/
You are not logged in

Archief Vrouwenstudies Tilburg 1981-2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000515
Unitdate1981-2000
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.80 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2004
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vrouwenstudies Tilburg , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

In 1982 kwam er een formatieplaats vrouwenstudies aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, later Katholieke Universiteit Brabant en Universiteit Tilburg geheten, vervuld door Alkeline van Lenning en Marga Genemans; in 1983 werd de Werkgroep Vrouwenstudies ingesteld; in 1993 werd Tineke Willems als hoogleraar aangesteld en werd de Vakgroep Vrouwenstudies opgericht; in 1996 besloot de universiteitsraad de vakgroep vrouwenstudies onder te brengen bij de faculteit der Sociale Wetenschappen; eind 2000 werd het Departement Vrouwenstudies opgeheven.


Inhoud

Stukken van de Commissie ad hoc Vrouwenstudies 1981-1982; stukken van de Werkgroep Leerplan Vrouwenstudies 1981-1982; stukken van de begeleidingscommissie 1982-1986; stukken van de werkgroep emancipatievraagstukken in het onderwijs 1982-1986; stukken van de Werkgroep Vrouwenstudies 1985-1987 en notulen van departementsvergaderingen Vrouwenstudies 2000; financiële stukken van de vakgroep 1993-1999; stukken betreffende het emancipatiebeleid aan de universiteit 1983-1984, 1995; onderwijs- en onderzoeksprogramma's 1986-1987; stukken betreffende de reorganisatie 1996 en de opheffing 2000; stukken betreffende congressen 1986 en 1996; foto's van de acties van 6 mei 1982 en 7 april 1983.
Foto’s van de actie voor een formatieplaats vrouwenstudies op 6 mei 1982. 1982.

1
Foto’s van de actie voor een formatieplaats vrouwenstudies op 6 mei 1982. 1982.. 1 omslag.

Foto’s van de actie voor de instelling van een werkgroep vrouwenstudies op 7 april 1983. 1983.

2
Foto’s van de actie voor de instelling van een werkgroep vrouwenstudies op 7 april 1983. 1983.. 1 omslag.

Stukken van de begeleidingscommissie. 1982-1984.

3
Stukken van de begeleidingscommissie. 1982-1984.. 1 pak.

Stukken van de begeleidingscommissie. 1985-1986.

4
Stukken van de begeleidingscommissie. 1985-1986.. 1 pak.

Financiën van de vakgroep. 1993-1999.

5
Financiën van de vakgroep. 1993-1999.. 1 omslag.
NB. Financiële stukken van voor 1993 bij centraal beheer van de Universiteit Tilburg.

Stukken van de werkgroep emancipatievraagstukken in het onderwijs. 1982-1986.

6
Stukken van de werkgroep emancipatievraagstukken in het onderwijs. 1982-1986.. 1 omslag.

Stukken van het Vrouwenoverleg. 1982-1985.

7
Stukken van het Vrouwenoverleg. 1982-1985.. 1 pak.

Stukken van de Commissie ad hoc Vrouwenstudies, die het voorbereidende werk deed voor de aanstelling van twee coördinatoren, de zogenaamde Pais-plaatsen. 1981-1982.

8
Stukken van de Commissie ad hoc Vrouwenstudies, die het voorbereidende werk deed voor de aanstelling van twee coördinatoren, de zogenaamde Pais-plaatsen. 1981-1982.. 1 pak.

Stukken van de Werkgroep Vrouwenstudies. 1985-1987.

9
Stukken van de Werkgroep Vrouwenstudies. 1985-1987.. 1 pak.

Stukken betreffende de inbreng van vrouwenstudies binnen Bestuurs- en Beleidswetenschappen en binnen Personeelswetenschappen. 1984.

10
Stukken betreffende de inbreng van vrouwenstudies binnen Bestuurs- en Beleidswetenschappen en binnen Personeelswetenschappen. 1984.. 1 omslag.

Stukken van de Werkgroep Leerplan Vrouwenstudies. (1979) 1981-1982.

11
Stukken van de Werkgroep Leerplan Vrouwenstudies. (1979) 1981-1982.. 1 omslag.

Stukken van de Emancipatiecommissie van de Katholieke Hogeschool Tilburg, waarvan de coördinator Vrouwenstudies Alkeline van Lenning lid was. 1983-1984.

12
Stukken van de Emancipatiecommissie van de Katholieke Hogeschool Tilburg, waarvan de coördinator Vrouwenstudies Alkeline van Lenning lid was. 1983-1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Landelijk Overleg Emancipatiecommissies in het Wetenschappelijk Onderwijs (LOEKWO). 1984-1985.

13
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Emancipatiecommissies in het Wetenschappelijk Onderwijs (LOEKWO). 1984-1985.. 1 pak.

Stukken betreffende de structurele inbedding van vrouwenstudies. 1984-1985.

14
Stukken betreffende de structurele inbedding van vrouwenstudies. 1984-1985.. 1 pak.

Correspondentie met Anne Cels-Offermans betreffende de positie van vrouwenstudies. 1983-1984.

15
Correspondentie met Anne Cels-Offermans betreffende de positie van vrouwenstudies. 1983-1984.. 1 omslag.

Onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. 1986-1997.

16
Onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. 1986-1997.. 1 omslag.

Stukken betreffende de opheffing eind 2000. 1996-2000.

17
Stukken betreffende de opheffing eind 2000. 1996-2000.. 1 omslag.

Stukken betreffende de evaluatie van het keuzevak vrouwenstudies. 1982-1984.

18
Stukken betreffende de evaluatie van het keuzevak vrouwenstudies. 1982-1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Voorbereidingscommissie Emancipatiezaken. 1983.

19
Stukken betreffende de Voorbereidingscommissie Emancipatiezaken. 1983.. 1 omslag.

Stukken betreffende de werkzaamheden van de coördinatrices vrouwenstudies, de zogenaamde Pais-dames of Pais-functionarissen. 1984-1985.

20
Stukken betreffende de werkzaamheden van de coördinatrices vrouwenstudies, de zogenaamde Pais-dames of Pais-functionarissen. 1984-1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende de inventarisatie vrouwenstudies aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. 1985.

21
Stukken betreffende de inventarisatie vrouwenstudies aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. 1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende het congres Scopophilia, het genot van kijken, 31 januari en 1 februari 1986. 1985-1986.

22
Stukken betreffende het congres Scopophilia, het genot van kijken, 31 januari en 1 februari 1986. 1985-1986.. 1 omslag.

Stukken betreffende de zogenaamde SLOV-gelden, de Stichting Landelijk Overleg vrouwenstudies. 1987.

23
Stukken betreffende de zogenaamde SLOV-gelden, de Stichting Landelijk Overleg vrouwenstudies. 1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de begroting vrouwenstudies 1988. 1987.

24
Stukken betreffende de begroting vrouwenstudies 1988. 1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de hoogleraar vrouwenstudies. 1987-1992.

25
Stukken betreffende de hoogleraar vrouwenstudies. 1987-1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende de gasthoogleraar vrouwenstudies bij de economische faculteit. 1990.

26
Stukken betreffende de gasthoogleraar vrouwenstudies bij de economische faculteit. 1990.. 1 omslag.

Stukken betreffende het rapport Advies Vrouwenstudies / Emancipatieonderzoek aan de Katholieke Universiteit Brabant van J. van Doorne-Huiskes. 1991.

27
Stukken betreffende het rapport Advies Vrouwenstudies / Emancipatieonderzoek aan de Katholieke Universiteit Brabant van J. van Doorne-Huiskes. 1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende de evaluatie vrouwenstudies en de nota over de toekomst. 1990-1992.

28
Stukken betreffende de evaluatie vrouwenstudies en de nota over de toekomst. 1990-1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende het emancipatiebeleid aan de Katholieke Universiteit Brabant. 1995.

29
Stukken betreffende het emancipatiebeleid aan de Katholieke Universiteit Brabant. 1995.. 1 omslag.

Stukken betreffende de evaluatie en reorganisatie van vrouwenstudies. 1995-1996.

30
Stukken betreffende de evaluatie en reorganisatie van vrouwenstudies. 1995-1996.. 1 pak.

Uitnodiging voor en programma van het congres Festival of Utopia, feminist goals in a post modern era, 18 en 19 januari 1996. 1996.

31
Uitnodiging voor en programma van het congres Festival of Utopia, feminist goals in a post modern era, 18 en 19 januari 1996. 1996.. 2 stukken.

Notulen van de departementsvergadering vrouwenstudies, 6 en 13 april en 11 mei 2000. 2000.

32
Notulen van de departementsvergadering vrouwenstudies, 6 en 13 april en 11 mei 2000. 2000.. 3 stukken.