/
You are not logged in

Archief Katijf. Feministies tijdschrift 1976-1989

Identity Area

Collection IDIIAV00000087
Unitdate1976-1989
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1989
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Katijf. Feministies tijdschrift, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Eerste nummer verscheen in februari 1981, laatste nummer (49) in februari 1989; voortzetting van de Fem Soc Nieuwsbrief, die werd uitgegeven door de stichting Landelijk Sekretariaat Feministies Socialisties Platform; doel was informatie te geven over politieke en maatschappelijke zaken die voor vrouwen van belang zijn; uitgave gestaakt wegens precaire financiële situatie.


Inhoud

Fem Soc Nieuwsbrief: notulen van het Landelijk Sekretariaat 1978; notulen van de redactie 1978-1979; ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het Fem Soc Platform 1976, 1978-1979; kasboek 1978. Katijf: notulen van de redactievergaderingen 1980-1988; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1980-1989; stukken betreffende financiën 1980-1988 en betreffende subsidies 1984-1988; logboek 1984-1988; stukken betreffende publiciteit 1982-1988; stukken betreffende lezeressenonderzoeken 1984, 1988; recensies van Katijf 1983-1987.
List / Plaatsingslijst

Toegang

1
Notulenboek van de redactie van de Fem Soc Nieuwsbrief. 30 oktober 1978-30 september 1979.. 1 deel..
2
Kasboek van de Fem Soc Nieuwsbrief. 1976-september 1978.. 1 deel..
3
Logboek Katijf. 26 november 1984 - 30 juni 1986.. 1 deel..
4
Logboek Katijf. 3 juli 1986 - 30 juni 1988.. 1 deel..
5
Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven bij het Feministies Socialisties Platform 1976, 1978; notulen van het Landelijk Sekretariaat 1978; notulen nieuwsbriefvergaderingen 1978; notulen beleidsweekenden van het Landelijk Sekretariaat 1978; verslag regiodag femsoc Noord-Holland 14-1-1978; verslag femsoc studiedag 8-4-1978; adressenlijst april 1978. 1976, 1978.. 1 omslag.
6
Ingekomen stukken bij het Fem Soc Platform. 1979.. 1 omslag.
7
Notulen redactievergaderingen Katijf (vóór september 1980 'het nieuwe femsocblad' geheten). 25 februari 1980 - 21 december 1981. Met enkele ingekomen stukken en kopij. 1980-1981.. 1 omslag.
8
Notulen vergaderingen Katijf. Met bijlagen. 1985-1988.. 1 omslag.
9
Notulen vergaderingen Katijf. Met bijlagen en lezeressenonderzoek 1984. 1984.. 1 omslag.
10
Notulen vergaderingen Katijf. 21 september 1981,1982-1983.. 1 omslag.
11
Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven. 1980-mei 1989.. 1 omslag.
12
Ingekomen stukken van vrouwenorganisaties en –activiteiten (persberichten,uitnodigingen,aankondigingen e.d.). 1981-1985.. 1 pak..
13
Stukken betreffende publiciteit. 1982-1988.. 1 omslag.
14
Stukken betreffende financiën. 1980-1988.. 1 omslag.
15
Stukken betreffende subsidies. 1984-1988.. 1 omslag.
16
Stukken betreffende de distributie van Katijf door Betapress BV.1986-1988.. 1 omslag.
17
Recensies van Katijf. 1983-1987.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende de taakverdeling binnen Katijf. Met adressenlijsten. 1986-1988.. 1 omslag.
19
Stukken betreffende de overname van artikelen uit Katijf. 1987.. 1 omslag.
20
Ingevulde enquêteformulieren van lezeressen. 1988.. 1 omslag.
21
Ingekomen ansichtkaarten. 1985-1988.. 1 omslag.
22-25
Foto's en illustraties. z.j.. 4 omslagen..