/
You are not logged in

Archief Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 1978-2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000328
Unitdate1978-2000
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.60 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1996
Aanvullingen verwerkt door Maria Bergshoeff in 2009 (inv.nrs 62-103)
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

In juni 1978 ontstond het plan voor een vrouwengeschiedenisuitgave bij Feministische Uitgeverij SARA; wegens problemen met SARA werd er los van SARA een redactiecollectief opgericht dat op 12 februari 1979 de eerste maal vergaderde; het eerste Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis verscheen in 1980 bij de Socialistische Uitgeverij Nijmegen (uitgeverij SUN); in 1991 vond er een algehele redactiewisseling plaats en vanaf Jaarboek 13 is de Stichting Beheer IISG de uitgever, sinds 2003 Aksant geheten; op 27 april 1984 werd de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis opgericht; in 1989 stelde de Stichting de Johanna Naberprijs in met als doel het onderzoek op het gebied van vrouwengeschiedenis te bevorderen; deze jaarlijkse prijs werd in 1989, 1992, 1994, 1997 en 1999 uitgereikt tegelijkertijd met de presentatie van het Jaarboek; vanaf 2000 organiseren de VVG en het IIAV de Johanna Naberprijs.


Inhoud

Notulen van redactievergaderingen (1978) 1979-2000; correspondentie 1979-2000; jaarverslagen van de stichting 1984-1997; stichtingsakte, inschrijving Kamer van Koophanel en huishoudelijke reglementen 1984-1998; exemplaren van en stukken betreffende Jaarboek 1-20 1980-2000; stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan 1989-1990; stukken betreffende contact met uitgeverij SUN 1979-1983 en IISG 1992-1994; stukken betreffende de beleidsvoering 1993-1998; stukken betreffende de Johanna Naberprijs 1989-1999; stukken betreffende de redactieraad 1992; stukken van de Stichting Vriendinnen van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 1996.
Jaarboek 1-3 en 4 'Vrouwen in de geschiedenis van het christendom', 1980-1983

1
Notulen geschiedenisgroep SARA 1978 juni 16 en notulen redactievergaderingen met bijlagen. 1979 februari 2-1983 mei 9.. 1 omslag.
2
Notulen deelredactie themanummer Jaarboek 4. 1983.. 1 omslag.
3
Correspondentie. 1979-1983.. 1 omslag.
4
Stukken betreffende het vinden van een uitgever. 1978-1979.. 1 omslag.
5
Contract met een stukken betreffende uitgeverij de SUN1979-1983.. 1 omslag.
6
Stukken betreffende lezeressenbijeenkomsten. 1983-1984.. 1 omslag.
7
Stukken betreffende vertaalde artikelen. 1981 en z.j.. 1 omslag.
8
Foto's. 1981-1984.. 1 omslag.
9
Recensies. 1981-1984.. 1 omslag.

Jaarboek 5, en 6 'De eerste feministische golf', 1984-1985

10
Notulen redactievergaderingen. 1982 oktober 6-1985 juni 20.. 1 omslag.
11
Notulen deelredactie themanummer Jaarboek 6. 1983-1985 mei 10.. 1 omslag.
12
Concept-artikelen voor Jaarboek 5. 1984 en z.j.. 1 omslag.
13
Concept-artikelen voor Jaarboek 6 'De eerste feministische golf'. 1984 en z.j.. 1 omslag.
14
Ingekomen stukken. 1982 september-1985.. 1 omslag.
15
Minuten van uitgaande stukken. 1983 september-1985 juni.. 1 omslag.
16
Stukken betreffende lezeressenbijeenkomsten. 1983-1985.. 1 omslag.
17
Foto's Jaarboek 5.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende de presentatie Jaarboek 5.. 1 omslag.
19
Recensies.. 1 omslag.

Jaarboek 7 en 8 'Vrouwen in de Nederlandse kolonien', en 'Vrouwenlevens 1500-1850', 1986-1987

20
Notulen redactievergaderingen. 1985 juni-1987 juni.. 1 omslag.
21
Ingekomen stukken. 1984 november 25-1987.. 1 omslag.
22
Minuten van uitgaande stukken. 1985-1987 mei.. 1 omslag.
23
Stukken betreffende Jaarboek 7.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende Jaarboek 8 over vrouwen in Nederland in de vroeg-moderne tijd.. 1 omslag.
25
Recensies. 1986-1987.. 1 omslag.

Jaarboek 9 'Geleerde vrouwen', 1988

26
Notulen redactievergaderingen. 1987 april-1988 mei.. 1 omslag.
27
Correspondentie. 1987-1991 februari.. 1 omslag.
28
Stukken betreffende de opzet, concept-artikelen en correspondentie met auteurs. 1987-1988.. 1 pak.
29
Stukken betreffende de presentatie op te Haarlem. Met foto's. 17 september 1988. 1 omslag.
30
Recensies en stukken betreffende de evaluatie. 1988.. 1 omslag.

Jaarboek 10 'Het raadsel vrouwengeschiedenis', 1989

31
Notulen redactievergaderingen. 1988 juni-1989 augustus.. 1 omslag.
32
Correspondentie. 1988-1998.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende de opzet, concept-artikelen en correspondentie met auteurs. 1988-1989.. 1 pak.
34
Instructies, richtlijnen en procedures. 1988-1989.. 1 omslag.
35
Recensies. 1988-1998.. 1 omslag.
36
Stukken betreffende de presentatie en de uitreiking van de Johanna Naberprijs op 10 november; met foto's.1989.. 1 omslag.
37
Stukken betreffende het symposium The Future of Women's History, gehouden op 17 maart 1990 ter gelegenheid van de viering van het tweede lustrum. 1989-1990.. 1 omslag.

Jaarboek 11 'In de ban van het verhaal', 1990

38
Notulen redactievergaderingen. 1989-1990.. 1 omslag.
39
Correspondentie. 1989-1990.. 1 omslag.
40
Stukken betreffende de opzet, concept-artikelen en correspondentie met auteurs. 1989-1990.. 1 pak.

Jaarboek 12 'Op het strijdtoneel der politiek', 1991

41
Notulen redactievergaderingen. 1990 augustus-1991 november.. 1 omslag.
42
Correspondentie. 1990-1991.. 1 omslag.
43
Stukken betreffende de opzet, concept-artikelen en correspondentie met auteurs. 1990-1991.. 1 pak.
44
Stukken betreffende subsidieaanvragen voor Jaarboek 11 en 12. 1990-1991.. 1 omslag.

Jaarboek 13 'Deugd en ondeugd', 1993

56
Programma en papers van het congres 'Right, Virtue and Morality' gehouden van 8-11 januari 1990 te Amsterdam in verband met het thema voor Jaarboek 13 Deugd & Ondeugd. 1990.. 1 omslag.
57
Correspondentie betreffende een thema, concept-artikelen en correspondentie met (potentiële) auteurs voor Jaarboek 13. 1992-1993.. 1 pak.
58
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1992-1993.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende de presentatie van het 'Jaarboek nieuwe stijl', de forumdiscussie 'Politiek en Praktijk van het feministisch redigeren' en de uitreiking van de Johanna Naberprijs 1992 op 28 november 1992. Met foto's en audio-opnames op 3 SA 90-casettebandjes. 1992.. 1 pak.
62
Stukken betreffende de presentatie van Jaarboek 13 met als thema 'Deugd en Ondeugd'. 1993.. 1 omslag.
52
Stukken betreffende de Johanna Naberprijs. 1992-1993.. 1 omslag.
53
Notulen redactievergaderingen. 1991 november-1993 juni.. 1 omslag.
54
Correspondentie betreffende de redactiewisseling in 1991. 1991-1992 januari.. 1 omslag.
55
Stukken betreffende het beleid van de redactie. 1992-1993.. 1 omslag.
59
Correspondentie tussen redactieleden. 1992-1993.. 1 omslag.

Jaarboek 14 'Feminisme en verbeelding', 1994

64
Notulen van redactievergaderingen. 1993-1994.. 1 omslag.
65
Interne en externe correspondentie en overleg. 1993-1994.. 1 pak.
66
Stukken betreffende de opzet, concept-artikelen en correspondentie met auteurs. 1993-1994.. 1 omslag.
67
Stukken betreffende de presentatie van het Jaarboek en recensies. 1993-1994.. 1 omslag.

Jaarboek 15 'Sekse en oorlog', 1995

69
Notulen van redactievergaderingen. 1994-1995.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende opzet en manuscripten (niet gepubliceerd). 1994-1995.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende opzet en manuscripten (wel gepubliceerd). 1994-1995.. 1 omslag.
72
Stukken betreffende contacten met auteurs. 1994-1995.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende beeldmateriaal ten behoeve van het Jaarboek. 1994-1995.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende de presentatie van het Jaarboek en recensies. 1994-1995.. 1 omslag.

Jaarboek 16 'Het zaad van de Middeleeuwen', 1996

75
Notulen van redactievergaderingen. 1995-1996.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende correspondentie met auteurs, alsmede interne correspondentie. 1995-1996.. 1 omslag.
77
Stukken betreffende opzet en manuscripten. 1995-1996.. 1 omslag.
63
Stukken betreffende beeldmateriaal ten behoeve van het Jaarboek. 1995-1996.. 1 omslag.
68
Stukken betreffende de presentatie van het Jaarboek en recensies. 1995-1996.. 1 omslag.

Jaarboek 17 'Geld & Goed', 1997

78
Notulen van redactievergaderingen. 1996-1997.. 1 omslag.
79
Stukken betreffende correspondentie met auteurs, alsmede interne correspondentie. 1996-1997.. 1 omslag.
80
Stukken betreffende opzet en manuscripten. 1996-1997.. 1 omslag.
81
Stukken betreffende de presentatie van het Jaarboek en recensies. 1996-1997.. 1 omslag.

Jaarboek 18 'Parallelle levens', 1998

82
Notulen van redactievergaderingen, alsmede stukken van de redactie. 1997-1998.. 1 omslag.
83
Stukken betreffende opzet en interne correspondentie. 1997-1998.. 1 omslag.
84
Stukken betreffende correspondentie met auteurs. 1997-1998.. 1 omslag.
85
Stukken betreffende niet-gepubliceerde manuscripten. 1997-1998.. 1 omslag.
86
Stukken betreffende de presentatie van het Jaarboek en recensies. 1997-1998.. 1 omslag.
87
Achtergrondartikelen. 1997-1998.. 1 omslag.

Jaarboek 19 'Voeden en opvoeden', 1999

88
Notulen van redactievergaderingen, alsmede interne en exerne correspondentie van de redactie. 1998-1999.. 1 pak.
89
Manuscripten en artikelen ten behoeve van het Jaarboek, alsmede correspondentie met auteurs. 1998-1999.. 1 pak.
90
Stukken betreffende de presentatie van het Jaarboek en recensies.. 1 pak.

Jaarboek 20 'Strijd om seksualiteit', 2000

91
Notulen van redactievergaderingen. 2000.. 1 omslag.
92
Adressenbestand, alfabetisch gerangschikt. 2000.. 1 omslag.

De Johanna Naber Prijs

94
Stukken betreffende de instelling van de Johanna Naberprijs; reglementen, draaiboek, subsidie. De Johanna Naberprijs werd in 1989 ingesteld door de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis met de bedoeling het onderzoek op het gebied van vrouwengeschiedenis te bevorderen. 1992-1997.. 1 omslag.
95
Johanna Naber Prijs 1992; bevat stukken betreffende de uitreiking, het juryrapport, lijst met titels, persbericht, draaiboek. De prijs ging naar Roos Vermeij met haar scriptie 'De "vrouwendingen'' van mej. mr. Marie Anne Tellegen'. 1992.. 1 omslag.
96
Johanna Naberprijs 1994; bevat stukken betreffende de uitreiking, het juryrapport, draaiboek, persbericht. De prijs ging naar Hilde van Wijngaarden met haar scriptie 'Barber Jacobs en andere uitdraagsters, werkende vrouwen in Amsterdam in de zestiende en zeventiende eeuw'. 1994.. 1 omslag.
97
Johanna Naberprijs 1997; bevat stukken betreffende de uitreiking, het juryrapport, draaiboek, persbericht, overzicht subsidiefondsen. De prijs ging naar Marijke Huisman, met haar scriptie 'De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk. Feminisme en evolutiedenken in Nederland (1913-1918)'. 1997.. 1 omslag.
98
Johanna Naberprijs 1999; bevat stukken betreffende de uitreiking, draaiboek, persbericht, begroting, deelnameformulieren. De prijs ging naar Kirsten Snijders voor haar scriptie 'Schuld en sekse. Een onderzoek naar de genderbetekenissen van 'schuld' in de discussies over de oorzaken van nationaal-socialisme en holocaust'. 1999.. 1 omslag.

Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis

45
Stichtingsakte 1984 en stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, alsmede statuten, statutenwijzigingen en huishoudelijke reglementen. 1984-1986, 1992, 1994, 1996, 1998.. 1 omslag.
46
Jaarverslagen van de stichting over 1984-1996. 1985-1997.. 1 omslag.
47
Correspondentie stichtingsbestuur. 1987-1989.. 1 omslag.
48
Notulen stichtingsbestuur. 1986, 1992, 1995-1996.. 1 omslag.
101
Stukken betreffende de beleidsvoering. 1993-1998.. 1 omslag.
102
Stukken betreffende financiën, onder meer jaarrekening, begroting, belastingen en successierecht. 1992-2000.. 1 omslag.
93
Stukken betreffende subsidie, subsidieaanvragen en subsidieverlening. Geordend per jaarboek. 1980-1999.. 1 pak.
49
Stukken betreffende contacten met uitgeverij SUN. 1989-1992.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende contact met uitgeverij IISG. 1991-1993.. 1 omslag.
103
Stukken betreffende een concept-samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG). 1997.. 1 omslag.
51
Correspondentie van de penningmeester van de stichting. 1992-1993.. 1 omslag.
99
Overeenkomst van opneming en bewaring van het archief van het Jaarboek Vrouwengeschiedenis in de collectie van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis (voorheen IIAV). Bevat tevens plaatsingslijst. 1996.. 1 omslag.

Redactieraad

60
Stukken betreffende de redactieraad. 1992.. 1 omslag.

Stichting Vriendinnen van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis

100
Oprichtingsakte, stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, alsmede het aangaan van een bankrekening bij de Postbank. 1996.. 1 omslag.