/
You are not logged in

Archief Cornelia Kehrer-Stuart (1863-1942) en Frans Kehrer (1853-1936)

Identity Area

Collection IDIIAV00000769
Unitdate1881-1942
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2019
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Cornelia Kehrer-Stuart (1863-1942) en Frans Kehrer (1853-1936), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

De archiefstukken van F.F.W. Kehrer en C.F. Kehrer-Stuart zijn chronologisch geordend, daarna komen de foto’s en als laatste overige stukken.


Biographical Note / Biografie

Cornelia Frederica Stuart werd geboren op 29 mei 1863 te Vianen, overleden op 17 juni 1942; roepnaam Keetje, Cor; dochter van Wilhelmina Cornelia de Vor (1837-1893) en Gerrit Sarah Antonie Stuart (1830-1918); behaalde in 1881 haar lager onderwijsakte; huwde op 2 september 1884 met Frans Frederik Wilhelm Kehrer; zij kregen twee zonen, Johan Karel Wilhelm (1885-1957) en Willem; richtte in 1907 samen met haar echtgenoot en andere plaatsgenoten de afdeling Gorcum van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht op; was lid van Nationaal Comité voor Internationale Belangenen en had vier jaar lang zitting in het hoofdbestuur; bezocht vrijwel alle congressen van de International Woman Suffrage Alliance (IWSA); zij was ook betrokken bij de organisatie van het Internationaal Congres van Vrouwen in Den Haag 1915.

Frans Frederik Wilhelm Kehrer werd geboren in 1853 te Gorinchem, overleden in 1936 te Den Haag; zoon van Klazina Wilhelmina de Kroes (1818-1897) en Johan Karel Wilhelm Kehrer (1820?-1905); had drie zussen en één broer; hij was een van de oprichters van de Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht in 1909 en van de Men’s International Alliance for Woman Suffrage in 1911; verslaggever voor de Nieuwe Gorinchemsche Courant en als zodanig aanwezig op het congres van de IWSA Stockholm 1911.


Geschiedenis archiefbeheer

Hun oudste zoon, Johan Karel Wilhelm (1885-1957) heeft de meeste stukken beschreven en er informatie aan toegevoegd. Achterkleinzoon Joost Kehrer schonk het archief in 2019.


Inhoud

Stukken betreffende hun verloving, huwelijk en kinderen; verslag van het zevende congres van de International Woman Suffrage Alliance (IWSA), de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, 11 tot 17 juni 1911 in Stockholm; dagboeken van Frans Kehrer 1917-1920; foto's.
Inventory / Inventaris

Archiefstukken C.F. Kehrer-Stuart en F.F.W. Kehrer

1
Verklaring van goed gedrag van Cornelia Frederica Stuart, afgegeven door de burgemeester van Vianen. 11 augustus 1881.. 1 stuk.
2
Akte van bekwaamheid van C.F. Stuart als onderwijzeres. 12 oktober 1881.. 1 stuk.
3
Kwitantie ‘Ontvangen van den weledelen heer G.S. Stuart twaalf gulden, tot sluiting der rekening betreffende lessen verstrekt aan … dochter, mejuffrouw Keetje, Vianen, 21 October 1881’. 1881.. 1 stuk.
4
Brief aan F. Kehrer van zijn moeder, Amsterdam 1 April 1882, waarin zij hem een ‘lieve Gezellin des levens’ toewenst; met achterop een knipsel uit een krant geplakt van aankondiging van de geboorte van zijn zoon Johan Karel Wilhelm, Gorinchem, 28 juli 1885. 1882, 1885.. 1 stuk.
5
Verlovingsaankondiging 28 maart 1884, foto C. Stuart november 1883, foto viering 40 jaar getrouwd 2 september 1924 en menukaart bruiloftdiner 23 augustus 1884. 1883-1884, 1924.. 2 stukken.
6
Uittreksel C.F. Stuart geboorteregister Vianen. z.j.. 1 stuk.
7
Rekening van het Magazijn van linnens, Engelsche manufacturen, Kousen etc. op naam van De Heer Stuart, waarschijnlijk voor haar uitzet. 1 mei 1884.. 1 stuk.
8
Afschrift van de akte van huwelijkse voorwaarden. 28 augustus 1884.. 1 stuk.
9
Speciale aflevering van de Oprechte Nieuwe Viaansche Courant en van het Staatsblad, gemaakt ter gelegenheid van hun huwelijk. 15 augustus 1885.. 2 stukken.
10
Brief van ‘Johan’ aan zijn moeder, Gorinchem 27 mei 1902 met felicitaties voor haar verjaardag (zij zijn ergens met vakantie). 1902.. 1 stuk.
11
Identiteitskaart van de ANWB van hun zoon J.K.W. Kehrer voor 1903. 1903.. 1 stuk.
12
Overlijdensbericht van F. Kehrer’s vader, Johan Karel Wilhelm Kehrer. 20 mei 1905. 1905. 1 stuk.
13
Verslag ‘Zweden + Noorwegen Congrès Stockholm reis 29 Mei ’11 tot 17 Juli 1911’. Het zevende congres van de International Woman Suffrage Alliance (IWSA), de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, werd van 11 tot 17 juni 1911 gehouden in Stockholm. Daar werd de Men's International Alliance for Woman Suffrage, de Internationale Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht opgericht, o.a. door Frans Kehrer, lid van de Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht; hij was tevens verslaggever voor de Nieuwe Gorinchemsche Courant. Met ingeplakte knipsels, reisschema 1-14 juli (met mw Metelerkamp) en een brief van Nini Kohnberger, secretaris van het congres, aan de Nieuwe Gorinchemsche Courant van 29 mei 1911. 1911.. 1 deel en 1 stuk.
14
Foto van de oprichters van de ‘Men’s International Alliance for Woman Suffrage, formed at Stockholm, June 13th 1911’. 1911.. 1 stuk.
NB. Foto is digitaal, zie nummer 100027671.
15
Briefkaart van Johan Kehrer , over thuiskomst en weer weggaan. 16 juli 1909.. 1 stuk.
16
Identiteitskaart F. Kehrer van de ANWB voor 1914. 1914.. 1 stuk.
17
Dagboek F. Kehrer getiteld ‘Agenda 1915 van 1 Januari 1915 tot 7 Februari 1917’, waarin hij ook beschrijft wat Cor doet (loopt tot 7 maart 1917). 1915-1917.. 1 deel.
NB. Bij 27 april 1915 ‘s’av. naar dierentuin Congres’.
18
Dagboek F. Kehrer getiteld ‘vanaf 6 Maart 1917 tot 17 December 1918’. 1917-1918.. 1 deel.
19
Dagboek F. Kehrer getiteld ‘Agenda vanaf 18 Dec 1918 tot 6 Aug 1920’. 1918-1920.. 1 deel.
20
‘Telegram over geboorte van Frans, 4 april 1924’, hun kleinkind. 1924.. 1 stuk.
21
Overlijdensbericht F. Kehrer. 9 april 1936.. 1 stuk.
22
Paspoort C.F. Kehrer-Stuart; met broodbonnen. 1937.. 1 stuk.
23
Foto van de viering 75 jaar C.F. Stuart. 28 mei 1938.. 1 stuk.
24
Overlijdensbericht C.F. Kehrer-Stuart. 1942.. 1 stuk.
25
Brief van Julia Gimbulk? met condoleances overlijden C.F. Kehrer-Stuart. 26 juni 1942.. 1 stuk.

Foto's

26
Foto’s van C.F. Kehrer-Stuart en de familie Stuart. 1890-1912.. 1 omslag.
NB. Twee foto's zijn gescand, zie nummer 100027662 en 100027663.
27
Foto’s van F. Kehrer en zijn familie. 1863-1923.. 1 omslag.
NB. Een foto is gescand, zie nummer 100027664.
28
Foto’s van hen samen, met hun kinderen, van hun kinderen en van hun huizen. 1886-1923.. 1 omslag.
NB. Vijf foto's zijn gescand, zie nummer 100027665, 100027666, 100027667, 100027668 en 100027669.
29
Foto’s van zoon J.K.W. Kehrer en echtgenote Z.T. Kehrer-Wessels. 1900-1945.. 1 omslag.

Overige stukken

30
Pagina van het ‘Zondagsblad van de Avondpost’ met een artikel over een schaking te Zierikzee in 1663, Lauren Stuart is weggelopen met Cornelia Maes. Zit in envelop met poststempel 1927 en opschrift ‘Jacob Stuart geb. te St. Andries in Schotland, was poorter te Zierikzee 20 Aug 1629, hij was de jongste zoon van Archibald Stuart, heraut ten hove van Maria Stuart, Koningin van Schotland. Woordelijk uit De Nieuwe Gids van April 1927’. 1927.. 1 stuk.
31
Envelop met opschrift ‘Herinneringen aan F.F.W. Kehrer in het handschrift van zijn zoon J.K.W. Kehrer: bevat knipsels en teksten van gedichtjes. 1938 en z.j.. 1 omslag.
32
Knipsel ‘Moeder en dochter’ waarin wordt gemeld dat al sinds drie jaar met succes in het eerste elftal van Rapid-Gorinchem spelen als rechts achterspeelster mevrouw A.J.A. Kehrer-den Daes en als mid-voor haar dochter mejuffrouw A.J. Kehrer. Erbij aangetekend dat dit de echtgenote van Jan Adriaan Kehrer, geboren te Gorinchem 11 augustus 1882 betreft. z.j.. 1 stuk.
33
Boekje ‘Aan mijne kinderen, bij het afsterven van hun eerste kind, Cornelia Bernardina, op den 25 Februarij 1855 in den ouderdom van 7 maanden en 11 dagen’. Ondertekend met F.S. Mogelijk een ouder zusje van C.F. Stuart?. 1855.. 1 omslag.
34
Envelop ‘Verzen van Haan uit de Jordaan’: uitgeknipte gedichtjes van Haan Uitdejordaan. 1920-1922.. 1 omslag.
35
Overgetypt gedicht uit de Telegraaf van 8 oktober 1919 ‘Erotiek. Een niet erotisch Leerdicht in modernen stijl. Charivarius’. z.j.. 1 stuk.
36
Knipsel, gedateerd Juli 1926, over het Women’s International League Congress in Dublin. Onder de genoemde namen die van de Nederlandse Cor Ramondt-Hirschmann, Aletta Jacobs en Miel Coops-Broese van Groenou.1926.. 1 stuk.
37
Systeemkaarten met aantekeningen van hun zoon J.K.W. Kehrer over het archief. z.j.. 2 stukken.
38
Knipsels over Vianen. 1955.. 2 stukken.
39
Brief van Meta Kehrer (1890-1865) aan J.K.W. Kehrer, Amsterdam 30 december 1936, over de Amsterdamse tak Kehrer, knipsel over haar zilveren ambtsjubileum bij de Amsterdamse politie z.j. en aflevering van de Libelle, 8 november 1940 met een artikel over Meta Kehrer. 1936, 1940 en z.j.. 3 stukken.
40
Doos waarin een deel van de archiefstukken werden gebracht, met de tekst van hun zoon J.K.W. Kehrer ‘Herinneringen aan mijn moeder Cornelia Frederica Stuart geboren te Vianen a/d Lek, 29 Mei 1863, overleden te ’s Gravenhage, 17 Juni 1942.’ z.j.. 1 stuk.