/
You are not logged in

Archief Commissie Bevordering Woongelegenheid Alleenstaanden Amsterdam 1954-1959

Identity Area

Collection IDIIAV00000041
Unitdate1954-1959
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNederland
Extent1.00 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1990
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Commissie Bevordering Woongelegenheid Alleenstaanden Amsterdam, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Ingesteld na de oprichting in 1953 van de Landelijke Commissie Woongelegenheid Alleenstaanden door de Nederlandse Bond voor Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep en de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap; op de eerste vergadering werden subcommissies ingesteld in de afdelingen van deze twee verenigingen, waarvan Amsterdam er een was; ook Subcommissie 'Bevordering Woongelegenheid Alleenstaanden' genaamd; doel was het verbeteren van woongelegenheid voor alleenstaanden, met name alleenstaande vrouwen; werkte nauw samen met de gemeente Amsterdam


Inhoud

Notulen van vergaderingen 1954-1957; correspondentie 1954-1958; rapporten en verslagen; persberichten; enquêtes en stukken betreffende het houden en verwerken van enquêtes 1954-1959; interviews met bewoonsters van de Oranjehof en het Nieuwe Huis 1955-1956.
List / Plaatsingslijst

Officiële correspondentie, 1958; contacten en besluiten B&W, 1954; algemene correspondentie, 1954-1958; commissie correspondentie, 1954-1957; notulen van vergaderingen 1954-1957; verslagen van de enquête Oranjehof en Nieuwe Huis, 1955; stukken betreffende de enquête naar woontoestand en sociale verhoudingen van alleenstaande en werkende vrouwen, 1954-1959; stukken betreffende de enquête Oranjehof en Nieuwe Huis, 1955-1956; (concept)rapporten; persberichten 1954-1956; stukken betreffende bouwprogramma's van woningen voor alleenstaanden, 1959.

1
Officiële correspondentie, 1958; contacten en besluiten B&W, 1954; algemene correspondentie, 1954-1958; commissie correspondentie, 1954-1957; notulen van vergaderingen 1954-1957; verslagen van de enquête Oranjehof en Nieuwe Huis, 1955; stukken betreffende de enquête naar woontoestand en sociale verhoudingen van alleenstaande en werkende vrouwen, 1954-1959; stukken betreffende de enquête Oranjehof en Nieuwe Huis, 1955-1956; (concept)rapporten; persberichten 1954-1956; stukken betreffende bouwprogramma's van woningen voor alleenstaanden, 1959..

Verslagen van de Landelijke Commissie Woongelegenheid Alleenstaanden in: ” Vrouwenbelangen en ”De Schakel” NBV-Nieuws; documentatie over alleenstaande vrouwen en woonruimte en gelijke beloning; financiële stukken m.b.t. drukwerk voor de commissie; correspondentie 1956; concepten van het rapport door de Commissie, afd. Amsterdam, betreffende de enquête 'woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen in Amsterdam'.

2
Verslagen van de Landelijke Commissie Woongelegenheid Alleenstaanden in: ” Vrouwenbelangen en ”De Schakel” NBV-Nieuws; documentatie over alleenstaande vrouwen en woonruimte en gelijke beloning; financiële stukken m.b.t. drukwerk voor de commissie; correspondentie 1956; concepten van het rapport door de Commissie, afd. Amsterdam, betreffende de enquête 'woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen in Amsterdam'..

Ingekomen toezeggingen van bedrijven en instellingen en diensten van de overheid om mee te werken aan de enquête huisvesting alleenstaande vrouwen, 1954; stukken betreffende de verwerking van de enquête huisvesting alleenstaande vrouwen (o.a. ponskaartcodes).

3
Ingekomen toezeggingen van bedrijven en instellingen en diensten van de overheid om mee te werken aan de enquête huisvesting alleenstaande vrouwen, 1954; stukken betreffende de verwerking van de enquête huisvesting alleenstaande vrouwen (o.a. ponskaartcodes)..

Correspondentie.

4, 5, 7
Correspondentie..

Notulen van de vergaderingen van de commissie woongelegenheid alleenstaanden Amsterdam, 1954-1957; conceptrapport en stukken betreffende het rapport 1955-1957; stukken gericht aan de leden van de commissie, 1955; interviews met bewoners van de Oranjehof, 1955; stukken betreffende de te houden enquête, 1954; correspondentie betreffende het rapport, met de Commissie te Den Haag, 1956; correspondentie en stukken van de secretaresse van de commissie Amsterdam, 1955-1956.

6
Notulen van de vergaderingen van de commissie woongelegenheid alleenstaanden Amsterdam, 1954-1957; conceptrapport en stukken betreffende het rapport 1955-1957; stukken gericht aan de leden van de commissie, 1955; interviews met bewoners van de Oranjehof, 1955; stukken betreffende de te houden enquête, 1954; correspondentie betreffende het rapport, met de Commissie te Den Haag, 1956; correspondentie en stukken van de secretaresse van de commissie Amsterdam, 1955-1956..

Verwerking van de enquêteformulieren (7 delen); 2 clichés.

8
Verwerking van de enquêteformulieren (7 delen); 2 clichés..

Ponskaarten.

9-11
Ponskaarten..

Verslagen van de Landelijke Commissie Woongelegenheid Alleenstaanden in: ” Vrouwenbelangen en ”De Schakel” NBV-Nieuws; documentatie over alleenstaande vrouwen en woonruimte en gelijke beloning; financiële stukken m.b.t. drukwerk voor de commissie; correspondentie 1956; concepten van het rapport door de Commissie, afd. Amsterdam, betreffende de enquête "woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen in Amsterdam".