/
Archief Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond (ANVV) (1900-) 1914-1940, 1951, 1981-1983

Archief Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond (ANVV) (1900-) 1914-1940, 1951, 1981-1983

Identity Area

Collection IDIIAV00000004
Unitdate(1900-) 1914-1940, 1951, 1981-1983
1914-1940
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent4.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2009
Access and UseVrij
Access NoteDe inventarisnummers 1-1122 zijn alleen digitaal te raadplegen, de nummers 1123-1130 deels (alleen het geluid is digitaal)
Preferred CitationArchief Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond (ANVV), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Het archief van de ANVV is grotendeels geordend door de oprichtster (en voorzitster tot 1934) ‘Archivaresse’ Elisabeth Maria van Wijngaarden (tante Betje). Veel stukken zijn door haar genummerd en ingeplakt, die in 2008 weer zijn losgehaald. Het archief is in 1958 door de bibliotheek van het Vredespaleis te Den Haag aan het toenmalige IAV geschonken. In december 1951 waren reeds het archief van de Vrouwen Vredesgang en enkele dossiers betreffende diverse organisaties door het Vredespaleis aan het IAV geschonken. In de opheffingsvergadering van het Centraal Comité Vrouwen Vredesgang van 28 mei 1940 werd besloten dat de archieven van de stichting naar het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging zouden gaan (zie inv.nr 1051); waarschijnlijk is de sluiting van het IAV op 2 juli 1940 door de Duitse bezetter de reden dat dat toen niet is gebeurd. In 1993 is een plaatsingslijst gemaakt. In 2008-2009 is het archief geïnventariseerd.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 27 december 1914 te Bodegraven door Elisabeth M. van Wijngaarden, nadat zij de oproep in De Vrouw en haar huis om een Nederlandse Vrouwenvredebond op te richten had gelezen; het afdelingsbestuur Bodegraven was tot en met 1918 hoofdbestuur; doel was het bevorderen van de vrede tussen volkeren en tussen mensen onderling door middel van publicaties, bijeenkomsten en demonstraties; de ANVV was voor vrouwen van alle gezindten en achtergronden en had geen vastomlijnde beginselverklaring; de individuele inbreng stond centraal; drijvende kracht was Elisabeth van Wijngaarden (1869-1957), voorzitster van 1914-1936, vanaf 1920 ook voorzitster van afdeling Amersfoort; de ANVV werkte sinds circa 1925 nauw samen met de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid (IVVV) Nederlandse Afdeling; zij gaven bij voorbeeld gezamenlijk een vredeskalender uit en vormden het Centraal Comité, waar de organisatie berustte van de Vrouwenvredesgang die, op initiatief van het ANVV-lid E.J. Miolée-Riem Vis, vanaf 1934 jaarlijks op 18 mei (Volkenbondsdag) gehouden werd; het eerste bestuur van het Centraal Comité Vrouwen Vredesgang werd gevormd door Elisabeth Johanna Miolée-Riem Vis, Maria Hermina Peteri, Jeanne Pauline Frédérique Ridder van Rappard-van de Stadt, en dr. Maria Arendina Thiel; in september 1940 fuseerden de ANVV en de IVVV Nederlandse Afdeling tot de Internationale Vrouwen Vredebond Nederlandse Afdeling IVVV; organen van de ANVV waren Ons Streven 1917-1934 en De Vrouw en de Vrede 1934-1940, vanaf 1939 ook het blad van de IVVV Nederlandse Afdeling.


Inhoud

Hoofdbestuur: agenda's, notulen en andere vergaderstukken van algemene en bestuursvergaderingen 1914-1936; ingekomen en minuten van uitgaande stukken met indices 1914-1936; jaarverslagen, statuten en huishoudelijke reglementen 1914-1933 en z.j.; financiële stukken 1915-1930; stukken betreffende Ons Streven en De Vrouw en de Vrede 1917-1935; circulaires, informatiestencils en propagandamateriaal 1914-1936 en z.j.; stukken betreffende samenwerking en fusie met de IVVV 1925-1935; rapporten, verslagen en andere stukken betreffende (vrouwen)vredesorganisaties, acties en congressen 1900-1940; teksten van lezingen 1914-ca. 1936; stukken betreffende afdelingen 1918-1935.
Afdeling Amersfoort: agenda's, notulen, andere vergaderstukken en correspondentie 1920-1931, 1935.
Afdeling Bodegraven: notulen 1915-1920; gegevens betreffende de leden 1916-1933; ledenlijst Zwammerdam 1932.
Centraal Comité Vrouwenvredesgang: ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1934-1939; financiële stukken 1934-1937; ledenlijsten z.j.; programma's, mededelingen, folders en knipsels betreffende de zeven Vrouwenvredesgangen 1934-1940; stukken betreffende de Plaatselijk Comité's Den Haag, Amsterdam en Utrecht 1934-1937.
Interviews: geluidsbanden van en stukken betreffende interviews met vrouwen die actief waren in de vrouwenvredesbeweging in het interbellum 1981-1983.
Inventory / Inventaris

Hoofdbestuur Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond

Genummerd en geïndexeerd archief.
1-16
Genummerde stukken 1-163 getiteld 'Boek A vanaf September 1914 tot October 1917. Geschenk aan het Vredespaleis. Archief van de Alg. Ned. Vrouwen Vredebond door de Oprichtster mej. E.M. van Wijngaarden': stukken betreffende de oprichting, ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van E.M. van Wijngaarden, ledenlijst afdeling Bodegraven, agenda's van bestuurs- en ledenvergaderingen van afdelingen, statuten en reglementen, stukken betreffende propaganda, verslag van de eerste algemene vergadering 5 april 1916, stukken van het hoofdbestuur en knipsels. 1914-1917.. 16 omslagen .
NB. Geen index aangetroffen. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
1
Voorwoord en 1-10.
2
11-20.
3
21-30.
4
31-39.
5
42-50.
6
51-60.
7
61-70.
8
71-80.
9
81-89.
10
91-100.
11
101-110.
12
111-113, 115-120.
13
121-130.
14
131-140.
15
141-150.
16
151-163.
17
Indices op de inv.nrs 18-43 zowel op nummer met naam, datum en onderwerp als alfabetisch op naam met nummer, plaats en datum getiteld 'Boek B. Klapper 2. Klapper van de Algemeene Vergaderingen en de correspondentie Hoofdbestuursleden vanaf 1918 1 januari tot 1924 30 december. Behoorende bij Boek B.'. z.j.. 1 deel.
18-43
Genummerde stukken 0.0-0.18 en 1-253 getiteld 'Boek B behoorende bij de Klapper van Boek B': stukken betreffende algemene vergaderingen, stukken betreffende de leden en het bestuur, vragen aan politieke partijen, huishoudelijk reglement, herziening statuten en hoofdbestuursverkiezing 1919, Koninklijke goedkeuring 1921 en stukken betreffende het tienjarig bestaan in 1924. 1918-1924.. 26 omslagen.
18
Voorblad en 0.00-0.18.
19
1-10.
20
11-20.
21
21-28.
22
31-40.
23
41-50.
24
51-60.
25
61-70.
26
71-80.
27
81-90.
28
91-100.
29
101-110.
30
111-120.
31
121-130.
32
131-140.
33
143, 145-150.
34
151-160.
35
161-170.
36
171-180.
37
181-190.
38
191-200.
39
201-210.
40
211-220.
41
221-230.
42
231-233, 236-240.
43
241-253.
44
Indices op de inv.nrs 45-82 zowel op nummer met naam, datum en onderwerpen als alfabetisch op naam met nummer, plaats en datum getiteld 'Klapper 2. behoorende bij boek C'. z.j.. 1 deel.
45-82
Genummerde stukken 1-389 getiteld 'Dit is Boek C behoorende bij Klapper C. 1925 April tot 1928 Januari': stukken betreffende algemene vergaderingen, vergaderingen van dagelijks en hoofdbestuur, correspondentie hoofdbestuur, stukken betreffende het twaalfeneenhalfjarig bestaan, de fusie met de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid (IVVV), de afdelingen, statuten en reglementen, de politieke vraagactie, de tournee van Nine Minnema, de oktoberbezoeken en het propaganda- en perswerk. 1925-1928.. 38 omslagen.
NB. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
45
Voorblad en 1-10.
46
11-20.
47
21-30.
48
31-40.
49
41-42, 58-60.
50
62, 64-70.
51
71-80.
52
81-82, 84-90.
53
91-100.
54
101-110.
55
111-120.
56
121-130.
57
131-140.
58
141-150.
59
151-160.
60
161-170.
61
171-180.
62
181-190.
63
191-200.
64
201-206, 208-210.
65
211-215, 218-220.
66
221-230.
67
231-240.
68
241-250.
69
251-260.
70
261-270.
71
271-280.
72
281-290.
73
291-296, 300.
74
301-310.
75
311-320.
76
321-330.
77
331-340.
78
341-350.
79
351-360.
80
361-370.
81
371-380.
82
381-383, 385-389.
83
Indices op de inv.nrs 84-124 en 556 zowel op nummer met naam, datum en onderwerpen als alfabetisch op afzender/geadresseerde met nummer, plaats en datum getiteld 'Klapper D. behoorende bij boek D.' z.j.. 1 deel.
NB. Op de pagina waar nummer 340 staat ligt een briefje met de tekst 'mis hier de nummers 339 tot 415. Het is mogelijk dat deze gaande over veranderingen ten opzichte van het Orgaan een andere plaats gekregen hebben. Dan kan ik dat later hier mede deelen'. Dit zijn de nummers 341-414 in inv.nr 556.
84-124
Genummerde stukken 1-502 getiteld 'Boek D behoorende bij Klapper D.': stukken betreffende jaarvergaderingen, hoofd- en dagelijks bestuursstukken, stukken betreffende de afdelingen en leden, statuten en huishoudelijk reglement, stukken betreffende propaganda en acties en de oktoberbezoeken, stukken betreffende Ons Streven en financiën; de nummers 340-414 zitten in inv.nr 556. 1929-1930.. 41 omslagen.
NB. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
84
1-10.
85
11-13, 15-20.
86
21-30.
87
31-40.
88
41-50.
89
51-60.
90
61-70.
91
71-80.
92
81-90.
93
91-100.
94
101-110.
95
111-120.
96
121-130.
97
131-140.
98
141-150.
99
151-160.
100
161-170.
101
171-180.
102
181-190.
103
191-200.
104
201-210.
105
211-220.
106
221-230.
107
231-240.
108
241-250.
109
251-260.
110
261-270.
111
271-280.
112
281-290.
113
291-300.
114
301-310.
115
311-316, 318, 320.
116
321-330.
117
331-339; de nummers 341-414 zitten in inv.nr 556.
118
415-430.
119
431-440.
120
441-450.
121
451-460.
122
461-469.
123
471-487.
124
488-502.
125-170
Genummerde stukken 1-457 getiteld 'Hoofdbestuur. Boek E behoort bij Klapper E': stukken betreffende algemene vergaderingen, hoofd- en dagelijks bestuursstukken, correspondentie, beschrijvingsbrieven, stukken betreffende de oktoberbezoeken, stukken betreffende acties, propaganda en de pers en financiële stukken. 1931.. 46 omslagen.
NB. Geen Klapper E aangetroffen. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
125
Voorblad en 1-10.
126
11-14.
127
21-30.
128
31-40.
129
41-50.
130
51-60.
131
61-70.
132
71-80.
133
81-90.
134
91-100.
135
101-110.
136
111-120.
137
121-127, 129-130.
138
131-140.
139
141-150.
140
151-160.
141
161-170.
142
171-180.
143
181-190.
144
191-197, 199-200.
145
201-210.
146
211-217, 219-220.
147
221-230.
148
231-240.
149
241-250.
150
251-260.
151
261-270.
152
271-280.
153
281-290.
154
291-300.
155
301-310.
156
311-320.
157
321-330.
158
331-340.
159
341-350.
160
351-360.
161
361-370.
162
371-380.
163
381-390.
164
391-400.
165
401-410.
166
411-420.
167
421-430.
168
431-440.
169
441-450.
170
451-457.
171
Index op de inv.nrs 172-198 op nummer met naam en plaats van afzender/geadresseerde, datum en onderwerp getiteld 'Hoofdbestuur en Algemeene Verg. Klapper F bij Boek F, 1932.' 1932.. 1 deel.
172-198
Genummerde stukken 1-273 getiteld 'Boek F 1932. behoorende bij Klapper F.': stukken betreffende algemene vergaderingen, hoofd- en dagelijks bestuursstukken, stukken betreffende de Groote Actie, oktoberbezoeken aan afdelingen, de fusie, propaganda, acties en de pers, stukken betreffende moeilijkheden in het bestuur (nrs 261-273), leden en de contributie, stukken betreffende het steunfonds voor de Verenigde Staten van Europa. (1931) 1932 (-1934).. 27 omslagen.
NB. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
172
Voorblad en 1-10.
173
11-20.
174
21-23, 27.
175
31-40.
176
41, 44-50.
177
51-60.
178
61-70.
179
71-80.
180
81-90.
181
91-100.
182
101-110.
183
111-120.
184
121-130.
185
131-140.
186
141-150.
187
151-160.
188
161-170.
189
171-180.
190
181-190.
191
191-200.
192
201-210.
193
211-220.
194
221-230.
195
231-240.
196
241-250.
197
251-260.
198
261-273.
199-200
Index op de inv.nrs 201-252 op nummer met naam en plaats van afzender/geadresseerde, datum en onderwerp. z.j.. 2 delen.
199
1-309.
200
310-519.
201-252
Genummerde stukken 1-519 getiteld 'Boek G. No 1 en No 2. Hoofdbestuur Alg. Ned. Vrouwen Vredebond. Behoort bij Klapper G.': stukken betreffende algemene vergaderingen, hoofd- en dagelijks bestuursstukken, correspondentie, stukken betreffende de afdelingen en de oktoberbezoeken, stukken betreffende acties, propaganda en de radio, stukken betreffende de samenwerking met de IVVV. 1933.. 52 omslagen.
NB. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
201
Voorblad en 1-10.
202
11-20.
203
21-30.
204
31-38, 40.
205
41-50.
206
51-60.
207
61-70.
208
71-80.
209
81-90.
210
91-100.
211
101-110.
212
111-120.
213
121-130.
214
131-140.
215
141-150.
216
151-160.
217
161-170.
218
171-180.
219
181-190.
220
191-200.
221
201-210.
222
211-218, 220.
223
221-230.
224
231-240.
225
241-250.
226
251-260.
227
261-270.
228
271-280.
229
281-290.
230
291-300.
231
301-310.
232
311-317, 319-320.
233
321-334.
234
Voorblad Boek 2 en 335-339.
235
341-350.
236
351-360.
237
361-362, 364-370.
238
371-372, 374-380.
239
381-384, 386-390.
240
391-400.
241
401-410.
242
411-420.
243
421-430.
244
431-437, 439-440.
245
441-450.
246
451-460.
247
461-470.
248
471-480.
249
481-487, 489-490.
250
491-500.
251
501-510.
252
511-519.
253-320
Genummerde stukken 1-684 getiteld 'Boek H. No 1 Klapper bij behoorend H. No.1': stukken betreffende algemene vergaderingen, hoofd- en dagelijks bestuursstukken en correspondentie, stukken betreffende het twintigjarig bestaan, stukken betreffende oktoberbezoeken, de oprichting van de afdeling Enschede en het afscheid van Van Wijngaarden als voorzitster, radiolezingen, brochures, stukken betreffende acties, propaganda en de financiën. 1934.. 68 omslagen.
NB. Geen klapper H aangetroffen. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
253
Voorblad en 1-10.
254
11-20.
255
21-30.
256
31-38, 40.
257
41-50.
258
51-60.
259
61-65, 67-70.
260
71-80.
261
81-90.
262
91-100.
263
101-110.
264
111-120.
265
121-130.
266
131-138, 140.
267
141-150.
268
151-160.
269
161-170.
270
171-180.
271
181-190.
272
191-200.
273
201-203, 205-210.
274
211-220.
275
221-230.
276
231-240.
277
241-250.
278
251-260.
279
261-270.
280
271-280.
281
281-290.
282
291-300.
283
301-310.
284
311-320.
285
321-330.
286
331-340.
287
341-350.
288
351-360.
289
361-370.
290
371-380.
291
381-387, 389-390.
292
391-400.
293
401-410.
294
411-420.
295
421-425, 427-430.
296
431-440.
297
441-450.
298
451-460.
299
461-470.
300
471-480.
301
481-490.
302
491-500.
303
501-510.
304
511-520.
305
521-530.
306
531-540.
307
541-550.
308
551-560.
309
561-570.
310
571-580.
311
581-590.
312
591-600.
313
601-610.
314
611-620.
315
621-630.
316
631-640.
317
641-650.
318
651-660.
319
661-670.
320
671-684.

Algemene en bestuursvergaderingen.
321
Notulen van de algemene vergadering van 18 juni 1919 en van de eerste vergadering van het nieuwe hoofdbestuur van 2 augustus 1919. 1919.. 1 deel.
322
Notulen van algemene en hoofdbestuursvergaderingen. 1920-1926.. 1 deel.
323
Agenda's dagelijks bestuursvergaderingen. 1924-1928 en z.j.. 1 omslag.
324
Notulen dagelijks bestuursvergaderingen. 1924-1928, 1933.. 1 deel.
325-335
Beschrijvingsbrieven van algemene vergaderingen. 1925-1926, 1928-1935, 1938.. 11 omslagen.
325
1925..
326
1926..
327
1928..
328
1929..
329
1930..
330
1931..
331
1932..
332
1933..
333
1934 met verslag.
334
1935 zie ook inv.nr 482 (voor 1936 zie inv.nr 507).
335
1938 met verslag.
336
Agenda's van hoofdbestuursvergaderingen en rondschrijvens aan hoofdbestuursleden. 1928-1935.. 1 omslag.
NB. Voor 1936 zie inv.nr 510.
337
Notulen en agenda’s hoofdbestuursvergaderingen. 1928-1934.. 1 deel.
338
Notulen dagelijks bestuursvergaderingen. 1933.. 1 deel.
339
Verslag van de jaarvergadering 4-6 april 1935 van de Nationale Vrouwenraad van Nederland, uitgebracht door T. van Berkum op de jaarvergadering 22 juni. 1935.. 1 deel.

Correspondentie.
340
Indices op de inv.nrs 341-353 zowel op nummer met naam, plaats, datum en onderwerp als alfabetisch op afzender/geadresseerde met nummer, plaats en datum getiteld 'Klapper van Boek C.' z.j.. 1 deel.
341-353
Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-157 getiteld 'Vereen-Pers. 1918 t/m 1923 C' : ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. 1918-1923.. 13 omslagen.
341
A 1-3.
342
B 4-32.
343
C 32a-36.
344
D 38 en zonder nummer.
345
E 39-44.
346
F-G 45-51a.
347
H 52.
348
M-O 54-57.
349
P 58a-58m.
350
R 59-61d.
351
S 62-111.
352
U 112-133.
353
V 134-157c.
354
Indices op de inv.nrs 355-371 zowel op nummer met naam, datum en onderwerp als alfabetisch op afzender/geadresseerde met nummer, plaats en datum getiteld 'Klapper bij boek F'. z.j.. 1 deel.
355-371
Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-238 en enkele ongenummerde stukken getiteld 'F. Vereenigingen en Personen Alg. Ned. Vrouwen Vredebond 1 januari 1923 tot 31 December 1927': ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. 1923-1929.. 17 omslagen.
355
A 1-3a.
356
B 4-30.
357
C-D 31-33.
358
E 34-47.
359
F 48-50.
360
G 51-61.
361
H 62-69.
362
I-J 70-108.
363
K-L 109-112.
364
M 113-116.
365
N 117-154.
366
O 155-159.
367
P-R 160-163.
368
164-177e.
369
T 178-181b.
370
U-V 182-234.
371
W 235-238.
372
Indices op de inv.nrs 373-389 zowel op nummer met naam, datum en onderwerpen als alfabetisch op afzender/geadresseerde met nummer, plaats en datum getiteld 'Vereenigingen en Particuliere Personen. van 1 Jan. 1928 - 31 Dec. 1929. Boek I'. z.j.. 1 deel.
373-389
Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-229 getiteld 'F.2. Alg. Ned. Vrouwen Vredebond Vereenigingen en Personen 1 Jan. 1928 tot 31 Dec. 1929.': ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. 1928-1929.. 17 omslagen.
373
A 1-7.
374
B 8-27.
375
C 28-36c.
376
D 37-38f.
377
E 39-44.
378
F 45-47.
379
G 47a-50.
380
H 50a-62.
381
I-J 63-87.
382
K-L 88-93a.
383
M 93b-103.
384
N 104-159.
385
O-P 160-164a.
386
R 165-169.
387
S 170-182d.
388
T-V 182e-223: IVVV.
389
W-Z 224-229.
390-406
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. Alfabetisch geordende en genummerde stukken. 1930.. 17 omslagen.
NB. Geen index aangetroffen. De nummers liggen door elkaar, waarschijnlijk niet hernummerd.
390
A.
391
B.
392
C-D.
393
E.
394
G.
395
H.
396
I-J.
397
K.
398
M.
399
N.
400
O.
401
P.
402
R.
403
S.
404
T.
405
V.
406
W.
407-419
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. Alfabetisch geordende ge- en hernummerde stukken 1-270. Geen index aangetroffen. 1931.. 13 omslagen.
407
A 1-21.
408
B 22-53.
409
C 54-58.
410
G 59-61.
411
H 62-102.
412
J 103-118.
413
K 119-142.
414
M 143-144.
415
N 145-178.
416
R-S 179-192.
417
T 193-194, 196-197.
418
V 198-203, 213-263: IVVV.
419
W 264-270.
420-435
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen, meestal leden van afdelingen. Alfabetisch (op onderwerp of op geadresseerde/afzender) geordende en genummerde stukken 1-262. Geen index aangetroffen. 1931-1934.. 16 omslagen.
420
A 1-10.
421
B 12-25: Bestuursvergaderingen, Brochuredepot.
422
D 26-28.
423
F-G 29-32.
424
H 35-42.
425
I-J 43-59.
426
K 60-74.
427
L 75-101: Landdag, Leden.
428
M 102-135.
429
N 136-152.
430
O-P 153-154.
431
R 155-162: Rondschrijven.
432
S 163-193: Stille Rondgang.
433
T 194-195.
434
V 196-229: Volkenbond.
435
W 230-262.
436
Index op de inv.nrs 437-451 op nummer met naam en plaats van afzender/geadresseerde, datum en onderwerp. z.j.. 1 deel.
NB. De nummering komt niet overeen met de nummers van de stukken; waarschijnlijk is er niet omgenummerd.
437-451
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. Alfabetisch geordende en genummerde stukken (de nummers liggen niet op volgorde). 1932.. 15 omslagen.
437
A.
438
B.
439
C.
440
D.
441
E-F.
442
G-H.
443
I-J.
444
K.
445
L-M.
446
N.
447
P-R.
448
S 200-211: Strijdcongres tegen den Oorlog.
449
V 211-238: IVVV.
450
W 238b-240f.
451
Y-Z 241-243.
452
Indices op de inv.nrs 453-467 zowel op nummer met naam, datum en onderwerpen als alfabetisch op afzender/geadresseerde met nummer, plaats en datum. z.j.. 1 deel.
453-467
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. 1933. Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-360. 1933.. 15 omslagen.
NB. De nummers liggen niet geheel op volgorde.
453
A.
454
B.
455
C.
456
D-G.
457
H.
458
I-J.
459
K-L.
460
M.
461
N.
462
O-P.
463
R.
464
S-T.
465
V.
466
W.
467
Z.
468-480
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. Alfabetische geordende en genummerde stukken. 1934.. 13 omslagen.
NB. Geen index aangetroffen; de nummers liggen niet geheel op volgorde; de stukken A-F waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
468
A-F.
469
I-J.
470
K.
471
L.
472
M.
473
N.
474
O.
475
P-R.
476
S: Studieconferentie 11-13 mei Den Haag.
477
T.
478
V.
479
W.
480
Z.
481
Correspondentie hoofdbestuur, voornamelijk gericht aan J.M. (Mina) Telders, E.M. van Wijngaarden en T. (Tite) van Berkum. 1934.. 1 omslag.
482-489
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch op onderwerp geordend. (1934) 1935.. 8 omslagen.
482
A: Algemene Vergadering.
483
B: Buitenlandse correspondentie tussen J.M. Telders en T. van Berkum.
484
D: Dagelijks Bestuur.
485
E: Eerste Kamer.
486
H: Hoofdbestuur.
487
O: Oktoberbezoek.
488
R-S: Radiorede dhr Hondius, Secretaresse, Strooibiljet, Schimmenspel.
489
T: Tentoonstelling, Twintigjarig bestaan.
490-506
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. Alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde. (1933-) 1935 (1936).. 17 omslagen.
490
A.
491
B.
492
C.
493
D.
494
G.
495
H.
496
I-J.
497
K-L.
498
M.
499
N: Nationale Vredes-Actie.
500
O: Ons Streven.
501
P.
502
R.
503
S.
504
T.
505
V: IVVV.
506
W-Z: Zonnestraal.
507-517
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend op onderwerp of afzender/geadresseerde. 1936.. 11 omslagen.
507
A: Algemeene Nederlandse Vredes-Actie, Afdelingen, Algemene Vergadering (jaarvergadering), Amor est Iustitia.
508
B: Broederschaps-Federatie, afdeling Bilthoven-De Bilt e.o..
509
D: J.J. Dunk-Bruinsma (secretaresse groep Amsterdam-Noord).
510
G-H: afdeling Gouda, Hoofdbestuur.
511
I-P: Leden, Peteri.
512
M: Mobilisatie voor de Vrede, Comité “Mobiliseren”.
513
N: Nationale Vredes-Actie, Neutraal-Noodfonds.
514
R-S: Ronde-Tafel Conferentie, Synthetische Orde.
515
T-U: Telders, afdeling Utrecht.
516
V: Vegetariersbond, IVVV, Vredes Pers Bureau, Vrouwen Vredesgang, Centraal Vredes Bureau.
517
Z: Zonnestraal.

Jaarverslagen.
518-525
Jaarverslagen over 1930-1939. 1931-1939.. 8 omslagen.
518
1930/1931..
519
1931/1932..
520
1932/1933..
521
1933/1934..
522
1935/1936..
523
1936/1937..
524
1937/1938..
525
1938/1939..

Organisatie en bibliotheek.
526
Statuten en afdelingsreglement, huishoudelijk reglementen, huishoudelijk reglement van de afdeling Driebergen-Rijsenburg en van de afdeling Soest-Baarn. z.j. en 1921.. 6 stukken.
527
“Rapport van de Technische Commissie voor de fusie van de I.V.V.V. en A.N.V.V.R.” (Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid en ANVV) en een circulaire van de Federatieve Raad van de IVVV en ANVV inzake de fusie. [1939] en z.j.. 2 stukken .
528
Alfabetische lijst van boeken en periodieken en reglement van hun vredesbibliotheek. z.j.. 2 stukken.

Financiën.
529
Genummerde stukken 1-246 en enkele ongenummerde stukken getiteld 'Klapper 1. Rekeningen en kwitanties 1914': rekeningen, kwitanties, financiële overzichten en correspondentie betreffende financiën. 1914-1930.. 1 pak.
530
Overzicht van de voorschotten verstrekt aan het secretariaat door E.M. van Wijngaarden. 1927-1933.. 1 deel.
531
Kasboek met kwitanties. 1928-1929.. 1 omslag.

Het orgaan: Ons Streven (1917-1933) en De Vrouw en de Vrede (1934-1940).
NB. De gedrukte afleveringen zijn aanwezig in de bibliotheek van het IIAV. Deze, aangevuld met afleveringen van het IISG en het Vredespaleis, zijn gedigitaliseerd en dus digitaal te raadplegen.
532
'Klapper van de organen der Algemeene Nederlandsche vrouwen Vredebond bevattende de Uitgaven vanaf Juli 1917 tot December 1935' (24 handgeschreven pagina's); index op inv.nrs 534-555 op nummer met naam, datum en onderwerp. z.j.. 1 deel.
NB. De 'klapper' bevindt zich in een gebonden deel met afleveringen van Ons Streven aanwezig in de bibliotheek van het Vredespaleis te Den Haag (P1895).
533
Index op inv.nrs 534-555 alfabetisch op afzender met datum, nummer, plaats en onderwerp. z.j.. 1 deel.
534-555
Genummerde stukken 1-69 getiteld 'Klapper 5 inhoud krantjes van 1917 tot 1930 met daarbij behoorende briefwisseling van 1917 tot en met 1930': handgeschreven versies van Ons Streven. Orgaan van den Alg. Ned. Vrouwen Vredebond”, vanaf nummer 16, januari 1925, verschenen in combinatie met “De Nieuwe Koers” en vanaf 1929 als De Nieuwe Koers. Maandblad voor de vredesbeweging in Nederland. Mededeelingen van den Algem. Nederl. Vrouwen-Vredebond” met kopij en correspondentie. juli 1917-1929.. 22 omslagen.
NB. De gedrukte afleveringen zijn eruit gehaald in 2009.
534
1 en 4.
535
5.
536
7.
537
10.
538
12.
539
14.
540
16-17.
541
19.
542
21-23.
543
25-26.
544
28.
545
30-31.
546
33-35.
547
37.
548
39.
549
42.
550
45-46.
551
48, 51-52.
552
54, 56-57.
553
58.
554
61-62a-f.
555
64-67.
556
Genummerde stukken 341-414: kopij voor en correspondentie betreffende De Nieuwe Koers. Chronologisch. 1929-1930.. 1 omslag.
NB. Zie voor een beschrijving van deze stukken inv.nr 83.
557-569
Correspondentie betreffende Ons Streven en brochures. Chronologisch geordend.1933 (-1934).. 13 omslagen.
557
januari 1933..
558
februari 1933..
559
maart 1933..
560
april 1933..
561
mei 1933..
562
juni 1933..
563
juli 1933..
564
augustus 1933..
565
september 1933..
566
oktober 1933..
567
november 1933..
568
december 1933..
569
februari-maart 1934..
570
Index op de nrs 571-580 op aflevering met korte inhoudsbeschrijving en beschrijving van de correspondentie. z.j.. 1 deel.
571-580
Kopij voor en correspondentie betreffende de nummers 1-10 van jaargang 18, 1934 van De Vrouw en de Vrede. december 1933-1934.. 10 omslagen.
NB. De afleveringen zelf zijn eruit gehaald en overgebracht naar de bibliotheek. Ze zijn digitaal te raadplegen.
571
Nummer 1, 15 januari 1934.
572
Nummer 2, 15 februari 1934.
573
Nummer 3, 15 maart 1934.
574
Nummer 4, 15 april 1934.
575
Nummer 5, 1 mei 1934.
576
Nummer 6, 15 juni 1934.
577
Nummer 7, 1 september 1934.
578
Nummer 8, 15 oktober 1934.
579
Nummer 9, 1 november 1934.
580
Nummer 10, 15 december.
581-588
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de redactie van De Vrouw en de Vrede. 17 december 1934-9 september 1935.. 8 omslagen.
581
december 1934..
582
januari 1935..
583
februari 1935..
584
maart 1935..
585
april 1935..
586
mei 1935..
587
juni 1935..
588
augustus-september 1935..
589
Index op jaargang 1935 van De Vrouw en de Vrede op aflevering met korte inhoudsbeschrijving en beschrijving van de correspondentie. z.j.. 1 deel.

Acties, activiteiten, publicaties, pers en propaganda, redes en toespraken.
590
Stukken in het Engels en Frans betreffende het International Congress of Women, The Hague, April 28th to May 1st, 1915 en Nederlandstalige knipsels betreffende het 'Vrouwenvredescongres 27 April - 2 Mei 1915 den Haag' en daarna. 27 april-14 augustus 1915.. 1 omslag.
591
Indices op inv. nrs 592-668 op nummer (1-60) met naam, plaats, datum en onderwerp en alfabetisch op onderwerp/auteur. z.j.. 1 deel.
592-668
Teksten van openingswoorden, inleidingen en toespraken op vergaderingen en bijeenkomsten van de ANVV en voor andere organisaties, verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten en verslagen van oktoberbezoeken, genummerd 1-60 (zie de index in inv.nr 591 voor de beschrijving van de stukken). 1915-1935.. 77 omslagen.
592
1.
593
2.
594
2a.
595
2b.
596
2c.
597
2d.
598
2e.
599
3.
600
3a.
601
3b.
602
4.
603
5.
604
6.
605
7.
606
8.
607
8a.
608
8b.
609
8c.
610
8d.
611
9 en 9a.
612
10.
613
11.
614
12.
615
13 en 14.
616
15.
617
16.
618
17.
619
18.
620
19.
621
20.
622
21.
623
22.
624
23.
625
24.
626
25.
627
26.
628
27.
629
28.
630
29.
631
30.
632
31.
633
32.
634
33 en 34.
635
35.
636
36.
637
37 en 38.
638
38a.
639
38b.
640
39.
641
40.
642
41.
643
42.
644
43.
645
44.
646
45 en 45a.
647
45b.
648
45c.
649
45d.
650
45e.
651
45f en 45g.
652
46.
653
47.
654
48.
655
49 en 49a.
656
50.
657
51.
658
52.
659
53.
660
54 en 54a.
661
55.
662
56.
663
56a.
664
57.
665
58.
666
59.
667
59a.
668
60.
669-676
Ongenummerde en niet geïndexeerde teksten van toespraken, openingswoorden en verslagen van oktoberbezoeken. 1924, 1929-1935 en z.j.. 8 omslagen.
669
1924..
670
1929..
671
1931..
672
1932..
673
1933..
674
1934..
675
1935..
676
z.j..
677
Teksten van gedichten en uitspraken, waarschijnlijk door E.M. van Wijngaarden gebruikt voor haar toespraken. z.j.. 1 omslag.
678-687
Knipsels en concepten van en correspondentie betreffende ingezonden berichten naar de pers en verslagen van het perswerk, voornamelijk geschreven door E. Bettink-Voorhoeve. Alfabetisch geordend .1928-1930.. 10 omslagen .
678
A: De Avondpost; Avondblad van de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
679
B: Bibit; M. van Blankenstein.
680
D: Delftsche Courant.
681
H: Haagsche Vrouwenkroniek; J. van der Hoeven Leonhard; Hollandsche Lelie; Maandblad Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen.
682
K: A. de Kruijff.
683
N: Nieuwe Rotterdamsche Courant.
684
R: Rotterdamsche Dameskroniek.
685
S: De Stroom.
686
T: Tentoonstelling op vredesgebied.
687
V: Verslag Perscommissie 1928/1929; Verslag Perswerk 1929/1930.
688-699
Ingekomen stukken bij E.M. van Wijngaarden met reacties op de vragen over vrijwillige ontwapening die zij in Ons Streven van juni en van december 1931 had gepubliceerd en reacties op oproepen voor bijeenkomsten en bezoeken. 1931-1933.. 12 omslagen.
688
juni 1931..
689
juli 1931..
690
augustus-september 1931..
691
november 1931..
692
december 1931..
693
januari 1932..
694
februari 1932..
695
maart 1932..
696
april-juni 1932..
697
juli 1932..
698
augustus-september 1932..
699
januari-februari 1933..
700
Pamfletten, informatie- en ledenwerf folders, teksten van het Bonds- en Strijdlied. 1933-1935 en z.j.. 1 omslag.
701-709
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende publiciteit, propaganda, acties en een studieconferentie. Alfabetisch op onderwerp geordende en genummerde stukken 1-336. 1934.. 9 omslagen.
NB. Geen index aangetroffen.
701
A: A.P.W.I. (nummers 1-5).
702
B: Brochuredepot, Dhr W.A. van Sonsbeek (nummers 6-33; nummer 34 was een proefdruk van de brochure Wat ik als moeder deed : verboden radio-rede van mevrouw P. Smit-Schuckink Kool, brochure aanwezig in bibliotheek NED 62 1933).
703
H: Humanitaire en Idealistische Radio Omroep H.I.R.O (nummers 35-82).
704
K: Kalender (nummers 83-85).
705
L: Luchtbescherming (nummers 86-91).
706
O: Orgaan ‘De Vrouw en de Vrede’ en ‘Ons Streven’ (nummers 92-214).
707
R: Radiorede G. Odé-Boekholt (nummer 215).
708
S: Proces P. Smit-Schuckink Kool; Stille Rondgang 18 mei 1934 (stukken die ook aanwezig zijn in de inv.nrs 966-975; Studieconferentie 11-13 mei 1934, aanvankelijk in samenwerking met de IVVV georganiseerd, maar het DB van de ANVV trok zich terug (nummers 216-334).
709
U-V: Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (nummer 335); Wet van 13 juli 1923, regelende de gewetensbezwaren tegen de krijgsdienst (nummer 336).
710-716
Stukken betreffende publiciteit, publicaties en acties. Alfabetisch op onderwerp geordend. 1934 december-1935.. 7 omslagen.
710
B Brochuredepot, Dhr W.A. van Sonsbeek.
711
H-J Nederlandse Vereniging van Huisvrouwem; Jongeren Vredes Actie.
712
L Luchtbescherming.
713
O Orgaan ‘De Vrouw en de Vrede’ en ‘Ons Streven’.
714
P Persbericht en persconferentie.
715
R Rede ‘De vrouw 1914-1918 en wij!’ en Radiorede van de heer K.L. Hondius.
716
S Stille Rondgang (Vrouwen Vredesgang) (stukken die ook aanwezig zijn in de inv.nrs 976-986 zijn verwijderd).
717
Stukken betreffende een scholingscursus, bijeenkomsten o.a. op 4 februari en 18 maart. 1939.. 1 omslag.

Afdelingen.
718
Indices op inv.nrs 719-739 zowel op nummer met naam, plaats, datum en onderwerp als alfabetisch op afdeling met nummer, plaats en datum getiteld 'Klapper bij Boek D. inhoud: Afdeelingscorrespondentie met HB. Nummeriek en Alphabetisch gerangschikt'.z.j.. 1 deel.
719-739
Genummerde stukken 1-195 en enkele ongenummerde stukken getiteld 'D. Afdeelingen vanaf 1 Januari 1918 tot 31 December 1925: correspondentie met afdelingen, stichtingsstukken van afdelingen en teksten van lezingen. 1918-1925.. 21 omslagen.
719
1918 ongenummerd.
720
1919 ongenummerd.
721
1-10.
722
11-20.
723
21-30.
724
31-40.
725
41-50.
726
51-59.
727
61-63, 65-70.
728
71-80.
729
81-90.
730
91-92, 94-100.
731
101-110.
732
111-120.
733
121-130.
734
131-140.
735
141-150.
736
151-160.
737
161-168, 170.
738
171-177, 179-180.
739
181-195.
740
Indices op de inv.nrs 741-768 zowel op nummer met naam, datum en onderwerpen als alfabetisch op afdeling met nummer, plaats en datum getiteld 'Klapper van boek G'. z.j.. 1 deel.
741-768
Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-269 en enkele ongenummerde stukken getiteld 'G 1. Afdeelingen 1926-1927': ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan afdelingen. 1926-1928.. 28 omslagen.
741
1.
742
2-10.
743
11-20.
744
21-30.
745
31-40.
746
41-50.
747
51-60.
748
61-70.
749
71-80.
750
81-90.
751
91-100.
752
101-110.
753
111-120.
754
121-130.
755
131-140.
756
141-150.
757
151-160.
758
161-170.
759
171-180.
760
181-190.
761
191-198.
762
201-210.
763
211-220.
764
221-230.
765
231-240.
766
241-242, 244, 246-250.
767
251-260.
768
261-269.
769
Overzicht van verstuurde krantjes en ander materiaal naar afdelingen. 1927-1932.. 1 deel.
770
Indices op de inv.nrs 771-797 zowel op nummer met naam, datum en onderwerpen als alfabetisch op afdeling met nummer, plaats en datum getiteld 'Inhoud boek 1928. Afdeelingen'. z.j.. 1 deel.
771-797
Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-273 en enkele ongenummerde stukken getiteld 'Boek.G.2. Afdeelingen 1928': ingekomen stukken van en minuten van uitgaande aan afdelingen. 1925-1928.. 27 omslagen.
771
1-10.
772
11-20.
773
21-30.
774
31-40.
775
41-50.
776
51-60.
777
61-70.
778
71-80.
779
81-90.
780
91-100.
781
101-110.
782
111-120.
783
121-130.
784
131-140.
785
141-150.
786
151-160.
787
161-170.
788
171-180.
789
181-190.
790
191-200.
791
201-210.
792
211-220.
793
221-230.
794
231-240.
795
241-250.
796
251-260.
797
261-273.
798
Circulaires aan de afdelingen. 1928, 1932-1934, 1936, 1938 en z.j.. 1 omslag.
799-817
Genummerde stukken 1-305: ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan afdelingen. 1929-1930.. 20 omslagen.
NB. Geen index aangetroffen. De stukken lagen per afdeling, grotendeels in numerieke volgorde, maar niet helemaal. Soms komt een nummer twee keer voor. De nummers staan tussen haakjes achter de afdeling.
799
Alle afdelingen (1-11).
800
Amsterdam (12-58, 60-68).
801
Alphen aan den Rijn (69-70).
802
Apeldoorn (59, 71-77).
803
Bussum (78-98).
804
Bodegraven (99-100).
805
Beverwijk (101-103).
806
Driebergen (104-115).
807
Gouda (116-117).
808
Gorssel (118-126).
809
Hilversum (127-135, 226).
810
Heemstede (136-155).
811
Den Haag (156-192).
812
Haarlem (193-222).
813
Hengelo (223-225).
814
Rotterdam (227-241).
815
Utrecht (267, 278, 242, 162-163, 243-263).
816
Woerden (264-277, 280).
817
Winterswijk (281-292).
818
Zeist (293-299, 205, 188, 192, 300-303 en zonder nummer).
819
Index op de correspondentie met de afdelingen in 1931, op nummer (1-222) met naam en plaats van afzender/geadresseerde, datum en onderwerp. z.j.. 1 deel.
820-840
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan afdelingen. Alfabetisch op afdeling geordend. 1931.. 21 omslagen.
NB. De nummers lagen niet op volgorde en komen niet geheel overeen met de index (inv.nr 819); de stukken lagen per afdeling en zijn in die volgorde overgenomen.
820
Amsterdam.
821
Alphen aan den Rijn.
822
Amersfoort.
823
Apeldoorn.
824
Beverwijk.
825
Bussum.
826
Delft.
827
Eenigenbrug.
828
Gorssel.
829
Gouda.
830
Den Haag.
831
Haarlem.
832
Heemstede.
833
Hilversum.
834
Rotterdam.
835
Soest-Baarn.
836
Steenwijk.
837
Utrecht.
838
Winterswijk.
839
Woerden.
840
Zeist.
841
Indices op inv.nrs 842-867 zowel op nummer (1-266) met naam, datum en onderwerpen als alfabetisch op naam afzender/geadresseerde met nummer, plaats en datum. z.j.. 1 deel.
NB. Enkele stukken staan niet vermeld in de index, die hebben naast het nummer een letter.
842-867
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande aan afdelingen. Genummerde stukken 1-266. 1932.. 26 omslagen.
842
1-10.
843
11-20.
844
21-30.
845
31-40.
846
41-50.
847
51-60.
848
61-70.
849
71-81.
850
82-90.
851
91-100.
852
101-110.
853
111-120.
854
121-130.
855
131-140.
856
141-150.
857
151-160.
858
161-170.
859
171-180.
860
181-190.
861
191-200.
862
201-210.
863
211-220.
864
221-230.
865
231-240.
866
241-250.
867
251-266.
868
Indices op de inv.nrs 869-899 zowel op nummer (1-307) met naam, datum en onderwerpen als alfabetisch op naam afzender/geadresseerde met nummer, plaats en datum. z.j.. 1 deel.
869-899
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan afdelingen. Alfabetisch op afdeling geordende en genummerde stukken 1-307. 1933.. 31 omslagen.
869
1-10.
870
11-13, 15-20.
871
22-30.
872
31-40.
873
41-50.
874
51-60.
875
61-62, 64-70.
876
71-81.
877
82-90.
878
91-99.
879
101-110.
880
111-120.
881
121-130.
882
131-136, 138-140.
883
141-150.
884
151-160.
885
161-170.
886
171-180.
887
181-190.
888
191-200.
889
202-206, 209-210.
890
211-219.
891
221-230.
892
231-240.
893
241-248, 250.
894
251-260.
895
261-270.
896
271-271, 274-280.
897
281-285, 287-290.
898
291-299.
899
300-307.
900
Index op de inv.nrs 901-928 op nummer (1-402) met naam, plaats, datum en onderwerpen. z.j.. 1 deel.
901-928
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan afdelingen. Alfabetisch op afdeling geordende en genummerde stukken 1-402. 1934.. 28 omslagen.
901
Alkmaar 1-22.
902
Alphen aan den Rijn 23-24.
903
Amsterdam 26-43.
904
Baarn 44-45.
905
Beverwijk 46.
906
Bilthoven 47-66.
907
Boskoop 67-73.
908
Bussum 74-78.
909
Dordrecht 79-95.
910
Delft 96-98.
911
Driebergen en en Eenigenbrug 99-101.
912
Enschede 102-112.
913
Gouda 113.
914
Haarlem 114-124.
915
Den Haag 125-213.
916
Hilversum en Hengelo 214-230.
917
Koog aan de Zaan 231-242.
918
Leiden 243-271.
919
Oldenzaal 272-284.
920
Rotterdam 285-302.
921
Singapore en Soest 303-306.
922
Steenwijk 307-316.
923
Utrecht 317-339.
924
Voorburg 340-360.
925
Winterswijk 361-369.
926
Woerden 370-374.
927
Zaandam 375-394.
928
Zwolle 395-402.
929
Ingekomen brief van H. van der Colk-Schmidt van de afdeling Haarlem betreffende bestuurswisseling en een actie voor afschaffing van de particuliere wapenindustrie. 11 juni 1934.. 1 stuk .
930-941
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan afdelingen. Alfabetisch per afdeling geordend. (oktober 1934-)1935.. 12 omslagen.
930
A.
931
B.
932
D.
933
E en G.
934
H.
935
K.
936
L.
937
O.
938
R.
939
S.
940
U.
941
V-Z.

Archiefstukken van afdelingen

Amersfoort.
942-958
Alfabetisch op onderwerp of op afzender/geadresseerde geordende genummerde stukken 1-372 getiteld 'Archief Afdeeling Amersfoort 1920-1930': bezoeklijsten, agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen, bestuurscorrespondentie, teksten van lezingen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken (alfabetisch op afzender/geadresseerde), kwitanties, reglement van het koor en knipsels. 1920-1930.. 17 omslagen.
942
B 1-10 Bezoeklijstjes.
943
B 11-52 Bestuurvergaderingen.
944
B 53-94 Bestuurscorrespondentie.
945
B 95-153 Bazar (i.s.m. de afdelingen Amersfoort van de Nooit Meer Oorlog Federatie, Kerk en Vrede en de Jongeren Vredes Actie) in november 1930.
946
B 154-158 Bestuurscorrespondentie-vervolg.
947
D 159-160.
948
F 161 Financiën.
949
G-K 162-165.
950
L 166-226 Ledenvergaderingen.
951
M 227-229.
952
N 230-234 Z 369-372.
953
O 235-333 Openbare vergaderingen en lezingen.
954
P 334-343.
955
S 347-351.
956
V 352-364.
957
W 365-368.
958
Zangkoortje (opgericht 24 november 1921).
959
Agenda bestuursvergadering 11 september 1931. 1931. 1 stuk.
960
Agenda’s bestuursvergaderingen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend. 1935.. 1 omslag.

Bodegraven.
961
Huishoudelijk reglement afdeling Bodegraven. z.j.. 1 stuk.
962
Notulen van vergaderingen afdeling Bodegraven. 3 mei 1915-29 september 1920.. 1 deel.
963
Twee schriftjes van de ‘Penningmeesteres’: blanco bewijs van lidmaatschap, namen en adressen van leden per straat of buurt met vermelding van betaalde contributie en opzeggingen; alfabetische lijst 1932 van de leden in Zwammerdam en in Bodegraven; overzicht van de kosten van de twee openbare vergaderingen in Bodegraven en Zwammerdam, gehouden op 18 en 19 januari 1933. 1916-1933.. 2 delen.

Den Haag.
964
Lidmaatschaps- en betalingsbewijs nr. 273 van de afdeling Den Haag op naam van mw P. Spruyt Wolf. maart 1936.. 1 stuk.
NB. In 2003 teruggekeerd uit Moskou.

Archief Centraal Comité Vrouwen Vredesgang

Statuten.
965
Statuten van de Stichting Centraal Comité Vrouwen Vredesgang. z.j.. 1 stuk.

Vrouwen Vredesgang Den Haag 18 mei 1934.
NB. In 1934 heette deze nog Stille Rondgang en was aanvankelijk gepland op 10 mei,Hemelvaartsdag.
966
Uitnodigingen om zitting te nemen in het ‘Eere-Comité “Stille Rondgang”’ met ingekomen reacties (deels genummerd 32a en 27). 1934.. 1 omslag.
967
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken en financiële overzichten. 1934.. 1 omslag.
968
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende financiële ondersteuning. 1934. 1 omslag.
969
Correspondentie met het Haarlem's Dagblad betreffende het drukken van een oproep voor de Stille Rondgang en een artikel in het Haarlem's Dagblad. 1934.. 1 omslag.
NB. Zie inv.nr 971 voor het artikel.
970
Correspondentie betreffende het drukken van briefpapier, briefkaarten, speldjes, strooibiljetten en affiches (deels genummerd 35b, 280 en 281). 1934.. 1 omslag.
NB. Affiches zijn overgebracht naar beeldarchief.
971
Opgeplakte knipsels getiteld 'Doss. No. 13 C.C. Stille Rondgang. Inhoud: Doss. No. 38. Persverslagen': knipsels betreffende de eerste Stille Rondgang op 18 mei 1934 te Den Haag. 1934. 1 pak.
972
Affiches, knipsels, circulaires, programma's, sluitzegels en teksten van toespraken (deels dossier 30). 1934.. 1 omslag.
NB. Affiches zijn overgebracht naar beeldarchief.
973
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Den Haag. 1934.. 1 omslag.
974
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Amsterdam . 1934.. 1 omslag.
975
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Utrecht. 1934.. 1 omslag.

Vrouwen Vredesgang Den Haag 18 mei 1935.
976
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Centraal Comité en financiële overzichten. 1935.. 1 omslag.
977
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1935.. 1 omslag.
978
Correspondentie met het leden van het Eere Comité, later Comité van Aanbeveling genoemd. Alfabetisch geordend. 1935.. 1 omslag.
979
Stukken betreffende bioscoopplaatjes (genummerd 260). 1935.. 1 omslag.
980
Affiches, knipsels, circulaires, programma's, sluitzegels en teksten van toespraken; vanaf dit jaar werd de Vrouwen Vredesgang samen georganiseerd met de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid (IVVV) (deels 892 genummerd). 1935.. 1 pak.
NB. Affiches zijn overgebracht naar beeldarchief.
981-983
Knipsels betreffende de Vrouwen Vredesgang 1935. maart-juni 1935.. 3 pakken.
981
maart- 7 mei 1935..
982
8-14 mei 1935..
983
15 mei 6 juni 1935..
984
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Den Haag. 1935.. 1 omslag.
985
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Amsterdam. 1935.. 1 omslag.
986
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Utrecht. 1935.. 1 omslag.

Vrouwen Vredesgang Amsterdam 18 mei 1936.
987
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Centraal Comité. 1936.. 1 omslag.
988
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken (genummerd 250 en 270), met verslag van de buitenlandse correspondente. 1936-januari 1937.. 1 omslag.
989
Correspondentie met leden van het Comité van Aanbeveling (genummerd 272). Alfabetisch geordend. 1936.. 1 omslag.
990
Correspondentie betreffende het vervaardigen van briefpapier, briefkaarten, speldjes en affiches (genummerd 280 en 281). Chronologisch geordend. 1936.. 1 omslag.
991
Stukken betreffende bioscoopplaatjes (genummerd 260). 1936.. 1 omslag.
992
Correspondentie betreffende het geschil tussen de organisaties van de Vrouwen Vredesgang en van de Vrouwen Kruistocht. 1936-1937.. 1 omslag.
993
Aanplakbiljetten, knipsels, rondschrijvens, programma's, toegangsbewijzen, sluitzegels en teksten van toespraken van de derde Vrouwen Vredesgang 18 mei 1936 te Amsterdam (genummerd 271). 1936.. 1 omslag.
994
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Den Haag. 1936.. 1 omslag.
995
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Amsterdam. 1936.. 1 omslag.
996
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Utrecht. 1936.. 1 omslag.

Vrouwen Vredesgang Utrecht 18 mei 1937.
997
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Centraal Comité. 1937.. 1 omslag.
998-1001
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken (genummerd 270 en 250), met overzichten van ingekomen post. 1937.. 4 omslagen.
998
24 december 1936-maart 1937..
999
april 1937..
1000
mei 1937..
1001
juni-oktober 1937..
1002
Correspondentie met leden van het Comité van Aanbeveling (genummerd 272). 1937.. 1 omslag.
1003
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende financiële steun, propagandamateriaal en betreffende de organisatie (genummerd 280). Alfabetisch geordend. 1937.. 1 omslag.
1004
Correspondentie betreffende het vervaardigen van briefpapier, briefkaarten, speldjes en affiches (genummerd 281). 1937.. 1 omslag.
1005-1008
Uitgegane circulaires (genummerd 271). 1937.. 4 omslagen.
1005
januari-februari 1937..
1006
maart 1937..
1007
april 1937..
1008
mei 1937..
1009
Stukken betreffende bioscoopplaatjes (genummerd 260). 1937.. 1 omslag .
1010
Kleine affiches, sluitzegels, menukaart, blanco bewijs van toegang, speldje, teksten van liederen, Propagandanummer Vrouwen Vredesgang 1937 (1 mei 1937), knipsel met foto van de optocht en prijslijst van het propagandamateriaal. 1937.. 1 omslag.
NB. Groot affiche is gedigitaliseerd en overgebracht naar beeldarchief.
1011
Stukken betreffende het programma en de deelnemers. 1937.. 1 omslag.
1012
Teksten van de toespraken gehouden op dinsdag 18 mei 1937 en stukken betreffende adhesiebetuigingen. 1937.. 1 omslag.
1013
Brochure De Vrouwen Vredesgang, uitgave van het Centraal Comité, met concept en drukproef. 1937.. 1 omslag.
1014
Stukken betreffende de ordecommissaressen, groepsleidsters, vaandeldraagsters en de Nederlandse Spoorwegen. 1937.. 1 omslag.
1015
(Concept)vragenlijst en verslag op basis van de ingevulde vragenlijsten. 1937.. 1 omslag.
1016
Concept)verslagen en dankbetuiging.1937.. 1 omslag.
1017-1024
Stukken betreffende de deelname van buitenlandse delegaties (uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Japan, Joegoslavië, Nederlands-Indië, Noorwegen, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Zweden, Zwitserland en internationale organisties) en betreffende de commissie van ontvangst voor de buitenlandse delegaties; correspondente voor het buitenland was J.M. Telders. Chronologisch geordend. Frans, Duits, Engels. 1936 december-1937.. 8 omslagen.
1017
december 1936-januari 1937..
1018
februari 1937..
1019
maart 1937..
1020
april 1937..
1021
mei 1937..
1022
juni 1937..
1023
juli 1937..
1024
augustus-oktober 1937..
1025
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Den Haag. 1937.. 1 omslag.
1026
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Amsterdam. 1937.. 1 omslag.
1027
Stukken betreffende het Plaatselijk Comité Utrecht. 1937.. 1 omslag.

Vrouwen Vredesgang Den Haag 18 mei 1938.
1028
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Centraal Comité. 1938.. 1 omslag.
1029
Algemeen Plan. 1938.. 1 stuk.
1030
Eerste Rondschrijven en Mededelingen I-IX. 1938.. 1 omslag.
1031
Correspondentie met leden van het Comité van Aanbeveling. december 1937-mei 1938.. 1 omslag.
1032-1036
Uitgegane circulaires. 1938.. 1 omslag.
1032
31 december 1937-januari 1938..
1033
februari 1938..
1034
maart 1938..
1035
april 1938 en z.j..
1036
mei 1938..
1037
Programma's, teksten van toespraken, adres aan regeringen en Volkenbond en adhesiebetuigingen. 1938.. 1 omslag.
1038
Adreslijst en stukken betreffende ordemaatregelen tijdens de optocht. 1938.. 1 omslag.
1039
Verzoek om de antwoorden op de vragenlijst in te sturen en overzicht van de ingevulde vragenlijsten. juni-juli 1938.. 2 stukken.
1040
Verslagen en bedankjes. 1938.. 1 omslag.
1041
Kleine affiches, sluitzegels en prijslijsten van het propagandamateriaal van de vijfde Vrouwen Vredesgang 18 mei 1938 te Den Haag. 1938.. 1 omslag.
NB. Enkele stukken in 2003 teruggekeerd uit Moskou.

Vrouwen Vredesgang Rotterdam 17 mei 1939.
1042
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Centraal Comité. 1939.. 1 omslag.
1043
Mededelingen I-IX en 1-3. 1939.. 1 omslag.
1044
Correspondentie met leden van het Comité van Aanbeveling. 1939.. 1 omslag.
1045
Uitgegane circulaires. januari-mei 1939.. 1 omslag.
1046
Programma, adres aan regeringen en Volkenbond en lijst van adhesiebetuigingen. 1939.. 4 stukken .
1047
Stukken betreffende ordemaatregelen tijdens de optocht. 1939.. 1 omslag.
1048
Verslagen. Nederlands, Duits, Engels. 1939.. 1 omslag.
1049
Overzicht van de ontvangen antwoorden op de vragenlijst. 1939.. 1 stuk.
1050
Kleine affiches, sluitzegels en prijslijsten van het propagandamateriaal van de zesde Vrouwen Vredesgang 17 mei 1939 te Rotterdam. 1939.. 1 omslag.
NB. Enkele stukken in 2003 teruggekeerd uit Moskou.

Vrouwen Vredesgang gepland Amsterdam 18 mei 1940.
1051
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Centraal Comité (opheffingsvergadering was op dinsdag 28 mei 1940 waarop ook werd besloten de archieven van de stichting aan het Internationaal Archief voor de vrouwenbeweging(IAV) te Amsterdam te schenken). 1939-1940.. 1 omslag.
1052-1062
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en aan organisaties betreffende de organisatie van de 7e Vrouwen Vredesgang gepland op 18 mei 1940 te Amsterdam. Alfabetisch geordend. 1939-1940.. 11 omslagen.
1052
A.
1053
B.
1054
C.
1055
D.
1056
E-F.
1057
G.
1058
I-J.
1059
K-M.
1060
N.
1061
O-R.
1062
S-Z.
1063
Folder, pamflet en lijst van organisaties die adressen ter beschikking hebben gesteld. 1940.. 3 stukken.

Documentatie

Het betreft ontvangen en verzamelde stukken van en betreffende andere vrouwen(vredes)organisaties en -acties en betreffende vrouwen en vrede. Deze collectie is in 1951aan het toenmalige IAV geschonken. Alfabetisch per organisatie geordend. In het archief van het hoofdbestuur zitten ook stukken van en betreffende andere organisaties.
1064
Stukken betreffende het eerste internationale congres in 1900 van de Alliance des Femmes pour la Paix. 1900.. 2 stukken.
1065
'Oproep van de Belgische Vrouwen aan de Vrouwen der Neutrale Landen’. 1916.. 1 stuk.
1066
Brochure ‘De Vredesboodschap van de Sociaaldemocratische vrouwen uit alle landen!’ van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs. [1933].. 1 stuk.
1067
Stukken betreffende de Broederschaps-Federatie. 1932, 1934 en z.j.. 1 omslag.
1068
Stukken betreffende het Centraal Vredes Bureau te Den Haag. 1936-1937 en z.j.. 1 omslag.
1069
Circulaire aan de Plaatselijke Vredesorganisaties te Amsterdam van de Centrale Commissie voor Vredeswerken en de Vredesgroep 'Amsterdam'. z.j.. 1 stuk.
1070
Brochure ‘Een wereldveldtocht tegen den oorlog’ van het Comité “Vrouwen, wat doet GIJ !”. 1924.. 1 stuk .
1071
Stukken betreffende het Comité Christenvrouwen Volkenbonds-Vredes-Actie. 1931. 1 omslag.
1072
Stukken betreffende de Commissie van Moeders en Opvoedsters uit de Vereniging voor Volkenbond en Vrede. 1932, 1936.. 2 stukken.
1073
Manifest van Femmes Socialistes Françaises contre la Guerre. Frans. z.j.. 1 stuk .
1074
Circulaire ‘Lasset uns den 18. Mai feiern den “Tag des guten Willens” ‘ van de Frauenweltbund zur Förderung internationaler Eintracht. 1930.. 1 stuk.
1075
Pamflet van het Genootschap “Si vis Pacem, para Pacem” (waarvan Elizabeth Baelde voorzitster was). z.j.. 1 stuk.
1076
International News Sheet van de General Alliance of Unitarian and other liberal Christian Women. February 1935, December 1935, April 1936.. 3 stukken.
1077
Bulletin of Information van de International Conference of Women Workers to Promote Permanent Peace 4-7 July, 1915, issued by May Wright Sewall. 1915.. 1 stuk.
1078
Pamfletten van de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging afdeling Nederland. 1924, 1926, 1930, 1938 en z.j.. 1 omslag.
1079
Stukken van de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, Nederlandsche Afdeeling / Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), the Netherlands, van 1915-1919 Nederlandsche Vereeniging van Vrouwen voor duurzame vrede geheten. 1920, 1925, 1935-1936 en z.j.. 1 omslag.
1080
‘Propagande Pacifiste par les Grandes Associations’ van de International Council of Women (ICW) / Conseil International des Femmes. Frans. z.j.. 1 stuk.
1081
Stukken betreffende de handelsorganisatie “Labore Pax” waarvan de winst bestemd was voor de financiering van de vredespropaganda. 1936 en z.j.. 1 omslag.
1082
Spotprent ‘Beestenmoeders en menschenmoeders’ en folder van het Maandblad 'Vrede’. 1933 en z.j.. 2 stukken.
1083
Pamfletten van de Mobilisatie voor de Vrede. 1931 en z.j.. 1 omslag.
1084
‘Pinksterbede voor den vrede’ van A.E. de Jong-Johns, leidster van de ‘Moederkring voor den Vrede’. mei 1918.. 1 stuk .
1085
Pamfletten en rondschrijvens van de Nationale Vredes Actie 1926 en z.j. en ingekomen brief (24 juli 1935) van de Stichting Vrouwen Vredesstrijd aan ds J.B. Th. Hugenholtz, voorzitter Nationale Vredesactie betreffende een door deze stichting georganiseerde demonstratie op 4 augustus 1935. 1935.. 1 omslag.
1086
Circulaire van de Nationaler Frauen-Ausschusse für Dauerenden Frieden. [1915].. 1 stuk.
1087
Briefkaart en folder van de Nederlandsche Anti-oorlog Raad. 1916.. 2 stukken.
1088
Stukken betreffende de Nooit-Meer-Oorlog Federatie. 1925, 1929 en z.j.. 1 omslag.
1089-1096
Stukken van het Peace and Disarmament Committee of the Women's International Organisations / Comité voor Vrede en Ontwapening der Internationale Vrouwenvereenigingen te Genève. 1932, 1934, 1936-1940.. 8 omslagen.
NB. Zie ook archief Rosa Manus inv.nrs 24-38.
1089
Draft constitution. [1931]..
1090
Brochure ‘Communication du Comité du Désarmement creé par les Organisations Féminines Internationales’. 1932..
1091
Persberichten: 123 (Duits), 197-199 (Engels), 276-278 en 282-285 (Frans). 1934, 1937, 1940..
1092
Circulaires Engels, Frans. 1934..
1093
Circulaires Engels. 1936..
1094
Circulaires Engels, Frans. 1937..
1095
Circulaires Engels, Frans, Nederlands. 1938..
1096
Circulaires Engels, Frans. 1939..
1097
Folder over oorlogsspeelgoed van 'Vrede door opvoeding'. z.j.. 1 stuk .
1098
Stukken betreffende de Vrouwen Wereldbond voor den Vrede, Afdeeling Ned. Indië (de Vrouwen Wereldbond is opgericht op 9 februari 1915 te Genève, ook wel Wereldbond van Vrouwen en Union Mondiale de la Femme geheten, zie inv.nrs 1099-1102). 1929, 1931 en z.j.. 1 omslag.
1099-1102
Stukken van en betreffende de Wereldbond van Vrouwen / World Union of Women/ Union Mondiale de la Femme / Vrouwen Wereldbond voor de Vrede Vrouwen Wereld Unie voor goede internationale verstandhouding / Vrouwen Wereld Unie voor internationale toenadering / Wereldbond van vrouwen voor betere internationale verstandhouding / World Union of Women for International Concord / Union Mondiale de la Femme pour la Concorde International / Frauenweltbund zur Förderung internationaler Eintracht . Frans, Duits, Engels, Nederlands. 1915, 1928, 1937-1939.. 4 omslagen.
1099
Nederlands.
1100
Frans.
1101
Engels.
1102
Duits.
1103
Stukken van de Vrouwengroep in de Vrijheidsbond betreffende vrede. 1924, 1927 en z.j.. 3 stukken.
1104-1111
Stukken betreffende de Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). Frans, Engels, Duits. 1920-1924, 1934-1939.. 8 omslagen.
1104
Informatiefolders. 1920-1921..
1105
Report International Conference of Women 7-9 December 1922 The Hague. 1922..
1106
Reprint from the News Sheet October. 1923..
1107
Fourth International Congress Washington May 1-7. 1924..
1108
Circulaires. 1934-1935..
1109
Circulaires. 1937..
1110
Circulaires. 1938..
1111
Circulaires. 1939 en z.j..
1112-1117
Stukken van en betreffende het Wereld Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme, afdeling Nederland. Nederlands, Duits, Frans, Engels. 1934-1939.. 6 omslagen.
1112
1934..
1113
1935..
1114
1936..
1115
1937..
1116
1939..
1117
Brochures, pamfletten, krantenknipsel z.j..
1118
Stukken van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en Gelijk Staatsburgerschap / International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship betreffende vrede. 1927-1928, 1935? en z.j.. 1 omslag.
1119
Propagandamateriaal en knipsels betreffende vrouwen en vrede gemaakt door en/of afkomstig van individuen, meerdere organisaties en waarvan niet duidelijk is welke organisatie of persoon het gemaakt heeft. Nederlands, Duits, Frans. 1916, 1928, 1933, 1938-1939 en z.j.. 1 omslag.

Persoonlijke stukken van E.M. van Wijngaarden (geboren 18 maart 1869, overleden 30 maart 1957)

1120
Brief aan E.M. van Wijngaarden van haar nicht Juus Singerwald betreffende familieaangelegenheden. 8 augustus 1932.. 1 stuk.
1121
Brief aan E.M. van Wijngaarden van M. van der Colk-Schmidt houdende een uitnodiging voor een gesprek over de moeilijkheden waarin Van Wijngaarden verkeert. 2 maart 1939.. 1 stuk.
1122
Brief aan ‘Tante Betje’ (E.M. van Wijngaarden ) van W.B. Zon? uit Deventer van 22 januari 1951 betreffende haar huis en schuurtje in Deventer en het door haar opgerichte kinderhuis 'De Goede Haven' op Terschelling; met 4 lege enveloppen. 1951.. 1 omslag.

Interviews met vredesvrouwen

1123-1131
Cassettebandjes (8) en transcripties van interviews door Annette Mevis en Marijke Mossink gehouden in 1982-1983, met vrouwen die actief waren in de vrouwenvredesbeweging tussen 1918-1940, in het kader van het promotie-onderzoek van Marijke Mossink naar de vrouwenvredesbewegingen; met correspondentie en stukken betreffende de voorbereiding en afhandeling van de interviews. 1981-1983. 9 omslagen
NB. Afkomstig van Annette Mevis. De transcripties zijn niet digitaal, de cassettebandjes zijn in 2015 gedigitaliseerd en die bestanden zijn te beluisteren in de studiezaal van Atria.
1123
J. Chr. Bishoff-Stas (door Annette Mevis, 1 bandje).
1124
Mevrouw Jongens-Krom (door Annette Mevis, 1 bandje).
1125
Mr A. de Kanter-van Hettinga Tromp (door Marijke Mossink, 1 bandje).
1126
Mevrouw Mellema (door Annette Mevis, 1 bandje).
1127
Joke Roos-Kruimer en T.C.C. (Gonnie) Scholten-van Iterson (door Annette Mevis, 1 bandje).
1128
E. van der Sluis-Fintelman (door Annette Mevis, 1 bandje).
1129
A.M.E. van Walsem-Schutte (door Annette Mevis, 1 bandje).
1130
N. van der Weel (door Marijke Mossink, 1 bandje).
1131
Stukken betreffende enkele niet-geïnterviewde vrouwen..