezaken van de HBO-raad, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Dit archief is nog niet geïnventariseerd


Historical Note / Geschiedenis

Geïnstalleerd op 3 oktober 1980 op voorspraak van minister Pais van Onderwijs en Wetenschappen (O & W); beëindigde haar werkzaamheden in het voorjaar van 1984 met de organisatie van verschillende congressen; het werk werd voortgezet door het Landelijk Steunpunt Vrouwenemancipatie in het HBO (LSV) dat in 1987 werd opgeheven; voornaamste activiteiten van de Commissie Emancipatiezaken waren het verzamelen en verspreiden van informatie over vrouwenemancipatie in het HBO, het geven van gerichte adviezen hieromtrent en het adviseren van het ministerie van O & W middels beleidsnota's; het LSV kreeg voor drie jaar subsidie voor beleidsuitvoering en -implementatie van emancipatievoorstellen in het onderwijs; stelde een aantal ontwikkelingscommissies in binnen de instellingen van het HGZO (hoger gezondheidszorgonderwijs), HSAO (hoger sociaal agogisch onderwijs), LERO/KUO (leraren- en kunstvakopleidingen) die tot taak hadden programma-modellen voor vrouwenstudies in het onderwijs te ontwerpen; coördinatiepunt was de HBO-raad.


Inhoud

Commissie Emancipatiezaken: vergaderstukken 1980-1983; jaarverslag 1981-1982; correspondentie 1980-1983; financiële stukken 1980-1982; stukken betreffende de samenstelling van de Commissie en verdeling van taakuren 1980-1983; verslagen betreffende de voortgang van de werkzaamheden 1980-1982; stukken betreffende collegegelden en studiefinanciering 1980-1981; nota betreffende vrouwenemancipatie in het HBO met ingekomen reacties 1980-1981; stukken van de werkgroep leerplannen 1980-1983; stukken van de werkgroep stages 1980-1982; stukken van de werkgroep attitude vrouwelijke studenten in het HBO 1981-1982; stukken van de werkgroep attitude van docenten 1981-1983; stukken van de werkgroep kinderopvang 1980-1982; stukken betreffende georganiseerde congressen 1984. Landelijk Steunpunt Vrouwenemancipatie: minuten van uitgaande stukken 1985-1987; werkplan 1984; financiële stukken en stukken betreffende subsidie 1985-1987; stukken van de ontwikkelingscommissie HGZO 1984-1987; stukken van de ontwikkelingscommissie HGAO 1984-1987; stukken van de ontwikkelingscommissie LERO/KUO 1985-1987; stukken van het platform HEAO-vrouwen 1985-1986; stukken betreffende gehouden conferenties 1985-1986.
NB. Het archief van de HBO-raad is aanwezig bij het Nationaal Archief.