/
Archief Union Federatie van Instellingen voor Maatschappelijk Advies en Informatie 1902-1979

Archief Union Federatie van Instellingen voor Maatschappelijk Advies en Informatie 1902-1979

Identity Area

Collection IDIIAV00000288
Unitdate1902-1979
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent3.36 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Jan Bervoets in 1989
Aanvulling, in 2012 ontvangen van het Noord-Hollands Archief, verwerkt door Ciska Vereertbrugghen in 2012, inv.nrs 114-122.
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Union Federatie van Instellingen voor Maatschappelijk Advies en Informatie, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1882 te Utrecht als Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge Meisjes 'Union', de Nederlandse tak van de Union Internationale des Amies de la Jeune Fille (opgericht in 1877); veranderde haar naam in 1893 in Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes; in 1943 ontbonden en in 1945 heropgericht; van 1956-1971 de Nederlandse Vereniging voor Jongeren 'Union' geheten; van 1971 tot 1974 Union, Federatie van Instellingen voor Maatschappelijk Advies en Informatie geheten; fuseerde op 1 januari 1975 met de Vereniging Nederlands Informatie- en Adviescentrum voor Jonge mensen (NIAC) tot de Landelijke Vereniging van Maatschappelijke Advies- en Informatiecentra; eerste doel was bescherming, later trad adviesverlening en wederzijdse ondersteuning door vrouwen meer op de voorgrond; karakteristiek was het stationswerk; opende in 1928 te Amsterdam het eerste Maatschappelijk Advies- en Informatiebureau (MAI); het eerste Sterhuis werd in 1931 in Zeist geopend; na 1945 werkzaamheden vooral gericht op dienstverlening aan jongeren met als kern de MAI-bureaus; hun taak was bemiddeling bij huisvesting, au pair-banen en correspondentievrienden en het geven van reisinformatie; orgaan Onze Jonge Meisjes, vanaf 1919 Onze Gids. Maandblad voor vrouwen en meisjes.


Inhoud

Notulen hoofdbestuursvergaderingen 1940-1974; jaarverslagen 1938-1970; stukken betreffende statutenwijzigingen 1912-1974; ledenlijsten 1938 -1939; stukken betreffende jubilea 1932-1934, 1952, 1957; correspondentie met afdelingen 1956-1964; stukken betreffende contacten met andere organisaties 1947-1964; stukken betreffende de opvang van Duitse dienstboden 1930-1934; stukken van en betreffende de nationale commissie MAI-bureaus 1936-1974; stukken betreffende MAI-bureaus 1951-1964; stukken van de Nationale Commissie Unionhuizen 1948-1963; verslag van de Internationale Raad van de Union 1902; stukken betreffende bemiddeling au-pairwerk 1969-1974; stukken betreffende de Union Internationale des Amies de la Jeune Fille 1907-1947.
NB. Er bevinden zich ook nog stukken in het archief van de Federatie Instituten Raadslieden (FIRA).
Inventory / Inventaris

Toegang

1
Verslag van een bijeenkomst van de Internationale Raad van de Union. 1902.. 1 omslag.
2
Notulen van vergaderingen van de commissie Union Steunvereniging in Zeist. 1934.. 1 deel.
3
Dossier inzake de opvang van Duitse dienstboden. 1929-1934.. 1 omslag.
4
Dossier 'Actie ledenhulp'. 1933.. 1 omslag.
NB. 22/2/1999 zoek.
5-10
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur. Met correspondentie en bijlagen 1960-1974. 1940-1974.. 7 pakken.
5
1940-1942..
6a
1946-1959..
6b
1960-1964..
7
1965-1967..
8
1968-1969..
9
Correspondentie. 1960-1964..
10
Notulen, correspondentie en bijlagen van de vereniging Nederlands Informatie- en Adviescentrum voor Jonge Mensen (NIAC), horende bij het NIAC archief. 1970-1974..
11
Verslagen en tijdschriftartikelen. 1950-1971.. 1 pak.
12
Stukken betreffende de belangenbehartiging van schoolgaande meisjes in Zeist. 1953.. 1 omslag.
13
Stukken betreffende activiteiten. 1940.. 1 omslag.
14
Vergaderstukken van het dagelijks bestuur. 1956-1959.. 1 omslag.
15
Vergaderstukken van het hoofdbestuur. 1952-1959.. 1 pak.
16
Dossier inzake algemene organisatorische aangelegenheden. Getafeld. 1953-1964.. 1 pak.
17
Correspondentie met de afdelingen. 1956-1964.. 1 pak.
18
Stukken betreffende de jaarvergadering bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan der Union. 1952.. 1 omslag.
19
Dossier 'Opbouw', houdende stukken over verschillende aspecten van het herstel van de organisatie na de oorlog. 1945-1947.. 1 omslag.
20
Dossier 'likwidatie', betreffende de beëindiging van activiteiten van de Union onder de bezetter. 1940-1943.. 1 omslag.
21
Dossier 'reorganisatie'. 1928-1931.. 1 omslag.
22-26
Correspondentie-dossiers. 1947-1964.. 3 pakken, 2 omslagen.
22
Contacten met de Algemene Maatschappij voor Jongeren (AMVJ).1947-1964. (omslag).
23
Contacten met het Christelijk Jongeren Verbond.1955-1963. (omslag).
24
Contacten met de Fédération Internationale des Amies de la Jeune Fille. 1945-1952..
25
Contacten met de Nationale Vrouwenraad.1951-1964..
26
Contacten met de Centraalbond voor Inwendige Zending en Maatschappelijk Werk.1952-1964..
27
Stukken betreffende statuten, statutenwijzigingen en huishoudelijke reglementen. 1912-1974.. 1 pak.
28
Correspondentie met en over Maatschappelijk Advies- en Informatiebureau Utrecht (MAI-bureau Utrecht). 1951-1964.. 1 omslag.
29
Stukken van de Nationale Commissie Unionhuizen, later geheten Nationale Commissie voor Eetgelegenheden en mogelijkheden voor instuif. 1948-1963.. 1 pak.
30-48
Stukken van en betreffende de nationale commissie MAI-bureaus.1936-1974.. 20 omslagen.
30
Diverse dossiers op het terrein van organisatie Getafeld (nrs 1-8). 1952-1963..
31a
notulen van de Nationale commissie MAI-bureaus, notulen van de vergaderingen van penningmeesters van de MAI-bureaus, begrotingen, tarievenlijst MAI-bureaus. 1951-1964..
31b
notulen van de commissie MAI Amsterdam. 1951-1964..
32
Statistieken en Kwartaalverslagen. 1955-1963..
33
Correspondentie over sollicitaties. 1955-1958..
34
Stukken betreffende de benoeming en het aftreden van commissieleden. 1957-1962..
35
Circulaires van het hoofdbestuur van de Union . 1965-1969..
36
Notulen van directeursvergaderingen van MAI-bureaus.1970-1973..
37
Notulen en begrotingen van de commissie MAI-bureau in Utrecht. 1947-1964..
38
Begrotingen, maand- en kwartaalverslagen van de commissie MAI-bureaus (hoofdzakelijk van de afdeling Utrecht). 1947-1963.
39
Jaarverslagen van de commissie MAI-bureau in Utrecht. 1947-1954..
40
Stukken betreffende bijeenkomsten van stafleden van Sterhuizen. 1947-1962..
41
Stukken betreffende bijeenkomsten van leidsters van MAI-bureaus 1949-1970..
42
Correspondentie met de Christelijke Jonge Vrouwenfederatie.1947-1957..
43
Correspondentie van het bestuur van de Union met MAI-bureaus. 1965-1969..
44
Receptieboek bij gelegenheid van de opening van het Sterhuis in Amersfoort. 16 oktober 1963..
45
Correspondentie met partnerorganisaties in het buitenland betreffende de bemiddeling bij au-pairwerk van meisjes in het buitenland..
46
Correspondentie met partnerorganisaties in het buitenland betreffende de bemiddeling bij au-pairwerk van meisjes in het buitenland . 1972-1973..
47
Ingekomen statistische opgaven betreffende de bemiddeling bij au-pairwerk van meisjes in het buitenland . 1973-1974.
48
Krantenknipsels over MAI-activiteiten. 1955-1961..
49
Jaarverslagen en conceptjaarverslagen van de Union. Gedrukt. 1937-1957.. 1 omslag.
50
Gedenkboek van de Union 'Vijftig jaar vrouwenwerk'. 1932.. 1 deel.
51
Gedenkboek 'Tussen Verleden en Toekomst. De Union 1932-1957'; één exemplaar van de auteur J.J. van valkenburg-Mackay, met aantekeningen. [1957].. 2 delen.
52
Fotoboek, samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van een directeur van de MAI-instellingen. 1974.. 1 deel.
NB. Dit afscheid vond plaats in verband met de fusie met de R.K. vereniging tot een landelijk bureau van MAI-instellingen.
53
Plakboek, houdende foto's en drukwerken bij gelegenheid van diverse activiteiten. 1949-1957.. 1 deel.
54
Brochures. 1964-1971 en z.j. (ca. 1930-1960).. 1 omslag.
55
Brochures. 1905-1970.. 1 pak.
56
Jaarverslagen en conceptjaarverslagen. Gedrukt. 1959-1978.. 1 omslag.
57
Notulen van vergaderingen van het MAI-bureau in Amsterdam. 1951-1963.. 1 pak.
58
Album, houdende 'foto's en folders'. 1957-1958.. 1 deel.
59
'Balieboek 1972', houdende informatiemateriaal voor personeel, werkzaam aan MAI-bureaus. 1972.. 1 omslag.
60
Folders, uit te delen door stationswerkers en personeelsleden van MAI-bureaus en 'bonnenboekje' voor stationswerk. z.j.. 1 omslag.
61
Mouwband geel/wit met opschrift 'R.K. Meisjes-bescherming Stationswerk', vaantje, waarschijnlijk om op de schouder te dragen, in wit en geel met in zwart de tekst 'R.C. Internationale Vereeniging tot bescherming van Jonge Meisjes', vaantje geel/wit met opschrift 'R.C. Internationale Vereeniging tot bescherming van Jonge Meisjes', mouwband geel/wit met opschrift 'Stationswerk R.K. Meisjesbescherming', geëmailleerd bordje met de tekst 'Meisje zorg dat men je Blijft respecteren! en de letters A en F, 2 mouwbanden rood/wit met opschrift 'Stationswerk' (een met en een zonder drukkertjes), mouwband met opschrift 'Nederlandsch stationswerk' en de zevenpuntige ster met de letters A en F (van Amie en Freundin), mouwband rood/wit met de zevenpuntige ster met de letters A en F erin, 2 mouwbanden met opschrift 'Stationswerk Bahnhofsmission' en de zevenpuntige ster met de letters A en F erin (een met en een zonder drukkertjes), vlag met zevenpuntige ster met de letters A en F erin en opschrift 'Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes. [Fédération Internationale des Amies de la Jeune Fille]' (beschadigd), drie verschillende speldjes (2 in tweevoud), hanger met zevenpuntige ster en opschrift 'protection de la jeune fille', zevenpuntig speldje met de tekst 'Sterhuis, papieren speldje met de tekst 'R.K. Meisjesbelangen. z.j.. 1 doos groot formaat (20 stukken).
NB. Gedigitaliseerd en beschreven in de beeldcatalogus in januari 2010 en 2014.
62
Album, houdende krantenknipsels (16-3-1999 bladen losgemaakt). 1932-1935.. 1 omslag.
NB. Groot formaat.
63-66
'Onze jonge meisjes', orgaan van de Union. 1904-1911.. 4 omslagen.
NB. Overgebracht naar tijdschriftencollectie.
67
Circulaires en ledenlijsten. 1938-1939.. 1 omslag.
68
'Enkele reis grootstad', concept van een folder, uit te geven door het Centraal Bureau Meisjesbelangen.1964.. 1 omslag.
69
Stukken betreffende de huur van een pand in Amsterdam en beschikkingen van het ministerie van Sociale Zaken inzake arbeidsbemiddeling. 1934-1949.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende de viering van het jubileum van de Union in 1932, met later gebundelde notulen en verslagen. 1932-1934.. 1 omslag.
71
Plakbladen met folders van de afdelingen, verzameld bij gelegenheid van het jubileum. 1932.. 1 pak.
72
Album met foto's en beschrijvingen van opvangtehuizen. 1932.. 1 deel..
NB. Groot formaat.
73
Foto's MAI-bureau Haarlem 1968; tekst gebed bij opening en sluioting der vergadering; afdrukken van foto's. ca. 1930-1974.. 1 omslag.
NB. Andere foto's zijn gedigitaliseerd en overgebracht naar beeldarchief, 1 foto groot formaat.
74
Folders en ander informatiemateriaal. 1912-1970.. 1 pak.
75
Damestijdschriften, houdende artikelen over meisjes in den vreemde. 1939-1961.. 1 omslag.
76
Fotoplakboek, samengesteld bij gelegenheid van het jubileum. 1932.. 1 deel.
NB. Groot formaat
77
Clichés voor publicaties van MAI-bureaus. z.j.. 1 omslag.
78-79
Onze gids. Maandblad voor vrouwen en meisjes, orgaan van de Union. 1919-1939.. 2 pakken.
NB. Overgebracht naar tijdschriftencollectie.
78
1919-1928..
79
1932-1939..
80-84
Ter documentatie verzamelde boekwerken. 1898-1947.. 5 delen.
80
Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereniging Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid. (Juli-September 1898)..
81
Souvenirs et Pensées, door Josephine E. Butler (overleden 1906). Met handtekening.1908..
82
Notulen van de eerste Europese Conferentie inzake stationswerk in 1910. 1 deel. 1911..
83
A.V. Ryce, A History of the World Young Women Christian Association (1947)..
84
J.D. Dozy, Het feminisme als zedelijk vraagstuk. (1933)..
NB. Nrs 80 en 82-84 zijn overgebracht naar de bibliotheek.
85
Kasboeken, rapporten en folders van de commissie Stuiveracties (inzamelingsacties ten behoeve van het Unionwerk). 1936-1939.. 1 omslag, 1 deel.
NB. Groot formaat.
86
Lantaarnplaatjes, houdende afbeeldingen van werkzaamheden van de Union op nationaal en internationaal niveau. (1932?).. 1 doos.
87
Koninklijke Besluiten, houdende goedkeuring van statuten. Afschriften. 1912-1931.. 1 omslag.
88
Foto z/w groepsportret 'Refuge des Helvétiennes'; foto z/w koffiedrinken in het Sterhuis Rotterdam; affiche: 'De Union Internalionale des Amies de la Jeune Fille' ; affiche: 'Meisjes..... wendt u tot de R.K. Meisjesbescherming'; knipsel: 'Slavenhandel in Europa' . . . z.j.. 1 omslag.
NB. Groot formaat; foto’s en affiches zijn overgebracht naar beeldarchief.
89
Vignetten van sterclubhuizen. z.j. (ca. 1935).. 1 omslag .
89A
Affiche voor voorlichtingsfilm: 'Nederlandsche Vereeniging ter behartiging der belangen van jonge meisjes. Sterfilm 'Lichtende bakens'.. 1 stuk.
NB. Groot formaat.
90
Exemplaren van het mededelingenblad 'Uit ons werk' (met hierin opgenomen de jaarverslagen van de betreffende jaren) van respectievelijk de Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes Union, de Nederlandse Vereniging voor Jongeren Union en de Landelijke Vereniging MAIC. 1938-1979.. 1 omslag.
91
Foto's en pamfletten over de stuiveracties. 1940 en z.j.. 1 omslag.
92
Foto's en pamfletten betreffende het stationswerk. < 1940.. 1 omslag.
NB. Gedigitaliseerd en overgebracht naar het beeldarchief.
93
Werkdossier, houdende verbeterde exemplaren van de plaatsingslijst van dit archief en van een brochure over de geschiedenis van de MAI-instellingen, met aantekeningen van mevrouw J.J.C. van Doorninck-Van Hasselt.. 1 omslag.
94
Album, houdende foto's, menukaarten, programma's, brochures en convocaten van de Union Internationale des Amies de la Jeune Fille, ingekomen bij de Nederlandse gedelegeerde Mej. F. van Beeck Calkoen. 1907-1923.. 1 deel groot formaat.
95
Losse stukken, aangetroffen in nummer 94, betreffende internationale congressen van de Union internationale des Amies de la jeune Fille. 1922-1947.. 1 omslag.
96
Programma van de herdenkingsdagen naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de vereniging. juli 1932.. 1 omslag.
97
Programma van een schouwburgavond ten bate van het sterhuis van de Union in Haarlem. 1958.. 1 omslag.
98
Ingekomen brochures van de Fédération Internationale des Amies de la Jeune Fille ter ontrading van huwelijken van christelijke meisjes met mohammedanen in Arabische gebieden. 1934 en z.j.. 1 omslag.
99
Voorlichtingsbrochure: 'La Fédération Internationale des Amies de la Jeune Fille, 1877-1960'. [1960].. 1 omslag.
100-106
Ter documentatie verzamelde boeken en brochures van andere organisaties. 1909-1964.. 7 delen en 1 omslag.
100
Gedenkboek Vijf en Twintig Jaren Arbeids van den Nederlandschen Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. Groningen, Den Haag, 1909..
101
Internationale Meisjeshandel en Prostitutie, vertaling van een Duits rapport door A.J. Marcusse, directeur van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de handel in vrouwen en kinderen. 1929..
102
Adreslijst, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging tot bestrijding der geslachtsziekten en voor zedelijke volksgezondheid.z.j..
103
De zorg voor het lichamelijk of geestelijk gebrekkigen, gids van instellingen in Nederland. 1928..
104
De vernieuwing van onze kinderwet, door dr. H.P. Cloeck, brochure van de Unie van Verenigingen voor Ongehuwde Moeders.1947..
105
2 brochures, houdende toespraken voor de Centraalbond voor Inwendige Zending, door prof. dr. I.A. Diepenhorst en het verslag van een conferentie over 'afwijkend gedrag en opvoedingspraktijk' 1961, 1964..
106
Maatschappelijke verwildering der Jeugd. Rapport in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen1952, met krantenartikel van 13-10-1950 over dit onderwerp; Hoe leeft en denkt onze Jeugd door C.D. Saal. Resultaten van een in 1946-1947 gehouden enquête. 1950, met krantenartikel z.j.. 1 omslag.
107-108
Archivalia van mevrouw J.J. van Valkenburgh-Mackay.1956-1971.. 2 omslagen.
107
Teksten van redevoeringen, gehouden als voorzitter van de Union. 1956-1971..
108
Brochures, met aantekeningen van J.J. van Valkenburgh-Mackay over de geschiedenis van de Union. 1971 en z.j..
109
Het jubileumnummer in het Gildeblad 1934, en circulaire van het Jonge Vrouwen Gilde betreffende het vijftigjarig bestaan 1959. 1934, 1959.. 2 stukken.
110
Notulen van vergaderingen van de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor vrouwen en meisjes. 1939-1940.. 1 omslag.
111
Household Employment, Occasional Paper no. 9 van de World's YWCA. Februari. 1936.. 1 stuk.
112
Stukken betreffende het clubhuis van Meisjes, Van Speykstraat 153, Den Haag. 1934, 1949-1954, 1958, 1965.. 1 omslag.
113
Foto's van een jaarvergadering en een? 1928 en z.j.. 2 stukken.
NB. Overgebracht naar beeldarchief.
114
Stukken betreffende kamerbemiddeling, ondersteuning bij het werken als au-pair in het buitenland, en stukken van algemene aard van het Maatschappelijk Advies en Inlichtingenbureau MAI. 1957-1971.. 1 omslag.
115
Stukken betreffende de viering van het 75-jarige bestaan van Union op 7 november 1957. Onder meer voorbereidingen en scenario van het dramaspel “Flitsen van het Unionwerk” en een uitnodiging voor het jubileum. 1957.. 1 omslag.
116
Stukken betreffende de studiecommissie van de Nederlands Vereniging voor Jongeren Union. 1958.. 1 omslag.
117
Stukken betreffende de organisatiestructuur van Union. 1968-1971.. 1 omslag.
118
Notulen, agenda’s en bijlagen van de vergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Jongeren Union, begrotingen, lezingen over het werk van Union en het verslag van een sociologisch onderzoek (inclusief vragenlijst) betreffende de interessesfeer van de werkende jonge vrouw. 1950-1958.. 1 omslag.
119
Notulen, agenda’s en bijlagen van de vergaderingen van Union, Federatie van instellingen voor Maatschappelijk Advies en Informatie (Federatie MAI), begrotingen, overzicht van het documentatie systeem van de MAI-bureaus, correspondentie en verslagen van bijeenkomsten met het ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), cursusverslag voor medewerkers van het Algemeen Informatie Centrum te Gorkum. 1971-1973.. 1 omslag.
120
Notulen, agenda’s en bijlagen van de vergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Jongeren Union, begrotingen, rapport over de doelstellingen en het beleid van Union (1971), huisreglementen, stukken betreffende de ontbinding van de Nederlandse Vereniging voor Jongeren Union en de oprichting van Union, Federatie MAI 1959-1971.. 1 omslag.
121
Notulen, agenda’s en bijlagen van de vergaderingen van Union ,Federatie MAI, stukken over de rechtspositionering van medewerkers van Union, stukken betreffende de fusie van Union met het Nederlands Informatie- en Adviescentrum voor Jonge Mensen (NIAC). 1974.. 1 omslag.
122
Notulen, agenda’s en bijlagen van vergaderingen van de Landelijke Vereniging van Maatschappelijke Advies en Informatie Centra (MAIC) (deze organisatie kwam voort uit de fusie van Union met NIAC), begrotingen en een exemplaar van de 'MAIC-krant voor Kamerbewoners' (1975). 1975-1979.. 1 omslag.

Bijlage 1: Filmarchief van de Nederlandsche Vereniging tot Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes. z.j. (bij Instituut voor Beeld en Geluid, voorheen, Nederlands Audiovisueel Archief, voorheen RVD)

1
Titel 'lichtende bakens'. Film, vervaardigd in opdracht van de Nederlandsche Vereniging ter Behartiging van de Belangen der jonge meisjes ('Sterfilm'). Vooroorlogs, stomme film. Regisseur, producent en datum onbekend. Vertoningsduur ca 1 uur. 16 mm..
NB. Bij deze film behoort een cassette met ingesproken commentaar van oud-leden van de vereniging, die van beeld op beeld toelichting geven.
2
Titel 'Maatschappelijke Advies- en Informatiebureaux'. Film, vervaardigd (gemonteerd) in opdracht van de Algemene Maatschappij voor Jongeren (AMVJ). Datum onbekend, stomme film. Deze film is een hermontage van een door de Nederlandsche Vereeniging tot Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes vervaardigde propagandafilm van vier rollen..
NB. Bij deze film behoort een cassette met ingesproken commentaar van oud MAI-medewerksters.
3
Ongetiteld. 100 m film, restant van film nr 2..
4
Grote trommel met restanten van film nr 2, voorzien van een lijst, genummerd 1-4. Vermoedelijk zijn dit tussentitels, die later uit de film zijn weggesneden. z.j..
5
Kleine trommel met restanten uit film nr. 2. Filmmerk Kodak Eastman.z.j..

Bijlage 2: Uittreksel uit de lijst van tentoonstellingsmateriaal van de Landelijke Vereniging van Maatschappelijke Advies- en Informatiecentra. 1877-1956.

NB. Dit tentoonstellingsmateriaal bevat archivalia van de rechtsvoorgangers en documentatie over de jaren 1877-1956 en z.j..
1-18
Vaandels en spandoeken van de Federatie van R.K. Verenigingen ter bescherming van meisjes in Nederland en de Union, overgedragen aan het Rijksmuseum het Catharijneconvent in Utrecht..
19-45
De nummers 19-28, 30-45 zijn in juni 2008 door het Nationaal Archief overgedragen aan het IIAV; de nummers 22 (zie inv.nr 61), 32 en 33 zijn opgenomen in archief van de Union, de rest in het beeldarchief..
19
AFFICHE.
Tekst in zwarte letters op witte ondergrond: 'Jeunes filles voyageant seules, sachez qu'une dame amie, se reconnaissant à l'insigne bleue, se trouve à la gare
20
COLLAGE.
Voorstelling: Zes foto's van MAI-bureau (± 1930), plus één oude foto van stationsdame bij trein; verder een acht strookjes met spreuken en wat antwoordkaartjes en drukwerk.
21
AFFICHE.
In linker bovenhoek de Ster; tekst 'Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes';
22
COLLAGE ARMBANDEN.
Een collage van armbanden die de 'juffrouws' op de stations droegen met reversspelden en broche.
23
BORDJE WAARSCHUWING.
Tekst: 'WAARSCHUWING, wij verzoeken dringend alle jonge 'meisjes die alléén reizen, geen geleide aan te nemen 'van onbekende personen.'
24
KAART UNION.
Tekst: korte uiteenzetting doel Union, oprichting, gespecificeerd aantal leden in acht landen, het 'rode' boekje, uitgegeven in Fransch en Duitsch, Gouden prijzen en Grand Prix gewonnen in diverse landen.
25
AFFICHE R.K. VER. MEISJESBELANGEN.
Opgeplakt op spaanplaat, overtrokken met plastic folie.
26
AFFICHE NIAC.
Opgeplakt op spaanplaat, overtrokken met plastic folie.
27
AFFICHE R.K. VER./NIAC.
Opgeplakt op spaanplaat, overtrokken met plastic folie.
28
AFFICHE R.K. VERENIGING.
Opgeplakt op spaanplaat, overtrokken met plastic folie.
29
COLLAGE DRUKWERK.
Opgeplakt op karton, gelijmd op hardboard, geheel overtrokken met plastic folie. Dit stuk kan niet opgehangen worden.
30
AFFICHE MAI/AMVJ.
Opgeplakt op spaanplaat, overtrokken met plastic folie.
31
AFFICHE MAI/AMVJ.
Opgeplakt op spaanplaat, overtrokken met plastic folie.
32
HARMONICABOEK.
Knipsels in plastic tassen in de vorm van een harmonicaboek,
33
HARMONICABOEK.
Uitvoering en afmeting als nr 32.
34
FOTO Congres ± 1925.
Opgeplakt op spaanplaat.
35
FOTO groep dames.
Geplakt op spaanplaat.
36
FOTO Vrouwen voor tehuis.
Geplakt op spaanplaat.
37
FOTO Tehuis voor vrouwen, Utrecht, Oude Gracht.
Geplakt op spaanplaat.
38
FOTO Vrouwen in eetzaal.
Geplakt op spaanplaat.
39
FOTO Twee meisjes bij station.
Geplakt op spaanplaat
40
FOTO Balie informatiebureau.
Geplakt op spaanplaat
41
FOTO Balie informatiebureau.
Geplakt op spaanplaat.
42
FOTO Balie informatiecnturum.
Geplakt op spaanplaat.
43
FOTO Balie informatiecentrum.
Geplakt op spaanplaat,.
44
FOTO Stationsdame met au-pair.
Geplakt op spaanplaat.
45
FOTO Stationsdame.
Geplakt op spaanplaat.