/
You are not logged in

Archief Vereniging van Leerkrachten bij het Landbouwhuishoudonderwijs 1919-1970

Identity Area

Collection IDIIAV00000177
Unitdate1919-1970
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.30 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1990
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vereniging van Leerkrachten bij het Landbouwhuishoudonderwijs, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Eerste vergadering op 20 september 1919 te Amersfoort; als vereniging goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 7 september 1920; opgeheven als vereniging in maart 1967 en per 1 juli 1967 als Werkgroep Landbouwhuishoudonderwijs aangesloten bij de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel; deze werkgroep werd opgeheven in 1970; doel was het bevorderen van het landbouwhuishoudonderwijs met behoud van het eigen en zelfstandig karakter daarvan; de vereniging was lid van de Federatie van Leerkrachten bij het Landbouwhuishoudonderwijs.


Inhoud

Notulen bestuursvergaderingen 1931-1967, notulen ledenvergaderingen 1919-1970, convocaties van ledenvergaderingen 1949-1967; jaarverslagen 1955-1966; statuten, statutenwijzigingen, huishoudelijke reglementen, stukken betreffende de oprichting 1920, 1935, 1946, 1950, 1961; ledenlijsten 1959-1966 en z.j.; brievenboeken 1936-1938, 1950 (hierin ook minuten van brieven van de Federatie).
Notulen van bestuursvergaderingen. 1919-1967.

1-6
Notulen van bestuursvergaderingen. 1919-1967.. 6 delen.
1
(bevat tevens notulen van alg.vergaderingen). 1919-1930.
2
1931-1946..
3
1947-1954..
4
1954-1962..
5
1962-1966..
6
1967..

Notulen van de algemene vergaderingen. Met convocaties en agenda's 1938-1942, 1945-1949, 1956, 1960, 1963, 1964. 1930-1970.

7-9
Notulen van de algemene vergaderingen. Met convocaties en agenda's 1938-1942, 1945-1949, 1956, 1960, 1963, 1964. 1930-1970.. 3 delen.
7
1930-1948..
8
1949-1963..
9
1964-1970..

Convocaties en agenda's voor algemene vergaderingen en voorjaarsbijeenkomsten. Gedrukt. 1949-1950, 1954-1967.

10
Convocaties en agenda's voor algemene vergaderingen en voorjaarsbijeenkomsten. Gedrukt. 1949-1950, 1954-1967.. 1 omslag.

Statuten met wijzigingen en ingekomen Koninklijke Besluiten houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten. Huishoudelijk reglement. 1920, 1935, 1946, 1961. 1950.

11
Statuten met wijzigingen en ingekomen Koninklijke Besluiten houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten. Huishoudelijk reglement. 1920, 1935, 1946, 1961. 1950.. 1 omslag.

Ledenlijsten. (ca.1938-1942) 1959-1966.

12-21
Ledenlijsten. (ca.1938-1942) 1959-1966.. 8 katernen, 2 delen en 1 omslag.
12
1 deel. (ca.1938-1942).
13
1 deel. (ca.1941-1942).
14
1 omslag. 1959..
15
(in 2-voud) 1959-1960.
16
1960-1961..
17
1961-1962..
18
1962-1963..
19
1964..
20
1965..
21
1966..

Minuten van uitgaande stukken. 1936-1937, 1950.

22-23
Minuten van uitgaande stukken. 1936-1937, 1950.. 2 delen.
22
1936-1937..
23
(Bevat tevens min. v. uitg. stukken van de Federatie van Leerkrachten bij het Landbouwhuishoudonderwijs). 1950.

Jaarverslagen. 1919-1922, 1955-1966.

24-27
Jaarverslagen. 1919-1922, 1955-1966.. 1 omslag, 2 delen en 4 katernen.
24
1 omslag. 1919-1922..
25
1 deel. 1955-1960..
26
1 deel. 1960-1964..
27
Gedrukt. 1961-1966..

3 zwart/wit foto's van een kledingtentoonstelling(?); van elke foto 2 afdrukken. z.j.

28
3 zwart/wit foto's van een kledingtentoonstelling(?); van elke foto 2 afdrukken. z.j.. 1 omslag.