/
Archief Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond (ANVV) (1900-) 1914-1940, 1951, 1981-1983

Archief Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond (ANVV) (1900-) 1914-1940, 1951, 1981-1983

Identity Area

Collection IDIIAV00000004
Unitdate(1900-) 1914-1940, 1951, 1981-1983
1914-1940
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent4.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2009
Access and UseVrij
Access NoteDe inventarisnummers 1-1122 zijn alleen digitaal te raadplegen, de nummers 1123-1130 deels (alleen het geluid is digitaal)
Preferred CitationArchief Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond (ANVV), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Het archief van de ANVV is grotendeels geordend door de oprichtster (en voorzitster tot 1934) ‘Archivaresse’ Elisabeth Maria van Wijngaarden (tante Betje). Veel stukken zijn door haar genummerd en ingeplakt, die in 2008 weer zijn losgehaald. Het archief is in 1958 door de bibliotheek van het Vredespaleis te Den Haag aan het toenmalige IAV geschonken. In december 1951 waren reeds het archief van de Vrouwen Vredesgang en enkele dossiers betreffende diverse organisaties door het Vredespaleis aan het IAV geschonken. In de opheffingsvergadering van het Centraal Comité Vrouwen Vredesgang van 28 mei 1940 werd besloten dat de archieven van de stichting naar het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging zouden gaan (zie inv.nr 1051); waarschijnlijk is de sluiting van het IAV op 2 juli 1940 door de Duitse bezetter de reden dat dat toen niet is gebeurd. In 1993 is een plaatsingslijst gemaakt. In 2008-2009 is het archief geïnventariseerd.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 27 december 1914 te Bodegraven door Elisabeth M. van Wijngaarden, nadat zij de oproep in De Vrouw en haar huis om een Nederlandse Vrouwenvredebond op te richten had gelezen; het afdelingsbestuur Bodegraven was tot en met 1918 hoofdbestuur; doel was het bevorderen van de vrede tussen volkeren en tussen mensen onderling door middel van publicaties, bijeenkomsten en demonstraties; de ANVV was voor vrouwen van alle gezindten en achtergronden en had geen vastomlijnde beginselverklaring; de individuele inbreng stond centraal; drijvende kracht was Elisabeth van Wijngaarden (1869-1957), voorzitster van 1914-1936, vanaf 1920 ook voorzitster van afdeling Amersfoort; de ANVV werkte sinds circa 1925 nauw samen met de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid (IVVV) Nederlandse Afdeling; zij gaven bij voorbeeld gezamenlijk een vredeskalender uit en vormden het Centraal Comité, waar de organisatie berustte van de Vrouwenvredesgang die, op initiatief van het ANVV-lid E.J. Miolée-Riem Vis, vanaf 1934 jaarlijks op 18 mei (Volkenbondsdag) gehouden werd; het eerste bestuur van het Centraal Comité Vrouwen Vredesgang werd gevormd door Elisabeth Johanna Miolée-Riem Vis, Maria Hermina Peteri, Jeanne Pauline Frédérique Ridder van Rappard-van de Stadt, en dr. Maria Arendina Thiel; in september 1940 fuseerden de ANVV en de IVVV Nederlandse Afdeling tot de Internationale Vrouwen Vredebond Nederlandse Afdeling IVVV; organen van de ANVV waren Ons Streven 1917-1934 en De Vrouw en de Vrede 1934-1940, vanaf 1939 ook het blad van de IVVV Nederlandse Afdeling.


Inhoud

Hoofdbestuur: agenda's, notulen en andere vergaderstukken van algemene en bestuursvergaderingen 1914-1936; ingekomen en minuten van uitgaande stukken met indices 1914-1936; jaarverslagen, statuten en huishoudelijke reglementen 1914-1933 en z.j.; financiële stukken 1915-1930; stukken betreffende Ons Streven en De Vrouw en de Vrede 1917-1935; circulaires, informatiestencils en propagandamateriaal 1914-1936 en z.j.; stukken betreffende samenwerking en fusie met de IVVV 1925-1935; rapporten, verslagen en andere stukken betreffende (vrouwen)vredesorganisaties, acties en congressen 1900-1940; teksten van lezingen 1914-ca. 1936; stukken betreffende afdelingen 1918-1935.
Afdeling Amersfoort: agenda's, notulen, andere vergaderstukken en correspondentie 1920-1931, 1935.
Afdeling Bodegraven: notulen 1915-1920; gegevens betreffende de leden 1916-1933; ledenlijst Zwammerdam 1932.
Centraal Comité Vrouwenvredesgang: ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1934-1939; financiële stukken 1934-1937; ledenlijsten z.j.; programma's, mededelingen, folders en knipsels betreffende de zeven Vrouwenvredesgangen 1934-1940; stukken betreffende de Plaatselijk Comité's Den Haag, Amsterdam en Utrecht 1934-1937.
Interviews: geluidsbanden van en stukken betreffende interviews met vrouwen die actief waren in de vrouwenvredesbeweging in het interbellum 1981-1983.
Hoofdbestuur Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond

Genummerd en geïndexeerd archief.
1-16
Genummerde stukken 1-163 getiteld 'Boek A vanaf September 1914 tot October 1917. Geschenk aan het Vredespaleis. Archief van de Alg. Ned. Vrouwen Vredebond door de Oprichtster mej. E.M. van Wijngaarden': stukken betreffende de oprichting, ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van E.M. van Wijngaarden, ledenlijst afdeling Bodegraven, agenda's van bestuurs- en ledenvergaderingen van afdelingen, statuten en reglementen, stukken betreffende propaganda, verslag van de eerste algemene vergadering 5 april 1916, stukken van het hoofdbestuur en knipsels. 1914-1917..
NB. Geen index aangetroffen. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
18-43
Genummerde stukken 0.0-0.18 en 1-253 getiteld 'Boek B behoorende bij de Klapper van Boek B': stukken betreffende algemene vergaderingen, stukken betreffende de leden en het bestuur, vragen aan politieke partijen, huishoudelijk reglement, herziening statuten en hoofdbestuursverkiezing 1919, Koninklijke goedkeuring 1921 en stukken betreffende het tienjarig bestaan in 1924. 1918-1924..
45-82
Genummerde stukken 1-389 getiteld 'Dit is Boek C behoorende bij Klapper C. 1925 April tot 1928 Januari': stukken betreffende algemene vergaderingen, vergaderingen van dagelijks en hoofdbestuur, correspondentie hoofdbestuur, stukken betreffende het twaalfeneenhalfjarig bestaan, de fusie met de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid (IVVV), de afdelingen, statuten en reglementen, de politieke vraagactie, de tournee van Nine Minnema, de oktoberbezoeken en het propaganda- en perswerk. 1925-1928..
NB. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
84-124
Genummerde stukken 1-502 getiteld 'Boek D behoorende bij Klapper D.': stukken betreffende jaarvergaderingen, hoofd- en dagelijks bestuursstukken, stukken betreffende de afdelingen en leden, statuten en huishoudelijk reglement, stukken betreffende propaganda en acties en de oktoberbezoeken, stukken betreffende Ons Streven en financiën; de nummers 340-414 zitten in inv.nr 556. 1929-1930..
NB. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
125-170
Genummerde stukken 1-457 getiteld 'Hoofdbestuur. Boek E behoort bij Klapper E': stukken betreffende algemene vergaderingen, hoofd- en dagelijks bestuursstukken, correspondentie, beschrijvingsbrieven, stukken betreffende de oktoberbezoeken, stukken betreffende acties, propaganda en de pers en financiële stukken. 1931..
NB. Geen Klapper E aangetroffen. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
172-198
Genummerde stukken 1-273 getiteld 'Boek F 1932. behoorende bij Klapper F.': stukken betreffende algemene vergaderingen, hoofd- en dagelijks bestuursstukken, stukken betreffende de Groote Actie, oktoberbezoeken aan afdelingen, de fusie, propaganda, acties en de pers, stukken betreffende moeilijkheden in het bestuur (nrs 261-273), leden en de contributie, stukken betreffende het steunfonds voor de Verenigde Staten van Europa. (1931) 1932 (-1934)..
NB. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
199-200
Index op de inv.nrs 201-252 op nummer met naam en plaats van afzender/geadresseerde, datum en onderwerp. z.j..
201-252
Genummerde stukken 1-519 getiteld 'Boek G. No 1 en No 2. Hoofdbestuur Alg. Ned. Vrouwen Vredebond. Behoort bij Klapper G.': stukken betreffende algemene vergaderingen, hoofd- en dagelijks bestuursstukken, correspondentie, stukken betreffende de afdelingen en de oktoberbezoeken, stukken betreffende acties, propaganda en de radio, stukken betreffende de samenwerking met de IVVV. 1933..
NB. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
253-320
Genummerde stukken 1-684 getiteld 'Boek H. No 1 Klapper bij behoorend H. No.1': stukken betreffende algemene vergaderingen, hoofd- en dagelijks bestuursstukken en correspondentie, stukken betreffende het twintigjarig bestaan, stukken betreffende oktoberbezoeken, de oprichting van de afdeling Enschede en het afscheid van Van Wijngaarden als voorzitster, radiolezingen, brochures, stukken betreffende acties, propaganda en de financiën. 1934..
NB. Geen klapper H aangetroffen. De stukken waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.

Algemene en bestuursvergaderingen.
325-335
Beschrijvingsbrieven van algemene vergaderingen. 1925-1926, 1928-1935, 1938..

Correspondentie.
341-353
Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-157 getiteld 'Vereen-Pers. 1918 t/m 1923 C' : ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. 1918-1923..
355-371
Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-238 en enkele ongenummerde stukken getiteld 'F. Vereenigingen en Personen Alg. Ned. Vrouwen Vredebond 1 januari 1923 tot 31 December 1927': ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. 1923-1929..
373-389
Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-229 getiteld 'F.2. Alg. Ned. Vrouwen Vredebond Vereenigingen en Personen 1 Jan. 1928 tot 31 Dec. 1929.': ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. 1928-1929..
390-406
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. Alfabetisch geordende en genummerde stukken. 1930..
NB. Geen index aangetroffen. De nummers liggen door elkaar, waarschijnlijk niet hernummerd.
390
391
393
394
395
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407-419
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. Alfabetisch geordende ge- en hernummerde stukken 1-270. Geen index aangetroffen. 1931..
420-435
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen, meestal leden van afdelingen. Alfabetisch (op onderwerp of op geadresseerde/afzender) geordende en genummerde stukken 1-262. Geen index aangetroffen. 1931-1934..
437-451
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. Alfabetisch geordende en genummerde stukken (de nummers liggen niet op volgorde). 1932..
437
438
439
440
444
446
453-467
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. 1933. Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-360. 1933..
NB. De nummers liggen niet geheel op volgorde.
453
454
455
457
460
461
463
465
466
467
468-480
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. Alfabetische geordende en genummerde stukken. 1934..
NB. Geen index aangetroffen; de nummers liggen niet geheel op volgorde; de stukken A-F waren ingeplakt, maar zijn in 2008 losgemaakt door Restauratie atelier Sterken in verband met de verfilming van het archief.
470
471
472
473
474
477
478
479
480
482-489
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch op onderwerp geordend. (1934) 1935..
490-506
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties en personen. Alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde. (1933-) 1935 (1936)..
490
491
492
493
494
495
498
501
502
503
504
507-517
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. Alfabetisch geordend op onderwerp of afzender/geadresseerde. 1936..

Jaarverslagen.
518-525
Jaarverslagen over 1930-1939. 1931-1939..

Organisatie en bibliotheek.

Financiën.

Het orgaan: Ons Streven (1917-1933) en De Vrouw en de Vrede (1934-1940).
NB. De gedrukte afleveringen zijn aanwezig in de bibliotheek van het IIAV. Deze, aangevuld met afleveringen van het IISG en het Vredespaleis, zijn gedigitaliseerd en dus digitaal te raadplegen.
534-555
Genummerde stukken 1-69 getiteld 'Klapper 5 inhoud krantjes van 1917 tot 1930 met daarbij behoorende briefwisseling van 1917 tot en met 1930': handgeschreven versies van Ons Streven. Orgaan van den Alg. Ned. Vrouwen Vredebond”, vanaf nummer 16, januari 1925, verschenen in combinatie met “De Nieuwe Koers” en vanaf 1929 als De Nieuwe Koers. Maandblad voor de vredesbeweging in Nederland. Mededeelingen van den Algem. Nederl. Vrouwen-Vredebond” met kopij en correspondentie. juli 1917-1929..
NB. De gedrukte afleveringen zijn eruit gehaald in 2009.
535
536
537
538
539
541
544
547
548
549
553
557-569
Correspondentie betreffende Ons Streven en brochures. Chronologisch geordend.1933 (-1934)..
571-580
Kopij voor en correspondentie betreffende de nummers 1-10 van jaargang 18, 1934 van De Vrouw en de Vrede. december 1933-1934..
NB. De afleveringen zelf zijn eruit gehaald en overgebracht naar de bibliotheek. Ze zijn digitaal te raadplegen.
581-588
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de redactie van De Vrouw en de Vrede. 17 december 1934-9 september 1935..

Acties, activiteiten, publicaties, pers en propaganda, redes en toespraken.
592-668
Teksten van openingswoorden, inleidingen en toespraken op vergaderingen en bijeenkomsten van de ANVV en voor andere organisaties, verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten en verslagen van oktoberbezoeken, genummerd 1-60 (zie de index in inv.nr 591 voor de beschrijving van de stukken). 1915-1935..
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
612
613
614
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
635
636
640
641
642
643
644
645
652
653
654
656
657
658
659
661
662
664
665
666
668
669-676
Ongenummerde en niet geïndexeerde teksten van toespraken, openingswoorden en verslagen van oktoberbezoeken. 1924, 1929-1935 en z.j..
678-687
Knipsels en concepten van en correspondentie betreffende ingezonden berichten naar de pers en verslagen van het perswerk, voornamelijk geschreven door E. Bettink-Voorhoeve. Alfabetisch geordend .1928-1930..
688-699
Ingekomen stukken bij E.M. van Wijngaarden met reacties op de vragen over vrijwillige ontwapening die zij in Ons Streven van juni en van december 1931 had gepubliceerd en reacties op oproepen voor bijeenkomsten en bezoeken. 1931-1933..
701-709
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende publiciteit, propaganda, acties en een studieconferentie. Alfabetisch op onderwerp geordende en genummerde stukken 1-336. 1934..
NB. Geen index aangetroffen.
710-716
Stukken betreffende publiciteit, publicaties en acties. Alfabetisch op onderwerp geordend. 1934 december-1935..

Afdelingen.
719-739
Genummerde stukken 1-195 en enkele ongenummerde stukken getiteld 'D. Afdeelingen vanaf 1 Januari 1918 tot 31 December 1925: correspondentie met afdelingen, stichtingsstukken van afdelingen en teksten van lezingen. 1918-1925..
741-768
Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-269 en enkele ongenummerde stukken getiteld 'G 1. Afdeelingen 1926-1927': ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan afdelingen. 1926-1928..
741
771-797
Alfabetisch geordende en genummerde stukken 1-273 en enkele ongenummerde stukken getiteld 'Boek.G.2. Afdeelingen 1928': ingekomen stukken van en minuten van uitgaande aan afdelingen. 1925-1928..
799-817
Genummerde stukken 1-305: ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan afdelingen. 1929-1930..
NB. Geen index aangetroffen. De stukken lagen per afdeling, grotendeels in numerieke volgorde, maar niet helemaal. Soms komt een nummer twee keer voor. De nummers staan tussen haakjes achter de afdeling.
820-840
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan afdelingen. Alfabetisch op afdeling geordend. 1931..
NB. De nummers lagen niet op volgorde en komen niet geheel overeen met de index (inv.nr 819); de stukken lagen per afdeling en zijn in die volgorde overgenomen.
842-867
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande aan afdelingen. Genummerde stukken 1-266. 1932..
869-899
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan afdelingen. Alfabetisch op afdeling geordende en genummerde stukken 1-307. 1933..
896