/
You are not logged in

Archief Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO), afdeling Amsterdam

Identity Area

Collection IDIIAV00000233
Unitdate1935-2004
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 2002
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO), afdeling Amsterdam , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Inhoud

Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen 1935-1954, 1977-1998 en van algemene ledenvergaderingen 1960-1986, 1990-1995; jaarverslagen 1959-1981, 1991, 1993-1997; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1973-1979, 1985-1988, 1992-2004; circulaires (convo's) 1953-1954, 1964-1994; ledenlijsten 1974, 1982, 1984, 1990, 1992; huishoudelijk reglement; stukken van en betreffende de Spiegelgroep 1977-1988; stukken betreffende het in 1978 gevierde lustrum 1978-1979; stukken betreffende een in 1979, 1985 en 1998 gehouden enquête.
Inventory / Inventaris

Toegang

1
Notulen van bestuursvergaderingen. 17 juni 1935-21 mei 1941, juni 1945-26 februari 1954.. 1 deel.
2
Agenda’s, convocaties, notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 1977-1987.. 1 pak.
17-18
Agenda’s, notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 1988-1998.. 2 pakken.
17
1988-1994..
18
1995-1998..
3-4
Agenda’s, notulen, presentielijsten en andere vergaderstukken van algemene ledenvergaderingen. 1960-1988.. 1 omslag, 1 pak.
NB. 1978 en 1987 ontbreken.
3
Notulen en enkele presentielijsten. 1 omslag. 1960-1981..
4
1982-1988..
19
Notulen van algemene ledenvergaderingen. Met presentielijst 1993. 1990-1995.. 1 omslag.
5
Agenda’s, notulen en andere vergaderstukken van vergaderingen van het landelijk hoofdbestuur met afdelingsbesturen, commissies, International Federation of University Women (IFUW)-contactpersonen en andere belangstellenden. 1984-1988.. 1 omslag.
20
Agenda’s, notulen en andere ingekomen vergaderstukken van vergaderingen van het landelijk hoofdbestuur. 1992-1995.. 1 pak.
6
Jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester 1959-1981 en van de IFUW 1977-1981. 1959-1981.. 1 omslag.
NB. 1959, 1960, 1971 en 1973 alleen van de secretaris.
21
Jaarverslagen van de secretaris. 1991, 1993-1997.. 1 omslag.
22
Jaarverslagen en financiële jaarstukken van de penningmeester. 1990-1997.. 1 omslag.
7
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1973-1979.. 1 pak.
8
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, alfabetisch op naam. 1985-1988.. 1 omslag.
23
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1992 november-2004.. 1 omslag.
9-10, 24
Circulaires, convo’s geheten, met onder meer mededelingen en convocaties. 1953-1954, (1963) 1964-1993.. 3 pakken.
9
1953-1954, (1963) 1964-1987..
10
1978-1987..
24.
1988-1994..
11
Ledenlijsten. 1974, 1982, 1984, 1990, 1992.. 1 omslag.
12
Stukken betreffende de Amsterdamse Vrouwenraad.1976, 1986-1988.. 1 omslag.
25
Ingekomen stukken van de Provinciale Vrouwenraad Noord-Holland en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). 1989-2001.. 1 omslag.
26
Stukken van de afdeling betreffende de evaluatie van de landelijke organisatiestructuur. 1994-1995.. 1 omslag.
13
Stukken van de lustrumcommissie betreffende de lustrumviering op 9 november 1978. 1963, 1978-1979.. 1 omslag.
14
Stukken van en betreffende de Spiegelgroep. 1977-1988.. 1 pak.
27
Beleidsstukken van het landelijk hoofdbestuur van de VVAO. 1994-1999.. 1 omslag.
15
Statuten en Huishoudelijk Reglementen en andere stukken betreffende regelgeving van de VVAO, VVAO afdeling Amsterdam en IFUW, alsmede enige informatiefolders. z.j.. 1 omslag.
16
Rapport betreffende de enquête gehouden in november 1969 onder de leden van de VVAO afdeling Amsterdam (in april 2015 toegevoegd vanuit de bibliotheek), formulier en verslagen van een in 1979 gehouden enquête, verslag van een onderzoek naar (on)betaalde arbeid en werkloosheid onder academicae in 1985 en een verslag van een in 1998 gehouden opiniepeiling onder de leden van afdeling Amsterdam. 1970, 1979, 1985, 1998.. 6 stukken.