/
You are not logged in

Archief Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (OV) 1897-1971

Identity Area

Collection IDIIAV00000176
Unitdate1897-1971
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.50 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1993
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (OV), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 1 juli 1897 door Annette Versluys-Poelman en dr Jan Rutgers; fuseerde in 1971 met de Katholieke Centrale Vereniging voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (KCVM) tot de Centrale vereniging van Organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (COM); doelstelling van OV was verkrijgen van gelijkstelling op sociaal gebied van de ongehuwde moeder met de gehuwde vrouw en bewerkstelligen dat de daden van mannen en vrouwen naar dezelfde maatstaf werden beoordeeld; OV verleende morele en financiële ondersteuning aan ongehuwde moeders; maakte propaganda en verrichtte opvoedend werk om de publieke opinie in het algemeen te bewerken en die van de wetgever in het bijzonder, bij voorbeeld door het verbod op het onderzoek naar het vaderschap te bestrijden; stichtte tehuizen en hield deze in stand; verzorgde de plaatsing van kinderen in pleeggezinnen en had zelf de zorg voor een aantal voogdijkinderen; zij richtte consultatiebureaus op; sinds de oprichting van de Nederlandse Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders (FIOM) in 1930 was de OV vertegenwoordigd in het bestuur.


Inhoud

Agenda's en notulen van hoofdbestuurs- en algemene ledenvergaderingen 1897-1971; jaarverslagen 1897-1940, 1947-1970; statuten en huishoudelijke reglementen 1897, 1909, 1914, 1921-1922, 1937, 1957, 1964-1970; stukken betreffende jubilea en propaganda 1922, 1937, 1957; financiële stukken en stukken betreffende subsidie 1933-1971; correspondentie met de FIOM 1963-1971; stukken betreffende verandering van de wetgeving, adoptie- en pleegkinderen en zusterorganisaties 1939-1971; stukken van en betreffende de afdelingen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Friesland, Drente, 't Gooi en Zeeland 1913-1971; stukken betreffende de fusie met de KCVM 1969-1971.
Inventory / Inventaris

Jaarverslagen, met rekening en verantwoording,balans, winst- en verliesrekening, ledenlijsten, afdelingsverslagen en verkorte verslagen van de algemene ledenvergadering. 1897-1940,1947-1970.

1
Jaarverslagen, met rekening en verantwoording,balans, winst- en verliesrekening, ledenlijsten, afdelingsverslagen en verkorte verslagen van de algemene ledenvergadering. 1897-1940,1947-1970.. 1 doos.

Notulen van hoofdbestuursvergaderingen. 1897-1917, 1921-1930.

2
Notulen van hoofdbestuursvergaderingen. 1897-1917, 1921-1930.. 7 delen.

Notulen hoofdbestuursvergaderingen 1931-1937 (1 deel); agenda's en notulen hoofdbestuursvergaderingen 1945 nov.-1963; agenda's en notulen hoofdbestuursvergaderingen 1964-1971 en agenda's van 1958-1963. 1931-1971.

3
Notulen hoofdbestuursvergaderingen 1931-1937 (1 deel); agenda's en notulen hoofdbestuursvergaderingen 1945 nov.-1963; agenda's en notulen hoofdbestuursvergaderingen 1964-1971 en agenda's van 1958-1963. 1931-1971.. 1 doos.

Notulen algemene ledenvergaderingen 1901-1906 (deel); notulen algemene ledenvergaderingen 1924-1927 (deel); notulen algemene ledenvergaderingen 1928-1938 (deel); notulen en andere vergaderstukken van algemene ledenvergaderingen 1939-1940, 1947-1971; notulen en andere stukken van vergaderingen van drie subcommissies 'Woongelegenheid van de alleenstaande buitenshuis werkende moeders met kinderen' 1959. 1901-1971.

4
Notulen algemene ledenvergaderingen 1901-1906 (deel); notulen algemene ledenvergaderingen 1924-1927 (deel); notulen algemene ledenvergaderingen 1928-1938 (deel); notulen en andere vergaderstukken van algemene ledenvergaderingen 1939-1940, 1947-1971; notulen en andere stukken van vergaderingen van drie subcommissies 'Woongelegenheid van de alleenstaande buitenshuis werkende moeders met kinderen' 1959. 1901-1971.. 1 doos.

Notulen en andere stukken van contactvergaderingen, streekvergaderingen en buitengewone ledenvergaderingen 1948-1952, 1954-1955, 1957, 1963-1970; schrift houdende aantekeningen over gelezen boeken en brochures en gegevens over OV 1897-1917 [1919-1946]; lijst met kledingstukken van de kinderen van de tehuizen der OV 1914; convocatie voor de 2e jaarvergadering 1899; ledenlijst z.j. statuten en huishoudelijke reglementen, met concepten en wijzigingen 1897, 1909, 1914, 1921-1922, 1957; stukken betreffende het 25- en 40-jarig bestaan. 1922, 1937; stukken betreffende 60-jarig bestaan 1957; financiële stukken 1933-1970; diverse stukken en documentatie Hoofdbestuur 1948, 1950, 1952-1954, 1958, 1971. 1897-1971.

5
Notulen en andere stukken van contactvergaderingen, streekvergaderingen en buitengewone ledenvergaderingen 1948-1952, 1954-1955, 1957, 1963-1970; schrift houdende aantekeningen over gelezen boeken en brochures en gegevens over OV 1897-1917 [1919-1946]; lijst met kledingstukken van de kinderen van de tehuizen der OV 1914; convocatie voor de 2e jaarvergadering 1899; ledenlijst z.j. statuten en huishoudelijke reglementen, met concepten en wijzigingen 1897, 1909, 1914, 1921-1922, 1957; stukken betreffende het 25- en 40-jarig bestaan. 1922, 1937; stukken betreffende 60-jarig bestaan 1957; financiële stukken 1933-1970; diverse stukken en documentatie Hoofdbestuur 1948, 1950, 1952-1954, 1958, 1971. 1897-1971.. 1 doos.

Algemeen Nederlandsch Studenten-Weekblad MINERVA 27e jaargang 1902 (deel); verslagen 2e Kamer 1904-1907 ( deel); stukken betreffende het Comité Huwelijkswetgeving 1947, 1951-1953, 1955-1956; stukken betreffende adoptie en pleegkinderen. [1925], 1941, 1946, 1948, 1950-1951, 1955 en z.j.; stukken betreffende de termijn van plaatsing in tehuizen 1951-1952; stukken betreffende problemen m.b.t. sociale wetgeving 1939-1940,1947,1949; stukken betreffende de motie Steinmetz 1947-1948; stukken betreffende de oorlogsjaren 1939-1941, 1946; stukken betreffende de nalatenschap van J.A. Kerkhoven 1915, 1918; stukken van zusterorganisaties 1940-1941, 1949, 1951, 1954, 1970. 1902-1970.

6
Algemeen Nederlandsch Studenten-Weekblad MINERVA 27e jaargang 1902 (overgebracht naar de bibliotheek, nu te vinden onder T714); verslagen 2e Kamer 1904-1907 (deel); stukken betreffende het Comité Huwelijkswetgeving 1947, 1951-1953, 1955-1956; stukken betreffende adoptie en pleegkinderen. [1925], 1941, 1946, 1948, 1950-1951, 1955 en z.j.; stukken betreffende de termijn van plaatsing in tehuizen 1951-1952; stukken betreffende problemen m.b.t. sociale wetgeving 1939-1940,1947,1949; stukken betreffende de motie Steinmetz 1947-1948; stukken betreffende de oorlogsjaren 1939-1941, 1946; stukken betreffende de nalatenschap van J.A. Kerkhoven 1915, 1918; stukken van zusterorganisaties 1940-1941, 1949, 1951, 1954, 1970. 1902-1970.. 1 doos.

Stukken betreffende wijziging in de wetgeving 1909-1910, 1919, 1931, 1950; stukken van/betreffende de afdelingen Amsterdam 1947, 1949-1952, 1954-1955, 1968. Rotterdam 1928, 1945, 1947, 1951, 1964-1966, Den Haag 1913, 1918, 1934, 1940, 1948-1949, 1951, 1953, 1955, 1970, Groningen 1947-1948, 1950-1951, Friesland 194[5], 194[7], 1970, Drenthe 1947-1948, 1951, 1953-1955, 1957, 't Gooi notulenboek van vergaderingen 1933-1941 (deel), Zeeland notulenboek van vergaderingen 1947-1958 en de brochure 'De vrouw in de Nederlandse samenleving' van de Nationale Vrouwenraad van Nederland 1956 (2 delen) 'Hoe kunnen we onze jonge meisjes beschermen? Rapport over de enquête naar de mogelijkheid of wenschelijkheid om jonge meisjes, beter dan tot nu toe geschiedt, te wapenen tegen de gevaren van het leven. Bewerkt door Ida Heyermans in opdracht van de 13de Algemeene Vergadering van de Vereeniging 'Onderlinge Vrouwenbescherming' en door haar uitgebracht op de 14de Algemeene Vergadering te Scheveningen.', s'-Gravenhage 1912. 1909-1970.

7
Stukken betreffende wijziging in de wetgeving 1909-1910, 1919, 1931, 1950; stukken van/betreffende de afdelingen Amsterdam 1947, 1949-1952, 1954-1955, 1968. Rotterdam 1928, 1945, 1947, 1951, 1964-1966, Den Haag 1913, 1918, 1934, 1940, 1948-1949, 1951, 1953, 1955, 1970, Groningen 1947-1948, 1950-1951, Friesland 194[5], 194[7], 1970, Drenthe 1947-1948, 1951, 1953-1955, 1957, 't Gooi notulenboek van vergaderingen 1933-1941 (deel), Zeeland notulenboek van vergaderingen 1947-1958 en de brochure 'De vrouw in de Nederlandse samenleving' van de Nationale Vrouwenraad van Nederland 1956 (2 delen) 'Hoe kunnen we onze jonge meisjes beschermen? Rapport over de enquête naar de mogelijkheid of wenschelijkheid om jonge meisjes, beter dan tot nu toe geschiedt, te wapenen tegen de gevaren van het leven. Bewerkt door Ida Heyermans in opdracht van de 13de Algemeene Vergadering van de Vereeniging 'Onderlinge Vrouwenbescherming' en door haar uitgebracht op de 14de Algemeene Vergadering te Scheveningen.', s'-Gravenhage 1912. 1909-1970.. 1 doos.

Stukken betreffende de oprichting van de Stichting HOZ.1970.

8
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting HOZ.1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Kontakt Beleidsfunktionarissen. 1970-1971.

9
Stukken betreffende het Kontakt Beleidsfunktionarissen. 1970-1971.. 1 omslag.

Stukken betreffende de afdeling Rotterdam. 1953, 1963, 1965-1971.

10
Stukken betreffende de afdeling Rotterdam. 1953, 1963, 1965-1971.. 1 omslag.

Correspondentie met de Hendrik Pierson Vereniging.1957, 1959-1961, 1964, 1968-1971.

11
Correspondentie met de Hendrik Pierson Vereniging.1957, 1959-1961, 1964, 1968-1971.. 1 omslag.

Stukken betreffende contacten met diverse instellingen. 1963-1969.

12
Stukken betreffende contacten met diverse instellingen. 1963-1969.. 1 omslag.

Stukken betreffende de afdeling Amsterdam. 1963, 1965, 1967-1971.

13
Stukken betreffende de afdeling Amsterdam. 1963, 1965, 1967-1971.. 1 omslag.

Stukken betreffende de afdeling Drenthe. 1959-1962, 1964-1971.

14
Stukken betreffende de afdeling Drenthe. 1959-1962, 1964-1971.. 1 omslag.

Correspondentie met de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk 'Humanitas'.1963-1964, 1968-1970.

15
Correspondentie met de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk 'Humanitas'.1963-1964, 1968-1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende de afdeling Friesland. 1964-1970.

16
Stukken betreffende de afdeling Friesland. 1964-1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende (concept-)statuten voor regionale stichtingen of verenigingen ter vervanging van afdelingen. 1969-1970.

17
Stukken betreffende (concept-)statuten voor regionale stichtingen of verenigingen ter vervanging van afdelingen. 1969-1970.. 1 pak.

Stukken betreffende contacten met het Ministerie van CRM.1967-1971.

18
Stukken betreffende contacten met het Ministerie van CRM.1967-1971.. 1 omslag.

Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de NVSH.1967-1971.

19
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de NVSH.1967-1971.. 1 omslag.

Stukken betreffende de fusie tussen OV en KCVM tot COM.1969-1971.

20
Stukken betreffende de fusie tussen OV en KCVM tot COM.1969-1971.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Nationale Federatie voor Kinderbescherming.1963-1971.

21
Stukken betreffende de Nationale Federatie voor Kinderbescherming.1963-1971.. 1 omslag.

Stukken betreffende een onderzoek naar de sociale achtergrond en omstandigheden van ongehuwde moeders, uitgevoerd door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken Tilburg in opdracht van het Ministerie van CRM.1970.

22
Stukken betreffende een onderzoek naar de sociale achtergrond en omstandigheden van ongehuwde moeders, uitgevoerd door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken Tilburg in opdracht van het Ministerie van CRM.1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende contacten met de KCVM.1964, 1966-1971.

23
Stukken betreffende contacten met de KCVM.1964, 1966-1971.. 1 omslag.

Stukken houdende statistische gegevens van de afdelingen. 1969-1970.

24
Stukken houdende statistische gegevens van de afdelingen. 1969-1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende de afdeling Groningen. 1929-1930, 1932, 1938-1940, 1943, 1946, 1957, 1960-1971.

25
Stukken betreffende de afdeling Groningen. 1929-1930, 1932, 1938-1940, 1943, 1946, 1957, 1960-1971.. 1 pak.

Stukken betreffende de Werkgroep Normen Bureaus en de commissie Richtlijnen externe en interne ongehuwde moederzorg. 1965-1967, 1970-1971.

26
Stukken betreffende de Werkgroep Normen Bureaus en de commissie Richtlijnen externe en interne ongehuwde moederzorg. 1965-1967, 1970-1971.. 1 omslag.

Stukken betreffende adoptie. 1967-1971.

27
Stukken betreffende adoptie. 1967-1971.. 1 omslag.

Correspondentie met de FIOM betreffende het mededelingenblad van de FIOM.1963, 1967-1971.

28
Correspondentie met de FIOM betreffende het mededelingenblad van de FIOM.1963, 1967-1971.. 1 omslag.

Stukken betreffende financiële ondersteuning door het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels en de Stichting Steunfonds voor de Nederlandse Kinderbescherming.1964-1965, 1967-1969.

29
Stukken betreffende financiële ondersteuning door het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels en de Stichting Steunfonds voor de Nederlandse Kinderbescherming.1964-1965, 1967-1969.. 1 omslag.

Stukken betreffende het sociologisch onderzoek naar de sociale positie van de ongehuwde moeder in Nederland onder leiding van de heer Milikowski in opdracht van het Ministerie van CRM.1966, 1968.

30
Stukken betreffende het sociologisch onderzoek naar de sociale positie van de ongehuwde moeder in Nederland onder leiding van de heer Milikowski in opdracht van het Ministerie van CRM.1966, 1968.. 1 omslag.

Stukken betreffende de maatschappelijke werksters van de OV. 1964-1965, 1968-1970.

31
Stukken betreffende de maatschappelijke werksters van de OV. 1964-1965, 1968-1970.. 1 omslag.

Correspondentie met de FIOM.1965-1970.

32
Correspondentie met de FIOM.1965-1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende de afdeling Zeeland. 1961, 1966, 1968, 1970.

33
Stukken betreffende de afdeling Zeeland. 1961, 1966, 1968, 1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende de afdeling 's-Gravenhage. 1960-1962, 1965-1971.

34
Stukken betreffende de afdeling 's-Gravenhage. 1960-1962, 1965-1971.. 1 omslag.

Stukken betreffende de afdeling Utrecht. 1963-1971.

35
Stukken betreffende de afdeling Utrecht. 1963-1971.. 1 pak.

Stukken betreffende de Werkgroep beleidsfunktionarissen van de FIOM.1965-1969.

36
Stukken betreffende de Werkgroep beleidsfunktionarissen van de FIOM.1965-1969.. 1 pak.

Correspondentie met de FIOM betreffende financiën. 1966-1968.

37
Correspondentie met de FIOM betreffende financiën. 1966-1968.. 1 omslag.

Stukken betreffende subsidieaanvragen bij het Koningin Juliana Fonds.1964, 1966-1970.

38
Stukken betreffende subsidieaanvragen bij het Koningin Juliana Fonds.1964, 1966-1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Subsidiekommissie van de FIOM.1962-1963, 1965, 1967-1970.

39
Stukken betreffende de Subsidiekommissie van de FIOM.1962-1963, 1965, 1967-1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende (ontwerp-)statuten en reglementen. 1897, 1967-1969.

40
Stukken betreffende (ontwerp-)statuten en reglementen. 1897, 1967-1969.. 1 omslag.

Stukken betreffende salarissen van de maatschappelijk werksters. 1967-1971.

41
Stukken betreffende salarissen van de maatschappelijk werksters. 1967-1971.. 1 omslag.

Stukken betreffende de V.S.I.D (Verdere Scholing in Dienstverband).1970-1971.

42
Stukken betreffende de V.S.I.D (Verdere Scholing in Dienstverband).1970-1971.. 1 omslag.

Stukken van de Bouwcommissie betreffende de verbouwing van een nieuw pand in Rotterdam. 1968-1970.

43
Stukken van de Bouwcommissie betreffende de verbouwing van een nieuw pand in Rotterdam. 1968-1970.. 1 omslag.

Stukken betreffende de afdeling Noord-Holland. 1969-1970.

44
Stukken betreffende de afdeling Noord-Holland. 1969-1970.. 1 omslag.

Beschrijvings- en oproepingsbrieven van algemene vergaderingen. 1929, 1931-1936, 1938-1940, 1947.

45
Beschrijvings- en oproepingsbrieven van algemene vergaderingen. 1929, 1931-1936, 1938-1940, 1947.. 1 omslag.

Stukken betreffende wijziging in de wetgeving 1909-1910, 1919, 1931, 1950; stukken van/betreffende de afdelingen Amsterdam 1947, 1949-1952, 1954-1955, 1968. Rotterdam 1928, 1945, 1947, 1951, 1964-1966, Den Haag 1913, 1918, 1934, 1940, 1948-1949, 1951, 1953, 1955, 1970, Groningen 1947-1948, 1950-1951, Friesland 194[5], 194[7], 1970, Drenthe 1947-1948, 1951, 1953-1955, 1957, 't Gooi notulenboek van vergaderingen 1933-1941 (deel), Zeeland notulenboek van vergaderingen 1947-1958 en de brochure 'De vrouw in de Nederlandse samenleving' van de Nationale Vrouwenraad van Nederland 1956 (2 delen) 'Hoe kunnen we onze jonge meisjes beschermen? Rapport over de enquête naar de mogelijkheid of wenschelijkheid om jonge meisjes, beter dan tot nu toe geschiedt, te wapenen tegen de gevaren van het leven. Bewerkt door Ida Heyermans in opdracht van de 13de Algemeene Vergadering van de Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" en door haar uitgebracht op de 14de Algemeene Vergadering te Scheveningen.', s'-Gravenhage 1912. 1909-1970.

Correspondentie met de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk "Humanitas".1963-1964, 1968-1970.